Mužská sexualita 2016: roční výcvik pro muže

"Léčení a objevování mužské sexuality a její vědomé prožívání na všech rovinách." 

aneb

Poznej a objev pravdivě a autenticky svou sexualitu a přiveď ji do světa.

(English version available at Khushru's webpage)

  • Máš strach ze své sexuality?
  • Máš strach o sexualitě vůbec mluvit?
  • Cítíš se nejistý ve vztazích se ženami a nevíš "jak na to" ?
  • Chtěl by ses otevřít plnému prožívání tvojí sexuality, ale nevíš, jak to udělat?

Pokud sis více než jednou odpověděl ANO, pak je tento výcvik pro tebe.

Podnět a vize zorganizovat výcvik zaměřený na mužskou sexualitu vyšel z kruhu spontánně a přirozeně jako potřeba a nadstavba a další rozvoj našich aktivit, naše vize vést a organizovat výcviky pro muže se zhmotňuje více a více. Khushrua jsme oslovili sami a navrhli mu svou vizi ročního výcviku a jeho organizaci, Khushru je muž s jasnou myslí a rozsáhlými zkušenostmi lektora a facilitátora.

V roce 2016 spouštíme 3.ročník tohoto úspěšného

a ve světě ojedinělého výcviku pro muže.

Tento roční výcvik je pro muže, kteří chtějí do hloubky poznat a objevit více rovin své vědomé sexuality. Je určen pro muže, kteří chtějí přinést do svého života více jasnosti, lásky a uvědomování a jsou ochotní podívat se na sebe a do sebe bez jakýchkoliv kompromisů a předsudků, a to za podpory dalších mužů, kteří mají stejný záměr. Výcvik je pro muže, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jako muži můžeme být jasnější, více na zemi, více milující, zaměření a více uvědomělí.

Sexualita není omezená pouze na ložnici. Je to základní energetický princip, který nás spojuje se životem. Je to metafora způsobu našeho spojení s fyzickou energií, jak žijeme v našich vztazích, způsob, jakým dáváme našim životům smysl a význam a zvláště je to o tom, jak moc naplnění či frustrovaní jsme v našich vztazích se ženami a ženským světem obecně.

V tomto výcviku dostanete možnost a prostor k obnovení lásky k životu a vědomí sebe sama jako muže. To vše za podpory dalších mužů, kteří se k tomuto tréninku zavážou. Přinese vám to osvěžení energie vašeho těla, obohatí a upevní to váš emocionální život, přinese vám to lepší zaměření a jasnost do každodenního života a zažehne to ve vás zdravou vášeň po pravdivých a naplňujících vztazích se ženami. Díky cvičením ve výcviku se naučíte lépe nakládat se svou sexuální energií: více lásky a vědomí s vlastní sexualitou otevírá cestu k propojení s vaší božskou podstatou.

Khushru Gregor Steinmaurer

(English version available at Khushru's webpage)

Věnuji se systemické terapii, vedu semináře, učím meditaci a jsem zcela odevzdán výzkumu a objevování Vědomí a života v celistvosti. Při studiích historie a filozofie jsem poznal učení známého učitele a mystika Osha. To mě přivedlo do Indie, kde jsem začal studovat terapii a vedení skupin. Učím a pracuji s mnoha různými metodami východu a západu, např. intenzivní Vědomí, tibetské pulsní léčení, zenový mentoring a gestalt, práce s tělem a masáže, vnímání energie, NLP, primární terapie a léčení traumata (somatic experiencing). Vedu workshopy po celém světě se záměrem integrace meditace, terapie a nových přístupů k léčení do nové formy Spirituality. Také spolupracuji se svou partnerkou Komalou na tématech mužsko-ženské polarity a vztahů v rámci výcviků „Výcvik pro život". Mou největší vášní a výživou je setkávání s lidmi se záměrem vzájemné inspirace a prohlubování uvědomování si toho, co znamená žít vědomý, plnohodnotný a radostný život.

Podnět a vize zorganizovat výcvik zaměřený na mužskou sexualitu vyšel z kruhu spontánně a přirozeně jako potřeba a nadstavba a další rozvoj našich aktivit, naše vize vést a organizovat výcviky pro muže se zhmotňuje více a více.

"K vytvoření zdravého a hlubokého spojení se světem žen potřebujeme nejprve pochopit sebe sama jako muže. Potřebujeme prostor a čas k nalezení našich instinktů a tužeb naší duše."

Díky tomuto výcviku se spojíte s vašimi již existujícími kvalitami a zdroji. Víc a hlouběji se propojíme s našimi vnitřními výzvami, kterým se běžně vyhýbáme a necháváme je ve stínu. Sexualita je energie, která prochází nejhlubšími a nejméně vědomými částmi našich životů. Má proto neuvěřitelnou léčivou sílu, pokud naše stíny přineseme na světlo a vědomí v prostředí láskyplného lidského sdílení a kontaktu.

Práce ve výcviku zahrnuje fyziologické a psychologické pochopení sexuality, v prostoru meditace a spirituality. Budeme používat mapu čakrového systému, který je založen na tantrických učeních posvátné sexuality. Díky tomu pochopíme, jak můžeme naší instinktivní energii přetransformovat do trvalého zdroje lásky a vědomí.

Roční výcvik sestává z 5 modulů (víkendových seminářů):

1. Úvodní seminář - vytvoření základny (12. - 13.3.2016)

V úvodním víkendu budeš mít možnost zažít, jaké to je objevovat, pracovat a sdílet s ostatními muži, kteří se scházejí dohromady, aby vyléčili a více se naučili o mnoha podobách a rovinách vědomé sexuality. V těchto 2 dnech se seznámíš se základními principy mužské a ženské energie. Dále poznáš další témata, která budou obsahem celoročního výcviku. Společně zažijeme, jaké to je otevřít kruh mužů, dostat podporu, zpětnou vazbu a povzbuzení. Znovu se autenticky spojíš se svou mužskou stránkou a také se naučíš, jak vědomě nakládat s výzvami soupeření, boji o moc, posuzování a vzájemnému uzavírání mezi muži, a to v bezpečném prostředí. Tento víkend slouží jako úvod hlavních aspektů, které celoroční výcvik pokrývá. Také je to první krok na cestě k vědomé, autentické mužské sexualitě. Víkend je ochutnávkový, další účast ve výcviku je již závazná.

Místo konání: Stanice mladých techniků, malý taneční sál (2.patro), Pod Juliskou 2a, Praha

Cena úvodního semináře: 2420 Kč vč. DPH, jídlo a ubytování si hradí a zajišťují účastníci sami 

 

2. Vkročení do kruhu – oheň probuzené mužnosti
(15. - 17.4.2016)

V tomto modulu dostaneš možnost prozkoumat hlouběji tvoje propojení s mužskou energií ve vnitřním a vnějším světě. Budeš mít příležitost poléčit vlivy našich otců a mužských předků na tvůj život a vývoj. Další práce tě povede k uvědomění si podmíněných vzorců toho, co pro tebe znamená být mužem a toho, jak jsi ve své sexualitě ukotvený jako muž. Díky síle skupině se tak snadněji dostaneš autenticky k tomu, abys našel sám sebe, sám sebe jako muže. Naučíš se přijmout, integrovat a projevovat mužské kvality způsobem, který obohacuje tvůj život a svět kolem tebe.

Začátek modulu: 13.2. od 14:00

3. Vytvářejme svět společně – tanec mužského a ženského principu
(3. - 5.6.2016)

V dalším modulu se dostaneš k hlubšímu pochopení dynamické hry mužských a ženských energií v nás a ve světě. Život ti byl dán mužským principem a na svět jsi přišel díky principu ženskému. Společně odhalíme a nastartujeme léčení  přijetí toho, jak toto elementární propojení s matkou začalo tvarovat a ovlivňovat náš vnitřní život, vztahy se ženami a s naším tělem. Od této chvíle začneš vytvářet nové vztahy k všem ženám ve tvém životě a naučíš se praktiky a rituály, díky kterým budeš schopný udržovat láskyplné a vědomé spojení s celým ženským světem.

4. Přijetí Stínu – přeměna stínů na lásku a přítomnost
(2. - 4.9.2016) 

Čtvrtý modul ti umožní poznat archetypy a role mužů všech dob a časů. Pomocí systému čaker prozkoumáme tyto role, abychom si uvědomili, jak tyto role ovlivňují naše životy a naší sexualitu. Díky tomu si budeš moci uvědomit různé energie a kvality, které máš k dispozici a to ti umožní vrhnout světlo na tvé osobní a kolektivní stíny, které souvisí se sexualitou, vztahy se ženami a s uvědoměním toho, co to znamená být mužem. Potkáš se se svými stíny a skrytými aspekty, mnohé si vyjasníš, najdeš v sobě nové zdroje života, lásky a svobody.

5. Umění lásky – sexualita jako vědomá posvátná praxe energie a lásky
(18. - 20.11.2016)

V posledním modulu tréninku integrujeme do sebe všechno dohromady a přeměníme naše učení v posvátné umění žití života ve všech jeho aspektech – sex, láska, vztahy, pracovní a životní vize – s vášní, vědomím a hloubkou. Naučíš, jak pracovat se sexuální energií v těle, ať již s partnerkou či o samotě. Objevíme, jak princip polarity probouzí a udržuje jiskru a lásku ve vztazích a získáme návody, jak toto v životě praktikovat. Naučíme se, jak do svého života a vztahů zahrnout spirituální rozměr věnování, smyslu, učení a růstu.

Budeme pracovat s celou škálou metod, v různých stupních vývoje tohoto tak závažného tématu. Některé z těchto metod zahrnují aktivní a tiché meditace, tělesná a dechová cvičení, Somatic Experiencing (SE®), vedené cestování, pochopení rodinných konstelací a primárních terapií, sdílení, rituály, jasná a zřetelná komunikace. Dále hraje svou důležitou roli skupinová dynamika, abychom jeden druhému pomohli vidět a vnést jasnost do tak zásadního aspektu života muže, jakým je sexualita.

Co o výcviku napsal jeden z účastníků: 

Je to rok, co jsem absolvoval první modul z výcviku Mužská sexualita, vedený mým velkým učitelem a mistrem Khushruem. Velmi jsem s nástupem do tohoto kurzu váhal, cena byla pro mě relativně vysoká a cítil jsem silný strach. Nyní, po jeho absolvování, se cítím jako jiný muž: šťastný muž. Pomohl mi objevit svůj potenciál, kterého jsem si do té doby nebyl vědom,a začít jej rozvíjet.

Práce v mužské skupině měla neuvěřitelně silnou energii. Bylo nás okolo dvaceti, různého věku a zkušeností, každý jsme přišel s jiným záměrem apřinesl do skupiny něco jiného. Vnímám to jako nesmírně důležitou skutečnost. Byl jsem nejmladší a užil jsem si tuhleroli: starší muži měli zkušenosti, zážitky, často dosáhli ve svém životě úspěchu a nasál jsem od nich spoustu inspirace. Já jsem naopak kladl hodně otázek – a někdy jsem inspiroval někoho já, tím, že mi některé věci nepřišly tak samozřejmé, jak to viděli moudří kmeti....Odnesl jsem si pocit sounáležitostí, souladu s tím, že sám jsem muž, se svou mužskou silou, a na tomto základě vznikla sounáležitost s ostatními muži. Odešel strach z násilí a agrese a přišlo uvědomění si vlastního těla a otevření vlastní síly, odešlo nutkání neustálé konkurence a vzájemného porovnávání a přišla schopnost se učit, inspirovat a s pokorou přijímat. Odešel strach dělat chyby a přišla otevřenost výzvám. Proměnil se můj vztah k ženám, začaly se drolit vzorce přejaté z rodiny a objevil se upřímný zájem o ženský svět. Jak snadno to zpětně zní: byl jsem s chlapy různého věku a dělali jsme nějaká cvičení, ale nakolik nový zážitek to pro mě byl! Nic takového jsem do té doby neznal a přijde mi, že taková setkání dnes nám, mužům, hodně chybí: zhruba od sedmid o patnácti až pětadvaceti jsme ve škole, kde většinu času trávíme se skupinou lidí stejného věku. Právě tehdy se přitom utváří velká část našeho náhledu na svět. Já jsem si z toho odnesl akorát přesvědčení o neustálé konkurenci, nic víc. A nemůže to být jinak: ostatní chlapi mě vždycky něčím ohrožují a nikdy to nemůže být jinak. A pocit hluboké frustrace ze své jinakosti v mnoha ohledech, kterou teď, po čase na skupině, stráveném s muži staršími a moudřejšími, vnímám jako největší dar od života, který jsem kdy dostal.

Vnímám mužskou skupinu jako jakousi iniciaci, rituální přechod do dospělosti, přinášející nové výzvy, ale i nové, hluboce prožívané a dosud nepoznané radosti: začal jsem si plnit své sny, dělám to, co mi dává smysl a je pro mě důležité, odhodlal jsem se udělat kroky, na které bych si dříveani neodvážil pomyslet. Rád si dělám dobře, užívám si života, dopřávám si čas na sebe. S pár chlapy ze skupiny stále udržují kontakt a setkání s nimi jsou vždy zajímavá,inspirující a plná radosti.

Všem svým kamarádům mužům, kteří o absolvování této nebo jiné mužské skupiny uvažují, to z celého srdce přeji a doporučuji, budete-li této energii otevřeni, má potenciál proměnit váš život radikálně, tak, jaksi to teď neumíte ani představit.

Nedílnou součástí výcviku je:

  •  povinná 2 osobní sezení s Khushruem - jedno v úvodu výcviku, druhé v jeho závěru
  • povinná účast na mezisetkáních mezi moduly - termín bude upřesněn během výcviku, vždy minimálně 1x mezi mezi jednotlivými moduly (lze i na skypu)
  • tištěný manuál, který dostane každý účastník

Místo konání všech modulů (vyjma úvodního): Taneční centrum Lorien, Nenačovice u Berouna

Cena programu: 5500 Kč vč. DPH / modul, lze platit jednotlivě po modulech na místě, lze platit i celkově najednou - 24 420 Kč vč. DPH, úvodní seminář 2420 Kč vč. DPH

Platební podmínky

Účast na výcviku je závazná po úvodním modulu. Jako vyjádření závazku požadujeme zaplacení posledního workshopu dopředu, tj. složení zálohy, která bude použita na úhradu posledního modulu. Dále, platba na každý modul je vždy 1 měsíc předem. Tato praxe zaručuje účast opravdových zájemců o výcvik.

Strava + ubytování: 1200 Kč / modul, platí se vždy na místě v hotovosti.

Organizační informace

Začátek kurzu: únor 2016

Konec kurzu: listopad 2016

Uzávěrka: únor 2016

Cena: 24 420 Kč

Místo konání: Lorien Nenačovice 

Výcvik Mužská sexualita 2016

Přihláška

Vědomá mužská sexualita

s hostem Gregorem Khushruem Steinmaurerem