Webinár "6 vecí, ktoré ničia tvoj život a vzťahy"

a

6 zmien, ktoré je opraví tak, aby si bol spokojný a šťastný

ONLINE prednáška s dotazy - prístup získate po registrácii
8. 4. 2021, 18:00

Každý z nás si už položil otázku:

 • Ako to mám v svojom živote ?

 • Mám zamestnanie alebo podnikanie, ktoré ma baví, napĺňa ma a darí sa mi v ňom ?

 • Mám manželku, partnerku, deti, rodinu, priateľov (a niektorí aj milenku), vychádzame spolu dobre ?

 • Mám kolegov, šéfov, zamestnancov, obchodných partnerov, rozumieme si, sme k sebe loajálny ?

 • Mám naplnené svoje materiálne potreby, vlastním byt, dom, chatu, auto a mám dostatok peňazí ?

 • Mám vybudované meno, prestíž, kariéru, imidž a moc ?

 • Je pre mňa dôležité iba Mať alebo aj Byť ?

Som teda vo svojom živote a vo vzťahoch spokojný a šťastný ?

Ak Áno , tak to ďalej nie je pre teba.

Skús si to však ešte overiť. Je to pravda ? Je to naozaj pravda, že si spokojný ?

A ak Nie, prečo vlastne nie som spokojný ?

6 vecí, ktoré ničia tvoj život a vzťahy:

Tieto symptómy ukazujú, že sa správaš ako "Dobrý chlapec"  a nie ako "Celistvý, Zrelý muž ".
Alebo to robíš všetko presne opačne, a si ten drsňák, chlapák, si ten "Zlý chlapec" .

1/ Problém s hranicami

 • Nevie povedať "NIE" alebo "dosť"  , či "urobím toto".
 • Nenastavuje hranice druhým, aby mu ich neprekračovali, nevie ich nastaviť ani sám
  sebe.
 • Alebo presne naopak, prekračuje hranice druhým bez najmenšieho problému.

2 / Problém s pravdivosťou

 •  Nie je pravdivý, autentický k sebe, a ani k svojmu okoliu. Nie je sám sebou, hrá role
  a používa masky.
 • Chce všetkým vyhovieť, veľmi sa snaží, aby robil všetko správne a nevidí, že ide
  sám proti sebe, lebo v tejto chvíli to zrovna nechce alebo nemôže urobiť.
 • Má problém priznať svoje chyby, nedostatky, alebo že nie je vo všetkom dokonalý.
 • Má predstavu, že v ničom nesmie zlyhať, tak vyvíja na seba tlak a zažíva stres.

3 / Siláctvo

 • Má potrebu stále druhým dokazovať, aký je dokonalý, šikovný, že to dokáže.
 • Potrebuje dostávať uznanie, pochvaly, pozornosť.
 • Rád používa sarkazmus a zosmiešňuje preto, aby bol stredobodom pozornosti, alebo aby tú pozornosť upriamil na niekoho iného, a on nebol videný.
 • Napriek snahám ukázať sa ako silný , často ho ženy berú ako slabého muža,  a
  pohŕdajú ním.

4 / Manipulácia

 • Keďže mu robí problém prevziať zodpovednosť za naplnenie svojich potrieb, a je mu ťažko priamo a jasne povedať, čo chce, má pocit že je bezmocný a preto manipuluje.
 • Chce mať všetko pod kontrolou, len tak bude mať bezproblémový a kľudný život.
 • Prehnaná starostlivosť, zachraňovanie situácii a ponúkanie riešení, aj keď o to nebol
  požiadaný, robí z neho hrdinu a záchrancu, a tým si dopĺňa svoju vnútornú prázdnotu.
 • Za každou jeho činnosťou, je tichá dohoda ,ak niečo urobím, tak toto za to dostanem.

5 / Problém s empatiou

 • Tým, že potláča svoje pocity, emócie, svoje potreby, je to, ako keď sa parný hrniec
  natlakuje, a potom vybuchne. Často sa prejavuje vtedy veľkou agresivitou
  prejavovanou navonok alebo skryte.
 • Vyhýba sa konfliktom a konfrontáciam, má z nich strach.
 • Potlačuje svoje pocity a emócie, je to pre neho strata času a energie.

6/ Žiadna vízia, smer, poslanie

 • Jeho život je v chaose. Často zažíva krízy a pády, nevie kam smeruje a aké je jeho
  poslanie.
 • Chýba mu vnútorná sila muža, energia na tvorenie, kreativitu.
 • Má problém vytvoriť bezpečné prostredie pre rodinu. Žena sa pri ňom cíti neisto a 
  často sa končí ich vzťah rozchodom.

 

... a 6 zmien pre to, aby si bol spokojný a šťastný?

V každom z nás mužov, je "Dobrý chlapec" a aj "Zlý chlapec". Ten, ktorý práve prevláda a riadi náš život , je v závislosti od situácií, ktoré zažívame,  a programov a presvedčení, ktoré máme v sebe uložené z minulosti.
To, čo hľadáme je harmónia, rovnováha, zlatá stredná cesta. Nauč sa robiť veci inak  a staň sa Celistvým a Zrelým mužom.

Pozývam ťa na spoločný webinár, kde sa budeme baviť o tom, ako nastúpiť túto cestu, ako objaviť, čo žijem, ako sa uvoľniť, (cez meditácie, fyzickej aktivity ako je šport, cvičenie, prechádzky v prírode, stretávanie sa s mužmi v kruhoch , kreatívne tvorenie, otužovanie), o prijímaní svojej zodpovednosti za to, aký som a čo žijem, o rozhodovanie hľadanie vnútornej sily a odhodlanie na zmenu.

Webinár prebehne cez aplikáciu ZOOM, budeme môcť diskutovať, pýtať sa a odpovedať. Začneme v 18h prednáškou (asi 1,5h) a potom budeme pokračovať otázkami a odpoveďami.

Keď sa rozhodneš hľadať odpovede na tieto a ďaľšie otázky, bude mi cťou ťa sprevádzať a podporiť Ťa na tejto ceste.

Vladimír Tlčík
kouč, etikoterapeut a mentor

Vladimír Tlčík - Bratislava a slovenský online věh

Kouč, etikoterapeut, mentor
Keby sa ma niekto spýtal, tak pred 7 rokmi , aby som povedal niečo o sebe, bolo by to , že som úspešný podnikateľ s 20 ročnou praxou v ubytovacích službách pre priemysel a stavebníctvo, zamestnávam vo firme 70 ľudí. Som rozvedený a mám 2 dospelé deti. Čo by ste sa vlastne o mne, ako človeku dozvedeli ? V podstate nič . Aký som bol, ako som sa správal k ľuďom ? Bol som súťaživý a ctižiadostivý , pri dosahovaní cieľa často manipulatívny, občas aj arogantný. Myslel som si počas manželstva, že milujem svoju ženu a viem, čo je láska, a pritom som bol žiarlivec a ,,dobrý chlapec,, . Žil som v mnohých bludoch a sebaklamoch. Po rozvode bolo obdobie plné hnevu, sklamania, sebaľútosti a frustrácie, obviňovanie seba a druhých. Zatrpkol som k ženám, čo ma doviedlo k striedaniu žien a alkoholu. Navonok som mal spoločenskú masku a pôsobil som ako silný a sebavedomý muž, no v skutočnosti som bol slabým mužom so siláckymi rečami. Stál som nad priepasťou a pozeral som na jej dno. Vtedy prišla veľká zmena v mojom živote a začal som pracovať na vlastnom sebarozvoji a sebapoznaní. Kládol som si otázky , ako ma ovplyvňuje moja minulosť, detstvo, prostredie, či robím vedomé a slobodné rozhodnutia alebo som ovplyvnený nejakými programami, koreňovými vzorcami, ktoré mám v sebe hlboko zakorenené a fungujem ako automat, ktorý je zacyklený do stále sa opakujúcich problémových situácií, len s iným osobami. Navštevoval som rôzne kurzy, semináre a školy, ako napr. Cesta pravého muža. Práve na Vision Queste ( a tiež pri meditáciach v tme) mi prišlo životné rozhodnutie, že ukončím 25 ročné podnikanie v doterajšom businesse, a že chcem viac pracovať s ľuďmi. Začal som sprevádzať a podporovať ľudí pri hľadaní ich lepšej budúcnosti a riešenia problémových situácií, pri hľadaní príčin, čo spôsobuje stále sa opakujúce problémové situácie a utrpenie, a pomáham pri liečení ich emočných zranení. Stal som sa koučom, etikoterapeutom a mentorom. A kto som v skutočnosti dnes ? Som muž , ktorý stojí pevne na svojich nohách, a vie, kam kráča. S odhodlaním, silou, vôľou a láskou kráčam k napĺňaniu môjho poslania, ktorým je spájanie ľudí medzi sebou a hlavne so svojím vnútrom, so svojím srdcom a dušou. Viem, že idem správnym smerom k môjmu cieľu , ktorým je celistvosť, harmónia a rovnováha vo všetkých oblastiach života a vo vzťahoch k sebe samému, k manželke, rodine, priateľom, kolegom, ľuďom, spoločnosti, Matke Zemi a Univerzu,či Bohu.

REGISTRÁCIA