Mužská síla 2018/19 běh Čechy

13. ročník začíná v listopadu 2018

Muž přirozeně hledá sám sebe.
Pokud sebe nenachází a neví, kdo je, proč tady je, jaký je jeho smysl života
a kam se ubírá jeho životní cesta, pak je život takového muže prázdný.

Muži alespoň jednou za život potřebují zajít do mužského prostředí, kde se uznávají hodnoty, které má smysl objevovat a žít.

Síla mužského společenství

Přesně to jsem zažil já, když jsem vstoupil do mužského kruhu – učení se o mužství nasloucháním příběhů jiných mužů, prohlubováním sebepoznání a otevřeným kladením zásadních otázek mužského života.

Muži dokáží, pokud se naučí naslouchat srdcem, vytvořit pevnou a soucitnou atmosféru, ve které se všechny rány mužského života mohou proměnit v cestu k moudrosti a uvědomění. Stejně jako ženy mají specifické zkušenosti, kterým mohou porozumět pouze ženy, mají i muži specifické zkušenosti, kterým mohou porozumět zase jen muži.

Za smyslem života, posláním, vizí

Mužský výcvik svou strukturou a filozofií otevírá možnost vstoupit na cestu objevování, sebepoznávání a sebeléčení v mužském společenství. K orientaci v dnešním světě plném možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám, což vyžaduje určitý proces, než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy.

A právě o to v mužském výcviku jde – během rok a půl trvajícího procesu přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě, do chrámu srdce a síly, kde už nejsou potřeba žádná slova.

Za posledních 8 let prošlo mužským výcvikem v Čechách a na Moravě něco přes 400 mužů.

 

Výcvik vede Zdeněk Weber

Zdeněk Weber

Zveme vás na 13. výcvik Mužská síla, který již změnil přes 400 mužských životů.

Během září, října a listopadu plánujeme večery s představením výcviku, budou se konat v Praze, Benešově, Hradci králové a Trutnově.

Termíny intro večerů upřesníme

Vaše výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vzájemné komunikace a obchodních sdělení týkajících se Mužského kruhu. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani. Pro více informací čtěte podmínky zpracování osobních údajů

Praha

Rybalka
 Rybalkova 383/55

termíny budou upřesněny

Hradec Králové

Abeceda poznání,
Malé náměstí 129

termíny budou upřesněny

Program ročního tréninku pro muže

 13. ročník začíná v listopadu 2018
Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

Svou účastí nastartuješ

 • svou vizi a své poslání
 • ukotvení ve své mužské síle
 • hluboké sebepoznání
 • ujasnění svých skutečných hodnot a smyslu života a práce
 • iniciaci do zralé mužské síly a mužské komunity
 • pravdivost, autenticitu, odvahu a svobodu
 • skutečné mužské přátele
 • schopnost vést ostatní mužským způsobem
 • zdravé mužské sebevědomí
 • otevřenost a vztah k ženám a ženskému principu

K výcviku získáte

 • rozsáhlou příručku připravující na hledání vize a iniciaci v hodnotě 500 Kč
 • setkání účastníků v mezičase mezi semináři

 

Součástí výcviku dále jsou:

- úkoly a motivační cíle mezi jednotlivými semináři
- přípravné informace před každým tématem

 

1. Mužská síla – Otec (30.11. – 1. 12. 2018)

Úvodní seminář má za cíl seznámit účastníky s mužským kruhem a filozofií kruhu jako způsobem sebeléčení a sebepoznání.

Dále se seznámíme s významem, silou a smyslem celého výcviku.
Mužská síla potřebuje sebeurčení a skutečný prožívaný smysl konání a jednání. Podíváme se na to, jak používáme svou sílu, kde jsou naše zdroje síly a kde sílu naopak ztrácíme. Prozkoumáme hodnoty, jako je pravda, upřímnost, závazek, svoboda, láska a pevnost. Uctíme prvního a základního muže našeho života, kterým je náš otec. Ať ho známe, nebo jsme ho nikdy nepotkali, ať to byl skvělý chlap, anebo v našich očích lůzr; pokud se zabýváme mužstvím, právě u něj potřebujeme začít.

Toto je úvodní seminář, je možné jej absolvovat i samostatně jako ochutnávku celého výcviku. Na konci semináře jsou účastníci znovu vyzváni k tomu, aby potvrdili svou účast na zbytku výcviku.

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

2. Ženská síla – Matka (18. – 20.1. 2019)

Ženská síla je síla, které velmi často nerozumíme. Přesto jsme touto silou přitahováni, a čím více ji popíráme sami v sobě, tím více jsme jí ovládáni, aniž bychom si to uvědomovali.

Pokud je mužská síla ve svém základě prázdnotou, tak ženská síla je ve svém základě plností. Obrácení pozornosti k ženské síle a matce jakožto první ženě našeho života nám dává možnost spojit se s ženskými hodnotami v nás samých a v našem životě a lépe pochopit ženský svět.
Vztahy se ženami jsou prodchnuty otázkami na obou stranách, a na tyto základní otázky budeme společně v mužském kruhu hledat odpovědi.

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

3. Vnitřní dítě – dětství (15. – 17. 3. 2019)

Dětství a vnitřní dítě, jedna z nejhlubších a nejintimnějších oblastí mužské duše a ducha. Skrze uznání své dětské síly v sobě získáme soucit sami se sebou a se svým dětským příběhem a soucit s ostatními. Každý z nás měl dětství a toto dětství je základem naší přítomnosti. Nevyužitý potenciál – uvolněnost, hravost, divokost a zranitelnost – čekají na znovuobjevení.

Pro muže je setkání se svým vnitřním dítětem klíčovým krokem, přebírá tím zodpovědnost za svou původnost, přestává popírat svůj příběh. Dětství je období, kdy se stáváme krok po kroku a zkušenost po zkušenosti plným člověkem. Nezpracované zkušenosti a traumata prolínají do vědomí běžného života a dožadují se pozornosti, aby byly zpracovány a integrovány.
Pokud nebyly v našem dětství některé procesy a potřeby naplněny a zcela dokončeny, projevují se tím, že se stále opakují. Znovu a znovu se ocitáme ve stejných situacích a rolích a nevíme, že za tím stojí příběh našeho dětství.
Potlačováním dětské složky v sobě se stáváme rigidními, znecitlivělými, postrádáme soucit a porozumění lidské zranitelnosti a nedokonalosti. Proto je pro muže kontakt s touto částí sebe sama tak zásadní.

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

4. Síla (26. – 28. 4. 2019)

KI, ČI, PRÁNA, ŽIVA, SÍLA - různá pojmenování pro jednu a tu samou sílu a energii. Na této tréninkové dílně budeme pracovat skrze čistou, vlastní zkušenost prožití a integrace síly. Jako děti jsme svou silou byli plně v každém okamžiku. Síla-pohyb-rozhodnutí  - vše bylo v dětství jedním pohybem. Všimněte si, jakou mají děti ohromnou sílu, dokud je nezdomestikujeme a neodřízneme od energie středu pod bránicí. Celé tělo srší silou a radostí z této síly.

Naše tělo je formou, nádobou síly. Pokud je síla v těle dobře rozložena, dobře proudí, dobře se děje, pak se cítíme přirozeně sebevědomě, přirozeně důvěřující, zdraví. Pak se můžeme radovat z různých projevů síly cvičením, pohybem, tancem, chůzí, během, dechem, milováním.

Při aktivaci naší síly a přivedení svalového tonusu zpět do přirozené rovnováhy je nesmírně důležitý dech a trénink prohloubeného dýchání.

Skutečná síla nepotřebuje být dokazována, je žita a integrována pro dobro jedince a skupiny.

Všichni učitelé autentických bojových umění rozvíjejí umění hara, středu horizontálního a vertikálního života. Procítíme a spojíme se se svou silou hara skrze fyzická a dechová cvičení.

Naopak, pokud je tělo uzavřené, otrávené, energeticky zablokované, síla neproudí dobře, dech je povrchní, pak se o prožitku síly nemůžeme bavit, své tělo prožíváme významně jako obtížné a sílu se snažíme sehnat kde se dá.

Na tomto workshopu budeme pracovat s dechem, pohybovou meditací, fyzickými, energetickými hravými cvičeními, jednoduchými technikami KI energie. A otužováním inspirovaným Wimem Hofem, abychom aktivovali svou cestu síly a jejího projevu a prožívání. Sílu může vtělit každý a žít ji. Pokud se to podaří, život se změní.

Dále se naučíme:

 • jak dělat rozhodnutí v síle
 • jak používat mentální, emocionální a fyzickou sílu pro realizaci svých záměrů, vizí a projektů a zvládat výzvy
 • jak pracovat s imaginací a silou
 • inspirovat tím, jak zvířata žijí svou sílu
 • základy rebelancingové masáže pro uvolnění tělesných bloků
 • Hara centrum těla a síly a jak skrze dech a pohyb a záměr realizovat své vize a záměry

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

5. Vision quest a hledání smyslu – 10 dní v přírodě – Iniciace (31.5. – 9. 6. 2019)

Hledáme smysl pro další velké období našeho života, pro své léčení, vztahy a lásku, pro hlubší poznání sebe sama, pro ukončení velkých úseků našich životů a započetí nových období, pro ukončení vleklých životních krizí a hledání poučení.

Mnozí muži, kteří přišli na rituál hledání smyslu, již předtím vyzkoušeli všechny dostupné způsoby sebeléčení. Až sami se sebou postící se v přírodě našli klid a mír v duši potřebný pro další cestu.

Program hledání smyslu vychází z vyzkoušeného know-how, které vzniklo v průběhu 10 let v mužském kruhu, inspirováno mnoha zkušenostmi z podobných rituálů z různých kultur a workshopů a výcviků. Spojili jsme naše zkušenosti a poznatky a vytvořili program, který stojí na pevných základech české matky Země. Know-how hledání smyslu, které používáme, je vytvořeno českými muži a ženami pro dobro všech lidí. Moudrost přechodových rituálů je univerzální a my jsme přesvědčeni, že je nutné vždy hledat nejvhodnější cestu a způsob tohoto krásného rituálu náležícího k národu, zemi a době. Nepovažujeme za užitečné slepé přebírání rituálů z jiných kultur a zvyků. Základní principy a kosti jsou stejné a univerzální všude. Podmínky, kultura a tradice však ne.

Hledání smyslu je cesta k Bohu, otevření, rozšíření a prohloubení vidění sebe sama, své cesty, své komunity, odpovědí na své otázky. Je to otevírání vidění pravdy o své další cestě. Je to 10denní modlitba, spojení s univerzem a přírodou naprosto přirozeným způsobem.

Zkouška síly, trénink přežití a hledání nebo posílení smyslu života, 4 noci sám v lese bez jídla. Sám jen s nejnutnějším vybavením půjdeš hledat, probudit anebo zasadit hlouběji svůj smysl. Tam úplně sám po čtyři dny a noci budeš hledat a probouzet svůj nejhlubší smysl tváří v tvář všemu. Pokud svou vizi máš, pak dostane hlubší kořeny a stane se pevnější, pokud vizi nemáš, vyjasní se. Většinu překážek necháš za sebou. Dokončíš staré a vydáš se novou cestou.

Mistr řekl, že pokud nezapomenete na jedinou věc na tomto světě, na kterou se nesmí nikdy zapomenout, i kdybyste zapomněli na všechno ostatní, což jste ale nezapomněli, není třeba si dělat jakékoli starosti. Zatímco kdybyste si pamatovali, prováděli a dávali pozor na všechno ostatní a na toto zapomněli, ve skutečnosti byste neudělali vůbec nic. Je to, jako kdyby vás král poslal do nějaké země, abyste tam provedli jediný zvláštní úkol, a vy tam odjeli a splnili sto jiných úkolů. Jestliže jste však nevykonali to, proč jste tam byli posláni, je to, jako byste nevykonali vůbec nic. Stejně tak i člověk přišel na svět kvůli jednomu zvláštnímu úkolu a to je jeho účel. Jestliže ho nesplní, neudělal nic.

Místo konání: Malý Ratmírov, kemp U kapličky (na mapě jako Agmar)

Jídlo a pobyt celkem: 3700 Kč
Sobotní společný oběd po vision questu si hradí každý sám.

Děkujeme průkopníkům rituálů hledání vize v západním moderním světě, kteří nás stále inspirují.

6. Otcovství, otcovské principy a jak být vědomým partnerem, manželem (6. – 8. 9. 2019)

Tento seminář je rozdělený na dvě části. První část se týká našeho otcovství a druhá část se týká našeho partnerství a manželství.

Otcovství a otcovské principy

Základní mužské poslání se skrývá v otcovství. Otcovství zahrnuje otcovství rodinné, pracovní, veřejné, duchovní. Otcovství proniká skrze všechny úrovně života muže a vyžaduje od muže, aby žil své otcovství podle zdravých principů, které si sám najde, určí a definuje, aby svůj život nepromarnil. Promarněné otcovství, nerealizovaný otcovský potenciál je nejčastější důvod alkoholismu, zanedbávání svého života, a také nedostatku síly a radosti v mužském životě.

Součástí otcovství je zdravý vztah k penězům, kterým se budeme také zabývat. Otcovský instinkt je po generace předávaná moudrost, zkušenosti, poznání otců. Každý chlap, který si vyrovná vztah se svým otcem, může být čistě napojen na tento proud otcovství a z tohoto proudu může tvořit svou realitu a stát se tak tvůrcem svého života. Na tomto workshopu prozkoumáme naše vlastní otcovství, nebo naše brzdy, které nám stojí v cestě své otcovství vášnivěji a smysluplněji žít.

Nastavíme si zdravé principy otcovství a vytvoříme závazky ohledně svého vlastního otcovství. Účastníci se stanou otcové svého vlastního života.

Vědomý partner a manžel

Žít se ženou je více uměním než čímkoli jiným. Muži dnešní doby vyráží do života vybaveni zmatenými instrukcemi o partnerství a sexualitě, vzorů radostného a pokojného partnerství také moc není, a proto je nanejvýš užitečné vnášet do tohoto životně důležitého tématu více a více vědomí a zdravých principů a porozumění, která mohou přinést úlevu a vyživující návyky. Nejčastějším scénářem dnešní doby jsou nenaplněná očekávání, po fázi okouzlení a zamilovanosti přichází zklamání a zmatek a určité vyprázdnění. Mnoho mužů nevědomě vstupuje do partnerství se ženou s očekáváním, že ho to partnerství udělá emočně šťastným, spokojeným, sexuálně uspokojeným a to se může stát i pravdou, pokud sám přebírá odpovědnost za své emoční, sexuální a rodinné štěstí a o vztah aktivně pečuje a vnáší do něj svou sílu, jasnost a autenticitu.

Na tomto semináři se naučíme:

 • principy mužské a ženské sexuality
 • o ženské proměnlivosti a cyklicitě
 • partnerské principy podle knihy “Láska bez pout”
 • o mužské přímosti a pronikání a ženském vztahování a spojování
 • podstata svatby a její původní mystická podstata, důležitost pro zrání duše
 • principy partnerského sdílení, pravdivosti

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

7. Společný meditační retreat (termín bude určen)

Mindfullnes meditační retreat s ostatními běhy výcviku. 

Společná kontemplace v tichu po dobu 4 dnů vám dá hluboký a silný základ pro praxi tiché kontemplace v každodenním životě, kde zachovat si pevný, integrovaný postoj a stabilní mysl je největší výzvou. Cílem kontemplace není nemít myšlenky nebo se myšlenek zbavit, ale prohlubovat vědomí myšlenek a sebe samého, být zrcadlo za myšlenkami, spočívat v prázdnotě.

V určité fázi vaší cesty už se bez meditace nelze obejít, stává se hlavní, královskou metodou.

Místo konání: Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí

8. Rok po vision questu – Návrat a iniciace mužů (červen 2020)

Důležitý rituál návratu na místo hledání vize. Součástí je možnost pomáhat s iniciací dalších mužů. Setkání v přírodě.
Poplatek za účast se hradí zvlášť: 1000 Kč za osobu včetně ubytování ve vlastních stanech (bez jídla, jídlo může být zajištěno na místě nebo v blízké restauraci).
Je to zakončení výcviku/procesu.

Místo konání: Malý Ratmírov, kemp U kapličky (na mapě jako Agmar)

Podmínky účasti na výcviku

Součástí přihlášky je povinný motivační dopis, posílejte jej emailem na adresu weber108@gmail.com

Maximální počet mužů ve skupině je 25 účastníků + asistenti a jeden vedoucí semináře.
Celkem 25 dní, workshopy jsou po 2 dnech a jeden je 10 denní (vision quest a iniciace).

Hodnota celého tréninku je 38 400 Kč, bez ubytování a stravy.

Platbu je také možné rozložit do splátek na 1 a půl roku anebo dohodnout individuální splátkový kalendář. Výcvik běžně absolvují i studenti VŠ.

Jednotlivě seminář stojí 4 800Kč, vision quest 9 600 Kč.
Při platbě celého výcviku předem je cena 36 000 Kč.

Cena ubytování a stravy na jednom víkendovém semináři v Lorienu je 1 060 Kč + cca 350 Kč jako paušál dle počtu účastníků.
Ubytování a strava na vision questu viz výše.
Záloha na zajištění účasti ve výcviku je 2 400 Kč.

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naši vizi.

Facilitátor výcviku - Zdeněk Weber

Otec tří dětí, šťastný partner, manažer a lídr sociálně prospěšných projektů. Tématům souvisejících s mužským životem se aktivně věnuji od roku 2002. Od roku 2006 vedu výcviky, semináře a večerní kruhy, osobní mentoring a konzultace.

Jako facilitátor jsem prošel těmito výcviky, které mi dávají oprávnění k mentorské činnosti:

 • Život, 43 let
 • Mužská síla, 4 roky, Thomas Grainer, SRN
 • Léčení Traumatu, 3 roky, www.somaticexperiencing.cz
 • Rebalancing – procesově tělesně orientovaná terapie, 4 roky, Thomas Grainer a Viramano Wermund
 • Council – výcvik facilitátorů a práce v kruhu ve skupině
 • Koučink
 • Neurolingvistické programování
 • Rodinné konstelace, 2letý výcvik, Bhagat J. Zelhofer
 • 6 měsíční intenzivní taoistický výcvik v pohoří Wudang (Čína), Sifu Yuan Limin
 • Hledání vize a smyslu života v přírodě a práce s přírodou jako se zrcadlem naší životní cesty