Mužská sexualita 2016: roční výcvik pro muže

"Léčení a objevování mužské sexuality a její vědomé prožívání na všech rovinách." 
aneb
Poznej a objev pravdivě a autenticky svou sexualitu a přiveď ji do světa.

(English version available at Khushru's webpage)

 • Chtěl by ses otevřít plnému prožívání tvojí sexuality, ale nevíš, jak to udělat?
 • Cítíš se nejistý ve vztazích se ženami a nevíš "jak na to" ?
 • Máš strach ze své sexuality?
 • Máš strach o sexualitě vůbec mluvit?

Pokud jsi alespoň jednou odpověděl ANO, pak je tento výcvik pro tebe.

V roce 2016 spouštíme 3.ročník tohoto úspěšného
a ve světě ojedinělého výcviku pro muže.

Objevíte více rovin své vědomé sexuality. Vnesete do svého života více jasnosti, lásky a uvědomování.  Budete schopni se na sebe a do sebe podívat bez jakýchkoliv kompromisů a předsudků. Celý proces proběhne za podpory dalších mužů, kteří mají stejný záměr. 

Sexualita není omezená pouze na ložnici.
Jedná se o základní energetický princip, který nás spojuje se životem.

Sexualita je metafora způsobu našeho spojení s fyzickou energií, jak žijeme v našich vztazích, způsob, jakým dáváme našim životům smysl a význam a zvláště je to o tom, jak moc naplnění či frustrovaní jsme v našich vztazích se ženami a ženským světem obecně.

Ve výcviku objevíte možnost a prostor k obnovení lásky k životu a vědomí sebe sama jako muže.

 

Trénink "Mužská sexualita" Vám přinese:

 • Zažehne ve vás zdravou vášeň po pravdivých a naplňujících vztazích se ženami.
 • Díky cvičením ve výcviku se naučíte lépe nakládat se svou sexuální energií.
 • Osvěžení energie vašeho těla.
 • Obohatí a upevní váš emocionální život.
 • Lepší zaměření a jasnost do každodenního života.
 • Více lásky a vědomí s vlastní sexualitou otevírá cestu k propojení s vaší božskou podstatou.

"K vytvoření zdravého a hlubokého spojení se světem žen potřebujeme nejprve pochopit sebe sama jako muže. Potřebujeme prostor a čas k nalezení našich instinktů a tužeb naší duše."

Díky tomuto výcviku se spojíte s vašimi již existujícími kvalitami a zdroji. Víc a hlouběji se propojíme s našimi vnitřními výzvami, kterým se běžně vyhýbáme a necháváme je ve stínu. Sexualita je energie, která prochází nejhlubšími a nejméně vědomými částmi našich životů. Má proto neuvěřitelnou léčivou sílu, pokud naše stíny přineseme na světlo a vědomí v prostředí láskyplného lidského sdílení a kontaktu.

Práce ve výcviku zahrnuje fyziologické a psychologické pochopení sexuality, v prostoru meditace a spirituality. Budeme používat mapu čakrového systému, který je založen na tantrických učeních posvátné sexuality. Díky tomu pochopíme, jak můžeme naší instinktivní energii přetransformovat do trvalého zdroje lásky a vědomí.

Seznamte se s Khushruem skrze webinář Vědomá Mužská sexualita


Vycvik vede

Khushru Gregor Steinmaurer

(English version available at Khushru's webpage)

Věnuji se systemické terapii, vedu semináře, učím meditaci a jsem zcela odevzdán výzkumu a objevování Vědomí a života v celistvosti. Při studiích historie a filozofie jsem poznal učení známého učitele a mystika Osha. To mě přivedlo do Indie, kde jsem začal studovat terapii a vedení skupin. Učím a pracuji s mnoha různými metodami východu a západu, např. intenzivní Vědomí, tibetské pulsní léčení, zenový mentoring a gestalt, práce s tělem a masáže, vnímání energie, NLP, primární terapie a léčení traumata (somatic experiencing). Vedu workshopy po celém světě se záměrem integrace meditace, terapie a nových přístupů k léčení do nové formy Spirituality. Také spolupracuji se svou partnerkou Komalou na tématech mužsko-ženské polarity a vztahů v rámci výcviků „Výcvik pro život". Mou největší vášní a výživou je setkávání s lidmi se záměrem vzájemné inspirace a prohlubování uvědomování si toho, co znamená žít vědomý, plnohodnotný a radostný život.

Podnět a vize zorganizovat výcvik zaměřený na mužskou sexualitu vyšel z kruhu spontánně a přirozeně jako potřeba a nadstavba a další rozvoj našich aktivit, naše vize vést a organizovat výcviky pro muže se zhmotňuje více a více.


Roční výcvik sestává z 5 modulů (víkendových seminářů):

1. Úvodní seminář - vytvoření základny (5. - 6.3.2016)

V úvodním víkendu budeš mít možnost zažít, jaké to je objevovat, pracovat a sdílet s ostatními muži, kteří se scházejí dohromady, aby vyléčili a více se naučili o mnoha podobách a rovinách vědomé sexuality. V těchto 2 dnech se seznámíš se základními principy mužské a ženské energie. Dále poznáš další témata, která budou obsahem celoročního výcviku. Společně zažijeme, jaké to je otevřít kruh mužů, dostat podporu, zpětnou vazbu a povzbuzení. Znovu se autenticky spojíš se svou mužskou stránkou a také se naučíš, jak vědomě nakládat s výzvami soupeření, boji o moc, posuzování a vzájemnému uzavírání mezi muži, a to v bezpečném prostředí. Tento víkend slouží jako úvod hlavních aspektů, které celoroční výcvik pokrývá. Také je to první krok na cestě k vědomé, autentické mužské sexualitě. Víkend je ochutnávkový, další účast ve výcviku je již závazná.

Místo konání:Studio ITAKA, Korunní 35, Praha

Cena úvodního semináře: 2420 Kč vč. DPH, jídlo a ubytování si hradí a zajišťují účastníci sami 

 

2. Vkročení do kruhu – oheň probuzené mužnosti
(15. - 17.4.2016)

V tomto modulu dostaneš možnost prozkoumat hlouběji tvoje propojení s mužskou energií ve vnitřním a vnějším světě. Budeš mít příležitost poléčit vlivy našich otců a mužských předků na tvůj život a vývoj. Další práce tě povede k uvědomění si podmíněných vzorců toho, co pro tebe znamená být mužem a toho, jak jsi ve své sexualitě ukotvený jako muž. Díky síle skupině se tak snadněji dostaneš autenticky k tomu, abys našel sám sebe, sám sebe jako muže. Naučíš se přijmout, integrovat a projevovat mužské kvality způsobem, který obohacuje tvůj život a svět kolem tebe.

Začátek modulu: 15.4. od 14:00

3. Vytvářejme svět společně – tanec mužského a ženského principu
(3. - 5.6.2016)

V dalším modulu se dostaneš k hlubšímu pochopení dynamické hry mužských a ženských energií v nás a ve světě. Život ti byl dán mužským principem a na svět jsi přišel díky principu ženskému. Společně odhalíme a nastartujeme léčení  přijetí toho, jak toto elementární propojení s matkou začalo tvarovat a ovlivňovat náš vnitřní život, vztahy se ženami a s naším tělem. Od této chvíle začneš vytvářet nové vztahy k všem ženám ve tvém životě a naučíš se praktiky a rituály, díky kterým budeš schopný udržovat láskyplné a vědomé spojení s celým ženským světem.

Začátek modulu: 3.6. od 14:00

4. Přijetí Stínu – přeměna stínů na lásku a přítomnost
(31.8. - 4.9.2016) 

Čtvrtý modul ti umožní poznat archetypy a role mužů všech dob a časů. Pomocí systému čaker prozkoumáme tyto role, abychom si uvědomili, jak tyto role ovlivňují naše životy a naší sexualitu. Díky tomu si budeš moci uvědomit různé energie a kvality, které máš k dispozici a to ti umožní vrhnout světlo na tvé osobní a kolektivní stíny, které souvisí se sexualitou, vztahy se ženami a s uvědoměním toho, co to znamená být mužem. Potkáš se se svými stíny a skrytými aspekty, mnohé si vyjasníš, najdeš v sobě nové zdroje života, lásky a svobody.

Tento modul začíná k večeru, kolem 17h, tj. nemusíte si brát celý den volno v práci.

5. Umění lásky – sexualita jako vědomá posvátná praxe energie a lásky
(25. - 27.11.2016)

V posledním modulu tréninku integrujeme do sebe všechno dohromady a přeměníme naše učení v posvátné umění žití života ve všech jeho aspektech – sex, láska, vztahy, pracovní a životní vize – s vášní, vědomím a hloubkou. Naučíš, jak pracovat se sexuální energií v těle, ať již s partnerkou či o samotě. Objevíme, jak princip polarity probouzí a udržuje jiskru a lásku ve vztazích a získáme návody, jak toto v životě praktikovat. Naučíme se, jak do svého života a vztahů zahrnout spirituální rozměr věnování, smyslu, učení a růstu.

Budeme pracovat s celou škálou metod, v různých stupních vývoje tohoto tak závažného tématu. Některé z těchto metod zahrnují aktivní a tiché meditace, tělesná a dechová cvičení, Somatic Experiencing (SE®), vedené cestování, pochopení rodinných konstelací a primárních terapií, sdílení, rituály, jasná a zřetelná komunikace. Dále hraje svou důležitou roli skupinová dynamika, abychom jeden druhému pomohli vidět a vnést jasnost do tak zásadního aspektu života muže, jakým je sexualita.

Začátek modulu: 27.11. od 14:00

Co o výcviku říkají jeho absolventi: 

A co o výcviku napsali jeho absolventi: 

Je to rok, co jsem absolvoval první modul z výcviku Mužská sexualita, vedený mým velkým učitelem a mistrem Khushruem. Velmi jsem s nástupem do tohoto kurzu váhal, cena byla pro mě relativně vysoká a cítil jsem silný strach. Nyní, po jeho absolvování, se cítím jako jiný muž: šťastný muž. Pomohl mi objevit svůj potenciál, kterého jsem si do té doby nebyl vědom,a začít jej rozvíjet.

Práce v mužské skupině měla neuvěřitelně silnou energii. Bylo nás okolo dvaceti, různého věku a zkušeností, každý jsme přišel s jiným záměrem apřinesl do skupiny něco jiného. Vnímám to jako nesmírně důležitou skutečnost. Byl jsem nejmladší a užil jsem si tuhleroli: starší muži měli zkušenosti, zážitky, často dosáhli ve svém životě úspěchu a nasál jsem od nich spoustu inspirace. Já jsem naopak kladl hodně otázek – a někdy jsem inspiroval někoho já, tím, že mi některé věci nepřišly tak samozřejmé, jak to viděli moudří kmeti....Odnesl jsem si pocit sounáležitostí, souladu s tím, že sám jsem muž, se svou mužskou silou, a na tomto základě vznikla sounáležitost s ostatními muži. Odešel strach z násilí a agrese a přišlo uvědomění si vlastního těla a otevření vlastní síly, odešlo nutkání neustálé konkurence a vzájemného porovnávání a přišla schopnost se učit, inspirovat a s pokorou přijímat. Odešel strach dělat chyby a přišla otevřenost výzvám. Proměnil se můj vztah k ženám, začaly se drolit vzorce přejaté z rodiny a objevil se upřímný zájem o ženský svět. Jak snadno to zpětně zní: byl jsem s chlapy různého věku a dělali jsme nějaká cvičení, ale nakolik nový zážitek to pro mě byl! Nic takového jsem do té doby neznal a přijde mi, že taková setkání dnes nám, mužům, hodně chybí: zhruba od sedmid o patnácti až pětadvaceti jsme ve škole, kde většinu času trávíme se skupinou lidí stejného věku. Právě tehdy se přitom utváří velká část našeho náhledu na svět. Já jsem si z toho odnesl akorát přesvědčení o neustálé konkurenci, nic víc. A nemůže to být jinak: ostatní chlapi mě vždycky něčím ohrožují a nikdy to nemůže být jinak. A pocit hluboké frustrace ze své jinakosti v mnoha ohledech, kterou teď, po čase na skupině, stráveném s muži staršími a moudřejšími, vnímám jako největší dar od života, který jsem kdy dostal.

Vnímám mužskou skupinu jako jakousi iniciaci, rituální přechod do dospělosti, přinášející nové výzvy, ale i nové, hluboce prožívané a dosud nepoznané radosti: začal jsem si plnit své sny, dělám to, co mi dává smysl a je pro mě důležité, odhodlal jsem se udělat kroky, na které bych si dříveani neodvážil pomyslet. Rád si dělám dobře, užívám si života, dopřávám si čas na sebe. S pár chlapy ze skupiny stále udržují kontakt a setkání s nimi jsou vždy zajímavá,inspirující a plná radosti.

Všem svým kamarádům mužům, kteří o absolvování této nebo jiné mužské skupiny uvažují, to z celého srdce přeji a doporučuji, budete-li této energii otevřeni, má potenciál proměnit váš život radikálně, tak, jaksi to teď neumíte ani představit.


Výcvik splnil mé očekávání a záměr, který jsem si na jeho počátku dal. Oceňuji empatický přístup Khushrua. Vytvořil bezpečný prostor pro vnitřní léčení starých zranění a sdílení velmi citlivých témat a zkušeností. Do výcviku jsem vstupoval jako vystrašený kluk, single, který si nevěří a stydí se za vlastní tělo a sexualitu. Postupně nabývám pocitu zdravého sebevědomí a zralejší mužské identity. Cítím se svobodněji a jsem také atraktivnější pro ženy, které začaly přirozeně vstupovat do mého života. Aktuálně mám přítelkyni. -Michal-


Výcvik mužské sexuality přinesl zásadní změny do mého vztahu s partnerkou. Jak v oblasti fyzického milování, tak v oblasti vzájemného pochopení a autentického vyjadřování vzájemných potřeb. -Honza-


Dôležité bolo pre mňa poznanie, ako je sexualita prepojená aj s celkovým neerotickým prežívaním. Kultivovaním sexuálnej energie je človek prítomnejší v tele, hlbšie v kontakte so svojimi emóciami a má viac kreatívnej energie aj v každodenných projektoch.
Autentickejší je nielen vzťah so ženami, ale so všetkými ľuďmi vrátane samého seba. Prekvapilo ma tiež, aké veľké zmeny môžu spôsobiť jednoduché cvičenia, ak sa vhodne zvolia.
Khushru má výborný cit pre vnútro človeka a citlivo spája východný aj západný prístup. -Juraj-

Nedílnou součástí výcviku je:

 • 2 osobní sezení s Khushruem - jedno v úvodu výcviku, druhé v jeho závěru
 • povinná účast na mezisetkáních mezi moduly - termín bude upřesněn během výcviku, vždy minimálně 1x mezi mezi jednotlivými moduly (lze i na skypu)
 • tištěný manuál, který dostane každý účastník

Místo konání všech modulů (vyjma úvodního): Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Berouna

Cena programu: 5500 Kč vč. DPH / modul (cena 3.modulu je o 3630 Kč vyšší) , lze platit jednotlivě po modulech na místě, lze platit i celkově najednou - 28 050 Kč vč. DPH, úvodní seminář 2420 Kč vč. DPH

Platební podmínky

Účast na výcviku je závazná po úvodním modulu. Jako vyjádření závazku požadujeme zaplacení posledního workshopu dopředu, tj. složení zálohy, která bude použita na úhradu posledního modulu. Dále, platba na každý modul je vždy 1 měsíc předem. Tato praxe zaručuje účast opravdových zájemců o výcvik.

Strava + ubytování: 1200 Kč / modul, platí se vždy na místě v hotovosti. Na 3.modulu se platí cca 1900 Kč 

Organizační informace

Začátek kurzu: únor 2016

Konec kurzu: listopad 2016

Uzávěrka: únor 2016

Cena: 28 050 Kč

Místo konání: Lorien Nenačovice u Berouna

Existuje také velmi podobný výcvik pro ženy, který vede Khushruova žena Komala de Amorim, více informací zde:

 

www.druna.cz/probuzene-zenstvi-vycvik

a

www.druna.cz/bozske-zenstvi

Výcvik Mužská sexualita 2016

Přihláška