VĚDOMÁ MUŽSKÁ SEXUALITA 2022

Připravujeme termíny pro rok 2022
Můžete nám zanechat email a v případě vypsání termínu vám dáme vědět.

Výcvik Vědomá mužská sexualita je prostor pro autentické objevování mužské sexuality a její vědomé prožívání na všech rovinách.
aneb
"Poznej a objev pravdivě a autenticky svou sexualitu
a přiveď ji do světa."

roční výcvik pro muže
lektor výcviku Gregor Steinmaurer odhaluje svůj pohled na téma mužská sexualita

VÝCVIK

ZÁZNAMY
ON-LINE WEBINÁŘŮ

záznam webináře 21.5. 2020

Konflikt - skrytá síla pro rozvoj a transformaci
Více informací →

V roce 2022 spouštíme 8.ročník úspěšného a ve světě ojedinělého výcviku pro muže

Je tento výcvik pro mě?

 • Chtěl by ses otevřít plnému prožívání tvojí sexuality, ale nevíš, jak to udělat?
 • Hledáš svou vizi? Máš zmatek v tom, co skutečně chceš a potřebuješ v životě?
 • Prožíváš pocity nejistoty a studu, když jde o sex?
 • Cítíš se nejistý ve vztazích se ženami a nevíš "jak na to" ?
 • Máš strach o sexualitě vůbec mluvit?
 • Přitahují tě jiné ženy, i když jsi ve vztahu a máš z toho pocit viny?
 • Zažíváš frustraci v současném vztahu, nevíš, kdo jsi a co ve vztahu chceš?
 • Nejsi ve vztahu se ženou sám sebou a nevíš, jak to změnit?

Pokud jsi alespoň jednou odpověděl ANO,
pak je tento výcvik pro tebe a čti dál.


Co mi trénink "Vědomá mužská sexualita" přinese?

Objevíš více rovin své sexuality. Přineseš do svého života více jasnosti, lásky a uvědomování.  Budeš schopen se na sebe a do sebe podívat bez jakýchkoliv kompromisů a předsudků. Celý proces proběhne za podpory dalších mužů, kteří mají stejný záměr.

"Sexualita není omezená pouze na ložnici. Jedná se o základní energetický princip, který nás spojuje se životem."

Sexualita je metafora způsobu našeho spojení s fyzickou energií, jak žijeme v našich vztazích, způsob, jakým dáváme našim životům smysl a význam a zvláště je to o tom, jak moc naplnění či frustrovaní jsme v našich vztazích se ženami a ženským světem obecně.

Ve výcviku objevíš možnosti a prostor k obnovení lásky k životu a vědomí sebe sama jako muže.

 • Zažehne ve mně zdravou vášeň po pravdivých a naplňujících vztazích se ženami.
 • Díky cvičením ve výcviku se naučím lépe nakládat se svou sexuální energií.
 • Osvěžení energie mého těla.
 • Obohatí a upevní můj emocionální život.
 • Lepší zaměření a jasnost do každodenního života.
 • Více lásky a vědomí s vlastní sexualitou mi otevírá cestu k propojení s mojí božskou podstatou.

"K vytvoření zdravého
a hlubokého spojení se světem žen potřebujeme nejprve pochopit sebe sama jako muže. Potřebujeme prostor a čas
k nalezení našich instinktů a tužeb naší duše."

Jak se ve výcviku "Vědomá mužská sexualita" pracuje?


 • absolvujete 4 víkendové moduly - v součtu je to celkem 9x celodenní práce na sobě a na svých tématech nejen ohledně sexuality
 • 1 osobní sezení s Gregorem
 • mezisetkání účastníků mezi moduly - termín bude upřesněn během výcviku, vždy minimálně 1x mezi mezi jednotlivými moduly (lze i na skypu)
 • tištěný manuál

Roční výcvik sestává z 4 modulů
(víkendových seminářů)

1. víkendový modul

Vkročení do kruhu – oheň probuzené mužnosti

2. víkendový modul

Vytvářejme svět společně – tanec mužského a ženského principu

3. víkendový modul

Přijetí Stínu – přeměna stínů na lásku a přítomnost

4. víkendový modul

Umění lásky – sexualita jako vědomá posvátná praxe energie a lásky

1. VÍKENDOVÝ MODUL
Vkročení do kruhu – oheň probuzené mužnosti
Bude upřeněno

V tomto prvním modulu dostaneš možnost prozkoumat hlouběji tvoje propojení s mužskou energií ve vnitřním a vnějším světě. Budeš mít příležitost poléčit vlivy našich otců a mužských předků na tvůj život a vývoj. Další práce tě povede k uvědomění si podmíněných vzorců toho, co pro tebe znamená být mužem a toho, jak jsi ve své sexualitě ukotvený jako muž. Díky síle skupiny se tak snadněji dostaneš autenticky k tomu, abys našel sám sebe, sám sebe jako muže. Naučíš se přijmout, integrovat a projevovat mužské kvality způsobem, který obohacuje tvůj život a svět kolem tebe.

Začátek modulu: 18.9. od 14:00, Centrum Živá voda, Kouhoutov. Cena ubytování a stravy 1530 Kč (platí se v hotovosti na místě)

2. VÍKENDOVÝ MODUL
Vytvářejme svět společně – tanec mužského a ženského principu
Bude upřeněno

V dalším modulu se dostaneš k hlubšímu pochopení dynamické hry mužských a ženských energií v tobě a ve světě. Život ti byl dán mužským principem a na svět jsi přišel díky principu ženskému. Společně odhalíme a nastartujeme léčení přijetí toho, jak toto elementární propojení s matkou začalo tvarovat a ovlivňovat náš vnitřní život, vztahy se ženami a s naším tělem. Od této chvíle začneš vytvářet nové vztahy ke všem ženám ve tvém životě a naučíš se praktiky a rituály, díky kterým budeš schopný udržovat láskyplné a vědomé spojení s celým ženským světem.

Začátek modulu: pátek v 30.4. od 14:00, Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice. Cena ubytování a stravy 1530 Kč (platí se v hotovosti na místě)

3. VÍKENDOVÝ MODUL
Přijetí Stínu – přeměna stínů na lásku a přítomnost
Bude upřeněno

Třetí modul ti umožní poznat archetypy a role mužů všech dob a časů. Pomocí systému čaker prozkoumáme tyto role, abychom si uvědomili, jak tyto role ovlivňují naše životy a naší sexualitu. Díky tomu si budeš moci uvědomit různé energie a kvality, které máš k dispozici a to ti umožní vrhnout světlo na tvé osobní a kolektivní stíny, které souvisí se sexualitou, vztahy se ženami a s uvědoměním toho, co to znamená být mužem. Potkáš se se svými stíny a skrytými aspekty, mnohé si vyjasníš, najdeš v sobě nové zdroje života, lásky a svobody.

Tento modul je o jeden den DELŠÍ, začíná v 17h, tj. nemusíte si brát celý den volno v práci.

Začátek modulu: čtvrtek v 27.5. od 18:00, Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice. Cena ubytování a stravy 2270 Kč (platí se v hotovosti na místě)

4. VÍKENDOVÝ MODUL
Umění lásky – sexualita jako vědomá posvátná praxe energie a lásky
Bude upřeněno

V posledním modulu tréninku integrujeme do sebe všechno dohromady a přeměníme naše učení v posvátné umění žití života ve všech jeho aspektech – sex, láska, vztahy, pracovní a životní vize – s vášní, vědomím a hloubkou. Naučíš se, jak pracovat se sexuální energií v těle, ať již s partnerkou či o samotě. Objevíme, jak princip polarity probouzí a udržuje jiskru a lásku ve vztazích a získáme návody, jak toto v životě praktikovat. Naučíme se, jak do svého života a vztahů zahrnout spirituální rozměr věnování, smyslu, učení a růstu.

Budeme pracovat s celou škálou metod, v různých stupních vývoje tohoto tak závažného tématu. Některé z těchto metod zahrnují aktivní a tiché meditace, tělesná a dechová cvičení, Somatic Experiencing (SE®), vedené cestování, pochopení rodinných konstelací a primárních terapií, sdílení, rituály, jasná a zřetelná komunikace. Dále hraje svou důležitou roli skupinová dynamika, abychom jeden druhému pomohli vidět a vnést jasnost do tak zásadního aspektu života muže, jakým je sexualita.

Začátek modulu: pátek v 3. 9. od 14:00, Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice. Cena ubytování a stravy 1530 Kč (platí se v hotovosti na místě)

Co o výcviku říkají jeho absolventi?

Je to rok, co jsem absolvoval první modul z výcviku Mužská sexualita, vedený mým velkým učitelem a mistrem Khushruem. Velmi jsem s nástupem do tohoto kurzu váhal, cena byla pro mě relativně vysoká a cítil jsem silný strach. Nyní, po jeho absolvování, se cítím jako jiný muž: šťastný muž. Pomohl mi objevit svůj potenciál, kterého jsem si do té doby nebyl vědom,a začít jej rozvíjet.

Práce v mužské skupině měla neuvěřitelně silnou energii. Bylo nás okolo dvaceti, různého věku a zkušeností, každý jsme přišel s jiným záměrem apřinesl do skupiny něco jiného. Vnímám to jako nesmírně důležitou skutečnost. Byl jsem nejmladší a užil jsem si tuhleroli: starší muži měli zkušenosti, zážitky, často dosáhli ve svém životě úspěchu a nasál jsem od nich spoustu inspirace. Já jsem naopak kladl hodně otázek – a někdy jsem inspiroval někoho já, tím, že mi některé věci nepřišly tak samozřejmé, jak to viděli moudří kmeti....Odnesl jsem si pocit sounáležitostí, souladu s tím, že sám jsem muž, se svou mužskou silou, a na tomto základě vznikla sounáležitost s ostatními muži. Odešel strach z násilí a agrese a přišlo uvědomění si vlastního těla a otevření vlastní síly, odešlo nutkání neustálé konkurence a vzájemného porovnávání a přišla schopnost se učit, inspirovat a s pokorou přijímat. Odešel strach dělat chyby a přišla otevřenost výzvám. Proměnil se můj vztah k ženám, začaly se drolit vzorce přejaté z rodiny a objevil se upřímný zájem o ženský svět. Jak snadno to zpětně zní: byl jsem s chlapy různého věku a dělali jsme nějaká cvičení, ale nakolik nový zážitek to pro mě byl! Nic takového jsem do té doby neznal a přijde mi, že taková setkání dnes nám, mužům, hodně chybí: zhruba od sedmid o patnácti až pětadvaceti jsme ve škole, kde většinu času trávíme se skupinou lidí stejného věku. Právě tehdy se přitom utváří velká část našeho náhledu na svět. Já jsem si z toho odnesl akorát přesvědčení o neustálé konkurenci, nic víc. A nemůže to být jinak: ostatní chlapi mě vždycky něčím ohrožují a nikdy to nemůže být jinak. A pocit hluboké frustrace ze své jinakosti v mnoha ohledech, kterou teď, po čase na skupině, stráveném s muži staršími a moudřejšími, vnímám jako největší dar od života, který jsem kdy dostal.

Vnímám mužskou skupinu jako jakousi iniciaci, rituální přechod do dospělosti, přinášející nové výzvy, ale i nové, hluboce prožívané a dosud nepoznané radosti: začal jsem si plnit své sny, dělám to, co mi dává smysl a je pro mě důležité, odhodlal jsem se udělat kroky, na které bych si dříveani neodvážil pomyslet. Rád si dělám dobře, užívám si života, dopřávám si čas na sebe. S pár chlapy ze skupiny stále udržují kontakt a setkání s nimi jsou vždy zajímavá,inspirující a plná radosti.

Všem svým kamarádům mužům, kteří o absolvování této nebo jiné mužské skupiny uvažují, to z celého srdce přeji a doporučuji, budete-li této energii otevřeni, má potenciál proměnit váš život radikálně, tak, jaksi to teď neumíte ani představit.
účastník výcviku

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝCVIKU

ZAČÁTEK 28. 9. 2022
Uzávěrka přihlášek: Bude upřeněno

MÍSTO KONÁNÍ Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice

CENA VÝCVIKU - 23 815 Kč vč. DPH
Výcvik se skládá ze 4 modulů (3x pá-ne, 1x čt-ne).
- 5 500 Kč vč. DPH  / modul 1., 2. a 4. (pá-ne)
- 7 315 Kč vč. DPH / za 3.modul (čt-ne, je o den delší a o 1815 Kč dražší)
- při platbě předem ušetříte 1000 Kč - hodnota výcviku je tedy 23 815 Kč vč. DPHcelková cena přo platbě předem je 22 815 Kč vč. DPH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Účast na všech modulech celoročního výcviku je závazná a jako vyjádření závazku požadujeme zaplacení posledního workshopu dopředu, platba bude použita na úhradu posledního modulu - ve formuláři najdete jako položku s názvem . Dále, platba na každý modul je vždy přibližně 14 dní předem. Tato praxe zaručuje účast opravdových zájemců o výcvik.

UBYTOVÁNÍ A STRAVA:

Strava a ubytování: Cena za ubytování a stravu se platí se vždy na místě v hotovosti.

Cena za stravu a ubytování za 1., 2. a 4. modul je 1530 Kč / modul.
Na 3. modulu se platí cca 2270 Kč / modul.

Důležité pro vaše osobní pohodlí:  Vemte si svůj ručník, papuče a uzavíratelnou láhev.


Záznam živého webináře


LEKTOR VÝCVIKU

Gregor Khushru Steinmaurer

Věnuji se systemické terapii, vedu semináře, učím meditaci a jsem zcela odevzdán výzkumu a objevování Vědomí a života v celistvosti. Při studiích historie a filozofie jsem poznal učení známého učitele a mystika Osha. To mě přivedlo do Indie, kde jsem začal studovat terapii a vedení skupin. Učím a pracuji s mnoha různými metodami východu a západu, např. intenzivní Vědomí, tibetské pulsní léčení, zenový mentoring a gestalt, práce s tělem a masáže, vnímání energie, NLP, primární terapie a léčení traumata (somatic experiencing). Vedu workshopy po celém světě se záměrem integrace meditace, terapie a nových přístupů k léčení do nové formy Spirituality. Také spolupracuji se svou partnerkou Komalou na tématech mužsko-ženské polarity a vztahů v rámci výcviků „Výcvik pro život". Mou největší vášní a výživou je setkávání s lidmi se záměrem vzájemné inspirace a prohlubování uvědomování si toho, co znamená žít vědomý, plnohodnotný a radostný život.

(English version available at
Gregor's Khushru webpage)


Rozhovor na téma Hodný kluk

Videoseriál 7 témat
o mužské sexualitě

Co o výcviku říkají jeho absolventi?

Gregorova práce mě baví. Jako vědec vysoce oceňuji jeho přesnost a jasnost, jeho schopnost s laserovou zaměřeností uchopit a pojmenovat jádro problému. Jako člověka a muže se mě hluboce dotýká jeho laskavá, a přesto pevná lidskost a mužnost. Struktura tréninku ve 4 modulech je výborně vymyšlená s nevyhnutelným vyvrcholením při 4. setkání. A ano, je to i o sexu!
Tomášúčastník výcviku
Výcvik splnil mé očekávání a záměr, který jsem si na jeho počátku dal. Oceňuji empatický přístup Khushrua. Vytvořil bezpečný prostor pro vnitřní léčení starých zranění a sdílení velmi citlivých témat a zkušeností. Do výcviku jsem vstupoval jako vystrašený kluk, single, který si nevěří a stydí se za vlastní tělo a sexualitu. Postupně nabývám pocitu zdravého sebevědomí a zralejší mužské identity. Cítím se svobodněji a jsem také atraktivnější pro ženy, které začaly přirozeně vstupovat do mého života. Aktuálně mám přítelkyni.
Michalúčastník výcviku
Dôležité bolo pre mňa poznanie, ako je sexualita prepojená aj s celkovým neerotickým prežívaním. Kultivovaním sexuálnej energie je človek prítomnejší v tele, hlbšie v kontakte so svojimi emóciami a má viac kreatívnej energie aj v každodenných projektoch. Autentickejší je nielen vzťah so ženami, ale so všetkými ľuďmi vrátane samého seba. Prekvapilo ma tiež, aké veľké zmeny môžu spôsobiť jednoduché cvičenia, ak sa vhodne zvolia. Khushru má výborný cit pre vnútro človeka a citlivo spája východný aj západný prístup.
Jurajúčastník výcviku
Výcvik mužské sexuality přinesl zásadní změny do mého vztahu s partnerkou. Jak v oblasti fyzického milování, tak v oblasti vzájemného pochopení a autentického vyjadřování vzájemných potřeb.
Honzaúčastník výcviku
Ahoj, jmenuji se Ondřej a do výcviku Vědomé mužské sexuality jsem se přihlásil proto, abych zjistil, jaký jsem muž a mohl být v kruhu sdílení a důvěry s jinými muži.
Ve výcviku jsem zjistil na první pohled triviální věc: já jsem muž. Ale uvědomění toho je pro mě důležitější, než to jaký jsem muž.

Čekal jsem, že se změní můj vztah k ženám a žen ke mě, ano stalo se, daleko víc se však změnil můj vztah k mužům. Naše společná práce vedla ke změnám přesvědčení o sobě o světě. Není to, jak jsem si představoval, jak to bude,je to tak, jak to je. Je to změna, je to přijetí "mýlím se". Je to něco nového. Je to život. Sdílení s muži mi přináší mužskou sílu. V kruhu dostávám i dávám.

Gregorova práce je velmi lidská, tolerantní, chápavá, zvládne i vypjaté krizové situace. Dokáže motivovat a posunout každého, kdo chce a nezáleží, kde se aktuálně nalézá ve svém vývoji, každý si vezme to své. Výcvik doporučuji každému, kdo hledá cestu k sobě, kdo cítí, že život má nějaký přesah. Každému, kdo slyší v uších hučení posvátné řeky.
Ahou
Ondřejúčastník výcviku

Přihláška do výcviku Vědomá mužská sexualita

Připravujeme termíny pro rok 2022.
Můžete nám zanechat email.

Pokud zvolíš položku "Povinná registrace do výcviku Vědomá mužská sexualita", pak počítáme s tím, že výcvik budeš platit postupně, po modulech. Platba se použije jako úhrada za poslední čtvrtý modul výcviku (únor 2019).

Pokud zvolíš položku "Výcvik Vědomá mužská sexualita - celková úhrada", pak dostaneš jednu fakturu na celkovou úhradu.

Pokud požaduješ platbu za výcvik rozložit na splátky, napiš to do poznámky a požadovanou výši měsíčních splátek, minimální je 2000 Kč / měsíc.

Výcvik je možné absolvovat pouze celý, nelze si vybrat jen některý modul.
Účast na všech modulech celoročního výcviku je závazná a jako vyjádření závazku požadujeme zaplacení posledního workshopu dopředu, platba bude použita na úhradu posledního modulu - ve formuláři najdete jako položku s názvem Povinná registrace.
Dále, platba na každý modul je vždy přibližně 14 dní předem. Tato praxe zaručuje účast opravdových zájemců o výcvik.
Cena výcviku nezahrnuje stravu a ubytování.

Motivační dopis
V dopise s organizačními pokyny, který bude následovat po objednávce Tě požádáme o sepsání Motivačního dopisu, což je pár vět o tom, co Tě do výcvikku dovedlo. Čti prosím dopis s pokyny pozorně.

Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan

DALŠÍ NAŠE AKCE