REGIONÁLNÍ KRUHY
VEČERY A AKCE PRO MUŽE

... Jedním z problémů trendu "svépomoci" a "sebezdokonalení" je totiž představa, že můžeme všechny věci měnit sami na vlastní pěst. Současný muž je touto iluzí úplně zamořený. Když tento samotářský přístup selže, vyvodíme z toho závěr, že nic se změnit nedá, a vzdáme to.
Proto je dnes většina mladých mužů až neomaleně sebejistá - a většina starších mužů deprimovaná! ....
Abychom se mohli snáze měnit sami a aby se vůbec mohli uskutečňovat všeobecné a celospolečenské změny, musíme vytvořit společenství mužů s podobnými cíly a patřit k němu.
Muži, kteří jsou ochotni se pravidelně scházet a povídat si, v rámci byť jen malé skupinky, dokáží si navzájem poskytnout obrovský vzhled, velkou dávku odvahy a příležitostné nakopnutí do zadnice - tedy všechno podstatné k tomu, aby zůstali otevření a směřovali k osvobození! K pravdivému, spokojenému a plnému mužskému životu...

z knihy Mužství (Steve Biddulph - Mužství, Portál 2007)

CO JE MUŽSKÝ KRUH?

Kdy Tě někdy naposledy nějaký Tvůj přítel skutečně vyslechl? Bez skákání do řeči? Bez posuzování toho, co jsi řekl? Bez nevyžádaných rad?

Kdy jsi naposledy cítil, že je Tvému kamarádovi bezpečné říct pravdu o Tvých úspěších, výzvách, problémech?

Bez toho, aby je shazoval, dělal si z nich legraci, neodváděl řeč jinam, bez přehnaného analyzování? Bez toho, abys se neobával říct vše naplno, bez zamlčování a přikrášlování?

Kdy jsi prostě jen seděl a nějaký jiný muž Tě viděl takového, jaký jsi? Plně naslouchal Tvým slovům? 

Před tím než jsme začali chodit do mužských kruhů, tak by naše odpověď byla asi „nikdy“ nebo „to se už dlouho nestalo“.

Jenže my jsme do mužských kruhů chodit začali a zjistili jsme, jak super je být viděn jinými muži takoví, jací jsme. A všemu, co říkáme, je nasloucháno. V bezpečném prostředí, kde se důvěra oplácí důvěrou a respekt respektem.

Je to nabíjející, léčivé a inspirující. A proto kruhy sami děláme. Abychom dále sdíleli, co jsme sami dostali. Protože cítíme vnitřní volání kruhy dělat a vidíme v tom smysl.

V mužském kruhu navzájem sdílíme své životní příběhy, své výzvy, problémy, úspěchy a selhání. Mnohokrát jsme se přesvědčili, že problémy, za které se stydíme a těžko si je přiznáváme, neprožíváme jen my. Že někteří muži jsou v jejich řešení dále a mohou nás inspirovat a někteří muži jsou o pár kroků za námi a ty zase můžeme inspirovat my.

Kromě sdílení v poradním kruhu na našich večerních mužských kruzích zažiješ také meditaci, vyslechneš si přednášku, zacvičíš tělesně i duševně, vydáš se na medicine walk a hlavně budeš sám sebou. 

Přijď a zasedni s námi v kruhu!

Principy a filosofie Mužského kruhu

  • Mužský kruh je místo, kde muži mohou být sami sebou. Tací, jací právě jsou. Kde mohou odložit (pokud se pro to sami rozhodnou) své masky, které nosí ve svém každodenním životě, aby zapadli, aby byli oblíbení, byli ostatními přijatí nebo respektovaní.
  • Do mužského kruhu může každý přijít celý, přinést své úspěchy i neúspěchy, své přednosti i slabiny, své názory, své myšlenky, emoce a pocity, svou sílu i svou zranitelnost, prostě celého sebe a být pravdivý o sobě a o svém životě.
  • A zažít, že může být sám sebou a být v tom viděn, přijat a respektován ostatními, aniž by musel něco měnit, přikrášlovat nebo předstírat, že je někdo jiný, než je.
  • Mužský kruh je také místo zastavení se, vydechnutí od často překotného tempa našich životů a místo, kde můžeš nabrat dech a dobít baterky.
  • Rozmanitost a odlišnost příběhů, zkušeností, pohledů na svět a přesvědčení v Mužském kruhu přináší možnost se inspirovat namísto toho diskutovat nebo bojovat o to, kdo má pravdu. V Mužskému kruhu jde o pravdivost, ne o pravdu.

 

Tohle “kouzlo” zajišťuje několik prostých principů a vodítek.

  • Vše, co zazní v kruhu, zůstává v kruhu. Mluví pouze jeden a ostatní mu naslouchají. Všichni mají stejný prostor mluvit. Mluvím o sobě. Naslouchám bez souzení. Mluvím z přítomného okamžiku. Jsem stručný.
  • Nad dodržováním principů a vodítek bdí průvodce, jehož hlavní rolí je vytvoření bezpečného prostředí pro sebe i pro všechny zúčastněné muže. Všichni průvodci regionálních večerních kruhů odseděli v kruhu mnoho hodin a tyto principy mají vtělené, naučené skrze osobní prožitek a zkušenost.
  • Mužský kruh nenahrazuje terapii ani není terapií. A současně být sám sebou, autentický, a nemuset pro to, abych zapadl, předstírat, že jsem někdo jiný je pro mnoho mužů velmi léčivý zážitek. 

Tohle je náš příběh o kruhu a také náš záměr, jak kruhy dělat.
A tebe zveme k tomu, abys nám nevěřil ani slovo a ověřil si to, co tady píšeme, vlastní zkušeností. Protože v Mužském kruhu zveme každého muže, aby se stal leaderem svého života, vzal si zpět autoritu a vliv na svůj život a vedl ho v první řadě v souladu se sebou samým a těmi, kteří jsou na něm závislí.  

Za Mužský kruh 

Jan Čermák, Karel Tůma a průvodci regionálních kruhů

Mužský kruh je jako horská útulna

Když vysvětluji, co je to mužský kruh někomu, kdo to nezná, kdo to nezažil, rád používám podobenství třeba „o horské útulně…“

Horská útulna, to je taková ta malá dřevěná chata skrytá pod sněhem někde v horském sedle. Kam dojdeš podél tyčového značení, mlhou a vánicí po celodenním únavném pochodu a můžeš si tam odpočinout. Můžeš tam spočinout.
Shodíš ze zad těžkou krosnu. Sklepeš studící sníh z ramen, zuješ mokré boty (to se skutečně v kruzích děje :-)). Na chvíli si sedneš ke kamnům. A rozmrzáš. Odpočíváš. Piješ čaj a cítíš, jak se ti teplo a život postupně roztéká zpět do celého těla. Sedíš, držíš horký hrnek, oheň praská, venku zuří blizzard a ty v klidu a teple jen sedíš, dýcháš, a třeba posloucháš příběhy ostatních poutníků. A vyprávíš jim ten svůj a oni ti naslouchají. Vyměňujete si zkušenosti z cest, radíte si, hecujete se pro další cesty…
Každý ví své a dohromady víte všechno.
Spolu v tichu a teple, v klidu, v bezpečí, ve společenství, spolu…a venku si zuří blizzard.

A pak, až ti uschnou ponožky a bunda a ty jsi občerstvený, se zase oblíkneš, rozloučíš. Hodíš na sebe krosnu, hmmm je nějak lehčí a boty pohodlnější a vyrazíš na další cestu ke svému cíli. I ten blizzard se zdá mírnější. A tak se ti jde lehčeji.
V kapsách si neseš vzpomínky na setkání s ostatnímy v útulně, a ty tě hřejí u srdce, dávají ti sílu a naději jít tvojí cestou dál.
A taky víš, že až to budeš potřebovat, zase tu útulnu najdeš. Za týden, za měsíc, za rok,.. až budeš potřebovat a chtít. 

Můžeš kdykoliv vstoupit, odpočinout si, ohřát se a občerstvit a víc nemusíš nic…
V útulně hlavně  "n e m u s í š".

Karel Tůma, provozovatel "Útulny na Plechárně" (Praha, Černý most) 


Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan