PŘEDSTAVENÍ VÝCVIKU

MUŽSKÁ SÍLA 2022

Introvečer online
„Jedinečný způsob jak být mužem“
22. 11. 2022, 18:30 - 21:15

Jedinečný způsob jak být mužem

v prostoru je spousta názorů na to, jaký „opravdový / pravý / správný muž je …“. 

Je pevný. Ví si vždy rady. Drží slovo. Nepláče. Nemluví o svých pocitech. Finančně vždy zabezpečí rodinu. Je silný. Vše zvládne sám. Umí pořádně makat. Dokáže zatnout zuby. Nikdy se nevzdává. Musí poznat spoustu žen. Musí to umět ženě pořádně udělat. Nebojí se jít do konfliktu. Necítí strach. Dokáže snášet bolest.   

A možná znáš i trošku jiné.  

Musí být v kontaktu se svými emocemi. Umět vyslechnout ženu. Postarat se o rodinu. Být citlivý. Umět nalézt kompromis. Přizpůsobit se. Být konstruktivní. Bezpečný. Naslouchající. Nesmí být agresivní. 

V těhle názorech a prohlášení je obsažená spousta kvalit, které my muži máme, a spousta kvalit, ke kterým jsme pozvaní. 

A současně je v nich jedno velké riziko. Pokud zamrzneme v tom, že jen takto a jedině takto se má opravdový muž chovat či jedině takový může být, tak mnoho pozitivního v nich nezůstane. 

Pokud si někdo nárokuje a tlačí na nás, abychom byli za každých okolností a vždy takoví, tak někde hluboko v nás cítíme odpor, naštvání, únavu a frustraci. A když tlaku ustoupíme, tu hromadu zvětšíme o negativní pocity, které cítíme k sobě samým.  

Blbé na tom je, že se nejedná jen o nároky ostatních lidí na nás. Nebo naše na někoho jiného. Není tady ve hře jen maska hodného kluka. 

Jedná se také o nároky nás samých na sebe, vnitřní zákony našeho mužství, které jsme psali a přijímali pod vlivem našich rodičů a některých dalších autorit našeho dětství a dospívání. Tyhle tu budou i když změnímě partnerku, opustíme rodinu, přestaneme se s někým přátelit, změníme práci nebo se přestěhujeme.  

Jsou zapsané v nás, a dokud je nerozpoznáme, neuvědomíme si je, nepřevezmene za ně odpovědnost a nezměníme, tak tu budou stále. 

Vnější svět s nimi nemá nic společného, je pro ně jen projekčním plátnem, a některé krize v našich vztazích jsou jen dalším a dalším pozváním k tomu, abychom s nimi konečně něco udělali. 

A začali konečně žít to, jací jsme. Ne představu někoho jiného, jací máme být. Nalézt a žít svůj vlastní a jedinečný způsob, jak být mužem. 

Vydat se na tuhle cestu je obvykle spojené s velkým strachem, protože jdeme za hranice světa, jak ho známe. Do neznáma. 

Současně pokud nejsi spokojený s tvým dnešním životem či nějakou jeho oblastí a vyzkoušel jsi vše, co znáš a umíš, nic jiného než cesta do neznáma změnu nepřinese.

Obejmutí tvého unikátního způsobu, jak být mužem, ti přinese možná jeden nečekaný benefit. Přestaneš ostatní muže vnímat jako konkurenci. Jak ti někdo může konkurovat v tom být tebou?

Toto je pozvánka na cestu k jedinečnému způsobu, jak můžeš bý mužem. Cesta má podobu výcviku Mužská síla - cesta středu. Je prošlapaná, prošlo jí přes šest set mužů v ČR a Slovensku. Cesta, na které budeš kráčet podporovaný mentory, kteří sami po té cestě jdou, s podporou dalších dvaceti či třiceti mužů, kteří jdou společně s tebou.  Je to cesta, která nabízí ne šokovou terapii jedné obrovské změny, ale postupné zavádění drobných změn v tvém životě, které za rok a půl, co trvá výcvik, změní tvůj život k nepoznání. 

Zvu Tě na online introvečer 22.  11. s tématem Jedinečný způsob, jak být mužem, který může být prvním krokem k tomu tvému jedinečnému mužství.

Těším se na viděnou, 

Jan Čermák
Mentor výcviku Mužská síla   

Přihláška

Přemýšlíš o výcviku Mužská síla?  Nepřemýšlej, zeptej se?

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla
1. běh

Jan Prokopec

mentor výcviku Mužská síla
2. běh

Jan Čermák

mentor výcviku Mužská síla
3. běh

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla
4. běh

JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA PRO MĚ?

S obsahem výcviku a s mentory, kteří výcvik vedou se můžeš seznámit několika způsoby. 

Pořádáme osobní a online introvečery, které jsou zaměřené na výcvik Mužská síla a co by ti tento výcvik mohl přinést. Introvečery obsahují také představení cvičení či témat výcviku. 

Pokud máš zájem probrat tvou situaci osobně s mentorem, tak si můžeš objednat bezplatně 20-minutovou konzultaci s mentorem v hodnotě 500 Kč.

Poslední možnost je seznámit se s námi a s mužskými tématy na tematických online webinářích.

CO JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA?

Cesta za smyslem života, za svým Posláním, za Vizí, za Životem

Mužský výcvik svou strukturou a filozofií otevírá možnost vstoupit na cestu objevování, sebepoznávání a sebe-léčení v mužském společenství. K orientaci v dnešním světě plném různých možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám. To vyžaduje určitý proces, postupný, soustavný, kontinuální proces. Než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy. K dosažení pokroku je třeba jít vytrvale, cílevědomě a krok po kroku.

A přesně o to právě v mužském výcviku jde – během rok a půl trvající cesty přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě. Prošlapat si tu cestu do vlastního chrámu srdce. K síle, k lásce, k soucitu, k rozhodnosti, sebevědomí, prosperitě, … pak už nejsou potřeba žádná slova. Prošlapat si tu cestu osobně. Prošlapat ji tak, aby už nikdy nemohla zarůst plevelem každodenní rutiny a “smrti dávno před úmrtím”.

Za posledních 9 let prošlo mužským výcvikem v Čechách, na Moravě a na Slovensku něco přes 600 mužů.


PŘIJĎ, UVIDÍŠ, POZNÁŠ...

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naši vizi.

Mentoři výcviku Mužská síla 2023/24

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla
karel.tuma@ktuma.cz
+420 724 613 631‬
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,….
Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc.

Vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) je doručovat…

Jan Prokopec

mentor výcviku Mužská síla
pepinn@seznam.cz
+420 724 849 329‬
Poté co jsem sloužil 25 let jako voják z povolání jsem ve 40 letech otočil kormidlo života a působím jako mentor a facilitátor. Fascinují mne pokroky, které jsem sám získal díky výcviku „mužská síla“ a možnosti, které mi to do života přináší a rád je předávám dál. Mým mottem je: posouvat lidi dál. Ale první krok je pouze na každém z vás!

Jan Čermák

mentor a kouč
cermi39@gmail.com z
+420 724 851 823‬
Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí a vědomý účastník vlastního života. Přes dvacet let pracuji s lidmi a nepřestává mě udivovat síla lidského ducha a našeho srdce.
Mojí vášní je být průvodcem lidí, kteří chtějí ve svém životě něco víc než doposud. Lidé, kteří převzali odpovědnost za svůj život a za to, jak se jim v něm daří, jak se v něm cítí. Lidé, kteří se rozhodli svůj život změnit. Kteří se rozhodli objevit sílu svého ducha a svého srdce. Těším se na to, že se brzy setkáme.

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla
zdenek.kalecky@seznam.cz
+420 725 501 332‬
Jmenuji se Zdeněk Kálecký. Se seberozvojovým vzděláváním jsem začal v 17ti letech. Prošel jsem velkým množstvím seminářů a kurzů. Některé byly založené na čistě fyzické práci s tělem, nebo dechem, některé na práci s emocemi a myslí nebo energií. Velkou část pozornosti a času jsem věnoval duchovním naukám, meditacím a léčení. Vše čím jsem procházel, provázela jedna velká a naprosto zásadní otázka.
Ta otázka zní: KDO JSEM? Někdy byla velmi zřetelná a někdy nenápadně prosakovala z pozadí. Největší zdroj léčení jsem rozpoznal v lásce. Ta začíná u sebelásky. Ta je výsledkem sebepřijetí. A jsme opět u té otázky: kdo jsem?

Mužský kruh i tobě muže pomoci poznat a přijmout, kdo jsi. Mužský kruh ti umožní být viděn, slyšen a přijat dalšími muži. Ve své síle i slabosti, bolesti i radosti. V přijetí se změní mnoho. Je pro tebe připravena cesta. Není lehká. Však vyplatí se.