Webinář Proč 80 % českých mužů nemá „koule“ ?

ONLINE přednáška (100 Kč, ZOOM) - přístup získáte po zaplacení
16. 3. 2021, 18:30

Jaká je cesta ke změně? Jak se vydat k cestě k celistvému mužství? Ke šťavnatému a plnému mužskému životu?

Je potřeba udělat inventuru starých strategií a prozkoumat je. Podívat se na to, které slouží, a ty, co už ne, s úctou odložit. A naučit se nové způsoby, jak se k sobě, k ostatním lidem i ke světu vztahovat. 

Dvě často se vyskytující staré strategie jsou strategie hodného kluka a strategie zlého kluka.  

Na první pohled se od sebe liší jako den a noc, ale jsou dvěma stranami téže mince. 

Hodní kluci nemají “koule”. Vlastně to považují za přednost, protože jsou pak jiní, lepší než ostatní muži. Citliví, naslouchající, podporující, hodní a neškodní. A dělají vše, co po nich ostatní chtějí. Rodiče, partnerky, manželky, děti, přátelé, sousedé i autority. Hodní kluci si neumí říct otevřeně o to, co potřebují či chtějí. Hodní kluci se spokojí s tím, že uspokojují potřeby ostatních a tiše čekají, že ostatní uspokojí potřeby jejich. A když se to neděje, tak prostě v naplňování potřeb ostatních přidají.  

Zlí kluci se domnívají, že “koule” mají. Žijí v iluzi, že cesta k úspěchu je být tvrdý, neústupný, nekompromisní a necitlivý k sobě i k ostatním. Vlastně to považují za přednost, za projev opravdového mužství. Životem kráčejí se zarputilým výrazem v tváři. Jsou ve stavu téměř neustálé vzpoury vůči nějakým autoritám a současně se velmi tvrdě a autoritářsky chovají k lidem okolo sebe. Na každé zpochybnění jejich mužství a jejich chování, reagují velmi prudce.  Největším ohrožením pro ně jsou jejich vlastní emoce, citlivost a zranitelnost. Bojí se blízkosti nebo intimity. Takové změkčilosti přece k chlapovi nepatří. A přece po nich v hloubi duše zlí kluci touží, i když to nikdy nepřipustí. 

Společné pro hodné i zlé kluky je strach. Strach, že pokud se projeví takoví, jací jsou, tak dojde v jejich životě a v jejich vztazích ke katastrofě. Ale ve skutečnosti je to jediná cesta, jak se posunout dál. 

Společné pro ně je také to, že svou strategii už opakují tak dlouho, že v ní zamrzli a nejsou schopni ji sami opustit. 

Pro přihlášení na tenhle webinář je potřeba hrdinství a pravdivosti. Obojího je třeba pro prozkoumání, zda potřebuji v životě změnu. Stejně jako pro přiznání si, že tomu tak je. A ještě více hrdinství a pravdivosti potřebují zlí i hodní kluci k tomu, aby si přiznali, že potřebují podporu od někoho dalšího. 

Těším se na setkání s hrdiny.

Jan Čermák

Průvodce, facilitátor a mentor

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.

PŘIHLÁŠKA