PŘEDSTAVENÍ VÝCVIKU

MUŽSKÁ SÍLA 2023

Introvečer online
„Muž a jeho sexuální vitalita“
23. 2. 2023, 19 - 21 h

 

Obsah online webináře "Muž a jeho sexuální vitalita"

Sexuální energie provází člověka, tedy i muže, od narození až do smrti.

Žijeme v době, kdy naše historie a naše základy stojí na „křesťanských“ principech, které vymysleli kněží dřívějších časů.  S tím se táhlo potlačování, omezování a často také znesvěcování naší přirozenosti. Sex měl sloužit jen ke tvoření dětí a vše ostatní bylo nepřípustné. Berte s rezervou.

Ať chceme nebo nechceme, tento zakořeněný model se stále různými způsoby propisuje do současnosti. To například způsobem že se o sexu často do hloubky nemluví, obsahuje různá tajemství a také strachů. Starší generace to takto často prožívala mnohem intenzivněji.

Tak jak v dřívějších dobách byla sexualita extrémně potlačována a tak možná jako protipól se dnes na povrchu přehoupla do extrému druhého.

Porno a reklamy…sexualita se stala nástrojem pro finanční zisk a manipulaci. Ve většině pornografických snímcích je muž představován jako alfa samec s velkým pérem a velkou výdrží, kde žena je nástrojem jeho uspokojení. To co je nám v pornu předkládáno není skutečné už jen pro to, že není vidět asistující filmový štáb.

Čínská medicína má však na sexualitu úplně jiný pohled. Už texty staré 3000 let poukazovali na to, jak sexuality využit k posílení zdraví, vitality a prodloužení života.

Čínská medicína je postavena na praktické spiritualitě a konceptu čchi, neboli životní energii. Práce se sexuální energií je jedním z osmi pilířů, na kterém čínská medicína stojí.

Čchi rozděluje na dva(a i na další) druhy. Prenatální a postnatální. Prenatální čchi je zděděna od rodičů a sídlí v ledvinách. Kdo ji vyčerpá, zemře. V textech se píše, že tato energie se velmi složitě doplňuje. Postnatální čchi je energie pro každodenní využití. Získáváme ji dýcháním, stravou, pohybem, spánkem, z přírody, meditací….. Pokud v denním životě vydáváme více energie, než získáváme postnatální čchi, musí organismus brát z prenatální. Tedy ze zásob.

Jedním z největších žroutů čchi je ejakulacce. Sperma se tvoří ve varlatech a zraje 6 týdnů. Potřebuje velké množství vitamínů, minerálů, aminokyselin i energie. Dá se říci, že každá buňka organismu vydává část své energie na výrobu té sexuální. Dá se říci, že ze sebe vydává na výrobu této esence to nejlepší. A to proto, aby každá jedna spermie (v jednom ejakulátu je přibližně 50 až 250 milionů spermií) dokázala stvořit nový život. Sexuální energie, která se tvoří ve varlatech, se v čínské medicíně nazývá Ting-čchi.  

Zaleží na každém z nás, jestli se naučí Ting využívat zpět pro svůj organismus, nebo s ní jen bezděčně plýtvat.

Zvu tě tedy na online setkání, kde tématem tedy bude mužská sexuální vitalita.

Ve čtvrtek 23.2. od 19.00 se můžeš připojit přes aplikaci zoom.

Sexuální energie je podstatou našeho života i našeho zdraví. Věnovat jí prostor a čas, se jednoduše vyplatí. Jsem rád, že některým z vás mohu své zkušenosti předat.

Zdeněk Kálecký
Mentor výcviku
Mužská síla – cesta středu

Přihláška

Přemýšlíš o výcviku Mužská síla?  Nepřemýšlej, zeptej se?

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla
1. běh

Jan Prokopec

mentor výcviku Mužská síla
2. běh

Jan Čermák

mentor výcviku Mužská síla
3. běh

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla
4. běh

JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA PRO MĚ?

S obsahem výcviku a s mentory, kteří výcvik vedou se můžeš seznámit několika způsoby. 

Pořádáme osobní a online introvečery, které jsou zaměřené na výcvik Mužská síla a co by ti tento výcvik mohl přinést. Introvečery obsahují také představení cvičení či témat výcviku. 

Pokud máš zájem probrat tvou situaci osobně s mentorem, tak si můžeš objednat bezplatně 20-minutovou konzultaci s mentorem v hodnotě 500 Kč.

Poslední možnost je seznámit se s námi a s mužskými tématy na tematických online webinářích.

CO JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA?

Cesta za smyslem života, za svým Posláním, za Vizí, za Životem

Mužský výcvik svou strukturou a filozofií otevírá možnost vstoupit na cestu objevování, sebepoznávání a sebe-léčení v mužském společenství. K orientaci v dnešním světě plném různých možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám. To vyžaduje určitý proces, postupný, soustavný, kontinuální proces. Než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy. K dosažení pokroku je třeba jít vytrvale, cílevědomě a krok po kroku.

A přesně o to právě v mužském výcviku jde – během rok a půl trvající cesty přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě. Prošlapat si tu cestu do vlastního chrámu srdce. K síle, k lásce, k soucitu, k rozhodnosti, sebevědomí, prosperitě, … pak už nejsou potřeba žádná slova. Prošlapat si tu cestu osobně. Prošlapat ji tak, aby už nikdy nemohla zarůst plevelem každodenní rutiny a “smrti dávno před úmrtím”.

Za posledních 9 let prošlo mužským výcvikem v Čechách, na Moravě a na Slovensku něco přes 600 mužů.


PŘIJĎ, UVIDÍŠ, POZNÁŠ...

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naši vizi.

Mentoři výcviku Mužská síla 2023/24

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla
karel.tuma@ktuma.cz
+420 724 613 631‬
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,….
Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc.

Vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) je doručovat…

Jan Prokopec

mentor výcviku Mužská síla
pepinn@seznam.cz
+420 724 849 329‬
Poté co jsem sloužil 25 let jako voják z povolání jsem ve 40 letech otočil kormidlo života a působím jako mentor a facilitátor. Fascinují mne pokroky, které jsem sám získal díky výcviku „mužská síla“ a možnosti, které mi to do života přináší a rád je předávám dál. Mým mottem je: posouvat lidi dál. Ale první krok je pouze na každém z vás!

Jan Čermák

mentor a kouč
cermi39@gmail.com z
+420 724 851 823‬
Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí a vědomý účastník vlastního života. Přes dvacet let pracuji s lidmi a nepřestává mě udivovat síla lidského ducha a našeho srdce.
Mojí vášní je být průvodcem lidí, kteří chtějí ve svém životě něco víc než doposud. Lidé, kteří převzali odpovědnost za svůj život a za to, jak se jim v něm daří, jak se v něm cítí. Lidé, kteří se rozhodli svůj život změnit. Kteří se rozhodli objevit sílu svého ducha a svého srdce. Těším se na to, že se brzy setkáme.

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla
zdenek.kalecky@seznam.cz
+420 725 501 332‬
Jmenuji se Zdeněk Kálecký. Se seberozvojovým vzděláváním jsem začal v 17ti letech. Prošel jsem velkým množstvím seminářů a kurzů. Některé byly založené na čistě fyzické práci s tělem, nebo dechem, některé na práci s emocemi a myslí nebo energií. Velkou část pozornosti a času jsem věnoval duchovním naukám, meditacím a léčení. Vše čím jsem procházel, provázela jedna velká a naprosto zásadní otázka.
Ta otázka zní: KDO JSEM? Někdy byla velmi zřetelná a někdy nenápadně prosakovala z pozadí. Největší zdroj léčení jsem rozpoznal v lásce. Ta začíná u sebelásky. Ta je výsledkem sebepřijetí. A jsme opět u té otázky: kdo jsem?

Mužský kruh i tobě muže pomoci poznat a přijmout, kdo jsi. Mužský kruh ti umožní být viděn, slyšen a přijat dalšími muži. Ve své síle i slabosti, bolesti i radosti. V přijetí se změní mnoho. Je pro tebe připravena cesta. Není lehká. Však vyplatí se.