Asistenční, manažerský, lídrovský
výcvik 2017

pouze pro účastníky výcviků Mužská síla, Vědomý lídr a JustLove Questu

Každý rok otevíráme možnosti, jak pokračovat ve výcviku a mentorský, manažerský a lídrovský výcvik je příležitostí pro praktický a efektivní výcvik dovedností, které se vám budou hodit po celý život. V kurzu předávám principy a moudrost, která stojí za naší prací a podnikáním. Zkušenosti, znalosti a porozumění, které se nikde jinde nedozvíte.

Jsou to mystické principy mentorské práce a lídršipu a jejich praktikování a trénink.

Máte 3 možnosti, jak navázat na naši dosavadní spolupráci:

 • 1
  Asistenční výcvik

Výcvik z pozice asistenta, pomocníka, svědka a učedníka, spoluvedete menší skupiny, koukáte přes rameno, jste v týmu mentorů a asistentů, pomáháte, jste v energetickém poli a učíte se zkušeností.

Výcvik z pozice asistenta je úplně nová zkušenost. Podporuje vaši integraci a sebereflexi a vnitřní autoritu, schopnost tréninku "bytí" se svými prožitky a tématy. Předminulý rok jsem asistenční výcvik rozšířil o možnost vzdělávání mentorských, manažerských a lídrovských dovedností, což z asistence dělá ucelený modul, který podpoří každého účastníka k uplatnění těchto zkušeností a dovedností ve své práci, projektech, vedení lidí a mnohem více.

 Asistence posouvá jednotlivce na vyšší úroveň vědomí a síly a dále rozšiřuje jeho kapacitu.

Samotná účast asistenta ve výcviku je velkou inspirací a zažijete se mnou mnoho humoru a těžkostí 🙂

Asistenční role je pozice učně a možností je absolvovat vzdělávací program - mentorský, manažerský, lídrovský výcvik o 6 modulech:

 • pěti jednodenních modulech
 • jednom 3-denním semináři

Doporučujeme jej absolvovat, aby asistenční výcvik vytvořil dobrou základnu pro vaše budoucí dovednosti.

Asistence může probíhat v jakémkoli našem výcviku v Čechách, na Moravě či na Slovensku.

Pozn. Asistenční výcvik se týká pouze účastníků výcviku Mužská síla.

 • 2
  Mentorský a lídrovský výcvik

Mentorský a lídrovský výcvik během 5 jednodenních a 1 třídenního workshopu

 Zde předávám principy, které jsou velmi prakticky použitelné pro mentorskou, manažerskou a lídrovskou roli v životě, ve společnosti a v podnikání. Výcvik se nahrává, takže ho máte posléze v audio podobě k použití. Pracuje se v mezičase na osobních projektech a trénujou se určité návyky potřebné pro mentorskou a lídrovskou roli. Obrovsky posílíte svou mentorskou a lídrovskou roli ve své práci a životě, povyrostete a posílíte se v realizaci své vize a záměru a porozumíte principům, které nikde jinde nenajdete, protože je nikdo neučí.

Celkově plných 32 hodin intenzivní výuky a tréninku

Základem mentora, manažera, lídra je vysoká míra sebepoznání, vnitřní integrity a koherence. Tu podporuje jak samotný výcvik, tak teoretický základ technik a dovedností.

Mentorský a lídrovský výcvik během 5 jednodenních a 1 třídenního workshopu

Počítám cca s 15 lidmi, aby na každého z účastníků bylo dost prostoru.

Poznámka: Tento výcvik je otevřený pro účastníky výcviků Mužská síla, Vědomý lídr a JustLove Questu.

 • 3
  Asistentský + Mentorský výcvik

Kombinace obou výcviků Asistenční + Mentorský výcvik

Podmínky pro mentorský a lídrovský výcvik jsou stejné pro všechny, zatímco asistence v JustLove Questu či Vědomém lídrovi se domlouvá se mnou individuálně.

Kompetence, které získáte, jsou velmi užitečné a nejsou limitované pouze na osobní rozvoj lidí, ale hodí se i při vedení firmy, týmů i sebe samotného.

Zatímco v mužském výcviku jdeme více směrem
zkušenost -> porozumění,
v tomto výcviku jdeme směrem
porozumění -> zkušenost.


Poznámka: Tento výcvik je otevřený pro účastníky výcviků Mužská síla, Vědomý lídr a JustLove Questu.

1. Role mentora, manažera, lídra
30.1.2017 Praha, 9-17 h

 • učení postavené na vlastních zkušenostech a vlastním procesu a zralosti
 • co znamená stát se služebníkem vyšší síly a jak budovat duchovní základnu
 • vnitřní stav a osobní rozvoj - jak budovat koherenci a integritu
 • osobní proces lídra a jeho vliv na lídrovství
 • etika a etický kodex
 • jak fungovat relaxovaně a uvolněně v roli autority a jak zvládat výzvy související s rolí autority
 • jak spojit zkušenosti, moudrost, vyšší poznání
 • co to je mentorský přístup, koučovací přístup, lektorský přístup, přístup průvodce

2. Kompetence
27.2.2017 Praha, 9-17 h

 • jak pracovat se záměrem, záměr vede energii a vyšší moudrost ovlivňuje záměr, záměr vytváří výsledek
 • 7 úrovní evoluce člověka a společnosti
 • koherence, integrita a vnitřní svoboda jako vyšší záměr mentora
 • práce z pozice "nevím"
 • spočívání v prázdnotě a vedení z prázdnoty
 • umění nesouzení a umění naslouchání
 • princip krize, práce s krizí a potenciálem krize

3. Základní metody mentora a lídra
3.4.2017 Praha, 9-17 h

 • transparentní komunikace
 • probuzení vyššího uvědomění ve skupině a v jednotlivci
 • council
 • princip vést a být veden
 • sebereflektivní metody
 • práce s energií a energetickým polem skupiny a jednotlivce
 • práce s uvědomováním skrze transparentní komunikaci
 • přednášky a vysvětlování z vyšší úrovně vědomí a know how

4. Hledání vlastního mentorského, manažerského a lídrovstvkého přístupu
2.5.2017 Praha, 9-17 h

 • dispozice a předpoklady
 • vlastní know how
 • vlastní mentorský styl, lídrovský styl
 • vlastní téma - osobní příběh
 • tvorba vlastního projektu, záměru
 • další doporučení pro osobní rozvoj

5. Spiritualita mentora
29.5.2017 Praha, 9-17 h

 • nadčasové hodnoty
 • trénink meditace, modlitby, náboženské a duchovní pozadí mentora
 • psychologické projekce, jejich transformace a využití
 • relativní a absolutní světy a reality
 • duchovní podpora mentora

6. Trénink základních metod mentora a ověření vlastní vize
3-denní seminář mimo Prahu

13.-15.10.2017

Součástí lídrovské a mentorské práce v růstu firmy, komunity, duchovním doprovázení a vztahovém poradenství jsou i určité metody. V předešlých výukových modulech jste se seznámili s filozofií mentorské práce, záměrem a různými úrovněmi reality a evoluce.

Na tomto workshopu budeme trénovat metody kruhového sdílení, práce s energií, uvědoměním, facilitace, koučování, mentoring, doprovod a terapeutické dovednosti. To vám umožní jasněji rozpoznat, kde je vaše poloha pro další rozvoj. Součástí workshopu bude také ochutnávka způsobů práce a vize některých účastníků, kteří chtějí obdržet zpětnou vazbu.

Podmínky účasti na výcviku

Asistenční výcvik: 12 000 Kč vč. DPH + hradíte si náklady na jídlo a ubytování. Je možné stanovit splátky na rok.

Mentorský výcvik: 20 000 Kč vč. DPH, je možné stanovit splátky na rok.

Mentorský + asistenční výcvik: 30 000 Kč vč. DPH, je možné stanovit splátky na rok.

Pokud je hodnota výcviku nad vaše možnosti, a přesto cítíte autentickou potřebu do toho jít, dostanete možnost uhradit a určit hodnotu podle toho, co cítíte jako fér. K tomu mě kontaktujte osobně.

Vyhrazuji si právo mentorský a lídrovský kurz zrušit, pokud se nenaplní minimální počet 7 lidí.
Maximální počet je 15 lidí.

Termíny a místo konání modulů:
30.1.2017 (pondělí)
27.2.2017 (pondělí)
3.4.2017 (pondělí)
2.5.2017 (úterý)
29.5.2017 (pondělí)

Místo pro konání pro jednotlivé moduly a říjnového semináře bude včas upřesněno.

Mentor výcviků - Zdeněk Weber

Otec tří dětí, šťastný partner, manažer a lídr sociálně prospěšných projektů. Tématům souvisejících s mužským životem se aktivně věnuji od roku 2002. Od roku 2006 vedu výcviky, semináře a večerní kruhy, osobní mentoring a konzultace.

Jako facilitátor jsem prošel těmito výcviky, které mi dávají oprávnění k mentorské činnosti:

 • Život, 41 let
 • Mužská síla, 4 roky, Thomas Grainer, SRN
 • Léčení Traumatu, 3 roky, www.somaticexperiencing.cz
 • Rebalancing – procesově tělesně orientovaná terapie, 4 roky, Thomas Grainer a Viramano Wermund
 • Council – výcvik facilitátorů a práce v kruhu ve skupině
 • Koučink
 • Neurolingvistické programování
 • Rodinné konstelace, 2letý výcvik, Bhagat J. Zelhofer
 • 6-měsíční intenzivní taoistický výcvik v pohoří Wudang (Čína), Sifu Yuan Limin
 • Hledání vize a smyslu života v přírodě a práce s přírodou jako se zrcadlem naší životní cesty

Asistenční, manažerský, lídrovský výcvik 2017

Objednávkový formulář