VÝCVIK MUŽSKÁ SILA 2019 SLOVENSKO

Predstavovacie večery k výcviku sa konajú v Bratislave, Nitre, Piešťanoch, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline, Martine, Poprade, Prešove a v Košiciach. Vstup 4 EUR (ak nie je uvedené inak).

Termíny a miesta konania sú tu:

Banská Bystrica

10.9.2018
17-20 h
OZ Súlad, Kapitulská 14

Nitra

11.9.2018
18-21 h
Mediahaus, Fraňa Mojtu 18

Trnava

12.9.2018
17:30-20:30 h
Masážný salon Carpe Diem, Paulínská 20

Bratislava

13.9.2018
18-21 h
Centrum osobného rozvoja Shangrila, Michalská 371/7

Trenčín

18.9.2018
17:30-20:30 h
Smart People, Kasárenská 5 (Penzión Kerola)

Piešťany

19.9.2018
17-20 h
Dobromilý Ateliér, Javorová 38

Martin

20.9.2018
17-21 h
Kamala Cafe, M.R. Štefánika 997/1

Poprad

24.9.2018
18-21 h
Art House, Scherfellova 15

Prešov

25.9.2018
18-21 h
Čajovňa Božský oráč, Hlavná 24

Košice

26.9.2018
18-21 h
Čajovňa Čavango, Hlavná 20

Žilina

27.9.2018
18:30-21:30 h
Čajovňa u dobrej vily, P.O.Hviezdoslava 9

Bratislava

oktober/november
18-21 h
Centrum osobného rozvoja Shangrila, Michalská 371/7
Vaše výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vzájemné komunikace a obchodních sdělení týkajících se Mužského kruhu. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani. Pro více informací čtěte podmínky zpracování osobních údajů

Svojou účasťou naštartuješ

  • svoju víziu a svoje poslanie
  • ukotvenie vo svojej mužskej sile
  • hlboké sebapoznania
  • ujasnenie svojich skutočných hodnôt a zmyslu života a práce
  • iniciáciu do zrelej mužskej sily a mužskej komunity
  • pravdivosť, autenticitu, odvahu a slobodu
  • skutočných mužských priateľov
  • schopnosť viesť ostatných mužským spôsobom
  • zdravé mužské sebavedomie
  • otvorenosť a vzťah k ženám a ženskému princípu

JEDNOTLIVE SEMINARE

1. Mužská sila - Aktivita - Otec (9.-11.11. 2018)

V úvodnom víkende celého výcviku sa zoznámiš s mužským kruhom a jeho významom. Spoznáš silu kruhu a jeho zmysel pre celý výcvik. Témou bude mužská sila, otec a aktivita. Mužská sila potrebuje vedomú kontrolu a doplňovanie. Aktivita potrebuje víziu. Seminár bude naplnený cvičeniami, technikami a prednáškami umožňujúcimi účastníkom sebapoznanie, uvedomenie si vlastnej situácie a celý rad odporúčaní, ako ďalej s témou pracovať.

Spoločne budeme hľadať zdroje mužskej sily, hlboko preskúmame vzťah k OTCOVI, k mužom, k sebe ako mužovi. Budeme pracovať na otázkach typu: Čo mi otec dal / zobral? Bol / je pre mňa mužským vzorom? Ako sa cítim ako muž? Uctenie otca a mužských predkov. Narovnanie vzťahu k zdroju mužskej sily.

Toto je úvodný seminár. Je možné ho absolvovať samostatne aj ako ochutnávku celého výcviku. Na konci seminára sú účastníci znova vyzvaní k tomu, aby potvrdili svoju účasť na zvyšku výcviku.

Miesto konania: Lovinka, Cinobaňa

2. Ženská sila - Múdrosť - Matka (11.1. - 13.1. 2019)

Počas druhého víkendu zapracujeme na vzťahoch k ženám. Pre mnohých mužov sú citlivou témou a zároveň má táto téma v živote muža veľkú dôležitosť. Lepšie sa zoznámime s ženskými kvalitami v nás samých, budeme hovoriť o partnerských vzťahoch a mužsko-ženskej sexualite. Veľmi dôležité bude objavenie a nadviazanie kontaktu s vlastnou ženskou kvalitou. Význam budovania múdrosti v mužskom živote. Vznik závislostí vo vzťahoch a úlohách v partnerstve a ako z toho von.

Prejdete dôležitým rituálom uctenia ženstva, MATKY a jej odkazu. Muž tak autenticky začne dôležitý proces opúšťania matky, ktorý je pre mužov úplne zásadné a často veľmi bolestivý. Čo mi moja matka dala / vzala? Čo mi dala inak, než som potreboval?

Miesto konania: Lovinka, Cinobaňa

3. Vnútorné dieťa - Detstvo - Príprava na Vision Quest (15.-16.3. 2019)

Detstvo a vnútorné dieťa je jednou z najhlbších a najintímnejších oblastí mužskej duše a ducha. Prostredníctvom uznania svojej vnútornej detskej sily, získame súcit sami so sebou, s príbehom svojho detstva a súcit s ostatnými. Každý z nás mal detstvo, ktoré je základom našej prítomnosti. Nevyužitý potenciál – uvoľnenosť, hravosť, divosť a zraniteľnosť – čakajú na svoje znovuobjavenie.

Pre muža je stretnutie so svojim vnútorným dieťaťom kľúčovým momentom v živote. Preberá tým zodpovednosť za svoju minulosť, prestáva popierať svoj príbeh. Detstvo je príbeh, v ktorom sa stávame krok za krokom a skúsenosť za skúsenosťou plným človekom. Nespracované skúsenosti a traumy sa prelínajú do vedomia v bežnom živote a dožadujú sa pozornosti, aby boli spracované, ošetrené a integrované.

Pokiaľ neboli niektoré procesy a potreby v našom detstve naplnené, prejavujú sa neustálim opakovaním. Znovu a znovu sa ocitáme v rovnakých situáciách a úlohách, pričom netušíme, že za tím stojí príbeh nášho detstva. Potlačovaním detskej zložky v sebe sa stávame rigidným, necitlivým, chýba nám súcit, porozumenie ľudskej zraniteľnosti a nedokonalosti. Preto je kontakt muža s touto svojou časťou taký dôležitý.

Určitá časť nášho detstva zostala v našom podvedomí ako mozaika emočných, fyziologických a duchovných potrieb, ktoré v tom čase neboli naplnené. Tieto potreby naďalej pretrvávajú a premietajú sa do dospelého života ako závislosti, nutkavá pripútanosť, nutkavé jednanie alebo prehnaná túžba. Pre mužov nepríjemnou ale dôležitou témou je zraniteľnosť a celý rad, z toho vyplývajúcich obranných stratégií.

Spoznáme a vedome prijmeme svoje skryté stránky súvisiace s detstvom. Potom dovolíme, aby z nášho detstva vyrástla hravosť, intuícia a mnoho ďalších kvalít. S dieťaťom taktiež súvisí ďalší krok v hľadaní vízie.

Miesto konania: Lovinka, Cinobaňa

4. Otcovstvo, otcovské princípy a ako byť vedomím partnerom, manželom (10. - 12.5. 2019)

Tento seminár je rozdelený na dve časti. Prvá časť sa týka nášho otcovstva, druhá časť nášho partnerstva a manželstva.

Otcovstvo a otcovské princípy

Základné mužské poslanie sa ukrýva v otcovstve. Otcovstvo má množstvo podôb: rodinné, pracovné, verejné, duchovné. Otcovstvo preniká všetkými úrovňami života muža a vyžaduje od neho, aby ho žil podľa zdravých princípov, ktoré si sám nájde, určí a definuje, aby svoj život nepremárnil. Premárnené otcovstvo, nerealizovaný potenciál, je najčastejším dôvodom alkoholizmu, zanedbávania svojho života a tiež nedostatku sily a radosti v mužskom živote.

Súčasťou otcovstva je zdravý vzťah k peniazom, ktorým sa tiež budeme zaoberať. Otcovský inštinkt je po generácie odovzdávaná múdrosť, skúsenosti a poznania otcov. Každý chlap, ktorý si vyrovná vzťah so svojim otcom, môže byť čisto napojený na tento prúd otcovstva a z tohto prúdu môže tvoriť svoju realitu a stať sa tak tvorcom svojho života. Na tomto workshope preskúmame naše vlastné otcovstvo, ako aj naše bloky, ktoré nám stoja v ceste a bránia nám, aby sme svoje otcovstvo mohli žiť vášnivejšie a zmysluplnejšie.

Nastavíme si zdravé princípy a vytvoríme záväzky ohľadom svojho vlastného otcovstva. Účastníci sa stanú otcami svojho vlastného života.

Vedomý partner a manžel

Žiť so ženou je viac umením než čímkoľvek iným. Dnešní muži vyrážajú do života vybavení zmätočnými informáciami o partnerstve a sexualite, pričom vzorov radostného a pokojného partnerstva tiež nie je mnoho. Preto je nanajvýš nutné vnášať do tejto životne dôležitej témy viac a viac vedomia, zdravých princípov a porozumenia, ktorá môžu priniesť úľavu a vyživujúce návyky. Najčastejším scenárom súčasnosti sú nenaplnené očakávania. Po fáze očarenia a zamilovania prichádza sklamanie, zmätok a prázdnota. Mnoho mužov vstupuje do partnerstva so ženou nevedome, s očakávaním, že ho to partnerstvo učiní emočne šťastným, spokojným, a sexuálne uspokojeným. Pričom sa to môže stať pravdou, ak muž sám prevezme zodpovednosť za svoje emočné, sexuálne a rodinné šťastie a o vzťah sa aktívne stará a prináša doňho svoju silu, jasnosť a autenticitu.

Na tomto seminári sa naučíme:
- princípy mužskej a ženskej sexuality
- o ženskej premenlivosti a cyklickosti
- partnerské princípy podľa knihy “Láska bez pout”
- o mužskej priamosti a prenikaniu a ženskom vzťahovaní a spájaní
- podstata svadby a jej pôvodná mystická podstata, dôležitosť pre zrenie duše
- princípy partnerského zdieľania, pravdivosti

Miesto konania: Lovinka, Cinobaňa

5. Vision Quest a hľadanie zmyslu - 10 dní v prírode - Iniciácia (4.7. - 14.7. 2019)

Hľadáme zmysel pre ďalšie veľké obdobie života, pre naše liečenie, pre naše vzťahy, pre lásku, pre hlbšie poznanie seba samého, pre ukončenie veľkých úsekov našich životov, začatie nových období, ukončenie ťahajúcich životných kríz a hľadanie poučenia.

Sú mnohí, ktorí pred tým než prišli na rituál hľadania zmyslu, vyskúšali už všetky dostupné spôsoby samoliečenia, až nakoniec pripravení, sami, v prírode, postiaci sa, našli pokoj a mier vo svojej duši, tak potrebný pre ďalšiu cestu. Program hľadania zmyslu a vízie vychádza z vyskúšaného know-how, ktoré vzniklo v priebehu 10 rokov v mužskom kruhu inšpirované mnohými skúsenosťami z podobných rituálov z rôznych kultúr, workshopov a výcvikov. Spojili sme naše skúsenosti a poznatky a vytvorili program, ktorý stojí na pevných základoch slovenskej matky Zeme.

Know-how hľadania zmyslu, ktoré používame je vytvorené českými mužmi a ženami pre dobro všetkých ľudí. Múdrosť prechodových rituálov je univerzálna a my sme presvedčení, že je potrebné vždy hľadať najvhodnejšiu cestu a spôsob tohto krásneho rituálu náležiace k národu, krajinu a dobe. Nepovažujeme za užitočné slepé preberanie rituálov z iných kultúr a zvykov. Základné princípy a kosti sú rovnaké a univerzálne všade. Podmienky, kultúra a tradície však nie.

Hľadanie zmyslu je cesta k bohu, otvorenie, rozšírenie a prehĺbenie videnia seba, svojej cesty, svojej komunity, odpovedí na svoje otázky. Je to otváranie videnia pravdy o svojej ďalšej ceste. Je to 10-denná modlitba, spojenie s univerzom a prírodou úplne prirodzeným spôsobom. Skúška sily, tréning prežitia a hľadanie alebo posilnenie zmyslu života, 4 noci sám v lese bez jedla. Sám len s najnutnejším vybavením pôjdeš hľadať, prebudiť a alebo zasadiť hlbšie svoj zmysel. Tam úplne sám po štyri dni a noci budeš hľadať a prebúdzať svoj najhlbší zmysel tvárou v tvár všetkému. Ak víziu máš, dostane tvoja vízia hlbšie korene a stane sa pevnejšou, ak víziu nemáš, vyjasní sa. Väčšinu prekážok necháš za sebou. Dokončíš staré a vydáš sa novou cestou.

Majster povedal, že ak nezabudnete na jedinú vec na tomto svete, na ktorú sa nesmie nikdy zabudnúť, aj keby ste zabudli na všetko ostatné, čo ste ale nezabudli, nie je treba si robiť akékoľvek starosti. Pokiaľ by ste si pamätali, vykonávali a dávali pozor na všetko ostatné a na toto zabudli, v skutočnosti by ste neurobili vôbec nič. Je to, ako keby vás kráľ poslal do nejakej krajiny, aby ste tam vykonali jedinú osobitnú úlohu, a vy ste tam odišli a splnili sto iných úloh. Ak ste však nevykonali to, prečo ste tam boli poslaní, je to, ako by ste nevykonali vôbec nič. Rovnako tak aj človek prišiel na svet kvôli jednému zvláštnemu úlohy a to je jeho účel. Ak ho nesplní, neurobil nič.

Miesto konania: Zaježová, Pliešovce

Jedlo a pobyt celkom: 122 EUR

Sobotňajší spoločný obed (alebo večeru) po vision queste si hradí každý sám.

Ďakujeme priekopníkom rituálov hľadaní vízie v západnom modernom svete, ktorí nás stále inšpirujú.

6. Sila (13.-15.9. 2019)

KI, ČI, PRÁNA, ŽIVA, SILA – rôzne pomenovania pre tú istú silu a energiu. Na tomto workshope budeme pracovať s čistou, vlastnou skúsenosťou prežitia a integrácie sily. Ako deti sme boli spojení so svojou silou v každom okamihu. Sila-pohyb- rozhodnutie - to všetko bolo v detstve jedným pohybom. Všimnite si, akú majú deti ohromnú silu, pokiaľ ich nedomestikujeme a neodstrihneme od energie stredu pod bránicou. Celé telo srší silou a radosťou z tejto sily.

Naše telo je formou, nádobou sily. Pokiaľ je sila v tele dobre rozložená, tak dobre prúdi a dobre funguje. Vtedy sa cítime prirodzene sebavedomí, prirodzene dôverujúci a zdraví. Potom sa môžeme radovať z rôznych prejavov sily cvičením, pohybom, tancom, chôdzou, behom, dychom, milovaním.

Pri aktivácii našej sily a privedení svalového tonusu späť do prirodzenej rovnováhy, je nesmierne dôležitý dych a tréning prehĺbeného dýchania.

Skutočná sila nepotrebuje byť dokazovaná, je žitá a integrovaná pre dobro jedinca a skupiny.

Všetci učitelia autentických bojových umení rozvíjajú umenie hara, stredu horizontálneho a vertikálneho života. Precítime a spojíme sa so svojou silou hara prostredníctvom fyzických a dychových cvičení.

V opačnom prípade, ak je telo uzavreté, otrávené a energeticky zablokované, sila neprúdi dobre a dych je povrchný, potom nemôžeme hovoriť o prežitku sily. Svoje telo vnímame vtedy ako ťažké a silu sa snažíme zohnať kde sa dá.

Na tomto workshope budeme pracovať s dychom, pohybovou meditáciou, fyzickými a energetickými hravými cvičeniami a ďalšími jednoduchými technikami KI energie. Ďalej budeme pracovať s otužovaním inšpirovaným Wimom Hofom, aby sme aktivovali svoju cestu sily a jej prejavy a prežívanie. Silu môže vteliť každý a žiť ju. Pokiaľ sa to podarí, život sa zmení.

Ďalej sa naučíme:
- ako robiť rozhodnutia v sile
- ako používať mentálnu, emocionálnu a fyzickú silu pri realizácii svojich zámerov, vízií a projektov a zvládanie výziev
- ako pracovať s imagináciou a silou
- prijať agresivitu
- inšpirovať sa tým, ako zvieratá žijú svoju silu
- základy rebalancovej masáže pre uvoľnenie telesných blokov
- Hara centrum tela a sily
- ako prostredníctvom dychu, pohybu a zámeru realizovať svoje vízie a zámery.

Miesto konania: Lovinka, Cinobaňa

7. Spoločný meditačný retreat (február 2020)

Mindfullnes spoločný meditačný retreat výcvikov "Mužská sila 2019".

Spoločná kontemplácia v tichu počas 4 dní vám dá hlboký a silný základ pre praktikovanie tichej kontemplácie v každodennom živote, kde zachovanie pevného, integrovaného postoja a stabilnej mysle je najvyššou výzvou. Cieľom kontemplácie nie je myšlienky nemať alebo sa ich zbaviť, ale prehlbovať vedomie myšlienok a samého seba, byť zrkadlom za myšlienkami, spočinúť v prázdnote.

V určitej fáze vašej cesty sa už bez meditácie nezaobídete. Stane sa z nej hlavná, kráľovská metóda.

Miesto konania: Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí

8. Rok po Vision Queste - Návrat a iniciácia mužov (jún/júl 2020)

Dôležitý rituál návratu na miesto hľadania vízie. Súčasťou je možnosť pomáhať s iniciáciou ďalších mužov (v júni alebo v júli). Zakončenie procesu / výcviku.

Miesto konania: Zaježová, Pliešovce

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

ZAČIATOK november 2018
MIESTO KONANIA Lovinka, nedaleko Cinobaně u Zvolena
CENA CELÉHO VÝCVIKU: 1 477 EUR, bez ubytovania a stravy.

PODMIENKY ÚČASTI:

Súčasťou prihlášky je napísanie motivačného listu (do emailu, pošlite prosím na petr.hadac@gmail.com). Následne sa s vami spojím a všetko preberieme na Skype rozhovoru alebo po telefóne v dĺžke cca 20 minút. Zmyslom je objasnenie vašej motivácie pre vstup do výcviku.

Motivačný list posielajte emailom na petr.hadac@gmail.com

Maximálny počet mužov v skupine je 20 účastníkov + štyria skúsení asistenti a jeden vedúci seminára.
Celkovo 25 dní. Všetky bloky sú po 2 dňoch (pia-ne), začiatok vždy o 18:00, koniec v nedeľu cca okolo 15:00. Príchod na vision quest vo štvrtok o 16:00, koniec budúcu nedeľu po obede (celkovo 10 dní).

Hodnota celého tréningu je 1477 EUR , bez ubytovania a stravy.
Platbu je možné rozložiť do splátok na 1 a pol roka alebo dohodnúť individuálny splátkový kalendár. Jednotlivo seminár stojí 185 EUR, vision quest 370 EUR. Pri platbe výcviku predom vcelku je cena 1385 EUR.

Je možné po dohode vytvoriť individuálny splátkový kalendár napríklad aj na celý rok aj viac.

Cena ubytovanie a stravu za celý víkendový seminár v Lovince je 54 EUR vč. DPH (platí sa na mieste v hotovosti).

Ubytovanie a strava na vision queste je 122 EUR vč. DPH (platí sa na mieste v hotovosti).

Záloha na zabezpečenie účasti vo výcviku je 92 EUR.

Ďakujeme vám za peniaze, ktoré platíte za naše akcie. Pomáhajú nám ďalej rozvíjať a rozširovať našu víziu.


PREHLÁSENIE

Vo všetkých aktivitách osobného rozvoja používame a využívame vyskúšané a preverené know how zostavené z metód, rituálov, spôsobov a prístupov ktoré sa ukazujú pre slovenských mužov najvhodnejšie. Od roku 2004, kedy prebehol prvý mužský kruh a výcvik Mužská sila v ČR s Thomasom Grainerom sme skladali puzzle tak aby všetky aktivity mužského kruhu mali koherentný, celistvý základ založený na prehlbujúcom sa poznaní mužského osobného rastu a sebepoznania. Za 13 rokov sa celkom zjavne a jasne ukázalo, že mužský kruh vedie svojich účastníkov k vedomému poznaniu a vteleniu plnej prítomnosti, mužskej sily, lásky, vízie a slobody. Naše aktivity stoja na silnom, uzemnenom mužskom prístupe k osobnému rozvoju.

Zdenek Weber a Václav Němeček
garanti a sprievodcovia mužského kruhu


VEDÚCI VÝCVIKU

Petr Hadač

Od detstva si kladiem ťažké otázky a hľadám na ne odpovede. Z vlastnej skúsenosti teda viem, aké ťažké je na to byť sám, prípadne s hlavou v múdrych knihách. S podobne hľadajúcimi ľuďmi je to oveľa živšie proces. A pod vedením skúseného mentora je to oveľa rýchlejší proces. Súčasťou môjho poslania je pomáhať ďalším ľuďom s týmto procesom. Štvrtým rokom vediem v Brne večerné mužskej kruhy a druhým rokom mužsko-ženské kruhy. Od absolvovaní programu Cesta pravého muža a následne výcviku Mužská sila sa intenzívne venujem téme kultivácie mužstvo. Som spoluautorom projektu Taťkárium a aktivním mentorem v projektu Otec v akci.

+420 608 470 704
petr.hadac@gmail.com
skype: petr.hadac.kouc

PODPORA VÝCVIKU ASISTENTI

Radoslav Plánička

Účastník výcviku Mužská sila 2016, asistent 2017 a 2018.

Richard Horáček

Účastník výcviku Mužská sila 2016, asistent 2017 a 2018.

Braňo Horánsky

Účastník výcviku Mužská sila 2017, asistent 2018.

Stano Ličko

Účastník výcviku Mužská sila 2018.

Luboš Kováč

Účastník výcviku Mužská sila 2017, asistent 2018.
Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan

DALŠÍ NAŠE AKCE