PŘECHODOVÝ RITUÁL PRO CHLAPCE A MLADÉ MUŽE

PŘECHODOVÝ RITUÁL PRO CHLAPCE A MLADÉ MUŽE

Rituál pro otce a syny

- rekapitulace dosavadního života -
- přechod skrze práh do neznáma -
- návrat  jako znovuzrozená bytost -
- uznání a uctění a oslavení -
- tvorba životní vize- 

8 až 13 let

Vstup do chlapce, chlapec potřebuje uznání, že už není dítě, ale ještě není ani mladý muž, je to chlapec a chlapec může mít dobrý pocit ze života a může mít i svou vizi a záměr, může také mít zodpovědnost jinou než doposud. A také jiný vztah s matkou než mělo dítě doposud. Vztah s otcem je hodně důležitý, zde v tomto období. Identifikuje se s otcem a potřebuje najít mír s otcem i matkou. Vstupuje do otcova vlivu a do nové suverenity, tato nová suverenita potřebuje být označena a uznána a oslavena, uctěna. 
 

14 - 19let

Vstup do mladého muže. Mladý muž je muž, ale je to něco jako bejby muž. Zde vystupuje z těsného vlivu rodičů a vstupuje do větší vlastní suverenity, rodiče jsou za něho stále zodpovědní, ale nabírá vlastní suverenitu a potřebuje jasnější vizi a hodnotový rámec, potřebuje jasnost a krásu ohledně sexu a milostného života se ženami, nový vnitřní zákon o penězích a vzdělávání o práci o bohu o rodině. 
 
Proto tento rituál vždy prohlubuje vztah otec/matka - chlapec - mladý muž a nastoluje důstojnost takového vztahu a důstojnost a integritu mladého muže. Také otcové tímto uzdravují svého mladého muže v sobě, ale toto by nemělo být primární motivací. 

Je to dar pro naše kluky. 

 

Přípravy a průběh doma

 
Tyhle dvě skupiny budou procházet procesem, který bude mít několik fází všechny budou potřebovat dospělou podporu i před akcí, samotná akce by měla být vyvrcholením přípravy. 
 
1. fáze doma - rituální odchod od matky ( to se dá udělat jedině s matkami, které mají pochopení ). U matek, které nemají pochopení, uděláme rituál na místě se symbolem matky. To, jak to bude probíhat, pošlu ve videu v březnu. Chlapci budou potřebovat zvýšenou pozornost především od otce. 
 
2. rozhovor s otcem o tom, co chlapce čeká, že už není dítě, popřípadě není už chlapec, ale že se z něho stává muž a že to, že je muž něco znamená a co to znamená. To celé by mělo probíhat v pozitivní a oslavné atmosféře, kluci by neměli mít dojem, že do teď to stálo za prd a teď tedy až budu dospělejší bude to stát ještě více za prd. 
Taky k tomu pošlu doporučení jak udělat přípravu. 
 
3. vybavení do květnové přírody, spacák, oblečení atd. zápisník atd. stan, také pošlu. 
 
4. bude třeba obětovat 2 dny ve škole a převzít za to zodpovědnost. 
 

Přípravy a průběh na místě:

 
1. rekapitulace dosavadního života a příprava - středa večer až pátek večer + tvorba konfirmace/záměru, stvrzení hodnot a záměrů za čím si stojím, pro co stojím, příprava. 
2. přechodový rituál - vyprázdnění a vstup do transformačního prostoru za prahem -  páteční noc  ( chlapec - 3 hodiny sám stojí na jednom místě bez pohnutí v přírodě, mladý muž - jedna noc 12h v lese na jednom místě v kruhu. )
3. sobota - ranní oslava, přivítání a honorace a iniciace, a vytváření vize pro další život.  
4. vize a reflexe, posilování sebevědomí do dalšího období života
 

Další návrhy pro chlapce či muže

Přijetí nového jména, může být i dospělejší poloha jména, jako místo Zdeneček, jsi navždy Zdeněk, místo Zdeněk jsi navždy ZDĚNEK. A všichni se postaráme, aby ti tak všichni říkali. U mladých mužů je možné i malé tetování spojené s tímto krokem. 
Odvezou si nějaký předmět, přívěsek, náramek, tričko, čepici, která bude symbolem tohoto aktu.  
 
První část bude rekapitulace dosavadního života za pomoci umělecké tvorby v přírodě a vyprávění, malování a vyprávění, a iniciačních psycho fyzických her a cvičení. Co bude důležité, je večerní vyprávění otců u ohně, otcové musí cítit co chtějí svým chlapcům říct než přejdou přechodovým rituálem, bude se zpívat, bubnovat po celou dobu se dospělí chlapi maximálně podporujou, a podporujou všichni všechny, tzv. držíme pole přítomnosti a vážnosti a podpory to umožní, aby mladí muži a kluci byli skutečně přítomní. O tomto důležitém bodu si se všemi otci pohovořím před začátkem. 
Protože nás bude docela dobrý počet, rozdělíme se do menších kmenů, přítomní budou asistenti, kteří mi pomohou s vedením rituálu. 
 
Výhodou tohoto rituálu je že chlapci ho budou znát a mohou ho opakovat, mohou se těšit na přechod v mladého muže. Otcové mohou vycítit, kdy je ten správný čas pro kluky do toho jít jako to dělali naši předci. 
 
Věk je orientační mohou být děti které jsou už v 7 letech zralí na přechod do chlapectví a jsou chlapci, kteří jsou už ve 12 zralí na přechod v mladého muže. Zároveň i 20 letému to může hodně pomoci. Takže při rozhodování se řiďte svou intuicí a zároveň reakcí dítěte či chlapce. 
 
Celá akce probíhá bez mobilních telefonů, rituálně je odevzdáme do krabice hned po příjezdu:. Program bude tak intenzivní, že nebude žádný prostor pro mobilní telefony, ale pro život, skutečný život. 
 
Tento rituál bude pilotní a bude otevřený pouze pro otce a muže z mužského kruhu. Já mám plnou víru v to, že to bude dobré a velmi dobré a že nám je bůh nakloněn v tomto konání. Tato akce, počin vychází z naší práce v mužském kruhu a výcviku a budeme používat způsoby, které všichni znáte. Zároveň je inspirována Arne Rubinstainem, který takové rituály dělá 20 let v Austrálii  a mírně také iniciačními hrami a my vydáváme Arneho knížku The making of man

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

RITUÁL

ZAČÁTEK: 22. 5. - 26.5. 2019, začátek 18 h večeří a ohněm, stanama, přístáním.
MÍSTO KONÁNÍ:   Rekreační zařízení U kapličky Jižní Čechy
CENA   2500 Kč bez DPH (3025 Kč s DPH) bez ubytování a stravy

PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ OTCŮ A SYNŮ

ZAČÁTEK: 20. 3. 2019 14-18 h
MÍSTO KONÁNÍ: Praha, bude upřesněno
CENA   2500 Kč bez DPH (3025 Kč s DPH) bez ubytování a stravy

 

Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan

DALŠÍ NAŠE AKCE