KONTAKT

Provozovatel a majitel
know-how

Mužský kruh Čechy s.r.o.
Masarykova 481
250 91 Zeleneč
IČ: 06268234

Průvodci

Zdeněk Weber

Otec tří dětí, šťastný partner, manažer a lídr sociálně prospěšných projektů. Tématům souvisejících s mužským životem se aktivně věnuji od roku 2002. Od roku 2006 vedu výcviky, semináře a večerní kruhy, osobní mentoring a konzultace.

Jan Čermák

Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí a vědomý účastník vlastního života. Přes dvacet let pracuji s lidmi a nepřestává mě udivovat síla lidského ducha a našeho srdce.

Zdenek Kálecký

Se seberozvojovým vzděláváním jsem začal v 17ti letech. Prošel jsem velkým množstvím seminářů a kurzů. Některé byly založené na čistě fyzické práci s tělem, nebo dechem, některé na práci s emocemi a myslí nebo energií. Velkou část pozornosti a času jsem věnoval duchovním naukám, meditacím a léčení.

Karel Tůma

Moje průvodcovství je postaveno zejména na více jak 50ti letech života (vzlety a pády, dvě manželky, dvě děti,..), daru a vyšším vedení, vlastních visionquestech a pak taky na desítkách kurzech a výcvicích.

Jan Prokopec

Jsem otec dvou báječných dcer, mentor, facilitátor. 25 let jsem sloužil jako voják z povolání, pracoval s muži a mezi muži. Poté jsem ve 40 letech otočil kormidlo života a 4 rokem působím jako mentor a facilitátor pro dospělé i dospívající.

Jan Rudzinskyj

Mentor, aviatik, facilitátor, učitel. Cestu praktikuju v tomto vtělení vědomě od roku 1994 (předtím jsem praktikoval také, jen jsem to ještě nevěděl:). Medituju cvičím bojová umění a čchi kung, dechová cvičení a otužování. Praktikuju i šamanskou cestu a s amazonskými šamany jsem strávil hodně času. Cestu praktikuju na zemi i ve vzduchu, kdy létám jako levé křídlo akrobatické skupiny The Flying Bulls Aerobatic Team. Meditativní poutě jsou nedílnou součástí mého života.

Kdo zná své mužné stránky a zachovává i ty ženské, stane se údolím světa.
Ctnost jej neopustí a bude jako malé dítě.

Kdo zná své světlé stránky a uvědomuje si i ty temné, stane se světu vzorem.
Neodchyluje se od ctnosti a vrací se k nekonečnu.

Kdo zná svou slávu a zůstává ve skrytu,
stane se oporou země.

Má dostatek ctnosti a vrací se k prostotě.

Tak jako věci vznikají z původního hrubého kusu a moudře užity, přináší lidem prospěch, vše na světě se formuje ze základu.

Mistr zachovává původní základ,
nenarušuje svrchovaný řád věcí.

Tao te ting

Staň se i ty mistrem svého života a přijď

Kde stojím ve svém životě jako muž? Jsem rád mužem, jaký je můj obraz o mužích? Jaké jsou skutečné mužské vlastnosti? Jaký je můj postoj k mužské sexualitě? Mohu se na muže skutečně spolehnout? Z čeho se vlastně skládá mužská síla? Jak funguje?

To vám umožní poznat roční výcvik Mužská síla - cesta středu, který začíná vždy v lednu, koná se v Čechách, na Moravě a na Slovensku současně. Mužský kruh je založen na upřímnosti a pravdě, dává sílu, jasnost, porozumění, hlubokou důvěru ve vlastní síly, schopnost zvládat životní zkoušky, otevřenost, zdravé a vyrovnané hodnoty, schopnost být vůdcem svého života, odvahu k důležitým krokům, vyrovnání se s otcem a matkou, smíření se s mužskými vzory minulosti, dává inspiraci, zpětnou vazbu mnoha svobodných mužů různého věku a zkušeností, možnost pracovat na sobě a vyrůst, nalézt a realizovat svou vizi, vtisknout životu hlubší rozměr, poznat své přednosti a kvality a začít je využívat ve své vizi, schopnost vyrovnat se s porážkou, neůspěchem, zklamáním, ztrátou. Schopnost konfrontovat okolí, pokud je to namístě, usměrnění a zaměření mužské agresivity, radost a zdravou oslavu v mužském společenství.

Jsme společenství mužů, kterým záleží na rozvoji aktivní zodpovědnosti, moudrosti a vyšší vize v mužském světě napříč všemi úrovněmi společnosti.

Naše kořeny a historie

Od roku 2002 započala spoluprací a organizací dvouletého iniciačního výcviku mužská síla s Thomasem Grainerem, který je jedním ze zakladatelů mužských skupin a výcviků v SRN, tato spolupráce pokračovala do roku 2006, dále spoluprací s organizací Rites of pasage z USA, která udržuje a rozvíjí iniciační rituály vision quest po celém světě. Jsme v kontaktu a udržujeme vlastní rozvoj a spolupráci s Eschwege institutem ze SRN, který se zabývá iniciačními rituály přes 20 let, dále OJAI organizací, která rozvíjí způsob sdílení v kruhu zvaný Council, ze které naše práce také vychází. Důležitým kořenem naší práce je Rebalancing (práce s energií, polarity a tělem) a neméně důležitou součástí je somatic experiencing a celkový přístup k osobnímu rozvoji zohledňující a zahrnující moudrost instinktů a těla. Nejdůležitější je naše cesta, se vším, co děláme máme vlastní zkušenosti a prošli jsme tím a jsme v tom vycvičeni. Důležitou součástí naší práce je meditace, průvodci a facilitátoři se dlouhodobě věnují své meditační praxi.

Ve všech aktivitách osobního rozvoje používáme a využíváme vyzkoušené a prověřené know how sestavené z metod, rituálů, způsobů a přístupů které se ukazují pro České muže nejvhodnější. Od roku 2004 kdy proběhl první mužský kruh a výcvik mužská síla v ČR s Thomasem Grainerem jsme skládali puzle tak aby věskeré aktivity mužského kruhu měli koherentní, celistvý základ založený na prohlubujícím se poznání mužského osobního růstu a sebepoznání.

Za těchto 9 let se zcela zřejmě a jasně ukázalo, že mužský kruh vede své účastníky k vědomému poznání a vtělení plné přítomnosti, mužské síly, lásky, vize a svobody. Naše aktivity stojí na silném uzeměném mužském přístupu k osobnímu rozvoji.

Zdenek Weber

Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Otázka, odpověď na kterou je za milion, za všechno na světě ... Je to otázka, kterou když…
Tři mušketýři byli vlastně čtyři... O románu:Román “Tři mušketýři” napsal Alaxander Dumas v roce 1844 a je…
Ve zkratce je  “Hodný kluk” označení pro specifické chování mužů, kteří soustavně potřebují ostatním vycházet vstříc, zalíbit…