Mužská síla 2017 běh Čechy

11. ročník začíná v lednu 2017

Kapacita výcviku je zcela naplněna.

K dispozici je další výcvik ZDE

Muž přirozeně hledá sám sebe.
Pokud sebe nenachází a neví, kdo je, proč tady je, jaký je jeho smysl života
a kam se ubírá jeho životní cesta, pak je život takového muže prázdný.

Muži alespoň jednou za život potřebují zajít do mužského prostředí, kde se uznávají hodnoty, které má smysl objevovat a žít.

Síla mužského společenství

Přesně to jsem zažil já, když jsem vstoupil do mužského kruhu – učení se o mužství nasloucháním příběhů jiných mužů, prohlubováním sebepoznání a otevřeným kladením zásadních otázek mužského života.

Muži dokáží, pokud se naučí naslouchat srdcem, vytvořit pevnou a soucitnou atmosféru, ve které se všechny rány mužského života mohou proměnit v cestu k moudrosti a uvědomění. Stejně jako ženy mají specifické zkušenosti, kterým mohou porozumět pouze ženy, mají i muži specifické zkušenosti, kterým mohou porozumět zase jen muži.

Za smyslem života, posláním, vizí

Mužský výcvik svou strukturou a filozofií otevírá možnost vstoupit na cestu objevování, sebepoznávání a sebeléčení v mužském společenství. K orientaci v dnešním světě plném možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám, což vyžaduje určitý proces, než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy.

A právě o to v mužském výcviku jde – během rok a půl trvajícího procesu přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě, do chrámu srdce a síly, kde už nejsou potřeba žádná slova.

Za posledních 8 let prošlo mužským výcvikem v Čechách a na Moravě něco kolem 200 mužů.

 

Výcvik vede Zdeněk Weber & Karel Tůma

Zdeněk Weber
Karel Tůma

Zvu vás na 11. výcvik Mužská síla, který již změnil přes 250 mužských životů.

Během září, října a listopadu plánujeme večery s představením výcviku, budou se konat v Praze, Benešově, Hradci králové a Trutnově.

termíny večerů upřesníme

Večery v Praze se budou konat v Centru Rybalka, Rybalkova 55, Praha Vršovice.

Vaše výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vzájemné komunikace a obchodních sdělení týkajících se Mužského kruhu. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani. Pro více informací čtěte podmínky zpracování osobních údajů

Benešov

Máchova 885

1.11. 18:00-21 h

Praha

Rybalka
 Rybalkova 383/55

20.10. 18:30-21:30 h
9.11. 18:30-21:30 h
23.11. 18:30-21:30 h

Trutnov

Národní dům
ul.Národní 199, Trutnov
(až na půdě)

3.11. 18-21 h

Hradec Králové

Abeceda poznání,
Malé náměstí 129

7.11. 19-22 h

Kapacita výcviku je zcela naplněna.

 Přihlásit se můžete jako vážný zájemce. V případě dostatečného počtu zájemců otevřeme další výcvik. Proto neváhejte a přihlaste se i tak. Viz formulář zcela dole na stránce.

Program ročního tréninku pro muže

 11. ročník začíná v lednu 2017
Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

Svou účastí nastartuješ

 • svou vizi a své poslání
 • ukotvení ve své mužské síle
 • hluboké sebepoznání
 • ujasnění svých skutečných hodnot a smyslu života a práce
 • iniciaci do zralé mužské síly a mužské komunity
 • pravdivost, autenticitu, odvahu a svobodu
 • skutečné mužské přátele
 • schopnost vést ostatní mužským způsobem
 • zdravé mužské sebevědomí
 • otevřenost a vztah k ženám a ženskému principu

K výcviku získáte

 • 1x skype nebo telefonický rozhovor s facilitátorem výcviku
          v hodnotě 1500 Kč + DPH
 • rozsáhlou příručku připravující na hledání vize a iniciaci
          v hodnotě 500 Kč + DPH
 • heslo pro vstup na webinář o hledání vize
          v hodnotě 500 Kč + DPH
 • setkání účastníků v mezičase mezi semináři.

 

Součástí výcviku dále jsou:

- úkoly a motivační cíle mezi jednotlivými semináři,
- přípravné informace před každým tématem,
- pracovní skupiny v Praze

 

1. Mužská síla – Otec (20. – 22. 1. 2017)

Úvodní seminář má za cíl seznámit účastníky s mužským kruhem a filozofií kruhu jako způsobem sebeléčení a sebepoznání.

Dále se seznámíme s významem, silou a smyslem celého výcviku.
Mužská síla potřebuje sebeurčení a skutečný prožívaný smysl konání a jednání. Podíváme se na to, jak používáme svou sílu, kde jsou naše zdroje síly a kde sílu naopak ztrácíme. Prozkoumáme hodnoty, jako je pravda, upřímnost, závazek, svoboda, láska a pevnost. Uctíme prvního a základního muže našeho života, kterým je náš otec. Ať ho známe, nebo jsme ho nikdy nepotkali, ať to byl skvělý chlap, anebo v našich očích lůzr; pokud se zabýváme mužstvím, právě u něj potřebujeme začít.

Toto je úvodní seminář, je možné jej absolvovat i samostatně jako ochutnávku celého výcviku. Na konci semináře jsou účastníci znovu vyzváni k tomu, aby potvrdili svou účast na zbytku výcviku.

Místo konání: Ekocentrum Loutí

2. Ženská síla – Matka (3. – 5.3. 2017)

Ženská síla je síla, které velmi často nerozumíme. Přesto jsme touto silou přitahováni, a čím více ji popíráme sami v sobě, tím více jsme jí ovládáni, aniž bychom si to uvědomovali.

Pokud je mužská síla ve svém základě prázdnotou, tak ženská síla je ve svém základě plností. Obrácení pozornosti k ženské síle a matce jakožto první ženě našeho života nám dává možnost spojit se s ženskými hodnotami v nás samých a v našem životě a lépe pochopit ženský svět.
Vztahy se ženami jsou prodchnuty otázkami na obou stranách, a na tyto základní otázky budeme společně v mužském kruhu hledat odpovědi.

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

3. Pubertální síla – Už nejsem dítě (14. – 16. 4. 2017)

Sebeurčení, sebehodnota, sebe-vědomí

Puberta.
Najednou se začínáš vnímat jinak, více za sebe. Individualita se víc vytříbí, konflikty s matkou a někdy i otcem jsou častější, o všech možných kolejích, které jsou ti nalajnovány, mírně řečeno pochybuješ.
Co dál? Kdo jsem já? Kde jsou moje hranice? Co všechno zmůžu? Musím jít a zkusit to, zkusit, co mi můj život a společnost dovolí. Najednou se to stane – staneme se sexuálními bytostmi, najednou už na Marušku nekoukáme jako na kamarádku ze třídy, ale vidíme její krásu a sexappeal, najednou máme hrubší hlas a partu. Hledáme sebeurčení, hledáme sebehodnotu, hledáme sebe-vědomí. Předešlé fáze našeho vývoje a jejich příběh se stávají základnou naší budoucnosti.
To, kým jsme dnes, je dost významně ovlivněno tím, jak probíhala naše puberta po fyziologické, duševní a duchovní stránce.
Prozkoumáme toto období a podíváme se na vzorce o mužství a o ženství, které jsme v tomto období získali a jak jsme došli k sebeurčení a sebehodnotě, a prozkoumáme také nové zralejší zdroje sebehodnoty, sebeurčení a sebe-vědomí.

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

4. Vision quest a hledání smyslu – 10 dní v přírodě – Iniciace (1. – 11. 6. 2017)

Hledáme smysl pro další velké období našeho života, pro své léčení, vztahy a lásku, pro hlubší poznání sebe sama, pro ukončení velkých úseků našich životů a započetí nových období, pro ukončení vleklých životních krizí a hledání poučení.

Mnozí muži, kteří přišli na rituál hledání smyslu, již předtím vyzkoušeli všechny dostupné způsoby sebeléčení. Až sami se sebou postící se v přírodě našli klid a mír v duši potřebný pro další cestu.

Program hledání smyslu vychází z vyzkoušeného know-how, které vzniklo v průběhu 10 let v mužském kruhu, inspirováno mnoha zkušenostmi z podobných rituálů z různých kultur a workshopů a výcviků. Spojili jsme naše zkušenosti a poznatky a vytvořili program, který stojí na pevných základech české matky Země. Know-how hledání smyslu, které používáme, je vytvořeno českými muži a ženami pro dobro všech lidí. Moudrost přechodových rituálů je univerzální a my jsme přesvědčeni, že je nutné vždy hledat nejvhodnější cestu a způsob tohoto krásného rituálu náležícího k národu, zemi a době. Nepovažujeme za užitečné slepé přebírání rituálů z jiných kultur a zvyků. Základní principy a kosti jsou stejné a univerzální všude. Podmínky, kultura a tradice však ne.

Hledání smyslu je cesta k Bohu, otevření, rozšíření a prohloubení vidění sebe sama, své cesty, své komunity, odpovědí na své otázky. Je to otevírání vidění pravdy o své další cestě. Je to 10denní modlitba, spojení s univerzem a přírodou naprosto přirozeným způsobem.

Zkouška síly, trénink přežití a hledání nebo posílení smyslu života, 4 noci sám v lese bez jídla. Sám jen s nejnutnějším vybavením půjdeš hledat, probudit anebo zasadit hlouběji svůj smysl. Tam úplně sám po čtyři dny a noci budeš hledat a probouzet svůj nejhlubší smysl tváří v tvář všemu. Pokud svou vizi máš, pak dostane hlubší kořeny a stane se pevnější, pokud vizi nemáš, vyjasní se. Většinu překážek necháš za sebou. Dokončíš staré a vydáš se novou cestou.

Mistr řekl, že pokud nezapomenete na jedinou věc na tomto světě, na kterou se nesmí nikdy zapomenout, i kdybyste zapomněli na všechno ostatní, což jste ale nezapomněli, není třeba si dělat jakékoli starosti. Zatímco kdybyste si pamatovali, prováděli a dávali pozor na všechno ostatní a na toto zapomněli, ve skutečnosti byste neudělali vůbec nic. Je to, jako kdyby vás král poslal do nějaké země, abyste tam provedli jediný zvláštní úkol, a vy tam odjeli a splnili sto jiných úkolů. Jestliže jste však nevykonali to, proč jste tam byli posláni, je to, jako byste nevykonali vůbec nic. Stejně tak i člověk přišel na svět kvůli jednomu zvláštnímu úkolu a to je jeho účel. Jestliže ho nesplní, neudělal nic.

Místo konání: Ekocentrum Loutí, Rabyně
Jídlo a pobyt celkem: 3700 Kč
Sobotní společný oběd po vision questu si hradí každý sám.

Děkujeme průkopníkům rituálů hledání vize v západním moderním světě, kteří nás stále inspirují.

5. Vnitřní dítě – dětství (8. – 10. 9. 2017)

Dětství a vnitřní dítě, jedna z nejhlubších a nejintimnějších oblastí mužské duše a ducha. Skrze uznání své dětské síly v sobě získáme soucit sami se sebou a se svým dětským příběhem a soucit s ostatními. Každý z nás měl dětství a toto dětství je základem naší přítomnosti. Nevyužitý potenciál – uvolněnost, hravost, divokost a zranitelnost – čekají na znovuobjevení.

Pro muže je setkání se svým vnitřním dítětem klíčovým krokem, přebírá tím zodpovědnost za svou původnost, přestává popírat svůj příběh. Dětství je období, kdy se stáváme krok po kroku a zkušenost po zkušenosti plným člověkem. Nezpracované zkušenosti a traumata prolínají do vědomí běžného života a dožadují se pozornosti, aby byly zpracovány a integrovány.
Pokud nebyly v našem dětství některé procesy a potřeby naplněny a zcela dokončeny, projevují se tím, že se stále opakují. Znovu a znovu se ocitáme ve stejných situacích a rolích a nevíme, že za tím stojí příběh našeho dětství.
Potlačováním dětské složky v sobě se stáváme rigidními, znecitlivělými, postrádáme soucit a porozumění lidské zranitelnosti a nedokonalosti. Proto je pro muže kontakt s touto částí sebe sama tak zásadní.

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

6. Fyzické tělo – Instinktivní síla (20. – 22. 10. 2017)

Fyzické tělo je naše lidské zvíře, které je mostem k fyzickému světu a dalším fyzickým tvorům.

Tento seminář bude zaměřen na zkoumání instinktivní síly našeho přítele těla. Tělo je ta část nás, která je nejvíce relativní a pomíjivá; s jistotou víme, že vzniklo a že zestárne, onemocní a zemře. Dnes je tu silné mužské tělo a pozítří může být nemohoucí. Tělo je zranitelné nemocí, smrtí a ztrátou zdrojů, na kterých je závislé, a právě tyto zdroje budeme v souvislosti s instinkty poznávat a integrovat.
Lidské tělo se učí přežít za prvé imitací úspěšných strategií chování a jednání a za druhé úspěšným zvládáním jednotlivých situací. Jakou roli hraje tělo a instinkty v našem životě a to především ve zvládání výzev a různých situací? Pokud tělo zažilo příliš mnoho situací, ve kterých nemohlo z různých důvodů úspěšně reagovat, rezignuje a zažívá v rozličných situacích nemohoucnost a rezignaci. V mnoha případech je to právě naše tělo, kdo kolabuje tváří tvář výzvě, nejde zde o naši mysl. V takových situacích se mysl snaží nutkavě překonat tento fyziologický strach, ale to samotné tělu nepomůže.

Místo konání: Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí

7. Společný meditační retreat (7.–11.2. 2018)

Bude společný s ostatními běhy výcviku.

 

8. Rok po vision questu – Návrat a iniciace mužů (červen 2018)

Důležitý rituál návratu na místo hledání vize. Součástí je možnost pomáhat s iniciací dalších mužů. Setkání v přírodě.
Poplatek za účast se hradí zvlášť: 1000 Kč za osobu včetně ubytování ve vlastních stanech (bez jídla, jídlo může být zajištěno na místě nebo v blízké restauraci).
Je to zakončení výcviku/procesu.

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Berouna

Podmínky účasti na výcviku

Součástí přihlášky je povinný motivační dopis, posílejte jej emailem na adresu weber108@gmail.com

Maximální počet mužů ve skupině je 25 účastníků + asistenti a jeden vedoucí semináře.
Celkem 25 dní, workshopy jsou po 2 dnech a jeden je 10 denní (vision quest a iniciace).

Hodnota celého tréninku je 32 000 Kč + 21% DPH (celkem 38 720 Kč), bez ubytování a stravy.

Platbu je také možné rozložit do splátek na 1 a půl roku anebo dohodnout individuální splátkový kalendář.

Jednotlivě seminář stojí 4000 Kč + 21% DPH (celkem 4 840 Kč), vision quest 8000 Kč + 21% DPH (9 680 Kč).
Při platbě celého výcviku předem je cena 30 000 Kč + 21% DPH (celkem 36 300 Kč).

Cena ubytování a stravy na jednom víkendovém semináři v Lorienu je 1 060 Kč + cca 350 Kč jako paušál dle počtu účastníků.
Ubytování a strava na vision questu viz výše.
Záloha na zajištění účasti ve výcviku je 2000 Kč + 21% DPH (2 420 Kč).

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naši vizi.

Facilitátor výcviku - Zdeněk Weber

Otec tří dětí, šťastný partner, manažer a lídr sociálně prospěšných projektů. Tématům souvisejících s mužským životem se aktivně věnuji od roku 2002. Od roku 2006 vedu výcviky, semináře a večerní kruhy, osobní mentoring a konzultace.

Jako facilitátor jsem prošel těmito výcviky, které mi dávají oprávnění k mentorské činnosti:

 • Život, 41 let
 • Mužská síla, 4 roky, Thomas Grainer, SRN
 • Léčení Traumatu, 3 roky, www.somaticexperiencing.cz
 • Rebalancing – procesově tělesně orientovaná terapie, 4 roky, Thomas Grainer a Viramano Wermund
 • Council – výcvik facilitátorů a práce v kruhu ve skupině
 • Koučink
 • Neurolingvistické programování
 • Rodinné konstelace, 2letý výcvik, Bhagat J. Zelhofer
 • 6 měsíční intenzivní taoistický výcvik v pohoří Wudang (Čína), Sifu Yuan Limin
 • Hledání vize a smyslu života v přírodě a práce s přírodou jako se zrcadlem naší životní cesty

 

Facilitátor výcviku - Karel Tůma

Rád kladu otázky, sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si v kruhu pokládáme je totiž už schovaná odpověď. Když se sami sebe správně ptáme dostáváme správné odpovědi. Říkám tomu "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, když účastníci v tomto bezpečném prostředí otevřeně sdílí svoje příběhy se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc.

Moje průvodcovství je postaveno zejména na:

 • bezmála 50-ti letech života, a pak na kurzech a výcvicích
 • One Brain, 2 roky, Ladislava Fricová
 • Praktické kineziologie a , 3 roky výcviku s Karlou Fechterovou
 • Rodinné konstelace, 2 letý výcvik, Bhagat J. Zeilhofer
 • Systemické konstelace, 2 letý výcvik, Jan Bílý
 • Individuální systemika, roční výcvik, Artho Witemann
 • Lektorský kruh, 1 rok - různí lektoři
 • Mentorský výcvik, 1 rok, Zdeněk Weber
 • výcvik Mužská síla, osobní zkušenost a 4 roky asistence ve výcviku, Zdenek Weber
 • a na neustálém hledání hlubší podstaty věcí a jevů, pravdy a smyslu...