Mužská síla 2018 běh Morava

již 7.výcvik (od roku 2013), začátek leden 2018

Muž přirozeně hledá sám sebe.
Pokud sebe nenachází a neví, kdo je, proč tady je, jaký je jeho smysl života
a kam se ubírá jeho životní cesta, pak je život takového muže prázdný.

Kapacita výcviku je již zaplněna.

Vypsali jsme proto další běh výcviku v Čechách, klikni ZDE.

Muži alespoň jednou za život potřebují zajít do mužského prostředí, kde se uznávají hodnoty, které má smysl objevovat a žít.

Síla mužského společenství

Přesně to jsem zažil já, když jsem vstoupil do mužského kruhu – učení se o mužství nasloucháním příběhů jiných mužů, prohlubováním sebepoznání a otevřeným kladením zásadních otázek mužského života.

Muži dokáží, pokud se naučí naslouchat srdcem, vytvořit pevnou a soucitnou atmosféru, ve které se všechny rány mužského života mohou proměnit v cestu k moudrosti a uvědomění. Stejně jako ženy mají specifické zkušenosti, kterým mohou porozumět pouze ženy, mají i muži specifické zkušenosti, kterým mohou porozumět zase jen muži.

Za smyslem života, posláním, vizí

Mužský výcvik svou strukturou a filozofií otevírá možnost vstoupit na cestu objevování, sebepoznávání a sebeléčení v mužském společenství. K orientaci v dnešním světě plném možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám, což vyžaduje určitý proces, než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy.

A právě o to v mužském výcviku jde – během rok a půl trvajícího procesu přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě, do chrámu srdce a síly, kde už nejsou potřeba žádná slova.

Za posledních 8 let prošlo mužským výcvikem v Čechách a na Moravě něco kolem 330 mužů.

 

Komu je výcvik určen:

Pro muže 16 - 100 let, kteří chtějí žít v pravdě k sobě a okolí, kteří chtějí žít naplno, dělat smysluplnou práci a žít v harmonických partnerských a jiných vztazích.

Podpořte důvěru ve vlastní sílu a schopnosti

Mužský kruh je založen na poznání důležitosti mužské skupiny jako nedílné podpory života muže. Posiluje důvěru ve vlastní mužské zdroje síly a podporuje hledání a realizaci hlubší životní vize. Mužský kruh dává zažít respektující, podpůrné a uzemňující společenství orientované na osobní rozvoj jeho členů.

Poznejte a spojte v sobě všechny své životní role

Mužský kruh umožňuje orientaci v životních rolích a mužských potřebách, vztahy k ženám, dětem a ostatním mužům. Tématické semináře otevírají možnost navrátit se ke svým přirozeným zdrojům mužské síly, naučit se sebeovládání a sebeřízení, více sjednotit proces myšlení - cítění - reagování. Nedílnou součástí mužského kruhu je pravidelná meditace. Mužský kruh vede muže k tomu se celkově opřít o mužskou sílu jako o hlavní pilíř ve svém životě.

Každý víkend předchází vaše vlastní příprava dle našich doporučení. Čím víc dáš přípravě, tím víc přispěješ k síle tohoto procesu.

Chlapi, já už v tomto výcviku jsem a rozhodně nelituji. Není tam mnoho věcí o kterých bych nevěděl, ale mají řád, vedení, sdílení a jde to do podstaty. Smekám před Václavem, který ve svém věku prokazuje, že Ví a umí to předat. Takže díky a všem doporučuji. 🙂 Klidně to použijte jako referenci, protože toto reference je.

Radek Novotnýpravdaovode.cz

Výcvik vede Ing.Václav Němeček 

Představovací večery k výcviku se konají v Brně, Olomouci, Ostravě a ve Zlíně.

Vstup 100 Kč.

Termíny upřesníme

Brno

ViaRa Studio
Poštovská 3, Brno

25.10. 18-21h
28.11. 19-21h

Ostrava

Centrum Harmonie
Na jízdárně 18

18.10. 18-21h

Olomouc

Centrum Jana Němečková
Jungmannova 12

1.11. 18-21h

Zlín

Centrum Arkána,
nám. T.G.M. 1281

21.11. 18-21h

Vaše výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vzájemné komunikace a obchodních sdělení týkajících se Mužského kruhu. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani. Pro více informací čtěte podmínky zpracování osobních údajů

Roční program tréninku pro muže
(7.ročník na Moravě, začátek leden 2018)
místo konání: Padma farma, Bělá u Jevíčka

Svou účastí nastartuješ

 • svou vizi a své poslání
 • ukotvení ve své mužské síle
 • hluboké sebepoznání
 • ujasnění svých skutečných hodnot a smyslu života a práce
 • iniciaci do zralé mužské síly a mužské komunity
 • pravdivost, autenticitu, odvahu a svobodu
 • skutečné mužské přátele
 • schopnost vést ostatní mužským způsobem
 • zdravé mužské sebevědomí
 • otevřenost a vztah k ženám a ženskému principu

K výcviku získáte

 • 1x skype nebo telefonický rozhovor s facilitátorem výcviku
          v hodnotě 1500 Kč + DPH
 • rozsáhlou příručku připravující na hledání vize a iniciaci
          v hodnotě 500 Kč + DPH
 • setkání účastníků v mezičase mezi semináři.

 

Součástí výcviku dále jsou:

- úkoly a motivační cíle mezi jednotlivými semináři,
- přípravné informace před každým tématem,
- pracovní mezisetkání v mezidobí

 

1. Mužská síla - Aktivita - Otec (26.- 28.1. 2018)

V úvodním víkendu celého výcviku se seznámíš s mužským kruhem a jeho významem. Poznáš sílu kruhu a jeho smysl pro celý výcvik. Tématem bude mužská síla, otec a aktivita. Mužská síla potřebuje vědomou kontrolu a doplňování. Aktivita potřebuje vizi. Seminář bude naplněn cvičeními, technikami a přednáškami umožňujícími účastníkům sebepoznání, uvědomění vlastní situace a celou řadu doporučení, jak dále s tématem pracovat.

Společně budeme hledat zdroje mužské síly, hluboce prozkoumáme vztah k OTCI, k mužům, k sobě jako muži. Budeme pracovat na otázkách typu: Co mi otec dal/vzal? Byl/je pro mě mužským vzorem? Jak se cítím jako muž? Uctění otce a mužských předků. Narovnání vztahu ke zdroji mužské síly.

Toto je úvodní seminář, je možné je absolvovat samostatně i jako ochutnávku celého výcviku. Na konci semináře jsou účastníci znovu vyzváni k tomu, aby potvrdili svou účast na zbytku výcviku.

Místo konání: Padma farma, Bělá u Jevíčka

2. Ženská síla - Moudrost - Matka (2.- 4.3. 2018)

V druhém víkendu zapracujeme na vztazích k ženám. Pro mnohé muže jsou citlivým tématem a zároveň má toto téma v životě muže velkou důležitost. Lépe se seznámíme s ženskými kvalitami v nás samých, budeme hovořit o partnerských vztazích a mužsko - ženské sexualitě. Velice důležité bude objevení a navázání kontaktu s vlastní ženskou kvalitou. Význam budování moudrosti v mužském životě. Vznik závislostí ve vztazích a role v partnerství a jak z toho ven.

Projdete důležitým rituálem uctění ženství, MATKY a jejího odkazu. Muž tak autenticky zahájí důležitý proces opouštění matky, který je pro muže zcela zásadní a mnohdy velmi bolestivý. Co mi moje matka dala/vzala? Co mi dala jinak, než jsem potřeboval?

Místo konání: Padma farma, Bělá u Jevíčka

3. Vnitřní dítě – dětství - příprava na Vision Quest (27. - 29.4. 2018)

Dětství a vnitřní dítě, jedna z nejhlubších a nejintimnějších oblastí mužské duše a ducha. Skrze uznání své dětské síly v sobě získáme soucit sami se sebou a se svým dětským příběhem a soucit s ostatními. Každý z nás měl dětství a toto dětství je základem naší přítomnosti. Nevyužitý potenciál – uvolněnost, hravost, divokost a zranitelnost – čekají na znovuobjevení.

Pro muže je setkání se svým vnitřním dítětem klíčovým krokem, přebírá tím zodpovědnost za svou původnost, přestává popírat svůj příběh. Dětství je období, kdy se stáváme krok po kroku a zkušenost po zkušenosti plným člověkem. Nezpracované zkušenosti a traumata prolínají do vědomí běžného života a dožadují se pozornosti, aby byly zpracovány a integrovány.

Pokud nebyly v našem dětství některé procesy a potřeby naplněny a zcela dokončeny, projevují se tím, že se stále opakují. Znovu a znovu se ocitáme ve stejných situacích a rolích a nevíme, že za tím stojí příběh našeho dětství.
Potlačováním dětské složky v sobě se stáváme rigidními, znecitlivělými, postrádáme soucit a porozumění lidské zranitelnosti a nedokonalosti. Proto je pro muže kontakt s touto částí sebe sama tak zásadní.

Určitá část našeho dětství zůstala v našem podvědomí v podobě nedokončených pohybů směrem k naplnění tehdejších emočních a fyziologických, duchovních potřeb, tyto potřeby poté přetrvávají a promítají se do dospělého života jako závislosti, nutkavá připoutanost, nutkavé jednání nebo přehnaná touha. Pro muže nepříjemným a důležitým tématem je zranitelnost a celá řada obranných strategií z toho vyplívajících.Poznáme a vědomě přijmeme své skryté stránky související s dětstvím poté dovolíme, aby z našeho dětství vyrůstala hravost, intuice a mnoho dalších kvalit. S dítětem také souvisí další krok v hledání vize.

Místo konání: Padma farma, Bělá u Jevíčka

4. Vision Quest a hledání smyslu – 10 dní v přírodě – Iniciace (14.6. - 24.6. 2018)

Hledáme smysl pro další velké období života, pro naše léčení, pro naše vztahy, pro lásku, pro hlubší poznání sebe sama, pro ukončení velkých úseků našich životů a započetí nových období, pro ukončení vleklých životních krizí a hledání poučení.

Jsou zde mnozí, kteří přišli na rituál hledání smyslu, před tím vyzkoušeli již všechny dostupné způsoby sebeléčení, až připraveni sami v přírodě postící se našli klid a mír ve své duši potřebný pro další cestu. Program hledání smyslu a vize vychází z vyzkoušeného know-how, které vzniklo v průběhu 10 let v mužském kruhu inspirováno mnoha zkušenostmi z podobných rituálů z různých kultur a workshopů a výcviků. Spojili jsme naše zkušenosti a poznatky a vytvořili program, který stojí na pevných základech české matky Země.

Know-how hledání smyslu, které používáme je vytvořeno českými muži a ženami pro dobro všech lidí. Moudrost přechodových rituálů je univerzální a my jsme přesvědčeni, že je nutné vždy hledat nejvhodnější cestu a způsob tohoto krásného rituálu náležící k národu, zemi a době. Nepovažujeme za užitečné slepé přebírání rituálů z jiných kultur a zvyků. Základní principy a kosti jsou stejné a univerzální všude. Podmínky a kultura a tradice však ne.

Hledání smyslu je cesta k bohu, otevření, rozšíření a prohloubení vidění sebe, své cesty, své komunity, odpovědí na své otázky. Je to otevírání vidění pravdy o své další cestě. Je to 10 denní modlitba, spojení s univerzem a přírodou naprosto přirozeným způsobem.
Zkouška síly, trénink přežití a hledání nebo posílení smyslu života, 4 noci sám v lese bez jídla. Sám jen s nejnutnějším vybavením půjdeš hledat, probudit a nebo zasadit hlouběji svůj smysl. Tam úplně sám po čtyři dny a noci budeš hledat a probouzet svůj nejhlubší smysl tváří v tvář všemu. Pokud vizi máš, dostane tvá vize hlubší kořeny a stane se pevnější, pokud vizi nemáš, vyjasní se. Většinu překážek necháš za sebou. Dokončíš staré a vydáš se novou cestou.

Mistr řekl, že pokud nezapomenete na jedinou věc na tomto světě, na kterou se nesmí nikdy zapomenout, i kdybyste zapomněli na všechno ostatní, což jste ale nezapomněli, není třeba si dělat jakékoli starosti. Zatímco kdybyste si pamatovali, prováděli a dávali pozor na všechno ostatní a na toto zapomněli, ve skutečnosti byste neudělali vůbec nic. Je to, jako kdyby vás král poslal do nějaké země, abyste tam provedli jediný zvláštní úkol, a vy tam odjeli a splnili sto jiných úkolů. Jestliže jste však nevykonali to, proč jste tam byli posláni, je to, jako byste nevykonali vůbec nic. Stejně tak i člověk přišel na svět kvůli jednomu zvláštnímu úkolu a to je jeho účel. Jestliže ho nesplní, neudělal nic.

Místo konání: Padma farma, Bělá u Jevíčka

Jídlo a pobyt celkem: bude upřesněno

Sobotní společný oběd (nebo večeři) po vision questu si hradí každý sám.

Děkujeme průkopníkům rituálů hledání vize v západním moderním světě, kteří nás stále inspirují.

5. Otcovství, otcovské principy a jak být vědomým partnerem, manželem (21.- 23.9. 2018)

Tento seminář je rozdělený na dvě části. První část se týká našeho otcovství a druhá část se týká našeho partnerství a manželství.

Otcovství a otcovské principy

Základní mužské poslání se skrývá v otcovství. Otcovství zahrnuje otcovství rodinné, pracovní, veřejné, duchovní. Otcovství proniká skrze všechny úrovně života muže a vyžaduje od muže, aby žil své otcovství podle zdravých principů, které si sám najde, určí a definuje, aby svůj život nepromarnil. Promarněné otcovství, nerealizovaný otcovský potenciál je nejčastější důvod alkoholismu, zanedbávání svého života, a také nedostatku síly a radosti v mužském životě.

Součástí otcovství je zdravý vztah k penězům, kterým se budeme také zabývat. Otcovský instinkt je po generace předávaná moudrost, zkušenosti, poznání otců. Každý chlap, který si vyrovná vztah se svým otcem, může být čistě napojen na tento proud otcovství a z tohoto proudu může tvořit svou realitu a stát se tak tvůrcem svého života. Na tomto workshopu prozkoumáme naše vlastní otcovství, nebo naše brzdy, které nám stojí v cestě své otcovství vášnivěji a smysluplněji žít.

Nastavíme si zdravé principy otcovství a vytvoříme závazky ohledně svého vlastního otcovství. Účastníci se stanou otcové svého vlastního života.

Vědomý partner a manžel

Žít se ženou je více uměním než čímkoli jiným. Muži dnešní doby vyráží do života vybaveni zmatenými instrukcemi o partnerství a sexualitě, vzorů radostného a pokojného partnerství také moc není, a proto je nanejvýš užitečné vnášet do tohoto životně důležitého tématu více a více vědomí a zdravých principů a porozumění, která mohou přinést úlevu a vyživující návyky. Nejčastějším scénářem dnešní doby jsou nenaplněná očekávání, po fázi okouzlení a zamilovanosti přichází zklamání a zmatek a určité vyprázdnění. Mnoho mužů nevědomě vstupuje do partnerství se ženou s očekáváním, že ho to partnerství udělá emočně šťastným, spokojeným, sexuálně uspokojeným a to se může stát i pravdou, pokud sám přebírá odpovědnost za své emoční, sexuální a rodinné štěstí a o vztah aktivně pečuje a vnáší do něj svou sílu, jasnost a autenticitu.

Na tomto semináři se naučíme:

 • principy mužské a ženské sexuality
 • o ženské proměnlivosti a cyklicitě
 • partnerské principy podle knihy “Láska bez pout”
 • o mužské přímosti a pronikání a ženském vztahování a spojování
 • podstata svatby a její původní mystická podstata, důležitost pro zrání duše
 • principy partnerského sdílení, pravdivosti

Místo konání: Padma farma, Bělá u Jevíčka

6. Síla (19. – 21.10. 2018)

KI, ČI, PRÁNA, ŽIVA, SÍLA - různá pojmenování pro jednu a tu samou sílu a energii. Na této tréninkové dílně budeme pracovat skrze čistou, vlastní zkušenost prožití a integrace síly. Jako děti jsme svou silou byli plně v každém okamžiku. Síla-pohyb-rozhodnutí  - vše bylo v dětství jedním pohybem. Všimněte si, jakou mají děti ohromnou sílu, dokud je nezdomestikujeme a neodřízneme od energie středu pod bránicí. Celé tělo srší silou a radostí z této síly.

Naše tělo je formou, nádobou síly. Pokud je síla v těle dobře rozložena, dobře proudí, dobře se děje, pak se cítíme přirozeně sebevědomě, přirozeně důvěřující, zdraví. Pak se můžeme radovat z různých projevů síly cvičením, pohybem, tancem, chůzí, během, dechem, milováním.

Při aktivaci naší síly a přivedení svalového tonusu zpět do přirozené rovnováhy je nesmírně důležitý dech a trénink prohloubeného dýchání.

Skutečná síla nepotřebuje být dokazována, je žita a integrována pro dobro jedince a skupiny.

Všichni učitelé autentických bojových umění rozvíjejí umění hara, středu horizontálního a vertikálního života. Procítíme a spojíme se se svou silou hara skrze fyzická a dechová cvičení.

Naopak, pokud je tělo uzavřené, otrávené, energeticky zablokované, síla neproudí dobře, dech je povrchní, pak se o prožitku síly nemůžeme bavit, své tělo prožíváme významně jako obtížné a sílu se snažíme sehnat kde se dá.

Na tomto workshopu budeme pracovat s dechem, pohybovou meditací, fyzickými, energetickými hravými cvičeními, jednoduchými technikami KI energie. A otužováním inspirovaným Wimem Hofem, abychom aktivovali svou cestu síly a jejího projevu a prožívání. Sílu může vtělit každý a žít ji. Pokud se to podaří, život se změní.

Dále se naučíme:

 • jak dělat rozhodnutí v síle
 • jak používat mentální, emocionální a fyzickou sílu pro realizaci svých záměrů, vizí a projektů a zvládat výzvy
 • jak pracovat s imaginací a silou
 • přijetí agresivity
 • inspirovat tím, jak zvířata žijí svou sílu
 • základy rebelancingové masáže pro uvolnění tělesných bloků
 • Hara centrum těla a síly a jak skrze dech a pohyb a záměr realizovat své vize a záměry

Místo konání: Padma farma, Bělá u Jevíčka

7. Společný meditační retreat (13. – 17.2. 2019)

Mindfullnes meditační retreat s ostatními běhy výcviku. 

Společná kontemplace v tichu po dobu 4 dnů vám dá hluboký a silný základ pro praxi tiché kontemplace v každodenním životě, kde zachovat si pevný, integrovaný postoj a stabilní mysl je největší výzvou. Cílem kontemplace není nemít myšlenky nebo se myšlenek zbavit, ale prohlubovat vědomí myšlenek a sebe samého, být zrcadlo za myšlenkami, spočívat v prázdnotě.

V určité fázi vaší cesty už se bez meditace nelze obejít, stává se hlavní, královskou metodou.

Místo konání: Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí

8. Rok po Vision Questu – Návrat a iniciace mužů (červen 2019)

Důležitý rituál návratu na místo hledání vize. Součástí je možnost pomáhat s iniciací dalších mužů. Zakončení procesu/výcviku.

Místo konání: Padma farma, Bělá u Jevíčka

Podmínky účasti na výcviku

Součástí přihlášky je sepsání motivačního dopisu (do emailu, pošlete prosím na veagleon@gmail.com). Smyslem je vyjasnění vaší motivace pro vstup do výcviku.

Motivační dopis posílejte emailem na veagleon@gmail.com

Maximální počet mužů ve skupině je 24 účastníků + čtyři zkušení asistenti a jeden vedoucí semináře.
Celkem 25 dní. Všechny bloky jsou po 2 dnech (pá-ne), začátek vždy v 18:00, konec v neděli cca kolem 15:00. Příjezd na vision quest ve čtvrtek v 16:00, konec příští neděli po obědě (celkem 10 dní).

Hodnota celého tréninku je 38 400 Kč, bez ubytování a stravy.

Platbu je možné rozložit do splátek na 1 a půl roku a nebo dohodnout individuální splátkový kalendář. Jednotlivě seminář stojí 4 800 Kč, vision quest 9 600 . Při platbě výcviku předem vcelku je cena 36 000 Kč.

Je možné po dohodě vytvořit individuální splátkový kalendář třeba i na celý rok i více. Výcvik běžně absolvují i studenti VŠ.

Cena ubytování a stravu za celý víkendový seminář na Padma farmě je 1100 Kč.

Ubytování a strava na vision questu viz výše.

Záloha na zajištění účasti ve výcviku je 2 400 Kč.

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naši vizi.

 

Prohlášení

Ve všech aktivitách osobního rozvoje používáme a využíváme vyzkoušené a prověřené know how sestavené z metod, rituálů, způsobů a přístupů které se ukazují pro české muže nejvhodnější. Od roku 2004, kdy proběhl první mužský kruh a výcvik mužská síla v ČR s Thomasem Grainerem jsme skládali puzzle tak, aby věskeré aktivity mužského kruhu měly koherentní, celistvý základ založený na prohlubujícím se poznání mužského osobního růstu a sebepoznání. Za těchto 12 let se zcela zřejmě a jasně ukázalo, že mužský kruh vede své účastníky k vědomému poznání a vtělení plné přítomnosti, mužské síly, lásky, vize a svobody. Naše aktivity stojí na silném, uzemněném mužském přístupu k osobnímu rozvoji.

Zdenek Weber a Václav Němeček - Garanti a průvodci mužského kruhu

Vedoucí tréninku - Ing. Václav Němeček

Jsem svobodný muž na své cestě v realizaci své životní vize. Jsem partnerem krásné a úžasné ženy, se kterou máme krásnou dcerušku a společně vychovávám další dvě dcery mojí ženy. Věnuji se čchi-kungu, cvičení a kultivaci sexuální energie dle taoistické cesty. Také se věnuji zdravému životnímu stylu a stravování. Mužské tématice se věnuji od roku 2011, kdy jsem byl prvním rokem asistentem výcviku Mužská síla. Stojím za projekty Mužský kruh v Praze, v Brně a v Olomouci, které fungují od roku 2012, a dále vedu partnerský výcvik Partnerská cesta společně s mojí ženou.

Ing. Václav Němeček
776 625 165
veagleon@gmail.com

Absolvované výcviky a kurzy:

 • 38 let života
 • šamanský intuitivní výcvik v mexické poušti – Daniel Stone (Velká Británie, Mexiko)
 • kurz Mistr manifestace
 • výcvik Osvícený byznys
 • výcvik Mužská síla 2010 jako účastník, 2011 a 2012 jako asistent
 • výcvik Mužská sexualita 2014 účastník, 2015 jako asistent
 • council trénink
 • cvičení tai-či, freestyle čchi-kungu
 • kurzy taoistických technik
 • vzdělání VŠ ČVUT Praha FJFI, 1997-2003

 

 

Podpora tréninku

Zdeněk Weber

Asistenti:

Palo Vlčko, Martin Žůrek, Radek Novotný, Josef Marek, Tomáš Burian, Karel Škola, Petr Hadač