Asistenční výcvik  2015

Někteří z vás se opakovaně ptají na možnost pokračování základního kurzu Mužská síla, kterým procházíte. 

Jaké jsou možnosti?

Výcvik z pozice asistenta, pomocníka a svědka, učedníka je úplně nová zkušenost, podporuje to vaší integraci a sebereflexi a vnitřní autoritu, schopnost trénink "bytí" se svými prožitky a tématy, tento rok jsem tuto zkušenost rozšířil o vzdělávání mentorských dovedností, což z asistence dělá ucelený modul který podpoří každého účastníka k uplatnění těchto zkušeností a dovedností ve své práci, projektech, vedení lidí a mnohem více.

Asistence posouvá jednotlivce na vysokou úroveň vědomí a síly.

Samotná účast asistenta ve výcviku je velkou inspirací a zažijete se mnou mnoho humoru.

Je možné pokračovat jako asistent.

Asistenční role je pozice učně a její součástí je vzdělávací modul o 4 jednodenních seminářích, které je nutné absolvovat aby asistenční výcvik vytvořil dobrou základnu pro vaše budoucí dovednosti.

Asistence může probíhat v jakémkkoli našem výcviku v Čechách, na Moravě, nebo na Slovensku. Asistenti, kteří již prošli dřívější formou asistence mohou absolovat jen 4 moduly a 4 webináře.

Kompetence, které získáte jsou velmi užitečné a nejsou limitované pouze na osobní rozvoj lidí, ale hodí se i při vedení týmů i sebe samotného.

4 moduly a 4 webináře jsou vhodné po předešlé konzultaci se mnou i těm z vás, kteří mají pouze výcvik a chtějí do svého života nebo práce toto know how integrovat.

Celkově plných 32 hodin intenzivní výuky a tréninku.

Základem mentora je vysoká míra sebepoznání a vnitřní integrity a koherence a tu podporuje samotný výcvik a také teoretický základ technik a dovedností.

Počítám tak s 10 lidmi, abych měl na každého z asistentů dost času.

 

Výcvik vede Zdeněk Weber

Asistenční výcvik:

 • 4 jednodenní vzdělávací moduly
 • 4 výukové 3hodinové webináře
 • Asistence ve všech seminářích běhu mužského výcviku
 • 1x individuálmí mentoring se mnou na libovolné téma

Náplň asistenčního výcviku:

Tento asistentský výcvik je vhodný pro ty z vás kteří chcete ovládnout základní dovednosti, vedení skupiny a mentorské práce, tak jak jí dělám já. V tomto roce a půl vám předám základní know how o filozofii a základech vedení skupiny a jednotlivců.
Know how které obdržíte, není pouze pro práci s muži, ale je využitelné i pro práci se smíšenou skupinou, v manažerské činnosti, v rodině, v zájmové činnosti, v učitelství.

 

1. Role mentora 

 • učení postavené na vlastních zkušenostech a vlastním procesu a zralosti
 • služebník vyšší síly a duchovní základ mentora
 • vnitřní stav a osobní rozvoj mentora - koherence a integrita
 • osobní proces mentora
 • etika mentora
 • jak fungovat relaxovaně a uvolněně v roli autority a jak zvládat výzvy související s rolí autority
 • jak spojit zkušenosti, moudrost, vyšší poznání
 • co je to mentorský přístup, koučovací přístup, lektorský přístup, přístup průvodce

 

2. Kompetence mentora

 • záměr vede energii a vyšší moudrost ovlivňuje záměr, záměr vytváří výsledek
 • 7 úrovní reality člověka
 • koherence a integrita a vnitřní svoboda jako vyšší záměr mentora
 • práce z pozice "nevím"
 • spočívání v prázdnotě a práce z prázdnoty
 • umění nesouzení
 • umění naslouchání
 • struktura využívání metod

3. Základní metody mentora

 • transparentní komunikace
 • probuzení vyššího uvědomění ve skupině a jednotlivci
 • council
 • sebereflektivní metody
 • práce s energií a energetickým polem skupiny a jednotlivce
 • práce s uvědomováním skrze transparentní komunikaci
 • přednášky a vysvětlování z vyšší úrovně vědomí a know how

4. Hledání vlastního mentorského přístupu

 • dispozice a předpoklady mentora
 • vlastní know how
 • vlastní mentorský styl
 • vlastní mentorské téma - osobní příběh
 • tvorba vlastního projektu, záměru
 • další doporučení pro osobní rozvoj mentora

5. Výukový webinář 240 minut / září 2015

 • Nadčasové hodnoty a jejich kultivace v životě mentora 
 • Mužský a ženský princip v práci mentora 
 • Projekce a její využití pro vedení 

6. Výukový webinář 240 minut / říjen 2015

 • Relativní a absolutní podstata života 
 • Relativní vize mentora 
 • Absolutní vize mentora 

7. Výukový webinář 240 minut / listopad 2015

 • Ctnosti mentora
 • Nedokonalost mentora 
 • Rovnováha mentora 

8. Výukový webinář 240 minut / leden 2016 

 • Odpovědi na otázky účastníků

Podmínky účasti na výcviku

Asistence na výcviku - zdarma, hradíte si náklady na jídlo a ubytování

Výukový modul 20 000 Kč bez dph, jeden modul 5 000 Kč bez dph, úhradu je možné také rozložit do splátek na 18 měsíců a to za krásných 1 111 Kč bez dph  měsíčně.

Termíny a místo konání modulů:

2.2.2015 (pondělí),

2.3.2015 (pondělí),

2.4.2015 (čtvrtek),

4.5.2015 (pondělí),

Impact Hub PRAHA
Drtinova 10
Praha 5 - Smíchov

Pro vedení mužského výcviku pod naší záštitou platí tyto podmínky:

2x opakovat asistenci při výcviku, 2x opakovat výcvik + 20 sezení osobního mentoringu se mnou + moje supervize ve výcviku a podpora a záštita ze strany mužského kruhu v regionu ve kterém prozatím mužský výcvik není.

 

 

Facilitátor výcviku - Zdeněk Weber

Otec dvou dětí, šťastný partner, manažer a lídr sociálně prospěšných projektů. Tématům souvisejících s mužským životem se aktivně věnuji od roku 2002. Od roku 2006 vedu výcviky, semináře a večerní kruhy, osobní mentoring a konzultace.

Jako facilitátor jsem prošel těmito výcviky, které mi dávají oprávnění k mentorské činnosti:

 • Život, 40 let
 • Mužská síla, 4 roky, Thomas Grainer, SRN
 • Léčení Traumatu, 3 roky, www.somaticexperiencing.cz
 • Rebalancing – procesově tělesně orientovaná terapie, 4 roky, Thomas Grainer a Viramano Wermund
 • Council – výcvik facilitátorů a práce v kruhu ve skupině
 • Koučink
 • Neurolingvistické programování
 • Rodinné konstelace, 2letý výcvik, Bhagat J. Zelhofer
 • 6 měsíční intenzivní taoistický výcvik v pohoří Wudang (Čína), Sifu Yuan Limin
 • Hledání vize a smyslu života v přírodě a práce s přírodou jako se zrcadlem naší životní cesty

 

Asistenční výcvik 2015

Objednávkový formulář