Výcvik
PŘESTAŇ BÝT HODNÝM KLUKEM:
BUĎ SÁM SEBOU

(7 večerů + víkendový workshop)

Neustále se se snažíš zalíbit ostatním? 

 

Neumíš se postavit za sebe nebo za ty,na kterých ti záleží?

 

Je pro tebe výzva říct NE a DOST druhým?

 

Vyhýbáš se konfliktu za každou cenu?

 

Neumíš si říct o to, co potřebuješ?

 

Je pro tebe těžké mluvit o tom, co cítíš? 

 

Jsi nespokojený ve svém partnerském vztahu, v rodině nebo v práci? 

Věříš tomu, že když budeš hodný, spolehlivý a uděláš pro všechny první poslední, tak že povedeš spokojený a bezproblémový život?

A ono stále nic?

Mnoho mužů svádí vinu za tenhle stav na druhé. Chce to odvahu si připustit, že se na tom nějak podílí a začít zkoumat jak.

A současně bez téhle odvahy změna nenastane. 

Chceš změnu k lepšímu? 

Rozhodl ses převzít za svůj život odpovědnost? 

Jsi ochotný do sebe a do svého života investovat svůj čas, peníze a energii?

 

Pokud ano, tak tě zveme do výcviku Přestaň být „hodným klukem”*: Buď sám sebou

* Syndrom hodného kluka je termín pro soubor příznaků a chování, který se v nějaké podobě týká naprosté většiny lidí v dospělém věku. Pokud jsi na většinu otázek v první části této stránky odpověděl „ANO“ velmi pravděpodobně se týká i tebe.  

Výcvik "Přestaň být hodným klukem:

Buď sám sebou"

Jak se vysvobodit ze syndromu hodného kluka a žít pravdivější, plnější a smysluplnější, partnerský, rodinný a pracovní život?
aneb

Jak přestat být hodným klukem ...
... a být sám sebou.

7 večerů + víkendový workshop

Transformační výcvik vedený mentory mužského kruhu, který vás posune ke zdravé mužské síle vnitřní svobodě a pravdivosti a velmi významně změní váš život.

Cesta vede skrze kratší výcvik vedený mentory Mužského kruhu, který tě posune ke zdravému sebevědomí, sebeprosazení, vnitřní svobodě, pravdivosti a velmi významně změní tvůj život.

Tento výcvik se sestává se 7 večerů a víkendového workshopu.

OTEVÍRANÉ VÝCVIKY
- vyber si termín

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.

PROBÍHAJÍCÍ VÝCVIKY

0306
Výcvik vede Jan Prokopec. Jak se vysvobodit ze syndromu hodného…
0904
Výcvik vede Karel Tůma. Jak se vysvobodit ze syndromu hodného…
0304
Výcvik vede Jan Čermák. Jak se vysvobodit ze syndromu hodného…

PŘEDSTAVOVACÍ INTROVEČERY
k výcviku Přestaň být hodným klukem

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.

Pokud není vypsaný žádný představovací večer, můžeš zhlédnout některý ze záznamů představovacích online večerů z minulosti. 

záznam online webinář

záznam online webinář

záznam online webinář

Co dělá, co prožívá a jak žije muž se syndromem hodného kluka

 

 • Má neuspokojivé vztahy s lidmi okolo sebe. Se svou partnerkou, svými rodiči a dalšími příbuznými, s kolegy a nadřízeným v práci. 
 • Snaží se ostatním za každou cenu zavděčit, zalíbit, získat od nich lásku, potvrzení a přijetí. To z něj dělá vyčerpaného otroka ostatních.
 • Říká ano i když ve skutečnosti myslí a cítí ne. Toto nevyjádřené ne se stává posléze zdrojem hněvu a odporu vůči sobě samému, permanentně špatnou náladou a základem psychosomatických potíží.
 • Prožívá vinu a selhání, když ostatní nejsou vždy a za všech okolností šťastní (především ženy), je často sexuálně nespokojený.
 • Upřednostňuje neustále potřeby ostatních před svými vlastními. Aniž by to věděl, dává své potřeby na poslední místo.
 • Vyhýbá se za každou cenu konfrontacím a konfliktům, protože se jich bojí.
 • Nedokáže jasně vyjádřit, co chce a potřebuje (zejména v blízkých vztazích, při milování, ohledně peněz)
 • Necítí se komfortně s ostatními muži, neustále s nimi soutěží nebo předstírá, že není jako oni
 • Neumí ostatním nastavit hranice a říct jim dost nebo ne.
 • Bojí se toho, že ostatní přijdou na to, jaký ve skutečnosti je. Skrývá svou nedokonalost, své chyby a svoje emoce. Je převážně v hlavě.
 • Nezná svoji vizi, bojí se být autentický a pravdivý.
 • Pochybuje o své hodnotě, i když je ve skutečnosti kompetentní a hodný úcty a respektu.
 • Žije život na půl plynu a podle představ ostatních.
 • Není v kontaktu se zdroji svojí vnitřní síly, kreativity a svými talenty. 
 • Život, který chce žít, žije tajně a někdy jen ve svých snech a představách.

Jeho život připomíná plavbu lodi bez kormidelníka a bez kapitána, která je vydaná počasí, nad kterým nemá žádnou kontrolu. A jen málokdy dopluje šťastně ke svému cíli.

Za oponou toho všeho se skrývá úzkost s otázkou Jak žít svůj vlastní život podle sebe? Jak být pravdivý k ostatním? Jak si stát sám za sebou a udržet své osobní hranice. Jak získat od života to, co potřebuji a chci? A jak to otevřeně vyjádřit? Jak žít spokojený a naplněný život? 

Vydej se s námi na cestu pod svou masku „hodného kluka“, za kterou se skrývá tvé skutečné já. Začneš společně s dalšími muži v bezpečném prostředí objevovat, kdo jsi pod touhle maskou. Ve vzájemné podpoře, a zprvu v bezpečném prostředí začneš dělat zásadní kroky k tomu, abys žil život, který toužíš žít. 

Chyť kormidlo svého života pevně do svých rukou a buď sám sebou. Všechny ostatní role jsou už obsazené. 

Jak se projevuje zralý a pravdivý muž, který je sám sebou?

 • přijímá se takový, jaký je
 • je si vědom své nedokonalosti stejně jako svých předností
 • žije život podle sebe a už nepotřebuje uznání ostatních
 • zná svoje skutečné potřeby a převzal odpovědnost za jejich naplnění
 • prožívá a dokáže vyjádřit svoje emoce
 • umí nastavit hranice druhým, tak i sobě
 • má vizi a ví, kam kráčí
 • buduje vztahy, ve kterých je spokojený
 • zná svoji hodnotu
 • je k druhým i k sobě upřímný
 • dokáže ustát svůj strach a stud
 • je vnitřně svobodný a šťastný
 • přijímá a naplno prožívá svoji sexualitu
 • jedná laskavě k ostatním, pokud to tak cítí
 • dokáže se podřídit stejně jako stát pevně za sebou, svým a svými

Tohle je cíl cesty, na kterou tě zveme. 

Co získáš účastí ve výcviku?

 • objevíš, kdo jsi pod maskou hodného kluka
 • naučíš se všímat situací, kdy se chováš jakou “hodný kluk” a postupně začneš své chování v těhle situacích měnit
 • zažiješ to, že být pravdivý, být sám sebou je to nejlepší, co pro sebe můžeš udělat
 • osvojíš si v bezpečném prostředí, jak nastavit druhým hranice a jak zdravě vyjádřit sebe
 • poznáš vlastní potřeby a naučíš se je vyjadřovat
 • naučíš se bez studu mluvit o sobě a o tom, co cítš
 • rituálně se rozloučíš s maskou hodného kluka
 • probudíš svou vnitřní sílu pro to žít vlastní život
 • naučíš se být se svým strachem z odmítnutí, strachem projevit se a mluvit o vlastních emocích a citech, a překonat je
 • zažiješ podporu mužské skupiny, získáš od ostatních mužů inspiraci pro svůj život a stejně jako oni od tebe
 • uvolníš se ve společnosti dalších mužů, možná získáš pár přátel mezi muži - dalšími účastníky výcviku
 • získáš inspiraci od zkušených průvodců výcvikem a vytvoříš si na jejím základě vlastní vizi, co pro tebe znamená být sám sebou
 • najdeš v sobě sílu začít měnit svoje vztahy s ostatními lidmi, aby ti v nich bylo dobře
 • dostaneš pozvání k úkolům, skrze které začneš odkládát masku hodného kluka
 • získáš parťáky, kteří tě podpoří v jejich plnění, a kteří ti dají pocit, že v tom nejsi sám mezi jednotlivými setkáními
 • získáš hlubší a pevnější kontakt s tvým pravdivým, autentickým já

Výsledkem je, že se cítíš dobře, stabilně a sám sebou a zároveň jsi jasný a zřetelný pro ostatní a dokážeš sám dobře rozpoznat, kdy padáš zpět do syndromu hodného kluka a rozhodnout se žít podle svého pravdivého já.

Záznamy webinářů na téma hodný kluk

Záznam webináře SYNDROM HODNÉHO KLUKA | 14.6. 2022

Webinář MILOSTNÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT HODNÉHO KLUKA | 28. 6. 2022

Praktický webinář pro hodné kluky | Martin Šinal a Karel Tůma
 

Organizační informace k výcviku

7 večerních setkání (1x za 14 dní)
+
1 víkendový workshop

Obsah jednotlivých setkání

 • 1
  Úvodní setkání
  Seznámení účastníků, představení kruhu a jeho principů, reflexe vlastního příběhu a orientace v symptomech a vnitřní dynamice syndromu hodného kluk, nastavení osobní motivace pro výcvik, představení systému práce mezi jednotlivými večery.
 • 2
  NE workshop
  Obnovení kontaktu s osobními hranicemi, rozpoznání jejich narušení a znovuobjevení schopnosti říkat otevřeně pravdivé a autentické NE (Dost, Stop), trénink způsobů vyjádřování NE, jak využít tělo, emoce, mysl pro vyjádření NE, setkání se s pocity blokujícími nebo stěžujícími vyjádření NE, jakými jsou vnitřní konflikty, vina a provinění, strach.
 • 3
  ANO workshop
  Autentické ANO, inventura toho, čemu říkám skutečné ANO, jak poznám své autentické ANO, jak souvisí mé ANO s mými hodnotami a prioritami, inventura dlouhodobých ANO, jejich potvrzení nebo revize
 • 4
  NEVÍM/NEUMÍM/NEDOKÁŽU workshop
  Pravdivé NEVÍM je lepší než vylhané VÍM, jak pracovat ve vztazích s tím, když NEVÍM; často je to o tom, že jako hodný kluk předstíráš kompetentnost a to, že víš a umíš, ve skutečnosti ale NEVÍŠ A NEUMÍŠ, útěk do NEVÍM, když se obáváme dopadu našeho VÍM na náš život
 • 5
  Pravdivost a strach
  Posílení odvahy být pravdivý, vědomé obětování odměny za hodno chlapectví; jakou cenu jako hodný kluk platíš za svůj syndrom, setkání se se strachem a studem, hlavními emocemi, před kterými nás syndrom hodného kluka chrání, a objevení jejich moudrosti
 • 6
  Pravdivost a strach
  Rozpuštění toxického strachu, který máme z vlastních nutkavých představ, co by se stalo, “když” budu sám sebou a pravdivý a otevřený. Načerpání odvahy překonávat toxický strach a znovu a znovu a znovu být pravdivý.
 • 7
  Nová vize
  Objevíš prostředí, chování, schopnosti a hodnoty, sebe, sounáležitost a povedeme tě ke konfirmaci pravdivého muže a stvoření či aktualizaci tvé osobní vize pro své autentické a pravdivé mužství
 • 8
  Víkendový workshop
  Přechodový rituál - symbolická smrt syndromu hodného kluka v tobě a vstup do nové síly, kompletní rekapitulace 7 workshopů a upevnění rozhodnutí a návyků, závazek další tvojí cesty
 • 9
  Osobní konzultace s mentorem
  1 individuální sezení v rozsahu 1 hodiny osobně či online

Jak budeme pracovat

Náplně večerů budou přednášky pro kontakt s tématy, kruh pro sdílení, pohybová cvičení, řízené imaginace, tanec, cvičení ve dvojících i větších skupinách, meditační a mindfulness techniky a úkoly mezi jednotlivými večery. V případě výcviku s večery online budou metody upraveny tak, aby se hodily pro tento způsob setkání. 

Na víkendovém workshopu projdete přechodovým rituálem symbolickým a mystickým přerodem do zralejšího verze sebe sama a opuštění syndromu hodného kluka. Víkend obvykle probíhá v přírodě a jeho hlavním smyslem je příprava na přechodový rituál a jeho následná integrace. Přechodový rituál představuje hlubokou a významnou výzvu, která s hodným chlapcem zdravě zatřese v základech. 

Mimo to bude celý výcvik provázen sérií úkolů a aktivit mezi setkáními, tak abys poznané věci zdravě převedl do svého každodenního života a zafixoval je v něm. Po celou dobu výcviku budete mít „v zádech“ podporu a energii skupiny a budete také pracovat se svými parťáky z výcviku. 

Být  „hodným klukem” je strategie přežití, často vytvořená v dětství.  „Hodný kluk” chce být se všemi zadobře, všem vyhovět, dělat všechno správně a věří, že mu to zaručí uznání, lásku, naplnění jeho potřeb a pohodový život. Tato strategie je zpočátku nevědomá, a tak když to nefunguje, místo toho aby to  „hodný kluk” zkusil jinak, začne se snažit ještě víc a přitom se stále diví proč ten pocit vnitřního štěstí a naplnění nepřichází.

Hodný kluk se na sebe často dívá a hodnotí se skrze oči ostatních (hlavně žen), chce být přijímán a tak svoji masku ladí a formuje podle toho, co si myslí, že se od něj očekává.

To  „hodného kluka” stojí mnoho energie a odvádí ho to od jeho pravého jádra.  „Hodný kluk” tak neví, kdo ve skutečnosti je, bezcílně bloumá bez vlastní vize a jen se snaží ze všech sil být navenek ten „perfektní hodnej chlápek“. Realitou však je, že se uvnitř stydí za to čím ve skutečnosti je, zakrývá svoje nedostatky, nedokáže vyjádřit svoje skutečné potřeby a převzít za ně odpovědnost. Bojí se kritiky, a proto se raději drží při zemi. Dalším důsledkem této masky je, že  „hodný kluk” není upřímný, chce mít nad vším kontrolu, je manipulativní, pasivně agresivní, vnitřně nespokojený a má často problémy ve vztazích se ženami, protože se řídí heslem „dává aby dostal“.

Možná se tě týká něco z uvedeného, možná všechno. Každopádně tento výcvik slouží k tomu, abys ze sebe  masku a slupku hodného kluka dokázal sundavat nebo zcela sundat a žil jsi dál, více ze svého pravdivého a celistvého jádra.

Cena výcviku a platební podmnínky

Nabízíme tři možnosti způsobu plateb.
Hodnota celého výcviku je 11 900 Kč a je možné ji zaplatit
(1) najednou s 10% slevou , zaplatíte tedy 10710 Kč, nebo
(2) zaplatit rezervační zálohu ve výši 2600 Kč a do začátku výcviku doplatek ve výši 9300 Kč anebo
(3) zaplatit rezervační zálohu ve výši 2600 Kč a poté zaplatit 4 měsíční splátky ve výši 2325 Kč v průběhu výcviku.

Vaše místo ve výcviku bude jisté po přijetí celkové platby nebo rezervační zálohy.

 

Cena celého výcviku, ve kterém jsou všechna setkání osobní, je 13 690 Kč

Nabízíme ti tři možnosti způsobu její úhrady:
(1) najednou s 10% slevou , tedy zaplatíš  12 345 Kč při objednání, nebo
(2) při objednání zaplatíš rezervační zálohu ve výši 2990 Kč při a do v měsíci zahájení výcviku doplatek ve výši 10 700 Kč anebo
(3) při objednání zaplatíš rezervační zálohu ve výši 2990 Kč a poté zaplatíš 4 měsíční splátky ve výši 2675 Kč v průběhu výcviku. Fakturu na první splátku obdržíš v měsíci, kdy tvůj výcvik začíná. 

Tvé místo ve výcviku bude jisté poté, co obdržíme celkovou platby nebo rezervační zálohu.

Cena celého výcviku, ve kterém se večerní setkání konají online a víkendové setkání osobně, je na podzim 2024 za zaváděcí cenu 9 990 Kč. 

Nabízíme ti tři možnosti způsobu její úhrady:
(1) najednou s 10% slevou , tedy zaplatíš  8 990 Kč při objednání, nebo
(2) při objednání zaplatíš rezervační zálohu ve výši 2990 Kč při a do v měsíci zahájení výcviku doplatek ve výši  6000 Kč anebo
(3) při objednání zaplatíš rezervační zálohu ve výši 2990 Kč a poté zaplatíš 4 měsíční splátky ve výši 2675 Kč v průběhu výcviku. Fakturu na první splátku obdržíš v měsíci, kdy tvůj výcvik začíná. 

Tvé místo ve výcviku bude jisté poté, co obdržíme celkovou platby nebo rezervační zálohu.

Cena výcviku neobsahuje cenu ubytování a jídla na víkendovém setkání. Více v informacích jednotlivých výcviků. 

Máš zájem o jiný termín?

Pokud máš zájem o jiný termín výcviku, prosím zaregistruj se.
Jakmile budou vypsané další termíny výcviku, budeme tě kontaktovat.

Na jaře 2024 plánujeme otevřít opět dva běhy v Praze a jeden v Plzni.
Pokud bude zájem, jsme otevření možnosti otevřít výcvik také v Brně a Ostravě, případně online.

Průvodci výcviku

Výcviky vedou zkušení a vyškolení mentoři mužského kruhu a koučové, kteří pracují s muži a pro muže a jejich osobní rozvoj již několik let, provedli a zrealizovali desítky seminářů a výcviků, on-line konferencí.

Karel Tůma - Praha

mentor a průvodce
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,…. Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc. A vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) ale je doručovat…

Jan Prokopec - Praha

mentor a průvodce
Oženil jsem se s krásnou ženou měl 2 krásné dcery a najednou jsem měl pocit, že jde vše blbě. Krize a zpočátku pocit, že chyba je jen v tom druhém. Můj život, ten kamínek, který uvolnil lavinu, byla kniha Rádce pravého muže. Uvědomil jsme si, že trpím syndromem hodného kluka. Časem jsem odešel jsem z armády, kde jsem strávil 25 let a začal novou životní pouť. Od roku 2018 působím jako mentor a facilitátor. Fascinují mne pokroky, které jsem sám udělal a možnosti, které mi to do života přineslo. Rád je předám dál. Ale první krok ke změně, to že jej chcete udělat, je pouze na každém z vás!

Jan Čermák - Praha

mentor a kouč
Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí, vystudovaný ekonom, personalista, kouč a facilitátor mužských kruhů. Prvních třicet let jsem svůj život žil a táhnul hlavou. Se svým srdcem jsem byl jen málo ve spojení. Na cestu k němu jsem se vydal díky narození mé dcery. Cesta vedla přes terapii, rodinné konstelace, kineziologii, a zavedla mě až do výcviku Mužská síla. Zjistil jsem, že mužský kruh je místo, kam patřím. Místo, kde jsem doma. Věřím, že každý člověk se narodil, aby byl králem v království svého vlastního života. Věřím, že každý umí překonat těžkosti a výzvy, se kterými se v životě potýká. Stačí nám vytvořit podmínky a prostor pro nalezení vlastního osobitého způsobu, jak žít svůj život. Stačí někdo, kdo nás vidí, věří v nás, respektuje nás a podporuje takové, jací jsme. Stačí najít tuhle osobu sám v sobě. Já jsem tenhle dar v mužském kruhu dostal a cítím volání tenhle dar předávat dále.

Martin Šinal - Plzeň

mentor a kouč
Je to několik let co jsem se začal dívat za oponu. Za oponu naučenýho chování, vzorců a stereotypů. Občas ale přestaly dávat smysl v některých situacích, neuměly odpovídat na otázky. Například co je to mužství? Jak (ho) žít? co je vize? proč mě ta žena tak rozhodila? Jak stereotypy erodovaly, tak se ke mě dostávaly i pocity, který jsem do tý doby měl velmi silně pod kontrolou.Prošel jsem zmatkem, rozložením a naštěstí i složením. Potkal jsem a poznal spoustu mých záchranných brzd/vzorců - hodnýho kluka, pak vzorec co mi vybíral partnerky, vnitřního účetního a celou plejádu dalších vzorců ... bylo jich snad stejně jako vzorců vysokoškolský matematiky 🙂 Po prozření co je za oponou a několika letech k tomu jsem se rozhodl vytvořit komunitu chlapů, kteří na sobě chtějí taky pracovat a scházet se, díky tomu fungují Mužské kruhy v Plzni. Stejně tak asistuji na výcvicích mužské síly, účastním se výcviku průvodců Vision Questu. A čím dám tím víc poznávám kdo jsem.