PŘEDSTAVENÍ VÝCVIKU

MUŽSKÁ SÍLA 2023

Introvečer online
„Introvečer k výcviku Mužská síla – cesta středu, otázky a odpovědi“
27. 6. 2023, 18:30 h (do 20:15)

Výcvik jako cesta ke středu mužského bytí 

Výcvik Mužská síla - cesta středu dlouho existoval bez dovětku “cesta středu”. Ten přibyl minulý rok po společném vision questu mentorů Mužského kruhu. 

Být ve vlastním středu je zdrojem stability v životě. Je to místo, ve kterém jsme v kontaktu se sebou samými, se svými částmi a také s ostatními lidmi. 

O středu lze uvažovat ve fyzické rovině, ve vztahu k životu, ve vztahu k různým částem nás samých, ve vztahu k lidem okolo nás, ve vztahu k spiritualitě a také pravdivosti. 

Kdo vystupuje na špičky, nemůže pevně stát.
Tao Te Ťing

Na představovacím večeru budeme mluvit o různých aspektech středu v nás a také o tom, jak se mohou muži skrze výcvik se svým středem spojit. 

Těšíme se na viděnou, 

Jan Čermák, Zdeněk Jan Weber a Jan Rudzinskyj

 

Přijď se setkat a seznámit s tím, co ti přinese výcvik  „Mužská síla - Cesta středu”.

O čem bude toto setkání?

 • Představíme ti výcvik Mužská síla - cesta středu.
 • Dozvíš se, co ti může skrze výcvik přijít do života a jako změnu to může přinést.
 • Vytvoříme bezpečný prostor pro témata a otázky, se kterými přijdeš.
 • Zažiješ možná první kontakt se s transformační energií mužského společenství.

Máš nějakou konkrétní věc, které tě zajímá? 

Přines ho s sebou na setkání, kde mu společně věnujeme čas a prostor.

Témata, kterých se můžeme dotknout:

Vztah s otcem a mužská síla

 • Jsem dost muž? Co potřebuji k tomu, abych se cítil naplněný?
 • Chci jít kupředu, ale vždy mě něco zastaví. Chybí mi průbojnost a strach mi brání žít naplno.
 • Je pro mě výzva nastavovat hranice druhým a sobě

Vztah s matkou a ženská síla

 • Jak místo strnulosti a zamrzlosti prožívat své flow?
 • Jak prožívat své emoce , místo jejich popírání a potlačování?
 • Chci ve svém životě více citu, vnímavosti, láskyplnosti. Tvrdost mi ve vztahu se ženami už nefunguje.

Puberta a adolescence

 • Chci si konečně postavit na vlastní nohy a něco dokázat. 
 • Už mi nevyhovuje být poslušným klukem a poslouchat ostatní.
 • Jsem ve věčné vzpouře proti autoritám a neumím sám být autorita. 
 • Toužím jít tam, kam mě to táhne, ale mám strach, že mě ostatní budou soudit.
 • Nevěřím si. Raději mluvím o tom, jak jsem dobrý, než abych konal. 
 • Ovládá mě hněv a agresivita. Výbušnost mi ničí vztahy.

Dětství

 • Můj život je prázdný, chybí mi obyčejná, spontánní radost z bytí.
 • Chtěl bych se uvolnit, ale neustálé vnitřní napětí mi to nedovoluje.
 • Můj život ovládá smutek, mám v sobě bolest, se kterou nedokážu pracovat.
 • Nutkavě dělám vše, abych si aspoň na chvilku připadal milovaný, přijímaný a v bezpečí.
 • Nedokážu přijmout zodpovědnost. Za mé problémy můžou ostatní.

 

„Člověk si v bitvě může podrobit milion mužů, ale jen ten, kdo si podrobí sám sebe, je skutečně největším z dobyvatelů.“
- Buddha -

 

Partnerství

 • Kam zmizelo to krásné mezi námi?
 • Najednou máme ve vztahu místo lásky chlad.
 • Místo intimity zažíváme emoční boje.
 • Tolik toužím, abych konečně poznal tu pravou ženu.
 • Mám strach z žen.
 • Jak pečovat o vztah, aby v něm byla přítomná intimita, láska, pravdivost a milování?

Otcovství

 • Nerozumím si se svými dětmi.
 • Mé děti mě nerespektují?
 • Jak mohu být dobrým otcem pro své děti?
 • Jak přijmout sebe samého v roli otce?
 • Mé děti jsou plné hněvu a stále zlobí.
 • Mám strach se stát otcem.
 • Jak pečovat o vztah s vlastními dětmi?

Tělo

 • Nemám rád své tělo. Jak k němu získat láskyplný vztah?
 • Jsem stále unavený.
 • Jaké jsou schopnosti mého těla?
 • Bojím se smrti, a proto nežiju naplno.
 • Jak probudit svou zdravou sexualitu? Mám problém s potencí.

Vize

 • Nevím, kdo jsem. Nevím, kam jdu. Cítím se ztracený.
 • Můj život jede na autopilota.
 • Jsem zaseknutý v minulosti a nedaří se mi ji opustit.
 • Toužím naplnit své sny a nedaří se mi to.
 • Nevěřím v sebe ani v naplnění svých cílů.
 • Jaký je smysl mého života? Proč tu jsem?

To jsou jen některá otázky, na které muži hledají odpovědi. Témata, ve kterých touží najít stabilitu. 
Udělej první krok k naplněnějšímu životu. Přijď a chvilku buď se svými tématy v kruhu mužů.

Každý muž je důležitý. I Ty. A pokud tomu nevěříš, možná přišel čas to přijmout. 

Těším se na naše setkání.

Přihláška

Přemýšlíš o výcviku Mužská síla?  Nepřemýšlej, zeptej se?

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla

Jan Prokopec

mentor výcviku Mužská síla

Jan Čermák

mentor výcviku Mužská síla

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla

Jan Rudzinskyj

mentor výcviku Mužská síla

JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA PRO MĚ?

S obsahem výcviku a s mentory, kteří výcvik vedou se můžeš seznámit několika způsoby. 

Pořádáme osobní a online introvečery, které jsou zaměřené na výcvik Mužská síla a co by ti tento výcvik mohl přinést. Introvečery obsahují také představení cvičení či témat výcviku. 

Pokud máš zájem probrat tvou situaci osobně s mentorem, tak si můžeš objednat bezplatně 20-minutovou konzultaci s mentorem v hodnotě 500 Kč.

Poslední možnost je seznámit se s námi a s mužskými tématy na tematických online webinářích.

CO JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA?

Cesta za smyslem života, za svým Posláním, za Vizí, za Životem

Mužský výcvik svou strukturou a filozofií otevírá možnost vstoupit na cestu objevování, sebepoznávání a sebe-léčení v mužském společenství. K orientaci v dnešním světě plném různých možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám. To vyžaduje určitý proces, postupný, soustavný, kontinuální proces. Než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy. K dosažení pokroku je třeba jít vytrvale, cílevědomě a krok po kroku.

A přesně o to právě v mužském výcviku jde – během rok a půl trvající cesty přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě. Prošlapat si tu cestu do vlastního chrámu srdce. K síle, k lásce, k soucitu, k rozhodnosti, sebevědomí, prosperitě, … pak už nejsou potřeba žádná slova. Prošlapat si tu cestu osobně. Prošlapat ji tak, aby už nikdy nemohla zarůst plevelem každodenní rutiny a “smrti dávno před úmrtím”.

Za posledních 10 let prošlo mužským výcvikem v Čechách, na Moravě a na Slovensku něco přes 800 mužů.


PŘIJĎ, UVIDÍŠ, POZNÁŠ...

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naši vizi.

Mentoři výcviku Mužská síla 2024/25

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla - cesta středu
karel.tuma@ktuma.cz
+420 724 613 631‬
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,….
Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc.

Vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) je doručovat…

Jan Prokopec

mentor výcviku Mužská síla - cesta středu
pepinn@seznam.cz
+420 724 849 329‬
Poté co jsem sloužil 25 let jako voják z povolání jsem ve 40 letech otočil kormidlo života a působím jako mentor a facilitátor. Fascinují mne pokroky, které jsem sám získal díky výcviku „mužská síla“ a možnosti, které mi to do života přináší a rád je předávám dál. Mým mottem je: posouvat lidi dál. Ale první krok je pouze na každém z vás!

Jan Čermák

mentor a kouč
cermi39@gmail.com z
+420 724 851 823‬
Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí a vědomý účastník vlastního života. Přes dvacet let pracuji s lidmi a nepřestává mě udivovat síla lidského ducha a našeho srdce.
Mojí vášní je být průvodcem lidí, kteří chtějí ve svém životě něco víc než doposud. Lidé, kteří převzali odpovědnost za svůj život a za to, jak se jim v něm daří, jak se v něm cítí. Lidé, kteří se rozhodli svůj život změnit. Kteří se rozhodli objevit sílu svého ducha a svého srdce. Těším se na to, že se brzy setkáme.

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla - cesta středu
zdenek.kalecky@seznam.cz
+420 725 501 332‬
Jmenuji se Zdeněk Kálecký. Se seberozvojovým vzděláváním jsem začal v 17ti letech. Prošel jsem velkým množstvím seminářů a kurzů. Některé byly založené na čistě fyzické práci s tělem, nebo dechem, některé na práci s emocemi a myslí nebo energií. Velkou část pozornosti a času jsem věnoval duchovním naukám, meditacím a léčení. Vše čím jsem procházel, provázela jedna velká a naprosto zásadní otázka.
Ta otázka zní: KDO JSEM? Někdy byla velmi zřetelná a někdy nenápadně prosakovala z pozadí. Největší zdroj léčení jsem rozpoznal v lásce. Ta začíná u sebelásky. Ta je výsledkem sebepřijetí. A jsme opět u té otázky: kdo jsem?

Mužský kruh i tobě muže pomoci poznat a přijmout, kdo jsi. Mužský kruh ti umožní být viděn, slyšen a přijat dalšími muži. Ve své síle i slabosti, bolesti i radosti. V přijetí se změní mnoho. Je pro tebe připravena cesta. Není lehká. Však vyplatí se.

Zdeněk Jan Weber

mentor výcviku Mužská síla - cesta středu
Zdenek (1975) praktikuje a studuje tibetský budhismus ale také další mystické tradice přes 20 let a věnuje se skupinové terapii, Somatic experiencing a kontemplativnímu způsobu života, je autorem 3 knih a jeho kurzy a semináři prošli za posledních 15 let přes 5000 lidí. Každoročně vede lidi na poutě do Jeruzaléma a Izraele a na poušť, Do Indie na Arunáčalu a je velkým fanouškem integrálního pojetí života a integrální filozofie, je otcem 3 dětí a manželem Šárky. Je to vášnivý cestovatel, autor a průvodce lidí na cestě k pravdivé svobodné spirituální zkušenosti.

Jan Rudzinskyj

mentor výcviku Mužská síla - cesta středu
jan@janrudzinskyj.cz
‭+420 777 100 121
Jan (1969): Cestu praktikuju v tomto vtělení vědomě od roku 1994 (předtím jsem praktikoval také, jen jsem to ještě nevěděl:). Medituju cvičím bojová umění a čchi kung, dechová cvičení a otužování. Praktikuju i šamanskou cestu a s amazonskými šamany jsem strávil hodně času. Cestu praktikuju na zemi i ve vzduchu, kdy létám jako levé křídlo akrobatické skupiny The Flying Bulls Aerobatic Team. Meditativní poutě jsou nedílnou součástí mého života.

Martin Šinal

mentor výcviku Mužská síla - cesta středu
sinal.martin@gmail.com
‭+420 608 238 775
Je to už mnoho let, co jsem se začal dívat za oponu. Za oponu naučenýho chování, vzorců a stereotypů. Stereotypů, které zařizovaly frustrace, vyhoření, nefunkční vztahy, nebyl jsem rád ani sám se sebou. Zato jsem měl výbornou kariéru, byl ukázkovým hodným klukem a mužem bez vize.
Cesta osobního rozvoje mne provedla postupným opuštěním nefungujícího k nalezení toho, co je to "moje" pravdivé, v tento okamžik. Ano, často byla ta cesta trnitá, končila ve slepých uličkách. Ale konečně mám pocit, že je žebřík života, po kterém stoupám, opřený o správnou zeď.
Krom toho téměř 10 let působím v manažerských pozicích v automotive, ale pracoval jsem rok i v kavárně. V pozici kouče pracuji s posledními poznatky neurověd, nicméně těžím rovněž ze 4 letého výcviku průvodců vision questu. Nejvíce mě těší a naplňuje přispívat lidem k jejich růstu.