PŘEDSTAVENÍ VÝCVIKU

MUŽSKÁ SÍLA 2022

Introvečer online
„Pravdivost. K sobě, k ostatním a od ostatních k tobě.“
26. 10. 2022, 18:30

Online setkání „Pravdivost. K sobě, k ostatním a od ostatních k tobě“  ve výcviku Mužská síla.

Co je pro Tebe největší výzva?

Být pravdivý k ostatním a říct jim, jak to s nimi máš? 

Být otevřený pro pravdivost ostatních k tobě a vyslechnout si, jak to mají ostatní s tebou?

Být pravdivý k sobě a přiznat si, jak věci jsou?

To jsou tři úrovně pravdivosti. Nepotkal jsem člověka, který by neprožíval aspoň v jedné z nich výzvu. 

Proč pravdivostí zaobírat? Co může pravdivost přinést do života? 

Jasnost. Lehkost. Jednoduchost. Hluboké a blízké vztahy. Pocit propojení a blízkosti. Intimitu. Co bys sám doplnil. 

A otázka za všechny peníze. Proč nezveme tyhle dary do svého života?

První odpověď je, protože jsme se to neměli, kde se to naučit. To je pro naprostou většinu z nás pravda. NEUMíME TO.

Druhá odpověď je, že cítíme STRACH

Na první dobrou z toho, že opustíme vyjeté koleje nejasnosti, neurčitosti a nepravdy a vydáme se do neznáma. 

Bojíme se, že svou pravdivostí  zraníme. Bojíme se, že slovem budeme zraněni. Že budeme skrze pochvalu manipulováni. Že naše pochvala nebude přijata či budeme z manipulace skrze ni obviněni. Že neuneseme emoce, které jsou s pravdivostí spojené.  Že pravdivost ohrozí či zničí naše vztahy. Že když se ten druhý a ti druzí o nás dozví pravdu, tak nás opustí a zůstaneme sami.  

Třetí odpověď je, že jsme  už nějakou takovou zkušenost ve svém životě udělali. 

A přesto možná někde cítíš volání po jasnosti, lehkosti a jednoduchosti ve vztazích s lidmi. Po pocitu propojení, hloubky a blízkosti s tvými blízkými. Po intimitě s tvou partnerkou.  Po tom, jak být pravdivý a současně nebýt sám a opuštěný. 

Jak Tě může podpořit výcvik Mužská síla na cestě k tomu, abys přivedl pravdivost do tvého života? Ošahal to neznámo, potkal se s tvým strachem a také zažil, že pravdivost neznamená být sám? A přinesl všechny poklady, které v pravdivosti začínají do tvého života a do tvých vztahů?

To se můžeš dozvědět na online setkání k výcviku Mužská síla, které se koná 26. 10. od 18.30.

Těším se na viděnou, 

Jan Čermák

Mentor výcviku Mužská síla  

Přihláška

Přemýšlíš o výcviku Mužská síla?  Nepřemýšlej, zeptej se?

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla
1. běh

Jan Prokopec

mentor výcviku Mužská síla
2. běh

Jan Čermák

mentor výcviku Mužská síla
3. běh

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla
4. běh

JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA PRO MĚ?

S obsahem výcviku a s mentory, kteří výcvik vedou se můžeš seznámit několika způsoby. 

Pořádáme osobní a online introvečery, které jsou zaměřené na výcvik Mužská síla a co by ti tento výcvik mohl přinést. Introvečery obsahují také představení cvičení či témat výcviku. 

Pokud máš zájem probrat tvou situaci osobně s mentorem, tak si můžeš objednat bezplatně 20-minutovou konzultaci s mentorem v hodnotě 500 Kč.

Poslední možnost je seznámit se s námi a s mužskými tématy na tematických online webinářích.

CO JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA?

Cesta za smyslem života, za svým Posláním, za Vizí, za Životem

Mužský výcvik svou strukturou a filozofií otevírá možnost vstoupit na cestu objevování, sebepoznávání a sebe-léčení v mužském společenství. K orientaci v dnešním světě plném různých možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám. To vyžaduje určitý proces, postupný, soustavný, kontinuální proces. Než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy. K dosažení pokroku je třeba jít vytrvale, cílevědomě a krok po kroku.

A přesně o to právě v mužském výcviku jde – během rok a půl trvající cesty přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě. Prošlapat si tu cestu do vlastního chrámu srdce. K síle, k lásce, k soucitu, k rozhodnosti, sebevědomí, prosperitě, … pak už nejsou potřeba žádná slova. Prošlapat si tu cestu osobně. Prošlapat ji tak, aby už nikdy nemohla zarůst plevelem každodenní rutiny a “smrti dávno před úmrtím”.

Za posledních 9 let prošlo mužským výcvikem v Čechách, na Moravě a na Slovensku něco přes 600 mužů.


PŘIJĎ, UVIDÍŠ, POZNÁŠ...

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naši vizi.

Mentoři výcviku Mužská síla 2023/24

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla
karel.tuma@ktuma.cz
+420 724 613 631‬
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,….
Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc.

Vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) je doručovat…

Jan Prokopec

mentor výcviku Mužská síla
pepinn@seznam.cz
+420 724 849 329‬
Poté co jsem sloužil 25 let jako voják z povolání jsem ve 40 letech otočil kormidlo života a působím jako mentor a facilitátor. Fascinují mne pokroky, které jsem sám získal díky výcviku „mužská síla“ a možnosti, které mi to do života přináší a rád je předávám dál. Mým mottem je: posouvat lidi dál. Ale první krok je pouze na každém z vás!

Jan Čermák

mentor a kouč
cermi39@gmail.com z
+420 724 851 823‬
Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí a vědomý účastník vlastního života. Přes dvacet let pracuji s lidmi a nepřestává mě udivovat síla lidského ducha a našeho srdce.
Mojí vášní je být průvodcem lidí, kteří chtějí ve svém životě něco víc než doposud. Lidé, kteří převzali odpovědnost za svůj život a za to, jak se jim v něm daří, jak se v něm cítí. Lidé, kteří se rozhodli svůj život změnit. Kteří se rozhodli objevit sílu svého ducha a svého srdce. Těším se na to, že se brzy setkáme.

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla
zdenek.kalecky@seznam.cz
+420 725 501 332‬
Jmenuji se Zdeněk Kálecký. Se seberozvojovým vzděláváním jsem začal v 17ti letech. Prošel jsem velkým množstvím seminářů a kurzů. Některé byly založené na čistě fyzické práci s tělem, nebo dechem, některé na práci s emocemi a myslí nebo energií. Velkou část pozornosti a času jsem věnoval duchovním naukám, meditacím a léčení. Vše čím jsem procházel, provázela jedna velká a naprosto zásadní otázka.
Ta otázka zní: KDO JSEM? Někdy byla velmi zřetelná a někdy nenápadně prosakovala z pozadí. Největší zdroj léčení jsem rozpoznal v lásce. Ta začíná u sebelásky. Ta je výsledkem sebepřijetí. A jsme opět u té otázky: kdo jsem?

Mužský kruh i tobě muže pomoci poznat a přijmout, kdo jsi. Mužský kruh ti umožní být viděn, slyšen a přijat dalšími muži. Ve své síle i slabosti, bolesti i radosti. V přijetí se změní mnoho. Je pro tebe připravena cesta. Není lehká. Však vyplatí se.