Děkujeme

Děkujeme za registraci.

Meditační retreat začíná 7.2., tak již brzy v meditačním naladění.

Tým Mužského kruhu