Hledání vize pro muže
a ženy

3.-13. srpna 2017

Teprve až se vytratí Tvé myšlenky, můžeš pohlédnout do hlubiny Tvého bytí, zjistit kdo jsi, jaké jsou Tvé sny a co již potřebuješ nechat za sebou…

Ceremoniál přechodových rituálů je pro sociální zdraví lidské společnosti veledůležitý po tisíce let, umožňuje jednotlivcům zdolat jejich přechod/přeměnu záměru/smyslu/účelu a významu/mínění, objevit dary, které mají být přineseny zpět celé společnosti. Bez nich si lidé nevšimnou a neprožijí své životní předěly, jsou neschopni dokončit staré, či začít nové…

Nech staré odejít, odpusť a otevři se novému začátku.
Nechte mě tváří v tvář pravdě a již tu není co vysvětlovat, není co dodat…

Pablo Neruda

Přišel čas, kdy musíš nechat za sebou rodinu, přátele i práci a jít dál sám, pohlédnout do svého nitra, abys odkryl svoje šance v Kruhu života. Tato cesta se jmenuje Hledání vize a lidské bytosti ji následují po tisíce let. Přináší odpovědi na otázky, které již delší dobu slyšíš ve svém nitru: „Kdo jsem?“, „Co mám nechat jít/odevzdat?“ a „Jak mohu léčit svá zranění/rány?“ I navzdory strachu víš, že je to něco, co musíš udělat. A tak se setkáš s dalšími jako jsi Ty, aby ses připravil na tuto cestu - Hledání vize. Časem se vaše malá skupina stane společenstvím, poskytujícím podporu a lásku. Náš tým jsou průvodci, sloužící k zrcadlení a podpoře účastníků nejprve v přípravě na jejich sólo a pak jim pomohou pochopit a integrovat/začlenit jejich zážitek z Hledání vize.

Hledání vize může přinést:

 • Dovršení starého cyklu života
 • Průchod/přechod skrze práh neznáma
 • Návrat jako znovuzrozená bytost

Tak jak stojíš zakořeněn do své rodné půdy a vztahuješ ruce jako rostlina ke světlu Dědečka Slunce, tak budeš i pátrat po svém místě na zemi mezi národy. Uvítáš všechny, kteří se vydali na cestu před tebou, bez ohledu na jejich barvu nebo víru. A jak budeš hledat poznání sebe sama, zjistíš, že nejsi ani bílý, ani černý, ani červený člověk. Jsi mixem všeho, soutok, duha. Každá myšlenka, cit, modlitba, sen nebo píseň bude rezonovat silou vašich společných předků. Skrz tebe a obřad, který vykonáš dosáhnou tvé babičky a dědové od začátku doby dopředu k naplnění naší společné vize a té neustále se vyvíjející se vzájmené závislosti všech národů a žijících tvorů na zemi.

Ani Já, ani nikdo jiný nepůjde cestu za Tebe. Musíš jít sám.

Paul Withman, Zpěv o sobě 

Hledání vize je znovu oživený přirozený proces hledání osobního životního poslání prostřednictvím devíti dnů a nocí strávených v přírodě.

Budeš veden procesem o třech stádiích: 

 • Odloučení
  Po nějakou dobu se budeš připravovat na odchod od svého minulého světa, abys vše zanechal za sebou. Až nastane ten pravý čas, oddělíš sám sebe od předešlých zájmů a budeš odebrán od všech běžných kontaktů.
 • Práh
  Druhá fáze se jmenuje také "posvátný svět". Vstoupíš na práh/přechod až překročíš omezení svého dřívějšího života a zahájíš čas zkoušek. Zde na prahu budeš zkoušen, stejně jako hrdina/hrdinka v dávných letech. Zde na posvátné hoře vykonáš své "poslední" povstání, umíráním starého, přivítáním nového.
 • Vtělení
  Třetí fáze se nazývá vtělení. Na tvé cestě zpět si osvojíš úkol přinést sám sebe, svou vizi, své porozumění do reálného světa - pro blaho svých lidí.

Cena zahrnuje veškerý program, průvodcovskou činnost, přípravnou příručku, Skype konzultaci a podporu v průběhu celého roku po hledání vize.

 

Těšíme se na vás!


Přihláška na JustLove Quest

Vaše místo na JustLove Questu je plně rezervováno, pokud do 10.7. 2017 je uhrazena celková cena 10 000 Kč + DPH

Ubytování a strava se platí první den pobytu na místě.

pro max. 15 účastníků

místo konání: Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí

Ubytování a strava se platí první den pobytu na místě.
Částka na osobu za ubytování a stravu je 3.700 Kč