GARÁŽ OTCOVSTVÍ

8 výukových a sebezkušenostních celodenních workshopů

POSÍLENÍ ROLE OTCE, SKRZE PROZKOUMÁNÍ TOHO, JAKÝMI JSME OTCI DNES, A POSUNUTÍ KAŽDODENNÍHO OTCOVSTVÍ NA NOVOU ÚROVEŇ

Začínáme 2. února 2024

Od února budou probíhat jednou měsíčně celodenní setkání ve skupině 12-16 mužů.

Jsi otec "samoživitel"?
Máme pro tebe nabídku. 

 Držíme ti jedno místo v kurzu. Zdarma nabízíme účast jednomu otci samoživiteli.
Víme, jak to může být komplikované nést odpovědnost za svoje děti. Není to jednoduché, i když je rodina kompletní. Ale stát v roli otce a plnit všechno, co je s tím spojené, když jsi na to sám, to je prostě hrdinství.
S námi na to sám nebudeš.
Podpoříme tě na všech možných rovinách.
Dotankuješ sílu, podporu i znalosti, najdeš přátele a nadechneš se.
.

Pokud jsi otec samoživitel, napiš nám na info@mužskykruh.cz, vezmeme tě rádi na palubu. 

od 2.února 2024 

8 denních výukových dnů v průběhu roku 2024,
v Praze - Satalicích

Mentoři výcviku:
Zdenek Weber, Karel Tůma, Jan Čermák, Jan Prokopec, Marcel Jakubovie, Zdeněk Kálecký

GARÁŽ OTCOVSTVÍ je sebezkušenostní program pro budoucí, současné i minulé otce, založený nejen na posílení vztahu k sobě samému, ale díky vnitřní transformaci i k prohloubení vztahu s našimi syny a dcerami. 

V kruhu 12-16 otců vytvoříme bezpečný prostor pro sdílení osobních příběhů, zkušeností,
obav a radostí z otcovství.

Kruh otců ti poskytne podpůrné prostředí, kde každý, i Ty, můžeš otevřeně promluvit o svém prožívání role otce a načerpat inspiraci od ostatních otců. Umožňí Ti pocítit, že nejsi sám, a že mnoho záležitostí, s nimiž se možná potýkáš, jsou běžné.

Budeme se učit z kolektivní moudrosti.

„TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ V KOMUNIKACI JE SLYŠET TO, CO NEBYLO ŘEČENO.“
Peter Drucker

Kruh nás učí naslouchat a učit se od ostatních otců. Můžeme získat nové nápady a strategie, jak řešit problémy výchovy, ale také jak si užít plnohodnotný čas se svými dětmi. Otcové, kteří se účastní kruhu otců, lépe porozumí svému vlastnímu rodičovskému stylu, zlepší svou schopnost komunikace s dětmi a osvojí si více lehkosti a hravosti v každodenním otcovství. 

Díky zkušeným mentorům a jejich vedení se v kruhu otevírají různá témata, která dřímají pod povrchem a bez našeho vědomí ovlivňují vztahy nejen s našimi dětmi. S těmito draky se společně potkáme v bezpečném prostředí a pokusíme se uvidět jejich transformační medicínu.

KRUH ROZVÍJÍ INTELIGENCI SRDCE A ČINÍ Z NÁS EMPATIČTĚJŠÍ BYTOSTI S HLUBŠÍM A PRAVDIVĚJŠÍM PROŽÍVÁNÍM

Celý program je uzavřený a je možné ho absolvovat pouze jako celek od začátku do konce.

Každý učební den má danou strukturu a řád. Program probíhá od 9:00 do 12:00, následuje pauza na oběd a poté program opět pokračuje od 13:30 do 16:30.


Co program obsahuje a na co se těšit?

Výcvik je protkán principy transparentní kruhové komunikace, tedy sdílení ve velkém kruhu či malých skupinách za určitých pravidel (např. naslouchání, v kruhu mluví jen jeden atd.). Na začátku se nacítíme na to, kde se aktuálně v životě nacházíte. V průběhu výcviku bude ale probíhat tzv. aktualizace vaší situace a konkrétních výzev, což vám umožní průběžnou sebereflexi. Každé setkání se bude zabývat určitým tématem (viz níže).

Procesem vás provede tým zkušených mentorů a terapeutů, kteří se vám budou věnovat jak na skupinové, tak na individuální bázi. Budeme se opírat i o terapeutickou práci v konstelacích, která navrací řád lásky do rodinných vztahů. Součástí programu jsou i různé úkoly a výzvy, které vám pomohou lépe porozumět právě naučenému. Každý bude mít příležitost řešit aktuální problémy v otcovství s mentorem i ve skupině. 

K čemu slouží Garáž otcovství?

Hodnoty otcovství aneb co je to důležité..

Celý program je vedený tak, aby každý z otců poznal svůj unikátní otcovský potenciál a přinesl si domů nové podněty a principy pro větší sebedůvěru v roli otce. Také aby odcházel s vědomím, že v tom není sám, a že odteď má v zádech silný a podpůrný kruh otců, na který se může kdykoliv obrátit.

Výcvik zahrnuje

8 jednodenních výukových dnů

1x měsíčně 1 den
Každý jeden výukový den se sestává z 2 x 3 h bloků s přestávkou na oběd. 
- začátek ráno vždy 9:00 - 12:00
- pauza 12:00 - 13:30
- odpoledne 13:30 - 16:30 

Témata workshopů

úkoly a výzvy

Součástí budou také úkoly a výzvy vedoucí k prožití a tréninku naučeného.

Přidej se a buď součástí kruhu otců, 

získej parťáctví na celý život a už na to nikdy nebuď sám.

 

O jednotlivývh modulech Garáže otcovství od průvodců

Témata výukových dnů

2. 2. 2024 - Držte si své děti a otcovství - | Zdeněk Weber + další mentoři

Otevřeme otcovský kruh a naučíme se naplňovat naše vztahy s dětmi skutečnými hodnotami a divokým, pravdivým životem. Aktivujeme v nás pravého otce. Budeme se učit tvořit jednotlivé kroky k ochraně našich dětí a sebe samých před nežádoucími vlivy okolního světa.

8. 3. 2024 - Otcovství dávající požehnání - | Marcel Jakubovie

Zamyslíme se nad tím, jaký je náš postoj k pravému otcovství. Dovolíme si osvobodit své děti a umožnit jim poznávat samostatnost, riziko, chybování a poznávání. Pokud jim to dovolíme, ukážeme jim cestu důvěry, svobody a respektu.

5. 4. 2024 - Otcovství dávající svobodu - | Zdeněk Kálecký

Otevřeme dveře našim stínům a zraněním, která ovlivňují náš vztah nejen s dětmi. Společně v bezpečí je projasníme světlem. Otcovství nás zve k ovládnutí, pochopení a transformaci našeho stínu do pole lásky a klidu. Tím se staneme vědomějšími otci, kteří dokáží vést své děti ke svobodě a samostatnosti.

3. 5. 2024 - Rozvoj a podpora potenciálu dětí - | Jan Prokopec

Prozkoumáme, jaký je náš vztah k podpoře a rozvoji našich dětí. Odkryjeme opakující se vzorce chování, které přenášíme z našeho mládí do výchovy synů a dcer. Věnujeme pozornost i vztahu se svým otcem a prověříme naše otcovská přesvědčení.

31. 5. 2024 - Táta je taky dítě - | Karel Tůma

Seznámíme se a prohloubíme vztah s naším vnitřním dítětem. Ono nám totiž do našeho vlastního otcovství dost významně promlouvá. Máme v péči totiž o jedno dítě víc než “v občance”. A jak se mu daří? Jsme s ním vůbec v kontaktu? A jaký vztah mají mezi sebou naše vnější děti a tato naše vnitřní entita. Jsou parťáci nebo si konkurují? Zjistíme. Po(h)ladíme ho…

6. 9. 2024 - Na otcovství nejsi sám - | Karel Tůma

Na svoje otcovství nejsi sám. Neděje se ve vzduchoprázdnu a izolovaně. Nejbližším "spolupracovníkem" ti je matka tvých dětí. A je jedno jestli spolu jste nebo nejste, milujete se nebo soudíte, i tak jste v tom spolu. A jak to spolu máte? Ladíte spolu nebo neladíte. Děti mají rády, potřebují to jako vzduch, abyste spolu (aspoň směrem k nim) ladili…

4. 10. 2024 - Vize a hodnoty mého otcovství - | Jan Čermák

Na základě reflexe předchozích témat společně budeme s otázkami "Jaká je vize mého otcovství?" a "Co vnímám jako zásadní pro to, jaký jsem otec?". Budeme se věnovat zdrojům, o které se ve vztahu k vizi a hodnotám můžeme opřít. Budeme se také věnovat rizikům a úskalím s nimi spojenými, a jak s nimi pracovat, aby nepřerostly v krizi.

15. 11. 2024 - Milující otec | Zdeněk a další mentoři

Láska. Z ní všechno začíná...s ní to probíhá a v ní to končí.
Shrnující, zastřešující, do tvého dalšího otcovství vyprovázející workshop. S láskou jako milující otec.
Není nic víc, co by bylo třeba dodat,... jen láska.

MENTOŘI VÝCVIKU

Zakladatel projektu Muzskykruh.cz,
mentor, vyškolen a certifikován v terapeutickém přístupu k postraumatickému stresu somatic experiencingu, poutník, facilitátor a tvůrce transparentní kruhové komunikace a meditativní spirituality. 15 let zkušeností s vedením mužských kruhů, výcviků a rituálů.
Kouč. mentor, průvodce výcviku mužská síla, otec tří dětí.
Spolu zakladatel projektu Kruhyduvery.cz Mentor, facilitátor kruhů pro muže, ženy, dospívající i děti, otec dvou dcer. Facilitátor Mužského kruhu Praha, mentor výcviku Mužská síla, spoluorganizátor taťkária. 4 rokem vedu kruhy pro děti a dospívající na Scioškole, kde působím jako mentor pro 7-9 třídu.
Chlap, vášnivý otec a partner, nadšený muzikant, účastník a asistent výcviku Mužská síla a facilitátor Mužského kruhu Praha.

Zdeněk Kálecký

Se seberozvojovým vzděláváním jsem začal v 17ti letech. Prošel jsem velkým množstvím seminářů a kurzů. Některé byly založené na čistě fyzické práci s tělem, nebo dechem, některé na práci s emocemi a myslí nebo energií. Velkou část pozornosti a času jsem věnoval duchovním naukám, meditacím a léčení. Vše čím jsem procházel, provázela jedna velká a naprosto zásadní otázka. Ta otázka zní: KDO JSEM? Někdy byla velmi zřetelná a někdy nenápadně prosakovala z pozadí. Největší zdroj léčení jsem rozpoznal v lásce. Ta začíná u sebelásky. Ta je výsledkem sebepřijetí. A jsme opět u té otázky: kdo jsem?
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,…. Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc. Vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) je doručovat…

Doporučená literatura? 
Držte si své děti, Dr. Gábor Maté

Další akce pro otce: 
www.tatkarium.cz

Cena celého výcviku     19.300 Kč vč. DPH


Najednou:
19.300 Kč

Na dvakrát:
9.680 Kč
(druhou splátku zaplatíš v polovině výcviku)

Nebo ve splátkách:
8 x 2.420 Kč

Maximální účast je 16 mužů ... 

MÍSTO KONÁNÍ - workshopy

PRAHA - SATALICE
Komunitní centrum Praha-Satalice
K Rybníčku 8, 190 15,
Praha-Satalice

Workshopy se konají 1 x měsíčně v pátek.

Reference bývalých účastníků

Těší se a zve vás 
Zdeněk Weber (1975) - otec 3 dětí + jednoho Otčím, dobrodruh, terapeut, facilitátor a zakladatel mužského kruhu www.muszkykruh.cz  a www.siladuse.cz .

Přihláška

Registrace náhradníků a zájemců
- pokud ti termín nevyhovuje

Pokud ti termín nevyhovuje nebo se výcvik již naplnil, můžeš se registovat jako náhradník.

Jakmile budou vypsány termíny na rok 2025 a otevřeno přihlašování, budeš včas informováni (mailem /sms)

Dáme Ti vědět o novém termínu jako prvnímu.