Výcvik
PŘESTAŇ BÝT HODNÝM KLUKEM

(7 večerů + víkendový workshop)

Výcvik "Přestaň být hodným klukem"

Jak se vysvobodit ze syndromu hodného kluka a žít pravdivější, plnější a smysluplnější mužský, partnerský, rodinný a pracovní život
aneb
Jak přestat být hodným klukem

7 večerů + víkendový workshop

Transformační výcvik vedený mentory mužského kruhu, který vás posune ke zdravé mužské síle vnitřní svobodě a pravdivosti a velmi významně změní váš život.

OTEVÍRANÉ VÝCVIKY

1203
Výcvik vede Karel Tůma. Jak se vysvobodit ze syndromu hodného…
0304
Výcvik vede Jan Čermák. Jak se vysvobodit ze syndromu hodného…
0605
Výcvik vede Jan Prokopec. Jak se vysvobodit ze syndromu hodného…

PROBÍHAJÍCÍ VÝCVIKY

2709
Výcvik vede Jan Čermák. Jak se vysvobodit ze syndromu hodného…
2009
Výcvik vede Martin Šinal. Jak se vysvobodit ze syndromu hodného…
2009
Výcvik vede Jan Čermák a Jan Prokopec. Jak se vysvobodit ze…
1209
Výcvik vede Karel Tůma. Jak se vysvobodit ze syndromu hodného…

PŘEDSTAVOVACÍ INTROVEČERY
k výcviku Přestaň být hodným klukem

2202

Kruh s Karlem Tůmou - Přestaň být hodným klukem, buď raději sám sebou

22.2. 2024 18:30Prostor 8, Šmilovského 8 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Otevřený večerní mužský kruh, 300 Kč, vede Karel Tůma (724…
2802
Tři důvody proč mají “hodní kluci” vztahy se ženami na…
0603
Introvečer vede Jan Čermák a Karel Tůma

Máš zájem o jiný termín?

Pokud máš zájem o jiný termín výcviku, prosím zaregistruj se.
Jakmile budou vypsané další termíny výcviku, budeme tě kontaktovat.

Na jaře 2024 plánujeme otevřít opět dva běhy v Praze a jeden v Plzni.
Pokud bude zájem, jsme otevření možnosti otevřít výcvik také v Brně a Ostravě, případně online.

Co dělá, co prožívá a jak žije hodný kluk

 

 • Říká ano i když ve skutečnosti myslí a cítí ne. Toto nevyjádřené ne se stává posléze zdrojem hněvu a odporu vůči sobě samému, permanentně špatnou náladou a psychosomatických potíží.
 • Snaží se ostatním za každou cenu zavděčit, zalíbit, získat od nich lásku, potvrzení a přijetí. To z něj dělá unaveného otroka cizích potřeb.
 • Prožívá vinu a selhání, když ostatní nejsou vždy a za všech okolností šťastní (především ženy), je často sexuálně nespokojený.
 • Upřednostňuje neustále potřeby ostatních před svými vlastními. Neví o tom, že své potřeby dává na poslední místo.
 • Vyhýbá se za každou cenu konfrontacím a konfliktům, protože se jich bojí. 
 • Nedokáže jasně vyjádřit, co chce (zejména v blízkých vztazích, při milování, ohledně peněz)
 • Neumí si nastavit svoje hranice a pochybuje o své hodnotě.
 • Nezná svoji vizi, bojí se být autentický a pravdivý.
 • Znevažuje svou hodnotu, i když je ve skutečnosti kompetentní a hodný úcty a respektu.
 • Má komplikovaný přístup ke zdrojům svojí síly a kreativity.
 • Život, který chce žít, žije tajně a někdy jen ve své hlavě. 

Jeho život je jak loď bez kormidelníka a bez kapitána, zmítaná vlnami okolního oceánu a časem ztroskotá.

Za oponou toho všeho se skrývá úzkost s otázkou, kdo jsem já? Co je to pravda? Jak žít svůj vlastní autentický život? Jak si stát sám za sebou a mít přirozené hranice. Hodný kluk má jako každý člověk přirozené a zdravé potřeby, ale má výrazně oslabenou schopnost je projevit.

Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu, ve které nakoukneme pod masku „hodného kluka“. Začneme společně ve vzájemné podpoře a bezpečném prostředí dělat zásadní kroky na cestě k naší opravdovosti.

Chyťme kormidlo našich životů pevně do našich rukou.

Jak se projevuje zralý a pravdivý muž?

 • přijímá se takový, jaký je
 • je si vědom své nedokonalosti
 • nepotřebuje uznání ostatních
 • zná a stará se o svoje skutečné potřeby
 • prožívá a dokáže vyjádřit svoje emoce
 • umí si nastavit hranice
 • má vizi a ví, kam kráčí
 • buduje funkční a upřímné vztahy
 • zná svoji hodnotu
 • cítí svoje srdce
 • čelí svým strachů a učí se z nich
 • je vnitřně svobodný a šťastný
 • přijímá a naplno prožívá svoji sexualitu

Co získáš účastí ve výcviku?

 • náhled pod masku tvého hodného kluka
 • prostor a praktické metody pro rozvoj tvé autenticity a zdravého sebevyjádření
 • náhled svého příběhu jako základu života teď a tady
 • poznání vlastních autentických potřeb
 • rituál rozloučení s maskou hodného kluka
 • cvičení na uzdravení a probuzení mužské síly
 • vědomá terapeutická práce se strachem z odmítnutí a emoční a citové samoty
 • podporu skupiny na vaší cestě, inspiraci pro váš další rozvoj
 • přátelství ostatních chlapů - podporu věrohodného kruhu a důvěryhodných mužů na stejné cestě
 • kompletní funkční know-how jak z toho ven a podporu a vedení zkušených mentorů
 • celou řadu osvobozujících uvědomění a vhledů
 • jasné úkoly a parťáky v mezičase mezi setkáními
 • hlubší a pevnější kontakt a sepjetí se svojí pravdivostí

Výsledkem je, že se cítíš dobře, stabilně a sám sebou a zároveň jsi jasný a zřetelný pro ostatní a dokážeš sám dobře rozpoznat, kdy padáš zpět do syndromu hodného kluka a rozhodnout se žít podle svého pravdivého já.

Záznamy webinářů na téma hodný kluk

Záznam webináře SYNDROM HODNÉHO KLUKA | 14.6. 2022

Webinář MILOSTNÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT HODNÉHO KLUKA | 28. 6. 2022

Praktický webinář pro hodné kluky | Martin Šinal a Karel Tůma
 

Organizační informace k výcviku

výcvik sestává ze 7 večerních setkání (1x za 14 dní)
+
1 víkendový workshop

Obsah jednotlivých setkání

 • 1
  Vytvoření základny výcviku
  úvodní setkání, představení principů a metod, seznámení účastníků, sdílení a reflexe svého příběhu, nastavení osobní motivace pro výcvik, osobní trénink a úkol do dalšího setkání, osobní a společná rekapitulace osobního příběhu hodného kluka, zmapování, orientace.
 • 2
  NE workshop
  jak rozpoznat své pravdivé a autentické NE, trénink způsobů vyjádřování NE, jak využít tělo, emoce, mysl pro vyjádření NE, vedlejší pocity NE, jakými jsou vnitřní konflikty, vina a provinění, strach...
 • 3
  ANO workshop
  autentické ANO, čemu říkám skutečné ANO, jak poznám své autentické ANO, jak souvisí mé ANO s mými hodnotami a prioritami, inventura dlouhodobých ANO, kde se cítím zneužíván díky svému ANO
 • 4
  NEVÍM/NEUMÍM/NEDOKÁŽU workshop
  pravdivé nevím je lepší než vylhané VÍM, jak pracovat ve vztazích s tím, když NEVÍM; často je to o tom, že jako hodný kluk předstíráš kompetentnost a to, že víš a umíš, ve skutečnosti ale NEVÍŠ A NEUMÍŠ
 • 5
  Pravdivost a strach - vládce symptomu hodného kluka
  posílení odvahy být pravdivý, vědomé obětování odměny za hodno chlapectví; jakou cenu jako hodný kluk platíš za svůj syndrom
 • 6
  Pravdivost a strach
  rozpuštění toxického strachu, který máme z vlastních nutkavých představ, co by se stalo, “když” budu sám sebou a pravdivý a otevřený. Načerpáš odvahu překonávat toxický strach a znovu a znovu a znovu být pravdivý, poznat moudrost strachu
 • 7
  Nová vize a rozhodnutí
  Objevíš prostředí, chování, schopnosti a hodnoty, sebe, sounáležitost a povedeme tě ke konfirmaci pravdivého muže
 • 8
  Víkendový workshop
  přechodový rituál - smrt hodného kluka a vstup do nové síly, kompletní rekapitulace 7 workshopů a upevnění rozhodnutí a návyků, závazek další tvojí cesty

Jak budeme pracovat

Náplně večerů budou kruhy sdílení (council), pohybová cvičení, řízené imaginace, tanec, cvičení ve dvojících a meditační techniky, přednášky a úkoly.

Na víkendovém workshopu projdete klíčovým přechodovým rituálem hodného kluka: symbolickým a mystickým přerodem do zralejšího muže a opuštění hodného kluka. Celý víkend probíhá v přírodě a jeho hlavním smyslem je příprava na přechodový rituál a jeho následná integrace. Přechodový rituál představuje hlubokou a významnou výzvu, která s hodným chlapcem zdravě zatřese v základech. 

Mimo to bude celý výcvik provázen sérií úkolů a aktivit mezi setkáními, tak abys poznané věci zdravě převedl do svého života a zafixoval je v něm. Po celou dobu výcviku budete mít „v zádech“ podporu a energii skupiny a budete také pracovat se svými parťáky.

Být hodným klukem je strategie přežití (často vytvořená v dětství) – hodný kluk chce být se všemi zadobře, všem vyhovět, dělat všechno správně a věří, že mu to zaručí uznání, lásku, naplnění jeho potřeb a pohodový život. Tato strategie je nevědomá, a tak když to nefunguje, místo toho aby to hodný kluk zkusil jinak, začne se snažit ještě víc a přitom se stále diví proč ten pocit vnitřního štěstí a naplnění nepřichází.

Hodný kluk se na sebe často dívá a hodnotí se skrze oči ostatních (hlavně žen), chce být přijímán a tak svoji masku ladí a formuje podle toho, co si myslí, že se od něj očekává..

To hodného kluka stojí mnoho energie a odvádí ho to od jeho pravého jádra. Hodný kluk tak neví, kdo ve skutečnosti je, bezcílně bloumá bez vlastní vize a jen se snaží ze všech sil být navenek ten „perfektní hodnej chlápek“. Realitou však je, že se uvnitř stydí za to čím ve skutečnosti je, zakrývá svoje nedostatky, nedokáže vyjádřit svoje skutečné potřeby a převzít za ně zodpovědnost. Bojí se kritiky, a proto se raději drží při zemi. Dalším důsledkem této masky je, že hodný kluk není upřímný, chce mít nad vším kontrolu a je skrytě manipulativní, vnitřně nespokojený a má často problémy ve vztazích se ženami, protože se řídí heslem „dává aby dostal“.

Možná se tě týká něco z uvedeného, možná všechno. Každopádně tento výcvik slouží k tomu, aby z tebe ta maska a slupka hodného kluka byla navždy stržena a žil jsi dál, více ze svého pravdivého a celistvého jádra.

Cena výcviku a platební podmnínky

Nabízíme tři možnosti způsobu plateb.
Hodnota celého výcviku je 11 900 Kč a je možné ji zaplatit
(1) najednou s 10% slevou , zaplatíte tedy 10710 Kč, nebo
(2) zaplatit rezervační zálohu ve výši 2600 Kč a do začátku výcviku doplatek ve výši 9300 Kč anebo
(3) zaplatit rezervační zálohu ve výši 2600 Kč a poté zaplatit 4 měsíční splátky ve výši 2325 Kč v průběhu výcviku.

Vaše místo ve výcviku bude jisté po přijetí celkové platby nebo rezervační zálohy.

 

Průvodci výcviku

Výcviky vedou zkušení a vyškolení mentoři mužského kruhu a koučové, kteří pracují s muži a pro muže a jejich osobní rozvoj již několik let, provedli a zrealizovali desítky seminářů a výcviků, on-line konferencí.

Karel Tůma - Praha

mentor a průvodce
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,…. Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc. A vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) ale je doručovat…

Jan Prokopec - Praha

mentor a průvodce
Oženil jsem se s krásnou ženou měl 2 krásné dcery a najednou jsem měl pocit, že jde vše blbě. Krize a zpočátku pocit, že chyba je jen v tom druhém. Můj život, ten kamínek, který uvolnil lavinu, byla kniha Rádce pravého muže. Uvědomil jsme si, že trpím syndromem hodného kluka. Časem jsem odešel jsem z armády, kde jsem strávil 25 let a začal novou životní pouť. Od roku 2018 působím jako mentor a facilitátor. Fascinují mne pokroky, které jsem sám udělal a možnosti, které mi to do života přineslo. Rád je předám dál. Ale první krok ke změně, to že jej chcete udělat, je pouze na každém z vás!

Jan Čermák - Praha

mentor a kouč
Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí, vystudovaný ekonom, personalista, kouč a facilitátor mužských kruhů. Prvních třicet let jsem svůj život žil a táhnul hlavou. Se svým srdcem jsem byl jen málo ve spojení. Na cestu k němu jsem se vydal díky narození mé dcery. Cesta vedla přes terapii, rodinné konstelace, kineziologii, a zavedla mě až do výcviku Mužská síla. Zjistil jsem, že mužský kruh je místo, kam patřím. Místo, kde jsem doma. Věřím, že každý člověk se narodil, aby byl králem v království svého vlastního života. Věřím, že každý umí překonat těžkosti a výzvy, se kterými se v životě potýká. Stačí nám vytvořit podmínky a prostor pro nalezení vlastního osobitého způsobu, jak žít svůj život. Stačí někdo, kdo nás vidí, věří v nás, respektuje nás a podporuje takové, jací jsme. Stačí najít tuhle osobu sám v sobě. Já jsem tenhle dar v mužském kruhu dostal a cítím volání tenhle dar předávat dále.

Martin Šinal - Plzeň

mentor a kouč
Je to několik let co jsem se začal dívat za oponu. Za oponu naučenýho chování, vzorců a stereotypů. Občas ale přestaly dávat smysl v některých situacích, neuměly odpovídat na otázky. Například co je to mužství? Jak (ho) žít? co je vize? proč mě ta žena tak rozhodila? Jak stereotypy erodovaly, tak se ke mě dostávaly i pocity, který jsem do tý doby měl velmi silně pod kontrolou.Prošel jsem zmatkem, rozložením a naštěstí i složením. Potkal jsem a poznal spoustu mých záchranných brzd/vzorců - hodnýho kluka, pak vzorec co mi vybíral partnerky, vnitřního účetního a celou plejádu dalších vzorců ... bylo jich snad stejně jako vzorců vysokoškolský matematiky 🙂 Po prozření co je za oponou a několika letech k tomu jsem se rozhodl vytvořit komunitu chlapů, kteří na sobě chtějí taky pracovat a scházet se, díky tomu fungují Mužské kruhy v Plzni. Stejně tak asistuji na výcvicích mužské síly, účastním se výcviku průvodců Vision Questu. A čím dám tím víc poznávám kdo jsem.