Asistenční výcvik 2017
+ mentorská základna

pouze pro účastníky výcviků Mužská síla

Seberozvojová pozice asistenta, pomocníka, svědka a učedníka. Spolu-vedete menší skupiny, koukáte mentorovi přes rameno, jste v týmu mentorů a asistentů, pomáháte, jste v energetickém poli a učíte se zkušeností a dostáváte know-how - mentorskou základnu.

Každý rok otevíráme možnosti, jak pokračovat ve výcviku a mentorský, manažerský a lídrovský výcvik je příležitostí pro praktický a efektivní výcvik dovedností, které se vám budou hodit po celý život. V kurzu předávám principy a moudrost, která stojí za naší prací a podnikáním. Zkušenosti, znalosti a porozumění, které se nikde jinde nedozvíte.

Je to zkušenost a vzdělávání a seberozvoj

Výcvik z pozice asistenta je úplně nová zkušenost. Podporuje vaši integraci a sebereflexi a vnitřní autoritu, schopnost tréninku "bytí" se svými prožitky a tématy. Předminulý rok jsem asistenční výcvik rozšířil o možnost vzdělávání mentorských, manažerských a lídrovských dovedností, což z asistence dělá ucelený modul, který podpoří každého účastníka k uplatnění těchto zkušeností a dovedností ve své práci, projektech, vedení lidí a mnohem více.

Jsou to mystické principy mentorské práce a lídršipu a jejich praktikování a trénink.

Každý rok otevíráme možnosti, jak pokračovat ve výcviku a mentorský asistenční výcvik je příležitostí pro praktický a efektivní výcvik dovedností, které se vám budou hodit po celý život. V kurzu předáváme principy a moudrost, které stojí za naší mentorskou prací a lídršipem v podnikání. Zkušenosti, znalosti a porozumění, které se nikde jinde nedozvíte. Jak děláme co a proč? Z čeho vycházíme? Jaké kořeny jsou za naší prací? Rituály a jak je dělat a proč?

 Asistence posouvá jednotlivce na vyšší úroveň vědomí a síly a dále rozšiřuje jeho kapacitu tvořit život a čelit životu.

Samotná účast asistenta ve výcviku je velkou inspirací a zažijete se námi mnoho humoru, inspirace a těžkostí 🙂 Čerpáme ze vzájemné důvěry, která vznikla v minulosti.

Asistence může probíhat v jakémkoli našem výcviku v Čechách, na Moravě či na Slovensku.

Jak asistence + mentorská základna probíhá?

Vždy začínáme 5 hodin před začátkem samotného workshopu, tedy v pátek ve 12h na místě, pak je společný oběd a od 13h do 17h se věnujeme metodám, které budou použity ve workshopu, také záměru workshopu, co budeme dělat a proč, principům vedení workshopu, úkolům a kompetencím asistentů a dalšímu učení uvedeného níže.

Asistent se zavazuje k účasti na všech akcích včetně meditačního retreatu.

Součástí výcviku je čas trávený ve skupině s účastníky, tak čas trávený v asistenční skupině, prací na asistenčních a mentorských úkolech v průběhu workshopu, asistenční council, medicine walky, meditace.

Asistence je převážně pozice dávání, je to rozdílná pozice oproti účastníkovi, který je převážně v pozici přijímání. Mentorská základna je stále pozice přijímání a učení od hlavního mentora.

Téma daného víkendu a použité metody, jsou doplněny následujícím učením a zkušenostmi.

1. Role mentora, manažera lídra

 • učení postavené na vlastních zkušenostech a vlastním procesu a zralosti
 • co znamená stát se služebníkem vyšší síly a jak budovat duchovní základnu
 • vnitřní stav a osobní rozvoj - jak budovat koherenci a integritu
 • osobní proces lídra a jeho vliv na lídrovství
 • etika a etický kodex
 • jak fungovat relaxovaně a uvolněně v roli autority a jak zvládat výzvy související s rolí autority
 • jak spojit zkušenosti, moudrost, vyšší poznání
 • co to je mentorský přístup, koučovací přístup, lektorský přístup, přístup průvodce

2. Kompetence

 • jak pracovat se záměrem a jak záměr vede energii a vyšší moudrost ovlivňuje záměr, záměr vytváří výsledek
 • 7 úrovní evoluce člověka a společnosti
 • koherence a integrita a vnitřní svoboda jako vyšší záměr mentora
 • práce z pozice "nevím"
 • spočívání v prázdnotě a vedení z prázdnoty
 • umění nesouzení a umění naslouchání
 • princip krize a práce s krizí a potenciálem krize

3. Základní metody mentora a lídra

 • rituály
 • probuzení vyššího uvědomění ve skupině a jednotlivci
 • council a jeho filozofie
 • princip vést a být veden
 • sebereflektivní metody
 • práce s energií a energetickým polem skupiny a jednotlivce
 • práce s uvědomováním a změnou skrze transparentní komunikaci
 • přednášky a vysvětlování z vyšší úrovně vědomí a know-how

4. Hledání vlastního mentorského a manažerského, lídrovského přístupu

 • dispozice a předpoklady
 • vlastní mentorský, lídrovský styl
 • vlastní téma - osobní příběh
 • tvorba vlastního projektu, záměru
 • další doporučení pro osobní rozvoj

5. Spiritualita mentora a lídra

 • nadčasové hodnoty
 • trénink meditace, modlitby, náboženské a duchovní pozadí mentora
 • psychologické projekce a jejich transformace a využití
 • relativní a absolutní světy a reality
 • duchovní podpora mentora

Důležitá pravidla chování asistenta

 1. Asistenti jsou v místnosti vždy první vždy před účastníky a připravují místnost na základě instrukcí mentora, to se týká všech akcí v průběhu semináře, rozcvičky atd.
 2. Asistenti odchází z místnosti vždy poslední a odcházejí až po odchodu účastníků, krátce se sejdou s mentorem v kruhu ve stoje a řeknou si co bude dál.
 3. Asistenti se sami ptají mentora na to, co mají dělat a kdy, jsou proaktivní
 4. V průběhu obědové pauzy proběhne 30 minutový council asistentů, reflexe vlastního stavu
 5. Asistent, pokud potřebuje pauzu, odpočinek, čas pro sebe je třeba, aby informoval mentora
 6. Asistenti mají jasné role v průběhu semináře, které se vždy před seminářem určí a ujasní se, co je náplní role. Pokud v průběhu semináře dojde k tomu, že asistent potřebuje odpočinek, čas pro sebe, musí se o roli postarat a někomu jí vědomě předat, kdo ji přebírá nese za ní zodpovědnost.
 7. Na vsiion quest se scházíme již ráno před obědem na místě a naladíme se na fungování v průběhu celého questu.
 8. Asistent se zavazuje být účasten po celou dobu výcviku, včetně vision questu, včetně meditačního retreatu, včetně návratu na místo. Pokud tento bod víte, že není možné naplnit je lepší se jako asistent nehlásit v tomto bodě máme velmi málo tolerance. Nespolehlivá účast bortí koherenci skupiny. Vážná nemoc a nenaplánovatelné záležitosti jsou samozřejmě vyjímka.
 9. Asistent je v průběhu workshopu v roli svědka, udržuje energetické pole a podporu pro účastníky, hlídá také pozornost a fokus účastníků na proces, stojí v druhé řadě, nebo-li v druhém kruhu, podpůrném a svědeckém kruhu.
 10. Asistent je plně zodpovědný za své pocity, emoce, potřeby, svou integritu, po celou dobu výcviku
 11. Asistenti berou na vědomí že, asistenská role není role účastníka, není to výcvik znovu.
 12. Asistenti berou na vědomí, že mohou někdy zaskakovat za účastníky ve cvičeních, pokud je lichý počet lidí.

Podmínky účasti na výcviku

Za asistenční výcvik + mentorská základna zaplatíte 50% účastnického poplatku tedy 16 000 Kč bez DPH. Tato suma může být rozpočítána do měsíčních splátek, což dělá krásných 1075 Kč měsíčně vč. DPH po dobu 18 měsíců.

Jídlo a ubytování v průběhu všech akcí si hradí každý účastník sám na místě.

Pokud je hodnota výcviku nad vaše možnosti, a přesto cítíte autentickou potřebu do toho jít, dostanete možnost uhradit a určit hodnotu podle toho, co cítíte jako fér. K tomu nás kontaktujte osobně.

Mužská síla Čechy vede Zdenek Weber

Mužská síla Morava vede Václav Němeček

Mentoři výcviků

Zdeněk Weber

Otec tří dětí, šťastný partner, manažer a lídr sociálně prospěšných projektů. Tématům souvisejících s mužským životem se aktivně věnuji od roku 2002. Od roku 2006 vedu výcviky, semináře a večerní kruhy, osobní mentoring a konzultace.

Jako facilitátor jsem prošel těmito výcviky, které mi dávají oprávnění k mentorské činnosti:

 • Život, 41 let
 • Mužská síla, 4 roky, Thomas Grainer, SRN
 • Léčení Traumatu, 3 roky, www.somaticexperiencing.cz
 • Rebalancing – procesově tělesně orientovaná terapie, 4 roky, Thomas Grainer a Viramano Wermund
 • Council – výcvik facilitátorů a práce v kruhu ve skupině
 • 15 let meditační praxe
 • 18 let aktivní hráč hokeje
 • Koučink
 • Neurolingvistické programování
 • Rodinné konstelace, 2letý výcvik, Bhagat J. Zelhofer
 • 6-měsíční intenzivní taoistický výcvik v pohoří Wudang (Čína), Sifu Yuan Limin
 • Hledání vize a smyslu života v přírodě a práce s přírodou jako se zrcadlem naší životní cesty

Ing. Václav Němeček

Jsem svobodný muž na své cestě v realizaci své životní vize. Jsem partnerem krásné a úžasné ženy, se kterou máme krásnou dcerušku a společně vychovávám další dvě dcery mojí ženy. Věnuji se čchi-kungu, cvičení a kultivaci sexuální energie dle taoistické cesty. Také se věnuji zdravému životnímu stylu a stravování. Mužské tématice se věnuji od roku 2011, kdy jsem byl prvním rokem asistentem výcviku Mužská síla. Stojím za projekty Mužský kruh v Praze a v Brně, které fungují od roku 2012, a dále vedu večerní mužsko-ženské kruhy v Olomouci společně s mojí ženou.

Ing. Václav Němeček
776 625 165
veagleon@gmail.com

Absolvované výcviky a kurzy:

 • 37 let života
 • šamanský intuitivní výcvik v mexické poušti – Daniel Stone (Velká Británie, Mexiko)
 • kurz Mistr manifestace
 • výcvik Osvícený byznys
 • výcvik Mužská síla 2010 jako účastník, 2011 a 2012 jako asistent
 • výcvik Mužská sexualita 2014 účastník, 2015 jako asistent
 • council trénink
 • cvičení tai-či, freestyle čchi-kungu
 • kurzy taoistických technik
 • vzdělání VŠ ČVUT Praha FJFI, 1997-2003