PŘEDSTAVENÍ VÝCVIKU

MUŽSKÁ SÍLA 2022

Promítání filmu o Vision Questu s besedou (vhodné i pro ženy)
15. 2. 2022, 17:30, DĚČÍN

VISION QUEST je formou sebepoznání.

Je cestou k sobě samotnému k sobě samotné.
V přírodě, několik dnů a nocí o samotě, bez jídla, jen o vodě, se základním vybavením, s podporou v zádech, s přípravou na fyzické, emoční, mentální a duchovní úrovni a následnou integrací v lese prožitého…. To může být i vaše forma VisionQuestu.

Odloučením se od určitých vlivů, které na nás dennodenně působí, máme možnost dotýkat se sami sebe v mnohem hlubších rovinách a tím se hlouběji kontaktovat s vlastní pravdou.

  • Co to VisionQuest vlastně je?
  • Jaké jsou jeho formy?
  • Jaký může mít význam pro můj život?
  • V čem mi může pomoci?
  • Co potřebuji pro to, abych mohl VisionQuest absolvovat?

Přijměte pozvání na promítání filmu o VisionQuestu, který má v České republice tradici.
Součástí Filmu, bude beseda, kde můžete pokládat jakékoliv otázky, které k tomuto tématu potřebujete vědět.

Přihlásit se na promítání s besedou můžete na: zdenek.kalecký@seznam.cz, 725501332
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Na vaše otázky bude odpovídat
Zdeněk Kálecký
Průvodce výcvikem Mužská síla a VisionQuestem

O filmu a vision questu:
Vision quest, hledání vize, pouť za vizí, rituální vyprázdnění, překročení prahu do neznáma, rituál znovuzrození, přechodový rituál z chlapce do dospělého muže je součástí mužského výcviku. Ritualizované výzvy, které vedou jednotlivce i skupinu ke spojení se svým potenciálem a obnově života. Vstup do neznáma a vystavení se živlům a samotě je způsob, jak muž obnovuje sám sebe, obnovuje své vztahy, obnovuje životní prostředí a přirozené spojení s velkým tajemstvím života.
3 dny psychologické a duchovní přípravy 4 dny samoty a půstu v přírodě 2,5 dne vstřebávání, sdílení příběhů ze srdce a tvorba vize to vše, a ještě mnohem více, je vision quest.
O tomto rituálu před několika lety Martin Slezák natočil film, krásný podnětný dokument, který ti rituál přiblíží a inspiruje tě. Vision quest je součástí cesty mužským výcvikem, 1,5 roku trvající cesty, která tě spojí s tvým nejhlubším zdrojem, podpoří tě na cestě uzdravení tvé mužské síly a vztahu k té ženské i dětské, významně tě posílí na duchu a vrátí ti důstojnost a sebeúctu. 

Přihláška večer - promítání filmu a beseda

Přemýšlíš o výcviku Mužská síla?  Nepřemýšlej, zeptej se?

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla
1. běh

Jan Prokopec

mentor výcviku Mužská síla
2. běh

Jan Čermák

mentor výcviku Mužská síla
3. běh

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla
4. běh