Asistenční výcvik 2018
+ podpora tvé cesty

pouze pro účastníky výcviků Mužská síla

Seberozvojová pozice asistenta, pomocníka, svědka a učedníka. Spolu-vedete menší skupiny, koukáte mentorovi přes rameno, jste v týmu mentorů a asistentů, pomáháte, jste v energetickém poli a učíte se zkušeností a dostáváte know-how - mentorskou základnu.

Každý rok otevíráme možnosti, jak pokračovat ve výcviku a asistenční výcvik je příležitostí pro praktický a efektivní výcvik dovedností, které se vám budou hodit po celý život. V kurzu předávám principy a moudrost, která stojí za naší prací a podnikáním. Zkušenosti, znalosti a porozumění, které se nikde jinde nedozvíte.

Je to zkušenost a vzdělávání a seberozvoj

Výcvik z pozice asistenta je úplně nová zkušenost. Podporuje vaši integraci a sebereflexi a vnitřní autoritu, schopnost tréninku "bytí" se svými prožitky a tématy.

Všechno se rozvíjí a asistenský výcvik v mužském kruhu taky, od roku 2018 bude hlavně na základě velké potřeby účastníků výcvikú pokračovat ve svém osobním a duchovním procesu s mužským kruhem a se mnou, moc mě těší a mám radost z tohoto zájmu pokračovat. 

Proto jsem rád, že vám mohu nabídnout nový (inovovaný) způsob asistenství spolu s předáváním mystických principů. 

Být asistentem je vynikající investice do svého osobního a duchovního rozvoje.

Co obsahuje asistenství pro rok 2018 v mužském výcviku Morava ?

 • prohlubování témat výcviku
 • přímá zpětná vazba od mentora a od kruhu asistentů
 • přímá podpora každého asistenta v jeho procesu, životě - od mentora a kruhu asistentů
 • proces v pozici svědka a podporovatele
 • výcvik znovu z pozice odstupu
 • tankování v prostředí pravdivosti 
 • prohlubování pravdivosti 
 • proces a sebereflexe v asistenčním kruhu 
 • možnost dát si vision quest znovu

Prohlubování témat výcviku

Kurz bude probíhat živě vždy 3 hodiny před každým modulem. Na vision questu bude prostor ve dnech, kdy budou vizionáři v lese. Výcvik Mužská síla má ve svých kořenech duchovní, filozofické a psychologické principy, které zmiňujeme v průběhu výcviku a na kterých stojí jednotlivé workshopy a celý výcvik, iniciujeme praxe s nimi související. V tomto procesu půjdeme do větší hloubky a šířky těchto principů.

Témata, ve kterých budeme pracovat:

 • mužský a ženský princip,
 • otcovský a mateřský princip,
 • vnitřní dítě instinktivní, emoční, mentální, duchovní tělo
 • meditace, kontemplace, konfirmace, modlitba
 • naplnění a vyprázdnění, život a smrt
 • pomíjivost, nestálost, lpění a utrpení a cesta postupného osvobozování se
 • láska, soucit, moudrost, vědomí

Asistent platí 2000 Kč / modul + jídlo a ubytování.

Asistenční výcvik je možné uhradit najednou anebo po jednotlivých modulech.

Podmínky

 • 100% účast
 • vlastní proaktivitu a iniciativu
 • vyjasněný záměr, proč být asistentem
 • bdělost v průběhu workshopu 
 • zodpovědnost za svůj proces a za své potřeby a schopnost si o ně říct

Jak asistence probíhá?

Vždy začínáme 3 hodiny před začátkem samotného workshopu, tedy v pátek ve 14h na místě. Na vision questu využijeme 4 dnů, kdy budou vizionáři v lese.

Asistent se zavazuje k účasti na všech akcích včetně meditačního retreatu.

Součástí výcviku je čas trávený ve skupině s účastníky, tak čas trávený v asistenční skupině, prací napřípadných  asistenčních úkolech v průběhu workshopu, asistenční council, medicine walky, meditace.

Asistence je převážně pozice dávání, je to rozdílná pozice oproti účastníkovi, který je převážně v pozici přijímání. 

Téma daného víkendu a použité metody, jsou doplněny učením a zkušenostmi.

Důležitá pravidla chování asistenta

 1. Asistenti jsou v místnosti vždy první vždy před účastníky a připravují místnost na základě instrukcí mentora, to se týká všech akcí v průběhu semináře, rozcvičky atd.
 2. Asistenti odchází z místnosti vždy poslední a odcházejí až po odchodu účastníků, krátce se sejdou s mentorem v kruhu ve stoje a řeknou si co bude dál.
 3. Asistenti se sami ptají mentora na to, co mají dělat a kdy, jsou proaktivní
 4. V průběhu obědové pauzy proběhne 30 minutový council asistentů, reflexe vlastního stavu
 5. Asistent, pokud potřebuje pauzu, odpočinek, čas pro sebe je třeba, aby informoval mentora
 6. Asistenti mají jasné role v průběhu semináře, které se vždy před seminářem určí a ujasní se, co je náplní role. Pokud v průběhu semináře dojde k tomu, že asistent potřebuje odpočinek, čas pro sebe, musí se o roli postarat a někomu jí vědomě předat, kdo ji přebírá nese za ní zodpovědnost.
 7. Na vision questu se scházíme dříve, abychom připravili tábořiště, cca kolem oběda.
 8. Asistent se zavazuje být účasten po celou dobu výcviku, včetně vision questu, včetně meditačního retreatu, včetně návratu na místo. Pokud tento bod víte, že není možné naplnit je lepší se jako asistent nehlásit. Nespolehlivá účast bortí koherenci skupiny. Vážná nemoc a nenaplánovatelné záležitosti jsou samozřejmě vyjímka.
 9. Asistent je v průběhu workshopu v roli svědka, udržuje energetické pole a podporu pro účastníky, hlídá také pozornost a fokus účastníků na proces, stojí v druhé řadě, nebo-li v druhém kruhu, podpůrném a svědeckém kruhu.
 10. Asistent je plně zodpovědný za své pocity, emoce, potřeby, svou integritu, po celou dobu výcviku
 11. Asistenti berou na vědomí že, asistenská role není role účastníka, není to výcvik znovu.
 12. Asistenti berou na vědomí, že mohou někdy zaskakovat za účastníky ve cvičeních, pokud je lichý počet lidí.

Podmínky účasti na výcviku

Za asistenční výcvik + další podpora tvé cesty zaplatíte 2000 Kč za každý modul, tj. 7x 2000, celkem 14 00 000 Kč. Tato suma může být hrazena po jednotlivých modulech.

Jídlo a ubytování v průběhu všech akcí si hradí každý účastník sám na místě.

Pokud je hodnota výcviku nad vaše možnosti, a přesto cítíte autentickou potřebu do toho jít, dostanete možnost uhradit a určit hodnotu podle toho, co cítíte jako fér. K tomu nás kontaktujte osobně.

Mentor výcviku

Ing. Václav Němeček

Jsem manželem a partnerem krásné a úžasné ženy, se kterou máme krásnou dcerušku a společně vychovávám další dvě dcery mojí ženy. Věnuji se čchi-kungu, cvičení a kultivaci sexuální energie dle taoistické a tantrické cesty. Také se věnuji zdravému životnímu stylu a stravování. Mužské tématice se věnuji od roku 2011, kdy jsem byl prvním rokem asistentem výcviku Mužská síla. Stojím za projekty Mužský kruh v Praze a v Brně, které fungují od roku 2012, a dále vedu s mojí manželkou Janou partnerský výcvik - Partnerská cesta.

Ing. Václav Němeček

776 625 165
veagleon@gmail.com

Absolvované výcviky a kurzy:

 • 38 let života
 • šamanský intuitivní výcvik v mexické poušti – Daniel Stone (Velká Británie, Mexiko)
 • kurz Mistr manifestace
 • výcvik Osvícený byznys
 • výcvik Mužská síla 2010 jako účastník, 2011 a 2012 jako asistent
 • výcvik Mužská sexualita 2014 účastník, 2015 jako asistent
 • council trénink
 • cvičení tai-či, freestyle čchi-kungu
 • kurzy taoistických technik
 • vzdělání VŠ ČVUT Praha FJFI, 1997-2003