REGISTRACE DO KONFERENCE MUŽSKÁ SÍLA

Kopie emailu:

Ahoj, pokud jsi dostal tento email, jsi součástí google skupiny iniciovaných chlapů z mužského kruh. Možná to ani nevíš. Kvalita a smysl a poslání této konference již pozbyla smyslu. Její původní záměr byl propojení a nadstavba kruhu se základnou v živém mužském kruhu

Nechceme již podporovat a držet v našem prostoru mužského kruhu, konferenci bez kultury, sloužící jen několika desítkám mužů k diskuzi. Mnozí již odešli protože se z této konference duch mužského kruhu téměř vytratil. 

Dále to nebudeme rozepisovat, usnesli jsme se jako zakladatelé a držitelé ducha kruhu  Václav, Zdeněk .W, Karel T, Zdeněk K.,, Jan P, Honza Č, Jan Rudzinskyj, Kamil Kabát, že tuto konferenci defintivně zrušíme a založíme skupinu novou postavenou na původních principech a jen z těch chlapů kteří s nimi souzní: 

Takže  takto, v nové skupině může být kdokoliv, kdo je v souladu či splňuje alespoň 3 z těchto bodů s tím, že bod číslo jedna je bod přes který nejede vlak.

 • chtějí touto formou udržovat ducha mužského kruhu (všichni to znáte, seděli jste v kruhu mnoho hodin) a to především v úrovní komunikace. Každý pro každého drží bezpečí proto, aby mohl být vnímán a cítěn a vyslyšen. To je poslání mužského kruhu. 
 • chtějí dále mít a nalézat v mužském kruhu zdroj podpory, 
 • chtějí alespoň občas 2x ročně minimálně na živý mužský kruh, 
 • sami děláte mužský kruh v duchu mužského kruhu a cítíte dále spojení s námi a naší vizí,
 • potřebuješ mít možnost požádat o pomoc, radu a vyslechnout si sdílení ostatních jejich zkušeností a příběhů bez další diskuze,
 • chceš mít relevantní a koherentní a bezpečný prostor mezi muži,
 • sdílení dovedností, umím, hledám a pomůžu...vše v osobní rovině a s příběhem...
 • poslat pozvánku na kruh plně v souladu s kruhem.

Nová skupina bude facilitovaná. Nad integritou a bezpečím prostoru bude bdít Honza Rudzinskyj a my všichni..

Dále:

 • + konference nebude už dále sloužit k veřejným diskuzím o zranitelných tématech, ani o tématech běžně veřejných, a ani k mentální gymnastice, toto již plně zajištují sociální sítě a jejich prostor, (tato témata patří do živého, ne online kruhu) 
 • + nebude dále sloužit jako reklamní neosobní funnel některých bývalých účastníků jejich akcí a seminářů a dalších neosobních doporučení
 • + nebude sloužit ani lidem kteří sice prošli výcvikem, ale již nejsou v souladu  s jeho záměrem a tento soulad už není možné najít, obzvlášť ne přes psanou diskusi ve skupině...

Pokud máš zájem a jsi v souladu s tímto výše uvedeným, pak níže  zaregistruj svůj email a v březnu otevřeme novou skupinu a zrušíme starou.


Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan