záznam webináře

VĚDOMÁ MUŽSKÁ SEXUALITA

O vysvobození ze studu, viny, požitkářství, závislost a zmatku

Václav Němeček vás zve na webinář

Vědomá mužská sexualita

s hostem Gregorem Khushruem Steinmaurerem

Vědomá mužská sexualita

aneb

Jak se vysvobodit z nevědomých pout sexuality?

Sexualita a vztah je pro každého nesmírně velké téma. Občas je strhující, vzrušující a báječné. Jindy je zase zdrcující, těžké, plné zklamání a hlubokého zmatku. Proto si o něm pojďme popovídat!

Zvu vás na náš živý webinář Vědomá mužská sexualita, kde společně prozkoumáme, jak můžete svou sexualitu prožívat jako muži, ve vyšší spokojenosti, vědomí a relaxaci.

Posdílím s vámi novou vizi vědomé mužské sexuality, která nás může vysvobodit ze studu a viny, z požitkářství a závislosti a také ze zmatku, který zahaluje podstatnou část tohoto tématu.

Většině z nás se o tomto báječném daru sexuální energie nikdy nedostalo nápomocných a zdravých informací nebo skutečného vedení. Vaše sexuální energie je jako supermoc, která vám buď pomůže vytvořit více naplňující život, nebo se může stát zdrojem velkého trápení, zmatku a pocitu marnosti.

Učení porozumění naší sexuální energii vědomým způsobem je příležitost ke spojení se s naším nejhlubším lidstvím – našimi strachy, sny, nadějemi a potížemi, s naším nejvyšším potenciálem – naší božskou přítomností a schopností milovat a žít s pocitem úplnosti, jasnosti a citového naplnění.

Prosím, nalaďte se, pakliže vás zajímá možnost posunout váš sexuální život jako muže výš! Těším se na náš rozhovor, a také na vaši odezvu formou otázek a komentářů na toto důležité téma.

Gregor Khushru Steinmaurer

Nejčastější projevy nevědomého prožívání sexuality

 • opakované prožívání strachu, studu, nezájmu nebo dokonce znechucení ze sexu
 • uvěznění v nezdravých cyklech pornografie, milostných aférek mimo váš vztah, fantazírování a denní snění o sexu a jiných ženách
 • potíže v komunikaci se ženami nebo vaší partnerkou a jasné vyjadřování, deklarování vašich potřeb a toho, co v sexu a ve vztahu chcete
 • uvnitř možná silně toužíte po sexu, ale ve skutečnosti cítíte strach si ho zajistit, anebo ho dokonce nevědomě sabotujete, takže se nakonec "z neznámého důvodu" neuskuteční
 • dáváte ženě potěšení, abyste ji učinili "šťastnou" a obětujete vaše vlastní potřeby a touhy
 • vnímáte, že sex postrádá míru potěšení, vzrušení nebo intimiti, která je podle vás možná
 • potíže skutečně se spojit s pocity, vaším tělem a hlubší rozkoší během sexu nebo bytí s vaší partnerkou
 • cítíte se prázdní, otupělí a bez naplnění - ať už v sexu, ve vztazích nebo obecně
 • velká propast mezi tím, o čem sníte (fantazírujete) a tím, co ve skutečnosti žijete
 • obviňujete a kritizujete toho druhého (nebo ostatní) za vaše vlastní pocity zmaru a nenaplnění v sexu a ve vztazích
 • v sexu a ve vztazích se opakovaně cítíte frustrovaní, zmatení nebo ublížení
 • máte dojem, že si musíte vybrat: buď se spojíte se svou syrovou silou a vášní, nebo s vaší touhou milovat a cítit vůči ženě spojení vašich srdcí
 • ztráta jiskry, ohně a vášně v sexualitě, ve vztazích a/nebo v životě
 • nevíte, jak komunikovat vaše potřeby, touhy a přání
 • nevíte, jak s vaší partnerkou nebo dalšími muži vést zdravou diskuzi o sexu bez chlípností, zesměšňování nebo obav
 • nevíte, jak se skutečně spojit se ženou a otevřít ji ke smyslnému a naplňujícímu setkání, držíte svou sílu a lásku pod kontrolou ze strachu, že vás odmítne

Webinář doprovází a otázky klade Václav Němeček.
Hostem webináře je:

Gregor Khushru Steinmaurer

Věnuji se systemické terapii, vedu semináře, učím meditaci a jsem zcela odevzdán výzkumu a objevování Vědomí a života v celistvosti. Při studiích historie a filozofie jsem poznal učení známého učitele a mystika Osha. To mě přivedlo do Indie, kde jsem začal studovat terapii a vedení skupin. Učím a pracuji s mnoha různými metodami východu a západu, např. intenzivní Vědomí, tibetské pulsní léčení, zenový mentoring a gestalt, práce s tělem a masáže, vnímání energie, NLP, primární terapie a léčení traumata (somatic experiencing). Vedu workshopy po celém světě se záměrem integrace meditace, terapie a nových přístupů k léčení do nové formy Spirituality. Také spolupracuji se svou partnerkou Komalou na tématech mužsko-ženské polarity a vztahů v rámci výcviků „Výcvik pro život“.

Více o Khushruovi ZDE

Václav Němeček

Jsem svobodný muž na své cestě v realizaci své životní vize. Věnuji se meditační praxi, cvičení a kultivaci sexuální energie. Praktikuji očistné techniky půstu za účelem hluboké očisty a osobního růstu. Také se věnuji zdravému životnímu stylu a stravování. Mužské tématice se věnuji od roku 2011, kdy jsem byl prvním rokem asistentem výcviku Mužská síla. Stojím za projekty Mužský kruh v Praze a v Brně, které fungují již třetím rokem, a dále vedu večerní mužsko-ženské kruhy v Olomouci.