Výcviky

V této kategorii najdete aktuálně vypsané výcviky pro muže. Jak potvrzuje mnoho mužů, kteří těmito výcviky prošli, jsou tyto delší programy bezesporu tím nejkomplexnějším tréninkem v tom, jak objevovat, rozvíjet a posilovat vlastní mužskou identitu a zároveň ji integrovat do každodenního života.

Ve všech aktivitách osobního rozvoje používáme a využíváme vyzkoušené a prověřené know how sestavené z metod, rituálů, způsobů a přístupů které se ukazují pro České muže nejvhodnější. Od roku 2004 kdy proběhl první mužský kruh a výcvik mužská síla v ČR s Thomasem Grainerem jsme skládali puzle tak aby věskeré aktivity mužského kruhu měli koherentní, celistvý základ založený na prohlubujícím se poznání mužského osobního růstu a sebepoznání.

Za těchto 9 let se zcela zřejmě a jasně ukázalo, že mužský kruh vede své účastníky k vědomému poznání a vtělení plné přítomnosti, mužské síly, lásky, vize a svobody. Naše aktivity stojí na silném uzeměném mužském přístupu k osobnímu rozvoji.

Zdenek Weber a Václav Němeček - Garanti a průvodci mužského kruhu

Subcategories

2014 ( 5 Events )

Výcviky začínající v roce 2014

2015 ( 4 Events )

Výcviky začínající v roce 2015