Asistenční výcvik 2018/19
+ kurz mystických principů

pouze pro účastníky výcviků Mužská síla

Seberozvojová pozice asistenta, pomocníka, svědka a učedníka. Spolu-vedete menší skupiny, koukáte mentorovi přes rameno, jste v týmu mentorů a asistentů, pomáháte, jste v energetickém poli a učíte se zkušeností a dostáváte know-how - mentorskou základnu.

Každý rok otevíráme možnosti, jak pokračovat ve výcviku a asistenční výcvik je příležitostí pro praktický a efektivní výcvik dovedností, které se vám budou hodit po celý život. V kurzu předávám principy a moudrost, která stojí za naší prací a podnikáním. Zkušenosti, znalosti a porozumění, které se nikde jinde nedozvíte.

Je to zkušenost a vzdělávání a seberozvoj

Výcvik z pozice asistenta je úplně nová zkušenost. Podporuje vaši integraci a sebereflexi a vnitřní autoritu, schopnost tréninku "bytí" se svými prožitky a tématy.

Všechno se rozvíjí a asistenský výcvik v mužském kruhu taky, od roku 2018 bude hlavně na základě velké potřeby účastníků výcvikú pokračovat ve svém osobním a duchovním procesu s mužským kruhem a se mnou, moc mě těší a mám radost z tohoto zájmu pokračovat. 

Proto jsem rád, že vám mohu nabídnout nový (inovovaný) způsob asistenství spolu s předáváním mystických principů. 

Být asistentem je vynikající investice do svého osobního a duchovního rozvoje.

Co obsahuje asistenství pro rok 2018 v mužském výcviku Čechy ?

 • kurz mystických principů 
 • přímá zpětná vazba od mentora 
 • proces v pozici svědka a podporovatele
 • výcvik znovu z pozice odstupu
 • tankování v prostředí pravdivosti 
 • prohlubování pravdivosti 
 • proces a sebereflexe v asistenčním kruhu 
 • vlastní asistenský mužský kruh sdílení + přímá zpětná vazba od mentora
 • možnost dát si vision quest znovu 

Kurz mystických principů 

Kurz bude probíhat živě vždy 3 hodiny učení před každým seminářem Mužský kruh má ve svých kořenech duchovní, filozofické a psychologické principy, které zminujeme v průběhu výcviku a na kterých stojí jednotlivé workshopy a celý výcvik, iniciujeme praxe s nimi související. V tomto procesu půjdeme do větší hloubky a šířky těchto principů,kurz je spolu s meditacemi které umožnují aktivovat a oživnout, žít tyto principy v našem životě. Kurz mystických principů se bude nahrávat a dostanete ho v audio pro vaše další učení a připomenutí.

 • mužský a ženský princip,
 • otcovský a mateřský princip,
 • vnitřní dítě instinktivní, emoční, mentální, duchovní tělo
 • meditace, kontemplace, konfirmace, modlitba
 • minulost, přítomnost, budoucnost v kontextu lidského těla a osobnosti a v kontextu vědomí
 • naplnění a vyprázdnění, život a smrt
 • pomíjivost, nestálost, lpění a utrpení a cesta postupného osvobozování se
 • láska, soucit, moudrost, vědomí

Asistent 1.rokem platí 1/2 ceny výcviku + jídlo a ubytování.

Asistent 2.rokem platí 1/3 ceny výcviku + jídlo a ubytování.

Asistenční výcvik je možné uhradit najednou anebo po jednotlivých seminářích.

Jak asistence probíhá?

Vždy začínáme 6 hodin před začátkem samotného workshopu, tedy v pátek ve 11h na místě.

Asistent se zavazuje k účasti na všech akcích včetně meditačního retreatu.

Součástí výcviku je čas trávený ve skupině s účastníky, tak čas trávený v asistenční skupině, prací na asistenčních a mentorských úkolech v průběhu workshopu, asistenční council, medicine walky, meditace.

Asistence je převážně pozice dávání, je to rozdílná pozice oproti účastníkovi, který je převážně v pozici přijímání. 

Téma daného víkendu a použité metody, jsou doplněny učením a zkušenostmi.

Důležitá pravidla chování asistenta

 1. Asistenti jsou v místnosti vždy první vždy před účastníky a připravují místnost na základě instrukcí mentora, to se týká všech akcí v průběhu semináře, rozcvičky atd.
 2. Asistenti odchází z místnosti vždy poslední a odcházejí až po odchodu účastníků, krátce se sejdou s mentorem v kruhu ve stoje a řeknou si co bude dál.
 3. Asistenti se sami ptají mentora na to, co mají dělat a kdy, jsou proaktivní
 4. V průběhu obědové pauzy proběhne 30 minutový council asistentů, reflexe vlastního stavu
 5. Asistent, pokud potřebuje pauzu, odpočinek, čas pro sebe je třeba, aby informoval mentora
 6. Asistenti mají jasné role v průběhu semináře, které se vždy před seminářem určí a ujasní se, co je náplní role. Pokud v průběhu semináře dojde k tomu, že asistent potřebuje odpočinek, čas pro sebe, musí se o roli postarat a někomu jí vědomě předat, kdo ji přebírá nese za ní zodpovědnost.
 7. Na vsiion quest se scházíme již ráno před obědem na místě a naladíme se na fungování v průběhu celého questu.
 8. Asistent se zavazuje být účasten po celou dobu výcviku, včetně vision questu, včetně meditačního retreatu, včetně návratu na místo. Pokud tento bod víte, že není možné naplnit je lepší se jako asistent nehlásit v tomto bodě máme velmi málo tolerance. Nespolehlivá účast bortí koherenci skupiny. Vážná nemoc a nenaplánovatelné záležitosti jsou samozřejmě vyjímka.
 9. Asistent je v průběhu workshopu v roli svědka, udržuje energetické pole a podporu pro účastníky, hlídá také pozornost a fokus účastníků na proces, stojí v druhé řadě, nebo-li v druhém kruhu, podpůrném a svědeckém kruhu.
 10. Asistent je plně zodpovědný za své pocity, emoce, potřeby, svou integritu, po celou dobu výcviku
 11. Asistenti berou na vědomí že, asistenská role není role účastníka, není to výcvik znovu.
 12. Asistenti berou na vědomí, že mohou někdy zaskakovat za účastníky ve cvičeních, pokud je lichý počet lidí.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Podmínky účasti na výcviku

Za asistenční výcvik + kurz mystických principů zaplatíte 50% účastnického poplatku tedy 18 000 Kč. Tato suma může být hrazena po jednotlivých modulech.

Jídlo a ubytování v průběhu všech akcí si hradí každý účastník sám na místě.

Pokud je hodnota výcviku nad vaše možnosti, a přesto cítíte autentickou potřebu do toho jít, dostanete možnost uhradit a určit hodnotu podle toho, co cítíte jako fér. K tomu nás kontaktujte osobně.

Podmínky

 • 100% účast
 • vlastní proaktivitu a iniciativu 
 • bdělost v průběhu workshopu 
 • zodpovědnost za svůj proces a za své potřeby a schopnost si o ně říct
 • pravidelná platba a uhrazené poplatky

Mentor výcviku

Zdeněk Weber

Otec tří dětí, šťastný partner, podnikatel a lídr sociálně prospěšných projektů. Tématům souvisejících s mužským životem se aktivně věnuji od roku 2002. Od roku 2006 vedu výcviky, semináře a večerní kruhy, osobní mentoring a konzultace.

Jako facilitátor jsem prošel těmito výcviky, které mi dávají oprávnění k mentorské činnosti:

 • Život, 43 let
 • Mužská síla, 4 roky, Thomas Grainer, SRN
 • Léčení Traumatu, 3 roky, www.somaticexperiencing.cz
 • Rebalancing – procesově tělesně orientovaná terapie, 4 roky, Thomas Grainer a Viramano Wermund
 • Council – výcvik facilitátorů a práce v kruhu ve skupině
 • 15 let meditační praxe
 • 18 let aktivní hráč hokeje
 • Koučink
 • Neurolingvistické programování
 • Rodinné konstelace, 2letý výcvik, Bhagat J. Zelhofer
 • 6-měsíční intenzivní taoistický výcvik v pohoří Wudang (Čína), Sifu Yuan Limin
 • Hledání vize a smyslu života v přírodě a práce s přírodou jako se zrcadlem naší životní cesty
 • zakladatel společnosti Autosklaservis Weber, True self s.r.o, o.s. Genesia, je ve správní radě nadace Plnevedomi.cz