Ako posilniť svoju mužskú silu? 

Výcvik
"PRESTAŇ BYŤ DOBRÝM CHLAPCOM"

(7 večerov a víkendový workshop)

Výcvik "Prestaň byť dobrým chlapcom"

Ako sa vyslobodiť zo syndrómu dobrého chlapca a žiť pravdivý, naplnený a zmysluplný mužský, partnerský, rodinný, pracovný život

Slovenský ONLINE beh

7 večerov 1x za 14 dní + víkendový workshop

Transformačný výcvik vedený  mentormi mužského kruhu, ktorý vás posunie k zdravej mužskej sile, vnútornej slobode a pravdivosti a definitívne zmení váš život.

Čo robí ako žije a prežíva dobrý chlapec:

 

 • hovorí ,,áno,, aj keď v skutočnosti mysli a cíti ,,nie,, a toto nevyjadrené ,,nie,, ,

 • sa stáva neskôr psychosomatickou blokádou a bolesťou a zlou náladou,

 • snaží sa ostatným zavďačiť a zapáčiť a tomu podriaďuje všetko, to z jeho tela robí unaveného otroka,

 • prežíva vinu a zlyhanie, keď ostatní nie sú vždy za všetkých okolností šťastní (predovšetkým ženy), je často sexuálne nespokojný,

 • neustále uprednostňuje potreby ostatních pred svojimi vlastnými a nevie o tom, svoje potreby dáva na posledné miesto

 • vyhýba sa konfrontáciám a konfliktom, ako čert krížu pri vyjednávaní 

 • nedokáže jasne vyjadriť čo chce, hlavne v sexe, peniazoch a blízkych vzťahoch,

 • nevie si nastaviť svoje hranice a pochybuje o svojej hodnote 

 • nepozná svoju víziu, bojí sa byť autenticky a pravdivý

 • znehodnocuje svoju hodnotu, aj keď je v skutočnosti veľmi hodnotný a kompetentný

 • má komplikovaný prístup k zdrojom svojej sily a kreativity.

   

Jeho život je ako loď bez kormidelníka a bez kapitána, zmietaná vlnami okolitého oceánu a časom stroskotá.

Za oponou toho všetkého sa skrýva úzkosť s otázkou, kto som ja ? Čo je to pravda ? Ako žiť svoj vlastný autenticky život ? Ako si stáť sám za sebou a mať prirodzené hranice ?

Dobrý chlapec má ako každý človek, prirodzené a zdravé potreby, ale má výrazne oslabenú schopnosť ich prejaviť.

Vydajte sa s nami na dobrodružnú výpravu, v ktorej nazrieme pod masku ,,dobrého chlapca,,. Začneme spoločne vo vzájomnej podpore a bezpečnom prostredí robiť zásadné kroky na ceste k našej pravdivosti. Chytíme kormidlo našich životov pevne do našich rúk.

Ako sa prejavuje zrelý a pravdivý muž ?

 • prijíma sa taký, aký je 
 • je si vedomý svojej nedokonalosti 
 • nepotrebuje uznanie ostatních
 • pozná a stará sa o svoje skutočné potreby 
 • prežíva a dokáže vyjadriť svoje emócie 
 • vie si nastaviť hranice 
 • má víziu a vie, kam kráča 
 • buduje funkčné a úprimné vzťahy
 • pozná svoju hodnotu 
 • cíti svoje srdce 
 • čelí svojím strachom a učí sa z nich 
 • je vnútorne slobodný a šťastný 
 • prijíma a naplno si užíva svoju sexualitu.

Čo získaš účasťou vo výcviku ? 

 • náhľad pod masku tvojho ,,dobrého chlapca,, 

 • priestor a praktické metódy pre rozvoj tvojej autenticity a zdravého sebavyjadrenia 

 • náhľad na svoj príbeh, ako základu života ,,tu a teraz,, 

 • poznanie vlastných autentických potrieb

 • rituál rozlúčenia sa s maskou ,,dobrého chlapca,, 

 • cvičenie na uzdravenie a prebudenie mužskej sily 

 • vedomá terapeutická práca so strachom z odmietnutia a emočnej a citovej samoty 

 • podporu skupiny na vašej ceste, inšpiráciu pre váš ďalší rozvoj 

 • priateľstvo ostatních chlapov - podpora vierohodného kruhu a dôveryhodných mužov na rovnakej ceste 

 • kompletné funkčné know-how ako z toho von,

 • a podporu a vedenie skúsených mentorov 

 • celú radu oslobodzujúcich uvedomení a vhľadov 
 • jasné úlohy a parťákov v medzičase medzi stretnutiami 

 • hlbší a pevnejší kontakt a zomknutie so svojou pravdivosťou.

Výsledkom je, že sa cítiš dobre, stabilne a sám sebou a súčasne si jasný a zreteľný pre ostatních a dokážeš sám dobre rozpoznať, kedy padáš späť do syndrómu dobrého chlapca a rozhodnúť sa žiť podľa svojho pravdivého ja.

Na Slovensku kurz prebieha v Bratislave živo a v online verzií.

Skladá sa zo 7 večerov (3,5 hodiny) a víkendového workshopu.

Sebaspoznávacia a uzdravujúca dielňa bude uzatvorená : maximálne 25 mužov

Obsah jednotlivých stretnutí

 • 1
  Vytvorenie základne výcviku
  úvodné stretnutie, predstavenie princípov a metód, zoznámenie účastníkov, zdieľanie a reflexia svojho príbehu, nastavenie osobnej motivácie pre výcvik, osobný tréning a úloha do ďalšieho stretnutia, osobná a spoločná rekapitulácia osobného príbehu ,,dobrého chlapca,, , zmapovanie, orientácia
 • 2
  NIE workshop
  ako rozpoznať svoje pravdivé a autentické  NIE, tréning spôsobu vyjadrovania NIE , ako využiť telo, emócie, myseľ pre vyjadrenie NIE, vedľajšie pocity NIE , akými sú vnútorne konflikty, vina,  previnenie a strach ....
 • 3
  ÁNO workshop
  autentické ÁNO, čomu hovorím skutočné ÁNO, ako poznám svoje autentické  ÁNO, ako súvisí moje ÁNO s mojimi hodnotami a prioritami, inventúra dlhodobých ÁNO, kde sa cítim zneužívaný vďaka svojmu ÁNO
 • 4
  Neviem/Nedokážem workshop
  Pravdivé Neviem je lepšie než klamlivé Viem, ako pracovať vo vzťahoch s tým, keď Neviem, často je to o tom, že ako ,,dobrý chlapec,, predstieraš kompetentnosť a to, že Vieš a Dokážeš, v skutočnosti, ale Nevieš a Nedokážeš
 • 5
  Pravdivosť a strach - vládca symptómu ,,dobrého chlapca,, 
  posilnenie odvahy byť pravdivý, vedomé obetovanie odmeny za dobro chlapectva, akú cenu ako dobrý chlapec platíš za svoj syndróm 
 • 6
  Pravdivosť a strach 2
  rozpustenie toxického strachu, ktorý máme z vlastných nutkavých predstáv, čo by sa stalo, keď budem sám sebou a pravdivý a otvorený. Načerpáš odvahu prekonávať toxický strach a znovu a znovu a znovu byť pravdivý, poznať múdrosť strachu
 • 7
  Nová vízia a rozhodnutie
  objavíš prostredie, správanie, schopnosti a hodnoty, seba, spolupatričnosti a povedieme ťa ku konfirmácii pravdivého muža 
 • 8
  Víkendový workshop - RITUÁL V PRÍRODE
  prechodový rituál - smrť ,,dobrého chlapca,, a vstup do novej sily, kompletná rekapitulácia 7 workshopov a upevnenie rozhodnutí a návykov, záväzok ďalšej tvojej cesty.

Náplne večerov budú kruhy zdieľaní (council ), pohybové cvičenia, riadené imaginácie, tanec, cvičenia v dvojiciach a meditačné techniky, prednášky a úlohy.

Na víkendovom workshope prejdete kľúčovým prechodovým rituálom ,,dobrého chlapca,,:

symbolickým a mystickým prerodom do zrelšieho muža a opustenie ,,dobrého chlapca,,. Celý víkend prebieha v prírode a jeho hlavným zmyslom je príprava na prechodový rituál a jeho následná integrácia. Prechodový rituál predstavuje hlbokú a významnú výzvu, ktorá s dobrým chlapcom zdravo zatrasie v základoch. 

Okrem toho bude celý výcvik sprevádzaný sériou úloh a aktivít medzi stretnutiami tak, aby si poznané veci zdravo previedol do svojho života a  zafixoval ich v ňom. Po celý čas výcviku budeš mať ,,za chrbtom,, podporu a energiu skupiny a budete tiež pracovať so svojimi parťákmi. 

Byť ,,dobrým chlapcom,, je stratégia prežitia (často vytvorená v detstve) - ,,dobrý chlapec,, chce byť so všetkými zadobre, všetkým vyhovieť, robiť všetko správne a verí, že to mu zaručí uznanie, lásku, naplnenie jeho potrieb a pohodový život. Táto stratégia je nevedomá, a tak keď to nefunguje, miesto toho, aby ,,dobrý chlapec,, skúsil niečo inak, začne sa snažiť ešte viac a pritom sa stále čuduje, prečo ten pocit vnútorného šťastia a naplnenia neprichádza.

,,Dobrý chlapec,, sa na seba často pozerá a hodnotí cez oči ostatních (hlavne žien), chce byť prijímaný a tak svoju masku ladí a formuje podľa toho, čo si myslí, že sa od neho očakáva.

To ,,dobrého chlapca,, stojí veľa energie a odvádza ho to od jeho pravého jadra. ,,Dobrý chlapec,, tak nevie, kto v skutočnosti je, bezcieľne sa potáca bez vlastnej vízie a len sa snaží zo všetkých síl byť navonok ten ,,perfektný dobrý chlapík,,. Realitou však je, že sa vo vnútri hanbí za to, čím v skutočnosti je, zakrýva svoje nedostatky, nedokáže vyjadriť svoje skutočné potreby a prevziať za ne zodpovednosť. Bojí sa kritiky, a preto sa radšej drží pri zemi. Ďalším dôsledkom tejto masky je, že ,,dobrý chlapec,, nie je úprimný, chce mať nad všetkým kontrolu a je skryto manipulatívny,  vnútorne nespokojný a má často problémy vo vzťahoch so ženami, pretože sa riadi heslom,   ,,dávam, aby som dostal,, .

Možno sa ťa týka niečo z uvedeného, možno všetko. V každom prípade tento výcvik slúži k tomu, aby z teba tá maska a šupka ,,dobrého chlapca,, bola navždy strhnutá a žil si ďalej,  viac zo svojho pravdivého a celistvého vnútra.

BRATISLAVA

Organizačné informácie k výcviku :

výcvik pozostáva zo 7 večerných stretnutí ( 1 x za 14 dní )  + 1 víkendový workshop


Jarní běh 2021 výcviku SLOVENSKÝ ONLINE BĚH
pod vedením Vladimíra Tlčíka

Večery od 18:00 - 21:30: 
štvrtky 15.4., 29.4., 6.5., utorok 18.5., štvrtky 13.5., 27.5., 10.6.
Miesto : ONLINE (ZOOM)

 Víkendový seminár: piatok 11. - 13. 6. 2021. Začiatok v piatok večerou. 
Miesto konania: Chaty pod Gýmešom, Remitáž 1604, 951 73 Jelenec


Sprievodcovia výcviku

Výcviky vedu skúsení a vyškolení mentori mužského kruhu a koučovia, ktorí pracujú s mužmi a pre mužov a na ich osobnom rozvoji už niekoľko rokov, previedli a zrealizovali desiatky seminárov a výcvikov, on-line konferencií.

Vladimír Tlčík

Kouč, etikoterapeut, mentor
Keby sa ma niekto spýtal, tak pred 7 rokmi , aby som povedal niečo o sebe, bolo by to , že som úspešný podnikateľ s 20 ročnou praxou v ubytovacích službách pre priemysel a stavebníctvo, zamestnávam vo firme 70 ľudí. Som rozvedený a mám 2 dospelé deti.

Čo by ste sa vlastne o mne, ako človeku dozvedeli ? V podstate nič . Aký som bol, ako som sa správal k ľuďom ? Bol som súťaživý a ctižiadostivý , pri dosahovaní cieľa často manipulatívny, občas aj arogantný. Myslel som si počas manželstva, že milujem svoju ženu a viem, čo je láska, a pritom som bol žiarlivec a ,,dobrý chlapec,, . Žil som v mnohých bludoch a sebaklamoch. Po rozvode bolo obdobie plné hnevu, sklamania, sebaľútosti a frustrácie, obviňovanie seba a druhých.

Zatrpkol som k ženám, čo ma doviedlo k striedaniu žien a alkoholu. Navonok som mal spoločenskú masku a pôsobil som ako silný a sebavedomý muž, no v skutočnosti som bol slabým mužom so siláckymi rečami. Stál som nad priepasťou a pozeral som na jej dno. Vtedy prišla veľká zmena v mojom živote a začal som pracovať na vlastnom sebarozvoji a sebapoznaní. Kládol som si otázky , ako ma ovplyvňuje moja minulosť, detstvo, prostredie, či robím vedomé a slobodné rozhodnutia alebo som ovplyvnený nejakými programami, koreňovými vzorcami, ktoré mám v sebe hlboko zakorenené a fungujem ako automat, ktorý je zacyklený do stále sa opakujúcich problémových situácií, len s iným osobami. Navštevoval som rôzne kurzy, semináre a školy, ako napr. Cesta pravého muža.

Práve na Vision Queste ( a tiež pri meditáciach v tme) mi prišlo životné rozhodnutie, že ukončím 25 ročné podnikanie v doterajšom businesse, a že chcem viac pracovať s ľuďmi. Začal som sprevádzať a podporovať ľudí pri hľadaní ich lepšej budúcnosti a riešenia problémových situácií, pri hľadaní príčin, čo spôsobuje stále sa opakujúce problémové situácie a utrpenie, a pomáham pri liečení ich emočných zranení. Stal som sa koučom, etikoterapeutom a mentorom.

A kto som v skutočnosti dnes ? Som muž , ktorý stojí pevne na svojich nohách, a vie, kam kráča. S odhodlaním, silou, vôľou a láskou kráčam k napĺňaniu môjho poslania, ktorým je spájanie ľudí medzi sebou a hlavne so svojím vnútrom, so svojím srdcom a dušou. Viem, že idem správnym smerom k môjmu cieľu , ktorým je celistvosť, harmónia a rovnováha vo všetkých oblastiach  života a vo vzťahoch k sebe samému, k manželke, rodine, priateľom, kolegom, ľuďom, spoločnosti, Matke Zemi a Univerzu,či Bohu.

vladimirtlcikst@gmail.com
www.spajanie.sk

Výcvik "Přestaň být hodným klukem"

 Záväzná prihláška

Poplatok za rezerváciu miesta v kurze musí byť uhradený do prvého večera výcviku podľa zaslanej faktúry po vyplnení prihlášky. Po dohode je možné celkový poplatok rozdeliť na 3 splátky (napíšte svoju požiadavku do poznámky nižšie).

Cena výcviku

Celkom 480 €.
Sumu je možné rozložiť do 3 splátok, inak sa platí rezervačná záloha + doplatok celého kurzu. 
Zľava 10% pri úhrade celej ceny naraz.
Súčásťou platby nieje platba za ubytovanie a jadlo na víkendovom workshope v hodnote cca 70 €.

Miesto na kurze je rezervované po zaplatení zálohy 97 €
alebo plnej ceny výcvika 480 €.

Pre prihlásenie na intro večer, vyberte ako položku jeden z intro večerov. Pokiaľ sa po absolvovaní intro večera rozhodnete do výcviku vstúpiť, bude vám vstupné odpočítané z celkovej ceny.