Výcvik "Přestaň být hodným klukem"

Jak se vysvobodit ze syndromu hodného kluka a žít pravdivý, naplněný a smysluplný mužský, partnerský, rodinný, pracovní život

aneb

Jak uzdravit svou mužskou sílu

Praha - Brno

7 večerů 1x za 14 dní + víkendový workshop

Transformační výcvik vedený mentory mužského kruhu, který vás posune ke zdravé mužské síle vnitřní svobodě a pravdivosti a definitivně změní váš život.

Co dělá, jak žije a prožívá hodný kluk:

 

 • říká ano i když ve skutečnosti myslí a cítí ne a toto nevyjádřené ne se stává posléze psychosomatickými blokádami a bolestmi a špatnou náladou
 • snaží se ostatním zavděčit a zalíbit a tomu podléhá vše, to z jeho těla dělá unaveného otroka
 • prožívá vinu a selhání, když ostatní nejsou vždy za všech okolností šťastní (především ženy), je často sexuálně nespokojený
 • upřednostňuje potřeby ostatních před svými vlastními a neustále a neví o tom, své potřeby dává na poslední místo
 • vyhýbá se konfrontacím a konfliktům, jak čert kříži pro vyjednání
 • nedokáže jasně vyjádřit, co chce (zejména v sexu a penězích, blízkém vztahu)
 • neumí si nastavit svoje hranice a pochybuje o své hodnotě
 • nezná svoji vizi, bojí se být autentický a pravdivý
 • znevažuje svou hodnotu i když je ve skutečnosti velmi hodnotný a kompetentní
 • má komplikovaný přístup ke zdrojům svojí síly a kreativity

Jeho život je jak loď bez kormidelníka a bez kapitána, zmítaná vlnami okolního oceánu a časem ztroskotá.

Za oponou toho všeho se skrývá úzkost s otázkou, kdo jsem já? Co je to pravda? Jak žít svůj vlastní autentický život? Jak si stát sám za sebou a mít přirozené hranice. Hodný kluk má jako každý člověk přirozené a zdravé potřeby, ale má výrazně oslabenou schopnost je projevit.

Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu, ve které nakoukneme pod masku „hodného kluka“. Začneme společně ve vzájemné podpoře a bezpečném prostředí dělat zásadní kroky na cestě k naší opravdovosti.

Chyťme kormidlo našich životů pevně do našich rukou.

Jak se projevuje zralý a pravdivý muž?

 • přijímá se takový, jaký je
 • je si vědom své nedokonalosti
 • nepotřebuje uznání ostatních
 • zná a stará se o svoje skutečné potřeby
 • prožívá a dokáže vyjádřit svoje emoce
 • umí si nastavit hranice
 • má vizi a ví, kam kráčí
 • buduje funkční a upřímné vztahy
 • zná svoji hodnotu
 • cítí svoje srdce
 • čelí svým strachů a učí se z nich
 • je vnitřně svobodný a šťastný
 • přijímá a naplno prožívá svoji sexualitu

Co získáš účastí ve výcviku?

 • náhled pod masku tvého hodného kluka
 • prostor a praktické metody pro rozvoj tvé autenticity a zdravého sebevyjádření
 • náhled svého příběhu jako základu života teď a tady
 • poznání vlastních autentických potřeb
 • rituál rozloučení s maskou hodného kluka
 • cvičení na uzdravení a probuzení mužské síly
 • vědomá terapeutická práce se strachem z odmítnutí a emoční a citové samoty
 • podporu skupiny na vaší cestě, inspiraci pro váš další rozvoj
 • přátelství ostatních chlapů - podporu věrohodného kruhu a důvěryhodných mužů na stejné cestě
 • kompletní funkční know-how jak z toho ven a podporu a vedení zkušených mentorů
 • celou řadu osvobozujících uvědomění a vhledů
 • jasné úkoly a parťáky v mezičase mezi setkáními
 • hlubší a pevnější kontakt a sepjetí se svojí pravdivostí

Výsledkem je, že se cítíš dobře, stabilně a sám sebou a zároveň jsi jasný a zřetelný pro ostatní a dokážeš sám dobře rozpoznat, kdy padáš zpět do syndromu hodného kluka a rozhodnout se žít podle svého pravdivého já.

V roce 2020 kurz probíhá v Praze a v Brně.
Skládá ze 7 večerů (3,5 hodiny) a víkendového workshopu.
 

Sebepoznávací a uzdravující dílna bude uzavřená:
maximálně 25 mužů

Obsah jednotlivých setkání

 • 1
  Vytvoření základny výcviku
  úvodní setkání, představení principů a metod, seznámení účastníků, sdílení a reflexe svého příběhu, nastavení osobní motivace pro výcvik, osobní trénink a úkol do dalšího setkání, osobní a společná rekapitulace osobního příběhu hodného kluka, zmapování, orientace.
 • 2
  NE workshop
  jak rozpoznat své pravdivé a autentické NE, trénink způsobů vyjádřování NE, jak využít tělo, emoce, mysl pro vyjádření NE, vedlejší pocity NE, jakými jsou vnitřní konflikty, vina a provinění, strach...
 • 3
  ANO workshop
  autentické ANO, čemu říkám skutečné ANO, jak poznám své autentické ANO, jak souvisí mé ANO s mými hodnotami a prioritami, inventura dlouhodobých ANO, kde se cítím zneužíván díky svému ANO
 • 4
  NEVÍM/NEUMÍM/NEDOKÁŽU workshop
  pravdivé nevím je lepší než vylhané VÍM, jak pracovat ve vztazích s tím, když NEVÍM; často je to o tom, že jako hodný kluk předstíráš kompetentnost a to, že víš a umíš, ve skutečnosti ale NEVÍŠ A NEUMÍŠ
 • 5
  Pravdivost a strach - vládce symptomu hodného kluka
  posílení odvahy být pravdivý, vědomé obětování odměny za hodno chlapectví; jakou cenu jako hodný kluk platíš za svůj syndrom
 • 6
  Pravdivost a strach 2
  rozpuštění toxického strachu, který máme z vlastních nutkavých představ, co by se stalo, “když” budu sám sebou a pravdivý a otevřený. Načerpáš odvahu překonávat toxický strach a znovu a znovu a znovu být pravdivý, poznat moudrost strachu
 • 7
  Nová vize a rozhodnutí
  Objevíš prostředí, chování, schopnosti a hodnoty, sebe, sounáležitost a povedeme tě ke konfirmaci pravdivého muže
 • 8
  Víkendový workshop - RITUÁL V PŘÍRODĚ
  přechodový rituál - smrt hodného kluka a vstup do nové síly, kompletní rekapitulace 7 workshopů a upevnění rozhodnutí a návyků, závazek další tvojí cesty

Náplně večerů budou kruhy sdílení (council), pohybová cvičení, řízené imaginace, tanec, cvičení ve dvojících a meditační techniky, přednášky a úkoly.

Na víkendovém workshopu projdete klíčovým přechodovým rituálem hodného kluka: symbolickým a mystickým přerodem do zralejšího muže a opuštění hodného kluka. Celý víkend probíhá v přírodě a jeho hlavním smyslem je příprava na přechodový rituál a jeho následná integrace. Přechodový rituál představuje hlubokou a významnou výzvu, která s hodným chlapcem zdravě zatřese v základech. 

Mimo to bude celý výcvik provázen sérií úkolů a aktivit mezi setkáními, tak abys poznané věci zdravě převedl do svého života a zafixoval je v něm. Po celou dobu výcviku budete mít „v zádech“ podporu a energii skupiny a budete také pracovat se svými parťáky.

Být hodným klukem je strategie přežití (často vytvořená v dětství) – hodný kluk chce být se všemi zadobře, všem vyhovět, dělat všechno správně a věří, že mu to zaručí uznání, lásku, naplnění jeho potřeb a pohodový život. Tato strategie je nevědomá, a tak když to nefunguje, místo toho aby to hodný kluk zkusil jinak, začne se snažit ještě víc a přitom se stále diví proč ten pocit vnitřního štěstí a naplnění nepřichází.

Hodný kluk se na sebe často dívá a hodnotí se skrze oči ostatních (hlavně žen), chce být přijímán a tak svoji masku ladí a formuje podle toho, co si myslí, že se od něj očekává..

To hodného kluka stojí mnoho energie a odvádí ho to od jeho pravého jádra. Hodný kluk tak neví, kdo ve skutečnosti je, bezcílně bloumá bez vlastní vize a jen se snaží ze všech sil být navenek ten „perfektní hodnej chlápek“. Realitou však je, že se uvnitř stydí za to čím ve skutečnosti je, zakrývá svoje nedostatky, nedokáže vyjádřit svoje skutečné potřeby a převzít za ně zodpovědnost. Bojí se kritiky, a proto se raději drží při zemi. Dalším důsledkem této masky je, že hodný kluk není upřímný, chce mít nad vším kontrolu a je skrytě manipulativní, vnitřně nespokojený a má často problémy ve vztazích se ženami, protože se řídí heslem „dává aby dostal“.

Možná se tě týká něco z uvedeného, možná všechno. Každopádně tento výcvik slouží k tomu, aby z tebe ta maska a slupka hodného kluka byla navždy stržena a žil jsi dál, více ze svého pravdivého a celistvého já-dra.

Intro večery

Srdečně vás zveme na živé setkání formou představovacího (intro) večera, kdy se můžete zeptat na cokoliv k tomuto výcviku. Potkáte mentory osobně a díky tomu přímo zjistíte, zda je tento výcvik pro vás vhodnou cestou sebe-rozvoje.

Termín konání intro večera v Praze:
27.2. vždy 18:30 - 21:30
Místo konání: Karlínské Spektrum, DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8

Pokud se po absolvování intro večera rozhodnete do výcviku vstoupit, bude vám vstupné intro večera (250 Kč vč. DPH 21%) odečteno z celkové ceny.

Organizační informace k výcviku

výcvik sestává ze 7 večerních setkání (1x za 14 dní)
+
1 víkendový workshop


Běh č. 1 výcviku PRAHA jaro 2020
pod vedením Karla Tůmy

PRAHA, běh 1 - Výcvik obsazen

vždy od 18:30 - 22:00: 
12.3. 26.3. 9.4. 23.4. 7.5. 21.5. 4.6.
Místo: Karlínské Spektrum, DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8

 Víkendový seminář: 15. - 16.8. 2020
Místo konání: Rekreační centrum U Kapličky, Malý Ratmírov


Běh č. 2 výcviku PRAHA jaro 2020
pod vedením Jana Prokopce & Jana Čermáka

PRAHA, běh 2 - Poslední volná místa

vždy od 18:30 - 22:00: 
19.3. 2.4. 16.4. 30.4. 14.5. 28.5. 11.6.
Místo: Karlínské Spektrum, DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8

Víkendový seminář: 28. - 30.8. 2020

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Berouna


Běh výcviku BRNO jaro 2020
pod vedením Petra Hadače

BRNO - Výcvik obsazen

vždy od 18.30 - 22.00: 
10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4. a 4.5.
Místo: Centrum Kmen, Lidická 28, Brno

 Víkendový seminář: 15. - 17.5. 2020
Místo konání: DanMarka (bývalá Padma farma), Bělá u Jevíčka
(cena za ubytování a stravu během víkendu činí 900 Kč)

Cena výcviku

Celkem 9 900 Kč + DPH 21%, tj. celkem 11 979 Kč

Částku lze rozložit do 3 splátek, jinak se platí rezervační záloha + doplatek celého kurzu.

Sleva 10% při úhradě celkové ceny najednou

Místo na kurzu je rezervováno
po zaplacení zálohy
2 420 Kč vč. DPH 21 %

Průvodci výcviku

Výcviky vedou zkušení a vyškolení mentoři mužského kruhu a koučové, kteří pracují s muži a pro muže a jejich osobní rozvoj již několik let, provedli a zrealizovali desítky seminářů a výcviků, on-line konferencí.

Petr Hadač

mentor a kouč
Mé nelehké dětství a dospívání definovalo můj zápal a směr: zjistit, jak to všechno v tom lidském světě funguje. Začal jsem tam, kde to bylo nejsnazší - u starších, u vedoucích, u trenérů. Přibral jsem knihy. Až jsem po dvou dekádách prožil se vší svou vahou jednu prostou a jasnou "samozřejmost" - co znamená rčení, že "šedá je veškerá teorie a zelený je strom života". Jen akce se počítá. Praxe, fyzická zkušenost, to syrové konání. Fyzická i mentální cesta do labyrintů vlastní mysli, historie, soustavy zastaralých zákonů a omezujících, kontraproduktivních přesvědčení. Nastal nelehký přechod do skutečné dospělosti. Z nastavení "dělám, že tomu věřím" do "dělám to, čemu věřím". A proto vedu tento výcvik. Věřím mu. Od roku 2014 jsem každý jeden rok svědkem toho, jak významně pomáhá chlapům a obvykle i jejich rodinám uzdravit své vztahy, vztah k sobě a vztah ke světu - přírodě, planetě, osudu. Najít sebe, nahmatat ve své vnitřní tmě či mlze svůj vyšší potenciál a postupně ho žít víc, plněji, radostněji, odvážněji.

Karel Tůma

mentor a průvodce
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,…. Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc. Vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) je doručovat…

Jan Prokopec

mentor a průvodce
Poté co jsem sloužil 25 let jako voják z povolání jsem ve 40 letech otočil kormidlo života a působím jako mentor a facilitátor. Fascinují mne pokroky, které jsem sám získal díky výcviku „mužská síla“ a možnosti, které mi to do života přináší a rád je předávám dál. Mým mottem je: posouvat lidi dál. Ale první krok je pouze na každém z vás!

Jan Čermák

mentor a kouč
Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí, vystudovaný ekonom, personalista, kouč a facilitátor mužských kruhů. Prvních třicet let jsem svůj život žil a táhnul hlavou. Se svým srdcem jsem byl jen málo ve spojení. Na cestu k němu jsem se vydal díky narození mé dcery. Cesta vedla přes terapii, rodinné konstelace, kineziologii, a zavedla mě až do výcviku Mužská síla. Zjistil jsem, že mužský kruh je místo, kam patřím. Místo, kde jsem doma. Věřím, že každý člověk se narodil, aby byl králem v království svého vlastního života. Věřím, že každý umí překonat těžkosti a výzvy, se kterými se v životě potýká. Stačí nám vytvořit podmínky a prostor pro nalezení vlastního osobitého způsobu, jak žít svůj život. Stačí někdo, kdo nás vidí, věří v nás, respektuje nás a podporuje takové, jací jsme. Stačí najít tuhle osobu sám v sobě. Já jsem tenhle dar v mužském kruhu dostal a cítím volání tenhle dar předávat dále.

Výcvik "Přestaň být hodným klukem"

Závazná přihláška

Poplatek za rezervaci místa v kurzu musí být uhrazen do prvního večera výcviku dle zaslané faktury po vyplnění přihlášky. Po domluvě lze celkový poplatek rozdělit na 3 splátky (napište svůj požadavek do poznámky níže).

 

Pro přihlášení na intro večer vyberte jako položku jeden z intro večerů. Pokud se po absolvování intro večera rozhodnete do výcviku vstoupit, bude vám vstupné odečteno z celkové ceny.