Otázka, odpověď na kterou je za milion, za všechno na světě …

Je to otázka, kterou když už si ji jednou položíte, tak vstoupíte do jiného světa. Do jiného života. Na úplně radikálně jinou cestu.
Pokud jste si ji položili, a už si na ni i odpověděli, tak mi rozumíte a nemá cenu vám cokoliv povídat.
Pokud jste si ji zatím nepoložili a tedy se ani nepodívali směrem k odpovědi a (náhodou) čtete tyto řádky, je ten správný čas. Teď. Kdykoliv.
Je to lidská přirozenost. Klást si tuto otázku a hledat na ní odpověď.
Pravdivou. To je podmínka,…že odpověď musí být pravdivá.
A my se té pravdy někdy holt bojíme. I to k tomu patří…
Tak ji, tu odpověď, nikomu neříkejte. Ani si ji (zatím, třeba) neříkejte nahlas. Ale odpovězte si. Dovolte to sami sobě – zeptat se a odpovědět si.

Takže jaká je to otázka?

Čemu chceš

(ale opravdu ze srdce, z břicha, z každé svojí buňky, bez cenzury, ve své největší hloubce a pravdivosti, třeba teď ještě se strachem z následků ale fakt v pravdě před sebou samým…)

ve svém životě říct

PRAVDIVÉ  ANO

???

 

Co to je?
Je to víc autenticity, asertivity, bezpečí, bojovnosti, cestování, čistých vztahů, disciplíny, drzosti, důstojnosti, emocí, flákání, hlavy nahoře, hloubky, hojnosti, hravosti, intenzity, jednoduchosti bytí, krásy, lásky, motivace, moudrosti, normálnosti, odvahy, otevřenosti, peněz, pohody, pochopení věcí, pokory, pravdivosti, pravdy, prožívání (pro-žití života), přátel, přijetí, radosti, rovnější páteře, sebe-si-vědomí, sebejistoty, sebevědomí, sexu, soucitu, spánku, spokojenosti, svobody, transparentnosti, ticha, uznání, úlevy, vnitřní nezávislosti, vnitřní síly, zdraví, zralosti, zodpovědnosti, ŽIVOTA……doplň si sám.

A čím pravdivější tvoje odpověď bude, tím jistěji se ti k cíli půjde.  

Takže čemu ty chceš říct, 

(a vlastně už, tím,
že se sebe upřímně ptáš,) 

říkáš ANO?

Tak se staň!!!

P.S.: Kdybychom tolik energie, kolik věnujeme tomu, co nechceme věnovali tomu, co chceme…kde bychom už byli?

2.P.S.: Ještě jinak o touze

3.P.S.: Anebo ještě jinak

4.P.S.: A tohle je už limitní ..:)

5.P.S.:  omlouvám se za případné nevyžádané reklamy u předchozích odkazů a případná zemětřesení ve vašich životech..

Karel Tůma
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,….

Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc.

Vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) je doručovat…

JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA PRO TEBE?

To můžeš zjistit na představovacích intro večerech.
Dozvíš se tam více o tom, co takový výcvik obsahuje a proč, jak to probíhá, kde, kdy,... a hlavně čím a jak ti může zlepšit kvalitu života.

Introvečery probíhají ŽIVĚ nebo ONLINE.

O tom, zda je 1,5-letý výcvik Mužská síla pro tebe si také můžeš promluvit i osobně s mentorem. Zde si můžeš objednat 20-minutový rozhovor s mentorem podle vlastní volby - zjisti, zda a jak právě tobě může výcvik pomoct.

CO JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA?

Cesta za smyslem života, za svým Posláním, za Vizí, za Životem.