CHCI ZŮSTAT V KONTAKTU

Jméno
E-mail*
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme (True Self s.r.o.) zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti osobního rozvoje v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani. zásadami ochrany osobních údajů

Hledání vize

Co Hledání vize přineslo těm, kteří jím prošli?

vison_quest_073Nalezení a ujasnění životního směřování, nové setkání s přírodou, očista mysli a těla, spojení tradičního rituálu a moderního přístupu k osobnímu růstu.

Nech staré odejít, odpusť a otevři se novému začátku.
Nechte mě tváří v tvář pravdě a již tu není co vysvětlovat, není co dodat…

Pablo Neruda

Teprve až se vytratí Tvé myšlenky, můžeš pohlédnout do hlubiny Tvého bytí, zjistit kdo jsi, jaké jsou Tvé sny a co již potřebuješ nechat za sebou…

Ceremoniál přechodových rituálů je pro sociální zdraví lidské společnosti veledůležitý po tisíce let, umožňuje jednotlivcům zdolat jejich přechod/přeměnu záměru/smyslu/účelu a významu/mínění, objevit dary, které mají být přineseny zpět celé společnosti. Bez nich si lidé nevšimnou a neprožijí své životní předěly, jsou neschopni dokončit staré, či začít nové…

Ani Já, ani nikdo jiný nepůjde cestu za Tebe. Musíš jít sám.

Paul Withman, Zpěv o sobě 

Přišel čas, kdy musíš nechat za sebou rodinu, přátele i práci a jít dál sám, pohlédnout do svého nitra, abys odkryl svoje šance v Kruhu života. Tato cesta se jmenuje Hledání vize a lidské bytosti ji následují po tisíce let. Přináší odpovědi na otázky, které již delší dobu slyšíš ve svém nitru: „Kdo jsem?“, „Co mám nechat jít/odevzdat?“ a „Jak mohu léčit svá zranění/rány?“ I navzdory strachu víš, že je to něco, co musíš udělat. A tak se setkáš s dalšími jako jsi Ty, aby ses připravil na tuto cestu - Hledání vize. Časem se vaše malá skupina stane společenstvím, poskytujícím podporu a lásku. Náš tým jsou průvodci, sloužící k zrcadlení a podpoře účastníků nejprve v přípravě na jejich sólo a pak jim pomohou pochopit a integrovat/začlenit jejich zážitek z Hledání vize.

Hledání vize může přinést:

 • Dovršení starého cyklu života
 • Průchod/přechod skrze práh neznáma
 • Návrat jako znovuzrozená bytost

Tak jak stojíš zakořeněn do své rodné půdy a vztahuješ ruce jako rostlina ke světlu Dědečka Slunce, tak budeš i pátrat po svém místě na zemi mezi národy. Uvítáš všechny, kteří se vydali na cestu před tebou, bez ohledu na jejich barvu nebo víru. A jak budeš hledat poznání sebe sama, zjistíš, že nejsi ani bílý, ani černý, ani červený člověk. Jsi mixem všeho, soutok, duha. Každá myšlenka, cit, modlitba, sen nebo píseň bude rezonovat silou vašich společných předků. Skrz tebe a obřad, který vykonáš dosáhnou tvé babičky a dědové od začátku doby dopředu k naplnění naší společné vize a té neustále se vyvíjející se vzájmené závislosti všech národů a žijících tvorů na zemi.

Hledání vize je znovu oživený přirozený proces hledání osobního životního poslání prostřednictvím devíti dnů a nocí strávených v přírodě.

Budeš veden procesem o třech stádiích: 

 • Odloučení
  Po nějakou dobu se budeš připravovat na odchod od svého minulého světa, abys vše zanechal za sebou. Až nastane ten pravý čas, oddělíš sám sebe od předešlých zájmů a budeš odebrán od všech běžných kontaktů.
 • Práh
  Druhá fáze se jmenuje také "posvátný svět". Vstoupíš na práh/přechod až překročíš omezení svého dřívějšího života a zahájíš čas zkoušek. Zde na prahu budeš zkoušen, stejně jako hrdina/hrdinka v dávných letech. Zde na posvátné hoře vykonáš své "poslední" povstání, umíráním starého, přivítáním nového.
 • Vtělení
  Třetí fáze se nazývá vtělení. Na tvé cestě zpět si osvojíš úkol přinést sám sebe, svou vizi, své porozumění do reálného světa - pro blaho svých lidí.

Hledáme vizi pro další velké období života, pro naše léčení, pro naše vztahy, pro lásku, pro hlubší poznání sebe sama, pro ukončení velkých úseků našich životů a započetí nových období, pro ukončení vleklých životních krizí a hledání poučení.

Jsou zde mnozí kteří přišli na rituál hledání vize, před tím vyzkoušeli již všechny dostupné způsoby sebeléčení, až připraveni sami v přírodě postící se našli klid a mír ve své duši potřebný pro další cestu.

Program hledání vize vychází z vyzkoušeného know how které vznikalo v průběhu 10 let v mužském kruhu inspirováno mnoha zkušenostmi z podobných rituálů z různých kultur a workshopů a výcviků. Spojili jsme naše zkušenosti a poznatky a vytvořili program který stojí na pevných základech české matky země, tradičních a novodobých metod osobního a sociálního rozvoje.

Know-how hledání vize, které používáme je vytvořeno Českými muži a ženami pro dobro všech lidí. Moudrost přechodových rituálů je univerzální a my jsme přesvědčeni že je nutné vždy hledat nejvhodnější cestu a způsob tohoto krásného rituálu náležící k národu, zemi a době. Nepovažujeme za užitečné slepé přebírání rituálů z jiných kultur a zvyků. Základní principy a kosti jsou stejné a univerzální všude podmínky však ne.

Hledání vize je otevření a rozšíření a prohloubení vidění sebe, své cesty, své komunity, odpovědí na své otázky, je to otevírání vidění pravdy o své další cestě. Je to 9 denní modlitba, spojení s univerzem a přírodou naprosto přirozeným způsobem.

Zkouška síly a schopnost přežít, trénink přežití a hledání nebo posílení vize, 4 noci sám v lese bez jídla. Sám jen s nejnutnějším vybavením půjdeš hledat, probudit a nebo zasadit hlouběji svou vizi. Tam úplně sám po čtyři dny a noci budeš hledat a probouzet svou nejhlubší vizi tváří v tvář všemu. Pokud vizi máš, dostane tvá vize hlubší kořeny a stane se pevnější, pokud vizi nemáš, vyjasní se, většinu překážek necháš za sebou. Dokončíš staré a vydáš se novou cestou. Síla vize tebou prochází, stáváš se jejím kanálem pro dobro všech cítících bytostí. Podrobnosti viz posvátné hledání vize.

 Jako nejdůležitější považujeme propojení rituálu s běžným životem a hodnotami moderní společnosti.

Slovo vize má pro nás význam jako nové vidění, je to krok k láskyplnému vidění tam a to kam běžně za normálních okolností nejsme schopni vidět, toto nové vidění nás posouvá vždy k větší, širší, zralosti, ke vstupu do nového, navazujícího období života, k poznání které je zásadní pro naše další období života, pro vyšší dobro a pro dobro všech lidí.

Mistr řekl, že jedna věc na tomto světě ne kterou se nesmí nikdy zapomenout i kdybyste zapomněli na všechno ostatní, ale na na toto jste nezapomněli, nebylo by třeba si dělat jakékoli starosti.

Zatímco kdybyste si pamatovali, prováděli a dbali na všechno ostatní a na toto zapomněli ve skutečnosti byste neudělali vůbec nic. Je to jako kdyby vás král poslal do nějaké země abyste tam provedli jediný zvláštní úkol vy tam odjeli a splnili sto jiných úkolů jestliže jste však nevykonali to proč jste tam byli posláni je to jako byste nebyli vykonali vůbec nic. Tak i člověk přišel na svět kvůli zvláštnímu úkolu a to je jeho účel. Jestliže ho nesplní, neudělal nic.