Asistenční výcvik  2016

Někteří z vás se opakovaně ptají na možnost pokračování základního kurzu Mužská síla, kterým procházíte. 

Jaké jsou možnosti?

Výcvik z pozice asistenta, pomocníka, svědka a učedníka je úplně nová zkušenost, podporuje to vaši integraci a sebereflexi a vnitřní autoritu, schopnost trénink "bytí" se svými prožitky a tématy. Tento rok jsem tuto zkušenost rozšířil o vzdělávání mentorských dovedností, což z asistence dělá ucelený modul, který podpoří každého účastníka k uplatnění těchto zkušeností a dovedností ve své práci, projektech, vedení lidí a mnohem více.

Asistence posouvá jednotlivce na vysokou úroveň vědomí a síly.

Samotná účast asistenta ve výcviku je velkou inspirací a zažijete se mnou mnoho humoru.

Je možné pokračovat jako asistent.

Asistenční role je pozice učně a její součástí je vzdělávací program o 6 modulech - pěti jednodenních modulech a jednom 3-denním semináři - které je nutné absolvovat, aby asistenční výcvik vytvořil dobrou základnu pro vaše budoucí dovednosti.

Asistence může probíhat v jakémkkoli našem výcviku v Čechách a na Moravě.

Kompetence, které získáte, jsou velmi užitečné a nejsou limitované pouze na osobní rozvoj lidí, ale hodí se i při vedení týmů i sebe samotného.

6 modulů je vhodných po předešlé konzultaci se mnou i těm z vás, kteří mají pouze výcvik a chtějí do svého života nebo práce toto know how integrovat.

Celkově plných 32 hodin intenzivní výuky a tréninku.

Základem mentora je vysoká míra sebepoznání, vnitřní integrity a koherence a tu podporuje jak samotný výcvik, tak teoretický základ technik a dovedností.

Počítám tak s 10 lidmi, abych měl na každého z asistentů dost času.

 

Výcvik vede Zdeněk Weber

Asistenční výcvik:

 • 5 jednodenních vzdělávacích modulů
 • 3-denní vzdělávací seminář
 • Asistence ve všech seminářích běhu mužského výcviku
 • 1x individuálmí mentoring se mnou na libovolné téma

Náplň asistenčního výcviku:

Tento asistentský výcvik je vhodný pro ty z vás, kteří chcete ovládnout základní dovednosti, vedení skupiny a mentorské práce tak, jak ji dělám já. V tomto roce a půl vám předám základní know how o filozofii a základech vedení skupiny a jednotlivců.
Know how, které obdržíte, není pouze pro práci s muži, ale je využitelné i pro práci se smíšenou skupinou, v manažerské činnosti, v rodině, v zájmové činnosti, v učitelství.

1. Role mentora
10.2.2016

 • učení postavené na vlastních zkušenostech a vlastním procesu a zralosti
 • služebník vyšší síly a duchovní základ mentora
 • vnitřní stav a osobní rozvoj mentora - koherence a integrita
 • osobní proces mentora
 • etika mentora
 • jak fungovat relaxovaně a uvolněně v roli autority a jak zvládat výzvy související s rolí autority
 • jak spojit zkušenosti, moudrost, vyšší poznání
 • co to je mentorský přístup, koučovací přístup, lektorský přístup, přístup průvodce

2. Kompetence mentora
9.3.2016

 • záměr vede energii a vyšší moudrost ovlivňuje záměr, záměr vytváří výsledek
 • 7 úrovní reality člověka
 • koherence a integrita a vnitřní svoboda jako vyšší záměr mentora
 • práce z pozice "nevím"
 • spočívání v prázdnotě a práce z prázdnoty
 • umění nesouzení
 • umění naslouchání
 • struktura využívání metod

3. Základní metody mentora
6.4.2016

 • transparentní komunikace
 • probuzení vyššího uvědomění ve skupině a jednotlivci
 • council
 • sebereflektivní metody
 • práce s energií a energetickým polem skupiny a jednotlivce
 • práce s uvědomováním skrze transparentní komunikaci
 • přednášky a vysvětlování z vyšší úrovně vědomí a know how

4. Hledání vlastního mentorského přístupu
4.5.2016

 • dispozice a předpoklady mentora
 • vlastní know how
 • vlastní mentorský styl
 • vlastní mentorské téma - osobní příběh
 • tvorba vlastního projektu, záměru
 • další doporučení pro osobní rozvoj mentora

5. Spiritualita mentora
1.6.2016

 • nadčasové hodnoty
 • trénink meditace, modlitby, náboženské a duchovní pozadí mentora
 • psychologické projekce a jejich transformace a využití
 • relativní a absolutní světy a reality
 • duchovní podpora mentora

6. Trénink základních metod mentora 3 denní seminář
25.-27.11.2016

Součástí mentorské práci v osobním rozvoji, růstu komunity, duchovním doprovázení, vztahovém poradenství jsou i určité metody. V předešlých výukových modulech jste se seznámili s filozofií mentorské práce, záměrem a různými úrovněmi reality a evoluce.

Na tomto workshopu budeme trénovat metody kruhového sdílení, práce s energií, uvědoměním, facilitace, koučování, mentoring, doprovod a terapeutické dovednosti. To vám umožní jasněji rozpoznat, kde je vaše poloha pro další rozvoj. Součástí workshopu bude také ochutnávka způsobů práce některých účastníků, kteří chtějí obdržet zpětnou vazbu.

Podmínky účasti na výcviku

Asistence na výcviku - zdarma, hradíte si náklady na jídlo a ubytování

Výcvik stojí 20 000 Kč bez dph.
Úhradu je možné rozložit do splátek na 18 měsíců, tedy za krásných 1 111 Kč bez dph  měsíčně.

Termíny a místo konání modulů:
10.2.2016 (středa)
9.3.2016 (středa)
6.4.2016 (středa)
4.5.2016 (středa)
1.6.2016 (středa)

Impact Hub PRAHA
Drtinova 10
Praha 5 - Smíchov

Místo pro konání listopadového semináře bude včas upřesněno.

Termíny a místa konání výcviků Mužská síla 2016

Čechy

Lorien Nenačovice

1. Mužská síla – Otec, 22. – 24. 1. 2016
2. Ženská síla – Matka (4. – 6.3. 2016)
3. Pubertální síla – Už nejsem dítě (22. – 24. 4. 2016)
4. Vision quest a hledání smyslu – 10 dní v přírodě – Iniciace (19. – 29. 5. 2016)
5. Vnitřní dítě – dětství (9. – 11. 9. 2016)
6. Fyzické tělo – Instinktivní síla (11. – 13. 11. 2016)
7. Společný meditační retreat (8.–12.2. 2017)
8. Rok po vision questu – Návrat a iniciace mužů (květen 2017)

Morava

Padma farma, Jevíčko

1. Mužská síla - Aktivita - Otec (15.- 17.1. 2016)
2. Ženská síla - Moudrost - Matka (26.- 28.2. 2016)
3. Puberta - Introspekce, výzva - Příprava na Vision Quest (29.4. - 1.5.2016)
4. Vision Quest a hledání smyslu – 10 dní v přírodě – Iniciace (21.7. - 31.7. 2016)
5. Vnitřní dítě - Stín a hravost (23.- 25.9. 2016)
6. Fyzické tělo – Instinktivní síla (4. – 6.11. 2016)
7. Společný meditační retreat (8.–12.2. 2017)
8. Rok po Vision Questu – Návrat a iniciace mužů (červenec 2017)

Pro vedení mužského výcviku pod naší záštitou platí tyto podmínky:

2x opakovat asistenci při výcviku, 2x opakovat výcvik + 20 sezení osobního mentoringu se mnou + moje supervize ve výcviku a podpora a záštita ze strany mužského kruhu v regionu ve kterém prozatím mužský výcvik není.

Facilitátor výcviku - Zdeněk Weber

Otec tří dětí, šťastný partner, manažer a lídr sociálně prospěšných projektů. Tématům souvisejících s mužským životem se aktivně věnuji od roku 2002. Od roku 2006 vedu výcviky, semináře a večerní kruhy, osobní mentoring a konzultace.

Jako facilitátor jsem prošel těmito výcviky, které mi dávají oprávnění k mentorské činnosti:

 • Život, 40 let
 • Mužská síla, 4 roky, Thomas Grainer, SRN
 • Léčení Traumatu, 3 roky, www.somaticexperiencing.cz
 • Rebalancing – procesově tělesně orientovaná terapie, 4 roky, Thomas Grainer a Viramano Wermund
 • Council – výcvik facilitátorů a práce v kruhu ve skupině
 • Koučink
 • Neurolingvistické programování
 • Rodinné konstelace, 2letý výcvik, Bhagat J. Zelhofer
 • 6-měsíční intenzivní taoistický výcvik v pohoří Wudang (Čína), Sifu Yuan Limin
 • Hledání vize a smyslu života v přírodě a práce s přírodou jako se zrcadlem naší životní cesty

Asistenční výcvik 2016

Objednávkový formulář