Mužská síla Morava - přípravný večer k výcviku Olomouc 20.11.

 

muzský kruh logoSrdečně zvu všechny muže i ženy ma přípravný/úvodní večer k ročnímu výcviku Mužská síla Morava 2015.

Tento rok a půl trvající proces již za posledních 8 let prošlo přibližně 200 chlapů a přineslo jim do života velmi významné změny, zejména nalezení vlastní vize, posílení všech zdrojů a celkově proměnu osobnosti ve stabilnější, pevnější a zodpovědnější muže.

Mužský výcvik je postaven a strukturován tak, abychom se zkontaktovali se svými zdravými kořeny a ukotvili se ve světě jako mužská bytost, je to sebe-projasňující skupinová cesta vedená průvodcem, mentorem.

Muži v různých obdobích svého života čelí různým fyziologickým, sociálním, profesním, etickým a duchovním výzvám. Bohužel na tyto výzvy často bývají úplně sami a potenciál růstu, který jim výzvy přinášejí, často není plně využit. Mužský výcvik míří směrem k probuzení našeho dosud nevyužitého potenciálu, k růstu v oblastech, ve kterých čelíme dlouhodobým výzvám. Mužský kruh skrze svou filozofii a způsob setkání otevírá bezpečný a pravdivý prostor vzájemné inspirace a popostrčení.

Mužství je neoddělitelně spjato se ženstvím, proto je mužský kruh také prodchnut otázkami, náměty a inspirací poukazujícími na naše vztahy se ženskou kvalitou jak v nás samých, tak v ženách a v širší společnosti. Vede k navracení se ke zdravým pramenům mužsko-ženských vztahů odpovídajícím existenciální rovnoprávnosti, která mezi muži a ženami trochu tajuplně vzniká.

Stejně tak je pro nás velmi klíčovou schopností náš otcovský a dospělý vztah k dětem a dětské kvalitě v nás samých.

Absolvováním výcviku účastník získá také přirozenou sebedůvěru a schopnost vést sebe a ostatní lidi. Celý svět čeká na integrované muže a ženy a my pracujeme na tom, aby tomu tak bylo. K vedení sebe a druhých potřebuje muž plně integrovat a žít jak svou mužskou, tak i svou ženskou a dětskou kvalitu a energii.

Pokud vám záleží na vašem životě a na životě vašich blízkých, pak je mužský výcvik určen právě vám.

Naše mužství je zastávka na naší cestě, které se nejde vyhnout. Je to nezbytná součást duchovního růstu a vývoje každého muže. Bez přijetí svého mužství není cesta k duchovním hodnotám pravdivá a autentická ve své ryzosti a živosti.

Další informace o výcviku najdete na stránce PODROBNOSTI O VÝCVIKU.

Vaclav-NemecekPrůvodcem a garantem výcviku je Václav Němeček, mentor a spolutvůrce Mužského kruhu.

V tomto večeru budou zodpovězeny všechny vaše dotazy a přijdou sdílet i muži, kteří výcvikem již prošli nebo jej dokončují tento rok.

Termín konání: 20.11.2014 18-20:30h

Místo konání: Centrum Skarabeus, Dolní náměstí 11, Olomouc

Místa na tento večer jsou omezená, proto je nutné se >>> PŘIHLÁSIT<<< nebo pošlete přihlášku na e-mail info@muzskykruh.cz

Vstupné je 250 Kč.

 

Těším se na setkání,

Václav Němeček

 

Organizační informace

Začátek kurzu: 20.11.2014, 18:00
Konec kurzu: 20.11.2014, 20:30
Uzávěrka 20.11.2014
Cena 250 Kč
Místo konání Centrum Skarabeus, Olomouc
Přihlášky na tento kurz jsou již uzavřeny
 
 
Sdílejte tento kurz