Mužská síla Morava 2016

4.ročník, začátek leden 2016

Muž přirozeně hledá sám sebe.
Pokud sebe nenachází a neví, kdo je, proč tady je, jaký je jeho smysl života
a kam se ubírá jeho životní cesta, pak je život takového muže prázdný.

Muži alespoň jednou za život potřebují zajít do mužského prostředí, kde se uznávají hodnoty, které má smysl objevovat a žít.

Síla mužského společenství

Přesně to jsem zažil já, když jsem vstoupil do mužského kruhu – učení se o mužství nasloucháním příběhů jiných mužů, prohlubováním sebepoznání a otevřeným kladením zásadních otázek mužského života.

Muži dokáží, pokud se naučí naslouchat srdcem, vytvořit pevnou a soucitnou atmosféru, ve které se všechny rány mužského života mohou proměnit v cestu k moudrosti a uvědomění. Stejně jako ženy mají specifické zkušenosti, kterým mohou porozumět pouze ženy, mají i muži specifické zkušenosti, kterým mohou porozumět zase jen muži.

Za smyslem života, posláním, vizí

Mužský výcvik svou strukturou a filozofií otevírá možnost vstoupit na cestu objevování, sebepoznávání a sebeléčení v mužském společenství. K orientaci v dnešním světě plném možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám, což vyžaduje určitý proces, než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy.

A právě o to v mužském výcviku jde – během rok a půl trvajícího procesu přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě, do chrámu srdce a síly, kde už nejsou potřeba žádná slova.

Za posledních 8 let prošlo mužským výcvikem v Čechách a na Moravě něco kolem 200 mužů.

 

Komu je výcvik určen:

Pro muže 16 - 100 let, kteří chtějí žít v pravdě k sobě a okolí, kteří chtějí žít naplno, dělat smysluplnou práci a žít v harmonických partnerských a jiných vztazích.

Podpořte důvěru ve vlastní sílu a schopnosti

Mužský kruh je založen na poznání důležitosti mužské skupiny jako nedílné podpory života muže. Posiluje důvěru ve vlastní mužské zdroje síly a podporuje hledání a realizaci hlubší životní vize. Mužský kruh dává zažít respektující, podpůrné a uzemňující společenství orientované na osobní rozvoj jeho členů.

Poznejte a spojte v sobě všechny své životní role

Mužský kruh umožňuje orientaci v životních rolích a mužských potřebách, vztahy k ženám, dětem a ostatním mužům. Tématické semináře otevírají možnost navrátit se ke svým přirozeným zdrojům mužské síly, naučit se sebeovládání a sebeřízení, více sjednotit proces myšlení - cítění - reagování. Nedílnou součástí mužského kruhu je pravidelná meditace. Mužský kruh vede muže k tomu se celkově opřít o mužskou sílu jako o hlavní pilíř ve svém životě.

Každý víkend předchází vaše vlastní příprava dle našich doporučení. Čím víc dáš přípravě, tím víc přispěješ k síle tohoto procesu.

Výcvik vede Václav Němeček 

Svou účastí získáte

 •  svou vizi a své poslání
 • ukotvení ve své mužské síle
 • hluboké sebepoznání
 • ujasnění svých skutečných hodnot a smyslu života a práce
 • iniciaci do zralé mužské síly a mužské komunity
 • pravdivost, autenticitu, odvahu a svobodu
 • skutečné mužské přátele
 • schopnost vést ostatní mužským způsobem
 • zdravé mužské sebevědomí
 • otevřenost a vztah k ženám a ženskému principu

K výcviku získáte

 • 1x skype nebo telefonický rozhovor s facilitátorem výcviku
          v hodnotě 1500 Kč + DPH
 • rozsáhlou příručku připravující na hledání vize a iniciaci
          v hodnotě 500 Kč + DPH
 • heslo pro vstup na webinář o hledání vize
          v hodnotě 500 Kč + DPH
 • setkání účastníků v mezičase mezi semináři.

 

Součástí výcviku dále jsou:

- úkoly a motivační cíle mezi jednotlivými semináři,
- přípravné informace před každým tématem,
- pracovní mezisetkání v mezidobí

 

1. Mužská síla - Aktivita - Otec (15.- 17.1. 2016)

V úvodním víkendu celého výcviku se seznámíš s mužským kruhem a jeho významem. Poznáš sílu kruhu a jeho smysl pro celý výcvik. Tématem bude mužská síla, otec a aktivita. Mužská síla potřebuje vědomou kontrolu a doplňování. Aktivita potřebuje vizi. Seminář bude naplněn cvičeními, technikami a přednáškami umožňujícími účastníkům sebepoznání, uvědomění vlastní situace a celou řadu doporučení, jak dále s tématem pracovat.

Společně budeme hledat zdroje mužské síly, hluboce prozkoumáme vztah k OTCI, k mužům, k sobě jako muži. Budeme pracovat na otázkách typu: Co mi otec dal/vzal? Byl/je pro mě mužským vzorem? Jak se cítím jako muž? Uctění otce a mužských předků. Narovnání vztahu ke zdroji mužské síly.

Toto je úvodní seminář, je možné je absolvovat samostatně i jako ochutnávku celého výcviku. Na konci semináře jsou účastníci znovu vyzváni k tomu, aby potvrdili svou účast na zbytku výcviku.

Místo konání: Padma farma, Bělá u Jevíčka

2. Ženská síla - Moudrost - Matka (26.- 28.2. 2016)

V druhém víkendu zapracujeme na na vztazích k ženám. Pro mnohé muže jsou citlivým tématem a zároveň má toto téma v životě muže velkou důležitost. Lépe se seznámíme s ženskými kvalitami v nás samých, budeme hovořit o partnerských vztazích a mužsko - ženské sexualitě. Velice důležité bude objevení a navázání kontaktu s vlastní ženskou kvalitou. Význam budování moudrosti v mužském životě. Vznik závislostí ve vztazích a role v partnerství a jak z toho ven.

Projdete důležitým rituálem uctění ženství, MATKY a jejího odkazu. Muž tak autenticky zahájí důležitý proces opouštění matky, který je pro muže zcela zásadní a mnohdy velmi bolestivý. Co mi moje matka dala/vzala? Co mi dala jinak, než jsem potřeboval?

Místo konání: Padma farma, Bělá u Jevíčka

3. Puberta - Introspekce, výzva - Příprava na Vision Quest (29.4. - 1.5.2016)

Každý z nás si pamatuje tu ohromnou sílu, která se probudila v pubertě, každý z nás s tou silou nějak zacházel, každopádně většinou jsme na to byli všichni stejně - sami nebo jsme přijali rady stejně zmatených kamarádů.Zde jsme se definovali a oddělovali od původní rodiny a vstupovali do života a křehkými kolínky plni odvahy a vitality jsme vyrazili do života. Pokud jsme měli štěstí potkali jsme mentora, Sockrata, který nás inicioval do tajů dospělého života, pokud ne pokusili jsme se iniciovat sami nebo prostřednictvím party. Přijali jsme tak za vlastní hodnoty a životní styl skupiny do které jsme v pubertě náleželi.
Důležitými tématy puberty jsou introspekce a změna a také touha přijmout a utkat se s výzvou a vydat se na cestu za poznáním, vlastní silou, vizí, sebeurčením.
Psychická a fyzická příprava na ceremoniál hledání vize - vision quest.

Místo konání: Padma farma, Bělá u Jevíčka

4. Vision Quest a hledání smyslu – 10 dní v přírodě – Iniciace (21.7. - 31.7. 2016)

Hledáme smysl pro další velké období života, pro naše léčení, pro naše vztahy, pro lásku, pro hlubší poznání sebe sama, pro ukončení velkých úseků našich životů a započetí nových období, pro ukončení vleklých životních krizí a hledání poučení.

Jsou zde mnozí, kteří přišli na rituál hledání smyslu, před tím vyzkoušeli již všechny dostupné způsoby sebeléčení, až připraveni sami v přírodě postící se našli klid a mír ve své duši potřebný pro další cestu. Program hledání smyslu vychází z vyzkoušeného know-how, které vzniklo v průběhu 10 let v mužském kruhu inspirováno mnoha zkušenostmi z podobných rituálů z různých kultur a workshopů a výcviků. Spojili jsme naše zkušenosti a poznatky a vytvořili program, který stojí na pevných základech české matky Země.

Know-how hledání smyslu, které používáme je vytvořeno českými muži a ženami pro dobro všech lidí. Moudrost přechodových rituálů je univerzální a my jsme přesvědčeni, že je nutné vždy hledat nejvhodnější cestu a způsob tohoto krásného rituálu náležící k národu, zemi a době. Nepovažujeme za užitečné slepé přebírání rituálů z jiných kultur a zvyků. Základní principy a kosti jsou stejné a univerzální všude. Podmínky a kutura a tradice však ne.

Hledání smyslu je cesta k bohu, otevření, rozšíření a prohloubení vidění sebe, své cesty, své komunity, odpovědí na své otázky. Je to otevírání vidění pravdy o své další cestě. Je to 10 denní modlitba, spojení s univerzem a přírodou naprosto přirozeným způsobem.
Zkouška síly, trénink přežití a hledání nebo posílení smyslu života, 4 noci sám v lese bez jídla. Sám jen s nejnutnějším vybavením půjdeš hledat, probudit a nebo zasadit hlouběji svůj smysl. Tam úplně sám po čtyři dny a noci budeš hledat a probouzet svůj nejhlubší smysl tváří v tvář všemu. Pokud vizi máš, dostane tvá vize hlubší kořeny a stane se pevnější, pokud vizi nemáš, vyjasní se. Většinu překážek necháš za sebou. Dokončíš staré a vydáš se novou cestou.

Mistr řekl, že pokud nezapomenete na jedinou věc na tomto světě, na kterou se nesmí nikdy zapomenout, i kdybyste zapomněli na všechno ostatní, což jste ale nezapomněli, není třeba si dělat jakékoli starosti. Zatímco kdybyste si pamatovali, prováděli a dávali pozor na všechno ostatní a na toto zapomněli, ve skutečnosti byste neudělali vůbec nic. Je to, jako kdyby vás král poslal do nějaké země, abyste tam provedli jediný zvláštní úkol, a vy tam odjeli a splnili sto jiných úkolů. Jestliže jste však nevykonali to, proč jste tam byli posláni, je to, jako byste nevykonali vůbec nic. Stejně tak i člověk přišel na svět kvůli jednomu zvláštnímu úkolu a to je jeho účel. Jestliže ho nesplní, neudělal nic.

Místo konání: Taneční centrum Lorien, Nenačovice u Berouna
Jídlo a pobyt celkem: 3700 Kč
Sobotní společný oběd po vision questu si hradí každý sám.

Děkujeme průkopníkům rituálů hledání vize v západním moderním světě, kteří nás stále inspirují.

5. Vnitřní dítě - Stín a hravost (23.- 25.9. 2016)

Určitá část našeho dětství zůstala v našem podvědomí v podobě nedokončených pohybů směrem k naplnění tehdejších emočních a fyziologických, duchovních potřeb, tyto potřeby poté přetrvávají a promítají se do dospělého života jako závislosti, nutkavá připoutanost, nutkavé jednání nebo přehnaná touha. Pro muže nepříjemným a důležitým tématem je zranitelnost a celá řada obranných strategií z toho vyplívajících.Poznáme a vědomě přijmeme své skryté stránky související s dětstvím poté dovolíme aby z našeho dětství vyrůstala hravost, intuice a mnoho dalších kvalit. S dítětem také souvisí další krok v hledání vize.

Místo konání: Padma farma, Bělá u Jevíčka

6. Fyzické tělo – Instinktivní síla (4. – 6.11. 2016)

Tygr je ta část mužské povahy která je hrozivě krásná, nebezpečná, agresivní, bojovná, urputná a nezničitelná a instinktivní. Je to šelma uvnitř každého z nás, má co do činění s instinkty a fyzickým tělem a prazákladní mužskou energií. Většina mužů neměla jinou možnost než tuto energii potlačit a tvářit se jako hodní hoši, je to způsobeno nešikovnou společenskou domestikací namísto moudrého vedení, jak takovou sílu užitečně využít pro dobro žen, dětí a ostatních mužů. Na vyšší úrovni se stává z této energie bojovník. Bojovník uznává hodnoty a vize, pro které stojí za to položit svůj život. Vnitřní bojovník potřebuje doslova položit svůj život do dobrých hodnot. Vnitřní bojovník chrání druhé před zbytečnými chybami, chrání také vždy slabší. Zná svou vizi, zná své hodnoty, zná svůj směr a věří v něj. Bojovník je vnější, vnitřní a tajný. Prozkoumáme sílu a možnosti této síly bojovníka, která žije v srdci každého muže.

Místo konání: Padma farma, Bělá u Jevíčka

7. Společný meditační retreat (8.–12.2. 2017)

S druhou skupinou a výcvikem MS Čechy, integrační seminář.

 

8. Rok po Vision Questu – Návrat a iniciace mužů (červenec 2017)

Důležitý rituál návratu na místo hledání vize. Součástí je možnost pomáhat s iniciací dalších mužů. Zakončení procesu/výcviku.

Místo konání: Taneční centrum Lorien, Nenačovice u Berouna

Podmínky účasti na výcviku

Součástí přihlášky je povinný rozhovor s Václavem Němečkem, po telefonu nebo po Skype v délce cca 20 minut. Smyslem je vyjasnění vaší motivace pro vstup do výcviku.

Termíny Skype hovoru nebo telefonu domlouvejte e-mailem na adresu  veagleon@gmail.com

Maximální počet mužů ve skupině je 20 účastníků + čtyři zkušení asistenti a jeden vedoucí semináře.
Celkem 21 dní. Všechny bloky jsou po 2 dnech (pá-ne), začátek vždy v 18:00, konec v neděli cca kolem 15:00. Příjezd na vision quest v pátek v 18:00 , konec příští neděli po obědě (celkem 9 dní).

Hodnota celého tréninku je 32 000 Kč + DPH 21% (38 720 Kč celkem), bez ubytování a stravy.
Platbu je možné rozložit do splátek  na 1 a půl roku a nebo dohodnout individuální splátkový kalendář. Jednotlivě seminář stojí 4000 Kč + DPH 21% (4 840 Kč celkem), vision quest 8000 Kč + DPH 21% (9 680 Kč). Při platbě výcviku předem vcelku je cena 30 000 Kč + DPH  21% (36 300 Kč celkem).

Je možné po dohodě vytvořit individuální splátkový kalendář třeba i na celý rok i více.

Cena ubytování a stravu za celý víkendový seminář na Padma farmě je 1100 Kč.

Ubytování a strava na vision questu viz výše.

Záloha na zajištění účasti ve výcviku je 2000 Kč + DPH 21% (2 420 Kč).

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naší vizi.

 

Prohlášení

Ve všech aktivitách osobního rozvoje používáme a využíváme vyzkoušené a prověřené know how sestavené z metod, rituálů, způsobů a přístupů které se ukazují pro České muže nejvhodnější. Od roku 2004 kdy proběhl první mužský kruh a výcvik mužská síla v ČR s Thomasem Grainerem jsme skládali puzle tak aby věskeré aktivity mužského kruhu měli koherentní, celistvý základ založený na prohlubujícím se poznání mužského osobního růstu a sebepoznání.Za těchto 9 let se zcela zřejmě a jasně ukázalo, že mužský kruh vede své účastníky k vědomému poznání a vtělení plné přítomnosti, mužské síly, lásky, vize a svobody. Naše aktivity stojí na silném uzemněném mužském přístupu k osobnímu rozvoji.

Zdenek Weber a Václav Němeček - Garanti a průvodci mužského kruhu

Vedoucí tréninku - Václav Němeček 

Jsem svobodný muž na své cestě v realizaci své životní vize. Jsem partnerem krásné a úžasné ženy, se kterou máme krásnou dcerušku a společně vychovávám další dvě dcery mojí ženy. Věnuji se čchi-kungu, cvičení a kultivaci sexuální energie dle taoistické cesty. Také se věnuji zdravému životnímu stylu a stravování. Mužské tématice se věnuji od roku 2011, kdy jsem byl prvním rokem asistentem výcviku Mužská síla. Stojím za projekty Mužský kruh v Praze a v Brně, které fungují od roku 2012, a dále vedu večerní mužsko-ženské kruhy v Olomouci společně s mojí ženou.

Václav Němeček
776 625 165
veagleon@gmail.com

Absolvované výcviky a kurzy:

 • život 35 let
 • šamanský intuitivní výcvik v mexické poušti – Daniel Stone (Velká Británie, Mexiko)
 • kurz Mistr manifestace
 • výcvik Osvícený byznys
 • výcvik Mužská síla 2010 jako účastník, 2011 a 2012 jako asistent
 • výcvik Mužská sexualita 2014 účastník, 2015 jako asistent
 • council trénink
 • cvičení tai-či, freestyle čchi-kungu
 • kurzy taoistických technik

 

 

Podpora tréninku

Asistenti:

Robert Pospíšil, Petr Hadač, Martin Zákostelský, Jindřich Širůček