PŘEDSTAVENÍ VÝCVIKU

MUŽSKÁ SÍLA 2023

Introvečer online
„Introvečer k výcviku Mužská síla – cesta středu, otázky a odpovědi“
28. 2. 2023, 19 - 21 h

Introvečer k výcviku Mužská síla-cesta středu.

Introvečery jsou zde pro Tebe.

Vyzkoušej si výcvik Mužská síla nanečisto ochutnávkou na společném setkání.

Seznámím Tě s principy, na kterých výcvik stojí, a které Ti pomohou k získání toho, po čem ve svém srdci toužíš. 

A můžeš mít to, po čem ve svém srdci toužíš?

Pokud vezmeš život do svých rukou, ujasníš si své cíle a vydáš se na cestu k jejich realizaci, krok za krokem, krok za krokem, tak s velkou pravděpodobností ANO. 

Téma setkání, kromě představení výcviku a jeho principů není definováno. Dáme tím prostor tomu, co se ukáže jako důležité, co se ukáže jako potřebné.

Je nějaké aktuální téma, které Tě zajímá? Tak si ho přines na setkání s sebou a dáme mu určitý čas a prostor.

Některá témata, která tíží dnešní muže:

Můj vztah s otcem a má vlastní mužská síla

 • Jsem dost muž? Co potřebuji, abych se necítil nedostatečný?
 • Chci jít kupředu, ale vždy mě něco zastaví. Chybí mi průbojnost a strach mi znemožňuje žít.

Můj vztah s matkou a má vlastní ženská síla

 • Jak místo strnulosti a zamrzlosti prožívat své flow?
 • Jak prožívat své emoce , místo jejich popírání a potlačování?
 • Chci ve svém životě více citu, vnímavosti, láskyplnosti. Tvrdost mi ve vztahu se ženami už nefunguje.

Síla puberty

 • Chci se umět vymezit, říkat ne, když to tak cítím.
 • Už mi nevyhovuje být poslušný a plnit přání ostatním na úkor sebe.
 • Toužím jít tam kam mě to táhne, ale mám strach, že ostatní mě odsoudí.
 • Nevěřím si. Nejsem dost dobrý.
 • Ovládá mě hněv a agresivita. Výbušnost mi ničí vztahy.

Mé dětství

 • Můj život je prázdný, chybí mi ta obyčejná radost z bytí.
 • Konečně bych se chtěl uvolnit, ale neustále vnitřní napětí mi to nedovoluje.
 • Můj život ovládá smutek, mám v sobě tolik bolesti.
 • Nezasloužím si, nejsem dost dobrý. Nikdo mě nemá rád.
 • Nemohu přijmout zodpovědnost, za mé problémy můžou ostatní.

Partnerství

 • Kam zmizelo to krásné mezi námi?
 • Najednou máme ve vztahu místo vášně chlad.
 • Místo intimity zažíváme neustále emoční boje.
 • Tolik toužím, abych konečně získal ženu.
 • Mám z žen strach.

Otcovství

 • Nerozumím si se svými dětmi.
 • Mé slovo nemá žádný respekt.
 • Jak mám být dobrým otcem?
 • Jak se přijmout v roli otce?
 • Mé děti jsou plné hněvu a stále zlobí.
 • Mám strach se stát otcem.

Tělo

 • Nemám rád své tělo. Jak mám k němu získat láskyplný vztah?
 • Jsem stále unavený.
 • Jaké jsou schopnosti mého těla?
 • Bojím se smrti. popírám smrt=nežiji naplno.
 • Jak žít zdravě sexualitu? Mám problém s potencí.

Vize

 • Nevím kdo jsem a nevím kam jdu. Cítím se ztracený.
 • Můj život jede na autopilota.
 • Toužím naplnit své sny.
 • Nevěřím v sebe ani ve splnění svých cílů.
 • Jaký je smysl mého života

To jsou jen některé otázky, na které muži hledají odpovědi, témata, ve kterých hledají stabilitu. Jak to zrealizovat, jak to žít?
Přijď, ať s tím, co potřebuješ můžeme společně být.

Výcvikem Mužská síla, který i Tebe může přivést ke svému středu, prošlo přes 600 chlapů.

Metody, které používáme jsou ověřeny mnoha roky. 

Fungují. 

Přinášíme výzvy, které když překonáš, tak Tě rozhodně ve Tvém životě posunou. 
Nebudeš na to sám.

Přijď se přesvědčit na vlastní kůži.

Těším se na setkání s Tebou.
Každý muž je důležitý. I Ty.

Zdeněk Kálecký 
Mentor a průvodce výcvikem

Přihláška

Přemýšlíš o výcviku Mužská síla?  Nepřemýšlej, zeptej se?

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla
1. běh

Jan Prokopec

mentor výcviku Mužská síla
2. běh

Jan Čermák

mentor výcviku Mužská síla
3. běh

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla
4. běh

JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA PRO MĚ?

S obsahem výcviku a s mentory, kteří výcvik vedou se můžeš seznámit několika způsoby. 

Pořádáme osobní a online introvečery, které jsou zaměřené na výcvik Mužská síla a co by ti tento výcvik mohl přinést. Introvečery obsahují také představení cvičení či témat výcviku. 

Pokud máš zájem probrat tvou situaci osobně s mentorem, tak si můžeš objednat bezplatně 20-minutovou konzultaci s mentorem v hodnotě 500 Kč.

Poslední možnost je seznámit se s námi a s mužskými tématy na tematických online webinářích.

CO JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA?

Cesta za smyslem života, za svým Posláním, za Vizí, za Životem

Mužský výcvik svou strukturou a filozofií otevírá možnost vstoupit na cestu objevování, sebepoznávání a sebe-léčení v mužském společenství. K orientaci v dnešním světě plném různých možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám. To vyžaduje určitý proces, postupný, soustavný, kontinuální proces. Než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy. K dosažení pokroku je třeba jít vytrvale, cílevědomě a krok po kroku.

A přesně o to právě v mužském výcviku jde – během rok a půl trvající cesty přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě. Prošlapat si tu cestu do vlastního chrámu srdce. K síle, k lásce, k soucitu, k rozhodnosti, sebevědomí, prosperitě, … pak už nejsou potřeba žádná slova. Prošlapat si tu cestu osobně. Prošlapat ji tak, aby už nikdy nemohla zarůst plevelem každodenní rutiny a “smrti dávno před úmrtím”.

Za posledních 9 let prošlo mužským výcvikem v Čechách, na Moravě a na Slovensku něco přes 600 mužů.


PŘIJĎ, UVIDÍŠ, POZNÁŠ...

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naši vizi.

Mentoři výcviku Mužská síla 2023/24

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla
karel.tuma@ktuma.cz
+420 724 613 631‬
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,….
Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc.

Vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) je doručovat…

Jan Prokopec

mentor výcviku Mužská síla
pepinn@seznam.cz
+420 724 849 329‬
Poté co jsem sloužil 25 let jako voják z povolání jsem ve 40 letech otočil kormidlo života a působím jako mentor a facilitátor. Fascinují mne pokroky, které jsem sám získal díky výcviku „mužská síla“ a možnosti, které mi to do života přináší a rád je předávám dál. Mým mottem je: posouvat lidi dál. Ale první krok je pouze na každém z vás!

Jan Čermák

mentor a kouč
cermi39@gmail.com z
+420 724 851 823‬
Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí a vědomý účastník vlastního života. Přes dvacet let pracuji s lidmi a nepřestává mě udivovat síla lidského ducha a našeho srdce.
Mojí vášní je být průvodcem lidí, kteří chtějí ve svém životě něco víc než doposud. Lidé, kteří převzali odpovědnost za svůj život a za to, jak se jim v něm daří, jak se v něm cítí. Lidé, kteří se rozhodli svůj život změnit. Kteří se rozhodli objevit sílu svého ducha a svého srdce. Těším se na to, že se brzy setkáme.

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla
zdenek.kalecky@seznam.cz
+420 725 501 332‬
Jmenuji se Zdeněk Kálecký. Se seberozvojovým vzděláváním jsem začal v 17ti letech. Prošel jsem velkým množstvím seminářů a kurzů. Některé byly založené na čistě fyzické práci s tělem, nebo dechem, některé na práci s emocemi a myslí nebo energií. Velkou část pozornosti a času jsem věnoval duchovním naukám, meditacím a léčení. Vše čím jsem procházel, provázela jedna velká a naprosto zásadní otázka.
Ta otázka zní: KDO JSEM? Někdy byla velmi zřetelná a někdy nenápadně prosakovala z pozadí. Největší zdroj léčení jsem rozpoznal v lásce. Ta začíná u sebelásky. Ta je výsledkem sebepřijetí. A jsme opět u té otázky: kdo jsem?

Mužský kruh i tobě muže pomoci poznat a přijmout, kdo jsi. Mužský kruh ti umožní být viděn, slyšen a přijat dalšími muži. Ve své síle i slabosti, bolesti i radosti. V přijetí se změní mnoho. Je pro tebe připravena cesta. Není lehká. Však vyplatí se.