Výcvik
PŘESTAŇ BÝT HODNÝM KLUKEM

(7 večerů + víkendový workshop)

Výcvik "Přestaň být hodným klukem"

Připravujeme termíny pro rok 2022
Můžete nám zanechat email a v případě vypsání termínu vám dáme vědět

 

Jak se vysvobodit ze syndromu hodného kluka a žít pravdivý, naplněný a smysluplný mužský, partnerský, rodinný, pracovní život
aneb
Jak uzdravit svou mužskou sílu

Praha, Brno, Plzeň, český i slovenský online běh

7 večerů co 14 dní + víkendový workshop

 

VYBERTE SI PREZENČNÍ NEBO ONLINE BĚH

Transformační výcvik vedený mentory mužského kruhu, který vás posune ke zdravé mužské síle vnitřní svobodě a pravdivosti a definitivně změní váš život.

Termíny začátků výcviků

Připravujeme termíny pro rok 2022

 

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.

      CHCEŠ "OCHUTNÁVKU" VÝCVIKU ?      

PŘEDSTAVOVACÍ INTROVEČERY
k výcviku "Přestaň být hodným klukem"

Srdečně vás zveme na živé setkání formou představovacího (intro)večera, kdy se můžete zeptat na cokoliv k tomuto výcviku. Potkáte mentory osobně a díky tomu přímo zjistíte, zda je tento výcvik pro vás vhodnou cestou sebe-rozvoje.

Pokud se po absolvování intro večera rozhodnete do výcviku vstoupit, bude vám vstupné intro večera (250 Kč vč. DPH 21% / 10 EUR) odečteno z celkové ceny.

AKTUÁLNĚ NENÍ VYPSANÝ ŽÁDNÝ INTROVEČER

MŮŽETE ZDRAMA SHLÉDNOUT WEBINÁŘ VLADA TLČÍKA ZDE.

Co dělá, jak žije a prožívá hodný kluk:

 

 • říká ano i když ve skutečnosti myslí a cítí ne a toto nevyjádřené ne se stává posléze psychosomatickými blokádami a bolestmi a špatnou náladou
 • snaží se ostatním zavděčit a zalíbit a tomu podléhá vše, to z jeho těla dělá unaveného otroka
 • prožívá vinu a selhání, když ostatní nejsou vždy za všech okolností šťastní (především ženy), je často sexuálně nespokojený
 • upřednostňuje potřeby ostatních před svými vlastními a neustále a neví o tom, své potřeby dává na poslední místo
 • vyhýbá se konfrontacím a konfliktům, jak čert kříži pro vyjednání
 • nedokáže jasně vyjádřit, co chce (zejména v sexu a penězích, blízkém vztahu)
 • neumí si nastavit svoje hranice a pochybuje o své hodnotě
 • nezná svoji vizi, bojí se být autentický a pravdivý
 • znevažuje svou hodnotu i když je ve skutečnosti velmi hodnotný a kompetentní
 • má komplikovaný přístup ke zdrojům svojí síly a kreativity

Jeho život je jak loď bez kormidelníka a bez kapitána, zmítaná vlnami okolního oceánu a časem ztroskotá.

Za oponou toho všeho se skrývá úzkost s otázkou, kdo jsem já? Co je to pravda? Jak žít svůj vlastní autentický život? Jak si stát sám za sebou a mít přirozené hranice. Hodný kluk má jako každý člověk přirozené a zdravé potřeby, ale má výrazně oslabenou schopnost je projevit.

Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu, ve které nakoukneme pod masku „hodného kluka“. Začneme společně ve vzájemné podpoře a bezpečném prostředí dělat zásadní kroky na cestě k naší opravdovosti.

Chyťme kormidlo našich životů pevně do našich rukou.

Jak se projevuje zralý a pravdivý muž?

 • přijímá se takový, jaký je
 • je si vědom své nedokonalosti
 • nepotřebuje uznání ostatních
 • zná a stará se o svoje skutečné potřeby
 • prožívá a dokáže vyjádřit svoje emoce
 • umí si nastavit hranice
 • má vizi a ví, kam kráčí
 • buduje funkční a upřímné vztahy
 • zná svoji hodnotu
 • cítí svoje srdce
 • čelí svým strachů a učí se z nich
 • je vnitřně svobodný a šťastný
 • přijímá a naplno prožívá svoji sexualitu

Co získáš účastí ve výcviku?

 • náhled pod masku tvého hodného kluka
 • prostor a praktické metody pro rozvoj tvé autenticity a zdravého sebevyjádření
 • náhled svého příběhu jako základu života teď a tady
 • poznání vlastních autentických potřeb
 • rituál rozloučení s maskou hodného kluka
 • cvičení na uzdravení a probuzení mužské síly
 • vědomá terapeutická práce se strachem z odmítnutí a emoční a citové samoty
 • podporu skupiny na vaší cestě, inspiraci pro váš další rozvoj
 • přátelství ostatních chlapů - podporu věrohodného kruhu a důvěryhodných mužů na stejné cestě
 • kompletní funkční know-how jak z toho ven a podporu a vedení zkušených mentorů
 • celou řadu osvobozujících uvědomění a vhledů
 • jasné úkoly a parťáky v mezičase mezi setkáními
 • hlubší a pevnější kontakt a sepjetí se svojí pravdivostí

Výsledkem je, že se cítíš dobře, stabilně a sám sebou a zároveň jsi jasný a zřetelný pro ostatní a dokážeš sám dobře rozpoznat, kdy padáš zpět do syndromu hodného kluka a rozhodnout se žít podle svého pravdivého já.

Na jaře 2021 kurz probíhá v Praze, v Brně, v Bratislavě a v Plzni a současně se otevírá česká i slovenský online běh.
Skládá ze 7 večerů (3,5 hodiny) a víkendového workshopu.
 

Sebepoznávací a uzdravující dílna bude uzavřená:
maximálně 25 mužů

Obsah jednotlivých setkání

 • 1
  Vytvoření základny výcviku
  úvodní setkání, představení principů a metod, seznámení účastníků, sdílení a reflexe svého příběhu, nastavení osobní motivace pro výcvik, osobní trénink a úkol do dalšího setkání, osobní a společná rekapitulace osobního příběhu hodného kluka, zmapování, orientace.
 • 2
  NE workshop
  jak rozpoznat své pravdivé a autentické NE, trénink způsobů vyjádřování NE, jak využít tělo, emoce, mysl pro vyjádření NE, vedlejší pocity NE, jakými jsou vnitřní konflikty, vina a provinění, strach...
 • 3
  ANO workshop
  autentické ANO, čemu říkám skutečné ANO, jak poznám své autentické ANO, jak souvisí mé ANO s mými hodnotami a prioritami, inventura dlouhodobých ANO, kde se cítím zneužíván díky svému ANO
 • 4
  NEVÍM/NEUMÍM/NEDOKÁŽU workshop
  pravdivé nevím je lepší než vylhané VÍM, jak pracovat ve vztazích s tím, když NEVÍM; často je to o tom, že jako hodný kluk předstíráš kompetentnost a to, že víš a umíš, ve skutečnosti ale NEVÍŠ A NEUMÍŠ
 • 5
  Pravdivost a strach - vládce symptomu hodného kluka
  posílení odvahy být pravdivý, vědomé obětování odměny za hodno chlapectví; jakou cenu jako hodný kluk platíš za svůj syndrom
 • 6
  Pravdivost a strach
  rozpuštění toxického strachu, který máme z vlastních nutkavých představ, co by se stalo, “když” budu sám sebou a pravdivý a otevřený. Načerpáš odvahu překonávat toxický strach a znovu a znovu a znovu být pravdivý, poznat moudrost strachu
 • 7
  Nová vize a rozhodnutí
  Objevíš prostředí, chování, schopnosti a hodnoty, sebe, sounáležitost a povedeme tě ke konfirmaci pravdivého muže
 • 8
  Víkendový workshop - RITUÁL V PŘÍRODĚ
  přechodový rituál - smrt hodného kluka a vstup do nové síly, kompletní rekapitulace 7 workshopů a upevnění rozhodnutí a návyků, závazek další tvojí cesty

Jak budeme pracovat

Náplně večerů budou kruhy sdílení (council), pohybová cvičení, řízené imaginace, tanec, cvičení ve dvojících a meditační techniky, přednášky a úkoly.

Na víkendovém workshopu projdete klíčovým přechodovým rituálem hodného kluka: symbolickým a mystickým přerodem do zralejšího muže a opuštění hodného kluka. Celý víkend probíhá v přírodě a jeho hlavním smyslem je příprava na přechodový rituál a jeho následná integrace. Přechodový rituál představuje hlubokou a významnou výzvu, která s hodným chlapcem zdravě zatřese v základech. 

Mimo to bude celý výcvik provázen sérií úkolů a aktivit mezi setkáními, tak abys poznané věci zdravě převedl do svého života a zafixoval je v něm. Po celou dobu výcviku budete mít „v zádech“ podporu a energii skupiny a budete také pracovat se svými parťáky.

Být hodným klukem je strategie přežití (často vytvořená v dětství) – hodný kluk chce být se všemi zadobře, všem vyhovět, dělat všechno správně a věří, že mu to zaručí uznání, lásku, naplnění jeho potřeb a pohodový život. Tato strategie je nevědomá, a tak když to nefunguje, místo toho aby to hodný kluk zkusil jinak, začne se snažit ještě víc a přitom se stále diví proč ten pocit vnitřního štěstí a naplnění nepřichází.

Hodný kluk se na sebe často dívá a hodnotí se skrze oči ostatních (hlavně žen), chce být přijímán a tak svoji masku ladí a formuje podle toho, co si myslí, že se od něj očekává..

To hodného kluka stojí mnoho energie a odvádí ho to od jeho pravého jádra. Hodný kluk tak neví, kdo ve skutečnosti je, bezcílně bloumá bez vlastní vize a jen se snaží ze všech sil být navenek ten „perfektní hodnej chlápek“. Realitou však je, že se uvnitř stydí za to čím ve skutečnosti je, zakrývá svoje nedostatky, nedokáže vyjádřit svoje skutečné potřeby a převzít za ně zodpovědnost. Bojí se kritiky, a proto se raději drží při zemi. Dalším důsledkem této masky je, že hodný kluk není upřímný, chce mít nad vším kontrolu a je skrytě manipulativní, vnitřně nespokojený a má často problémy ve vztazích se ženami, protože se řídí heslem „dává aby dostal“.

Možná se tě týká něco z uvedeného, možná všechno. Každopádně tento výcvik slouží k tomu, aby z tebe ta maska a slupka hodného kluka byla navždy stržena a žil jsi dál, více ze svého pravdivého a celistvého já-dra.

Cena výcviku

Celkem 9 900 Kč + DPH 21%, tj. celkem 11 979 Kč.
Částku lze rozložit do 3 splátek, jinak se platí rezervační záloha + doplatek celého kurzu.
Sleva 10% při úhradě celkové ceny najednou.
(Součástí úhrady není platba za ubytování a stravu na víkendovém workshopu v ceně cca 1600 Kč, platba proběhne na místě akce.)

Místo na kurzu je rezervováno po zaplacení zálohy (2 420 Kč vč. DPH 21 %) či plné ceny výcviku (11 979 Kč vč. DPH 21 %).

Průvodci výcviku

Výcviky vedou zkušení a vyškolení mentoři mužského kruhu a koučové, kteří pracují s muži a pro muže a jejich osobní rozvoj již několik let, provedli a zrealizovali desítky seminářů a výcviků, on-line konferencí.

Karel Tůma - Praha

mentor a průvodce
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,…. Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc. Vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) je doručovat…

Jan Prokopec - český online běh

mentor a průvodce
Poté co jsem sloužil 25 let jako voják z povolání jsem ve 40 letech otočil kormidlo života a působím jako mentor a facilitátor. Fascinují mne pokroky, které jsem sám získal díky výcviku „mužská síla“ a možnosti, které mi to do života přináší a rád je předávám dál. Mým mottem je: posouvat lidi dál. Ale první krok je pouze na každém z vás!

Jan Čermák - český online běh

mentor a kouč
Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí, vystudovaný ekonom, personalista, kouč a facilitátor mužských kruhů. Prvních třicet let jsem svůj život žil a táhnul hlavou. Se svým srdcem jsem byl jen málo ve spojení. Na cestu k němu jsem se vydal díky narození mé dcery. Cesta vedla přes terapii, rodinné konstelace, kineziologii, a zavedla mě až do výcviku Mužská síla. Zjistil jsem, že mužský kruh je místo, kam patřím. Místo, kde jsem doma. Věřím, že každý člověk se narodil, aby byl králem v království svého vlastního života. Věřím, že každý umí překonat těžkosti a výzvy, se kterými se v životě potýká. Stačí nám vytvořit podmínky a prostor pro nalezení vlastního osobitého způsobu, jak žít svůj život. Stačí někdo, kdo nás vidí, věří v nás, respektuje nás a podporuje takové, jací jsme. Stačí najít tuhle osobu sám v sobě. Já jsem tenhle dar v mužském kruhu dostal a cítím volání tenhle dar předávat dále.

Vladimír Tlčík - Bratislava a slovenský online věh

Kouč, etikoterapeut, mentor
Keby sa ma niekto spýtal, tak pred 7 rokmi , aby som povedal niečo o sebe, bolo by to , že som úspešný podnikateľ s 20 ročnou praxou v ubytovacích službách pre priemysel a stavebníctvo, zamestnávam vo firme 70 ľudí. Som rozvedený a mám 2 dospelé deti. Čo by ste sa vlastne o mne, ako človeku dozvedeli ? V podstate nič . Aký som bol, ako som sa správal k ľuďom ? Bol som súťaživý a ctižiadostivý , pri dosahovaní cieľa často manipulatívny, občas aj arogantný. Myslel som si počas manželstva, že milujem svoju ženu a viem, čo je láska, a pritom som bol žiarlivec a ,,dobrý chlapec,, . Žil som v mnohých bludoch a sebaklamoch. Po rozvode bolo obdobie plné hnevu, sklamania, sebaľútosti a frustrácie, obviňovanie seba a druhých. Zatrpkol som k ženám, čo ma doviedlo k striedaniu žien a alkoholu. Navonok som mal spoločenskú masku a pôsobil som ako silný a sebavedomý muž, no v skutočnosti som bol slabým mužom so siláckymi rečami. Stál som nad priepasťou a pozeral som na jej dno. Vtedy prišla veľká zmena v mojom živote a začal som pracovať na vlastnom sebarozvoji a sebapoznaní. Kládol som si otázky , ako ma ovplyvňuje moja minulosť, detstvo, prostredie, či robím vedomé a slobodné rozhodnutia alebo som ovplyvnený nejakými programami, koreňovými vzorcami, ktoré mám v sebe hlboko zakorenené a fungujem ako automat, ktorý je zacyklený do stále sa opakujúcich problémových situácií, len s iným osobami. Navštevoval som rôzne kurzy, semináre a školy, ako napr. Cesta pravého muža. Práve na Vision Queste ( a tiež pri meditáciach v tme) mi prišlo životné rozhodnutie, že ukončím 25 ročné podnikanie v doterajšom businesse, a že chcem viac pracovať s ľuďmi. Začal som sprevádzať a podporovať ľudí pri hľadaní ich lepšej budúcnosti a riešenia problémových situácií, pri hľadaní príčin, čo spôsobuje stále sa opakujúce problémové situácie a utrpenie, a pomáham pri liečení ich emočných zranení. Stal som sa koučom, etikoterapeutom a mentorom. A kto som v skutočnosti dnes ? Som muž , ktorý stojí pevne na svojich nohách, a vie, kam kráča. S odhodlaním, silou, vôľou a láskou kráčam k napĺňaniu môjho poslania, ktorým je spájanie ľudí medzi sebou a hlavne so svojím vnútrom, so svojím srdcom a dušou. Viem, že idem správnym smerom k môjmu cieľu , ktorým je celistvosť, harmónia a rovnováha vo všetkých oblastiach života a vo vzťahoch k sebe samému, k manželke, rodine, priateľom, kolegom, ľuďom, spoločnosti, Matke Zemi a Univerzu,či Bohu.

Martin Šinal - Plzeň

mentor a kouč
Je to několik let co jsem se začal dívat za oponu. Za oponu naučenýho chování, vzorců a stereotypů. Občas ale přestaly dávat smysl v některých situacích, neuměly odpovídat na otázky. Například co je to mužství? Jak (ho) žít? co je vize? proč mě ta žena tak rozhodila? Jak stereotypy erodovaly, tak se ke mě dostávaly i pocity, který jsem do tý doby měl velmi silně pod kontrolou.Prošel jsem zmatkem, rozložením a naštěstí i složením. Potkal jsem a poznal spoustu mých záchranných brzd/vzorců - hodnýho kluka, pak vzorec co mi vybíral partnerky, vnitřního účetního a celou plejádu dalších vzorců ... bylo jich snad stejně jako vzorců vysokoškolský matematiky 🙂 Po prozření co je za oponou a několika letech k tomu jsem se rozhodl vytvořit komunitu chlapů, kteří na sobě chtějí taky pracovat a scházet se, díky tomu fungují Mužské kruhy v Plzni. Stejně tak asistuji na výcvicích mužské síly, účastním se výcviku průvodců Vision Questu. A čím dám tím víc poznávám kdo jsem.