Vyjádření ke kauze Richard Vojík

Toto vyjádření vychází z dlouhodobé frustrace a zmatených zpráv ze všech možných koutů nejen české kotliny, které se k nám dostávají především (a nejen) o práci Richarda Vojíka.

Můžeme říct, že Richarda a také Denisu známe přibližně 15 let a považovali jsme je za své přátele, doporučovali jsme na jejich semináře účastníky našich seminářů a považovali jsme je za šikovné a schopné odborníky v oblasti vědomějšího vztahu k sexualitě ženské, mužské a společné. S Richardem Vojíkem jsme spolupracovali v on-line programu Cesta pravého muže, kterého bylo součástí ještě několik dalších mentorů.

V posledních letech za námi přišlo několik důvěryhodných žen i mužů, kteří reflektovali, či sami zažili, že v práci Richarda dochází v rámci terapie ke zneužívání či obtěžování či sexuálnímu obtěžování klientek, dokonce i za přítomnosti jejich mužů. Dokonce i naši zahraniční partneři a kolegové z Dánska a Švédska reflektovali, že Richard je známý i v zahraničí a o jeho integritě a profesionalitě panují značné pochybnosti, především v komunitě okolo známého Davida Deidy.

Do toho se začaly rojit různé informace a nakonec i vyjádření od Josepha Kramera, PhD., učitele Richarda, zakladatele Sexological Bodyworku, který se od Richarda distancoval. A další lidé nám psali své zkušenosti se žádostí, abychom se jako Mužský kruh k tomu nějak postavili. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsme ukončili velice úspěšný a užitečný projekt Cesta pravého muže. Richarda jsme s našimi pochybnostmi konfrontovali a jeho odpověď nás neuspokojila, ba naopak. Za takových okolností jsme nehodlali dále s Richardem spolupracovat v rámci CPM ani jeho semináře doporučovat.

Upřímně, taková situace je pro nás nesmírně zranitelná, nejasná, nepřehledná a bolestivá. Můžeme si o tom myslet cokoliv, můžeme mít okolo toho různé dojmy, názory, zkušenosti, ale to je tak všechno. Rozhodně nám nepřísluší stavět se do role soudců a kategorických názorových hodnotitelů, kterých je na sociálních sítích plno, ani jsme nebyli svědky jakékoliv události, která by byla trestným činem. Žádný trestný čin nebyl prokázán, nikdo není souzen, vyšetřován ani odsouzen.

Nechceme nikoho soudit a hodnotit, ale můžeme mít pocity z toho, co se k nám dostává. Můžeme to popsat jako hluboké zklamání z toho, jaký vliv taková kauza má na celou oblast vědomější práce se sexualitou, ale i na nás a naší práci s lidmi.

Celá tato kauza se pro nás pohybuje v rovině ztráty dobrého jména Richarda a také Denisy.

Zároveň jako Mužský kruh činíme prohlášení, že se naprosto distancujeme od jakéhokoli zneužívání terapeutické role vůči klientům/klientkám, účastníkům či účastnicím, ale také se distancujeme od souzení bez prokázání viny nebo likvidování kariéry kohokoli bez prokázání viny.

Prohlašujeme, že jsme přesvědčení o tom, že čím delikátnější téma osobního rozvoje, tím hlubší a pevnější, etická a profesní integrita musí být na straně mentora, kouče nebo průvodce. Sexualita je pro nás oblast nejzranitelnější a nejhlubší intimity a krásy, lásky a vášně a také hluboké bolesti a možného zneužití a traumatu. Otevřený člověk je důvěřující a lehce zneužitelný a bohužel vidíme, že v případě tzv. tantrických sexuálních seminářů se toto téma stále dokola opakuje, především ve vztahu muž terapeut / žena klientka. Jsme přesvědčeni, že profesionální body-terapeut je odpovědný za hranice bezpečí pro klienty a musí disponovat takovou integritou, aby takové hranice udržel, tvořil a reflektoval. Pokud toho není schopen a nedisponuje takovou integritou, neměl by dle našeho názoru práci body-terapeuta nebo kouče vůbec vykonávat.

Pro nás je zásadní a klíčové plně ctít a respektovat vztahový a partnerský prostor mužů a žen a žádná z našich aktivit tento posvátný prostor nikdy nesmí narušit či jakkoliv ohrozit. Naší odpovědností je střežit hranice osobního i partnerského prostoru pro naše klienty počas našich seminářů. Veškeré aktivity jsou předem komunikované, vysvětlené a dobrovolné.

Přidáváme, že naše vyjádření není pravda o někom, něčem, pravdu neznáme, ale je to pravdivé vyjádření našeho názoru a postoje a reflexe této situace.

Zdenek Weber, Václav Němeček, Petr Hadač, Karel Tůma za muzskykruh.cz