Mužské kruhy – přirozená cesta k sobě

 

mk-eugenika-zw-01Můžeme to vidět všude okolo nás, v politice, v byznyse, v rodině, vidíme inteligentní pracovité a hezky hovořící muže, kteří ale postrádají jakoukoli hloubku a zralost a skutečnou zodpovědnost, navenek se zdají dospělými, ale uvnitř tomu tak není a jejich činy hovoří za vše. Mužský kruh odpovídá na obrovskou touhu mužů projít iniciačním rituálem, stát se dospělým mužem nejen skrze to, že získá řidičský průkaz, univerzitní diplom nebo dobře placené místo, ale skrze to, že se jeho mužský duch uvnitř jeho srdce pohne směrem k plné dospělosti a širší zodpovědnosti a k tomu muži potřebují jiné muže, rituály a podporu. Pokud muže necháme ladem a necháme je aby se pokoušeli dokázat že jsou muži, budou celý život trávit tím, že to budou dokazovat, ale nikdy se jimi uvnitř skutečně nestanou. V kruzích se pracuje skrze ověřené způsoby sdílení, velice důležité jsou přechodové rituály a ceremonie, práce s energií a silou, instinktivní silou lidského těla. Velice důležitá je meditace a samotné prosté mužské společenství rozvíjející schopnost být spolu v přítomnosti a bdělosti. Kruh je základním domovem mužů, je to dobíjecí stanice. Pro muže je přirozené nejdříve nalézat sami sebe v mužském společenství dříve než vykročí k sebepoznání spolu se ženami.Mužský kruh dává mužům přirozenou jistotu, že jsou hodnotnými muži a s touto jistotou je mnohem snazší stát tváří tvář ženské síle bez závislostí a dramat. Ženy mají přirozenější zrání a také přirozenější přístup k vnitřním záležitostem, muži k tomu potřebují jiné muže a vědomou pevnou podporu a specifický zkušený zralejší přístup mentorů a průvodců. Muži ve svém rozvoji potřebují cítit aspekt bojovníka, aspekt odporu a odevzdání, aspekt krále a lídra a vedení, aspekt jogína a hledače a aspekt milovníka a umělce.

Staré mužské vzory jsou pryč, ale nové tu ještě nejsou. Jediné, co muži cítí, je to, že je zapotřebí je změnit, ale nevědí jak. Přijmout představy žen o tom, jaký by měl být muž a jak by se měl chovat, také nikam nevedou. To, co je třeba, je vědomé moudré silné mužské hnutí . Je potřeba vytvořit nový mužský vzor, který jde za hranice „machrovství“, ale i za hranice hodného trouby.

mk-eugenika-zw-02Teď ten správný čas jít hledat „nového muže“. Právě v tuto chvíli běží u nás kapitalismus na plné obrátky a všichni chtějí být součástí tohoto běhu, včetně mužů.Nicméně vydělávání a vlastnění spousty peněz nemůže život muže naplnit.Samozřejmě, je důležité mít dost peněz, ale to, co dokáže naplnit život, je práce na vyšší vizi a její vlastní žití a realizace. A jedinou nevýhodou kapitalismu je, že za sebou nechává prázdno. Máš peníze a veškerý komfort, můžeš žít v přepychu, ale uvnitř cítíš prázdnotu a samotu. Potřebuješ zaplnit tento prázdný prostor zdravými a silnými mužskými tématy bez toho, abys používal tyto síly destruktivně nebo je znevažoval.

Dospívající chlapci v západních průmyslových zemích vyrůstají často „bez otců“, a tím i bez orientace. Buď je otec opravdu nepřítomný a jiný mužský vzor není nablízku, anebo je otec především v práci, takže je často zaneprázdněný, nebo se věnuje koníčkům. Velmi často se také stává, že nechává celou starost o výchovu dětí na ženě a vyhýbá se odpovědnosti a konfliktům se ženou, ke kterým by mohlo dojít. Mnoho chlapců se tak kvůli nepřítomnosti otce nemá možnost setkat s podporující a respektující mužskou energií. Otec nebývá tím, koho by děti-chlapci chtěli následovat, velmi často pak chybí respekt vůči němu. Chlapec snadno nevědomě přebírá roli muže-otce-partnera pro matku a s vlastním otcem soupeří. A tak přichází o možnost objevit a využít svou mužskou sílu. U dětí-chlapců se objevuje problém uctívat otce jako vzor, vyrůstají v děti v mužských tělech, které vlastně odmítají dospět. A tato nevědomá neúcta k mužské energii a hodnotám se předává z generace na generaci.

Kde stojím ve svém životě jako muž? Jsem rád mužem, jaký je můj obraz o mužích? Jaké jsou skutečné mužské vlastnosti? Jaký je můj postoj k mužské sexualitě? Mohu se na muže skutečně spolehnout? Z čeho se vlastně skládá mužská síla? Jak funguje? Kde najdu svou plnou mužskou sílu a stabilitu?

mk-eugenika-zw-03Mužský kruh je de facto kmen, zázemí pro muže kteří se rozhodli a nebo cítí potřebu smysluplné, pozitivní změny svého života a světa skrze osobní rozvoj pro sebe a pro druhé. Je to zázemí pro muže, kteří si uvědomují, že zdrojem toho co se odehrává před jejich očima jsme každý z nás a mi sami. Mužský kruh, je staronový způsob setkávání mužů ve vzájemném respektu, rovnoprávnosti, obohacení a mužské síle prodchnuté moudrostí a vědomostí. Večery se obvykle konají jedenkrát týdně a jsou vedeny formou councilu. Council/Poradní kruh je sdílení a naslouchání ze srdce. Prostřednictvím soucitného, upřímného sebe vyjádření a empatického naslouchání iniciuje ne-hiearchický způsob hluboké komunikace, který umožňuje vyjádřit a vytvářet skupinovou vizi a účel. Pro mnoho mužů se stal council zažitým rituálem a smysluplným časem stráveným s muži různých profesí a postavení. V mužském kruhu můžete potkat od generálního ředitele, herce, boxera až po kamnáře a majitele hospody, muže různých profesí a věku. Council/kruh umožnuje aby mezi muži vznikla smysluplná vzájemná výměna a zpětná vazba. Další aktivitou jsou víkendy, víkendové aktivity pro otce a syny s názvem velký mužský sraz jsou naplněné radostnou spoluprácí a spolu hrou otců a synů, umožnují mužům a synům trávit čas v přírodě s ostatními muži a vzájemně se obohacovat a setkat se více ze srdce , pořádáme také víkendové councily a kruhy, kde se mohou muži lépe poznat a sdílet své otázky a moudrost, muži v mužském kruhu nalézají zpět svou pravdivou mužskou sílu, která je hnána soucitem, moudrostí a vědomým. Důležitou součástí mužských kruhů je meditace a rozvoj prostřednictvím meditačních technik.

Mužský kruh muže přivádí k jejich celistvé síle, důvěře ve své mužské kvality a to co je nejdůležitější přivádí muže zpět k milosrdenství a moudrosti jejich srdce, získávají zpět svou přirozenou mužskou důstojnost a ztrácejí zbytečná masky a začínají si uvědomovat to, že za to co vidí před svýma očima jsou zodpovědní oni sami. Mužský kruh není všelék, ale je to skvělá podpora na cestě muže ke smysluplnému vnitřnímu a vnějšímu životu. Mužský kruh zřetelně, jasně a hlasitě otevírá svými aktivitami prostor pro muže a jejich zrání a hledání hlubší vize pro jejich život a společnost.

Nejdůležitější a zásadní aktivitou mužského kruhu je iniciační roční výcvik, což je intenzivní proces změny zahrnující , vyrovnání s minulostí otcem a matkou a iniciační přechodový rituál spojený s hledáním vize v přírodě, podrobná práce s vlastním posláním a jejím realizováním, tento výcvik se otevírá každý rok v ČR již 6 let, zahrnuje 5 tematických víkendů během roku a jeden mužský quest 9 dní v přírodě v létě. V Německu takové výcviky běží již 20 let .

Pro blog.eugenika – Zdeněk Weber

JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA PRO TEBE?

To můžeš zjistit na představovacích intro večerech.
Dozvíš se tam více o tom, co takový výcvik obsahuje a proč, jak to probíhá, kde, kdy,... a hlavně čím a jak ti může zlepšit kvalitu života.

Introvečery probíhají ŽIVĚ nebo ONLINE.

O tom, zda je 1,5-letý výcvik Mužská síla pro tebe si také můžeš promluvit i osobně s mentorem. Zde si můžeš objednat 20-minutový rozhovor s mentorem podle vlastní volby - zjisti, zda a jak právě tobě může výcvik pomoct.

CO JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA?

Cesta za smyslem života, za svým Posláním, za Vizí, za Životem.