Uzdravení
mužského
traumatu

Rozhovory s odborníky

URČENO MUŽŮM | VHODNÉ PRO ŽENY

Přežil jsi a můžeš se uzdravit !!!
Minulé ohrožení pominulo !!!

  • Mohou symptomy, které dnešní muži prožívají, být projevem traumatu z dětství, rodinné či kolektivní historie?
  • Jaké cesty existují k uzdravení těchto následků?

Na tyto dvě otázky budeme hledat odpovědi s našimi hosty, odborníky, ale také muži kteří se sami z traumatu uzdravili v těchto video rozhovorech.

... s odborníky a specialisty na uzdravení traumatu a těmi, kteří podporují muže při jejich cestě k uzdravení.

Rozhovory s odborníky

Gregor Steinmauer

www.integralbeing.at, www.muzskykruh.cz
Terapeut, kouč pracující s muži

Luděk Vágner

www.lifebalanceclinic.cz
Diplomovaný fyzioterapeut praktikující osteopatii, psychosomatiku, Somatic Experiencing ®

Filip Žitník

leceni-traumatu.cz
Psychosomatický terapeut, praktikant kraniosakrální terapie a somatic experiencing

Maria Kovar

being-awake.cz
Psychoterapeutka, učitelka Somatického prožívání a zenu
Lektorka a mentorka, Šárka je vyškolena a certifikována v terapeutickém přístupu k postraumatickému stresu somatic experiencingu.

Karel Tůma

ktuma.cz
Mentor a průvodce, jeden ze zakládajících členů mužského kruhu

Jan Rudzinskyj

janrudzinskyj.cz
Pilot a mentor, inspirátor

Zdeněk Weber

siladuse.cz
Zakladatel mužského kruhu, inspirátor a aktivátor vyškolen a certifikován v terapeutickém přístupu k postraumatickému stresu somatic experiencingu

Monika Divišová

wellnessia.cz/o-nas
Výživová poradkyně, lektorka a koučka

Jan Prokopec

muzskykruh.cz
Veterán z Afgánistánu, major ve výslužbě mentor a průvodce mužským výcvikem

Veronika Barkoci

www.kodyvasiduse.cz
Terapeutka, průvodce emocemi, vnitřními fragmenty osobnosti. Lektorka Metafyzické Anatomie

Martin Srdce

www.dayal.cz
Terapeut kraniosakrální biodynamiky a metody Somatic Experiencing®

Jan Čermák

muzskykruh.cz
Kouč, průvodce mužským výcvikem

Zdeněk Kálecký

muzskykruh.cz
Průvodce a mentor mužského kruhu

Vznik těchto rozhovorů realizuje 
Institut léčení a prevence traumatu

Darovat není nutnost, ale možnost.

Nejčastější symptomy u mužů:

Vyčerpání, stres, úzkost, workoholismus, prázdnota, závislosti, citový chlad a oddělenost, přehnaná agresivita, neadekvátní výbušnost, potřeba kontroly druhých lidí, sklony k násilí, rezignovanost a nezájem o život a jeho smysl, život v hlavě a odpojenost od cítění, potřeba moci nad druhými lidmi, vztahová izolace, opuštěnost a neschopnost blízkého intimního vztahu, to vše ještě mnohem více může být projevem zamrzlého traumatu v podpalubí našeho vědomého života.

Trauma byla situace kterou jedinec či rodina či společnost prožili a někdy i opakovaně a tuto situaci přežil díky inteligentním mechanizmům moudrosti lidského těla a mezilidského propojení a mozku, především mechanismu znecitlivění, zamrznutí intenzivních posttraumatických sil a emocí a také odpojení od tělesného a emočního prožívání. Trauma již neexistuje, existují následky, které je možné při správném zacházení osvobodit a uzdravit.

Zamrznutí a ztuhnutí, fragmentaci osobnosti, které trauma způsobí, je to, čemu později říkáme problém, výzva, těžkosti. Nepřekonatelnosti.

"Muži obvykle o svých symptomech nehovoří, drží je za oponou a 5x častěji páchají sebevraždy než ženy, muži také páchají sebevraždy sociální, pracovní, různorodě postupně praktikují sebedestruktivní chování. Symptomy, které zmiňuji nejsou většinou morálním či etickým selháním muže, a mylně se přičítají nedostatku integrity či morálky či inteligence, jsou to, ale více než často projevy nezpracovaného traumatu z dětství či rodinné, pracovní či společenské historie.

Takové trauma drží muže zamrzlého v minulosti a tehdejším stavu vědomí, může se tak dít, že je sevřen ve stahujícím víru, chvíli se cítí jako dospělý a chvíli jako zraněné dítě, či chvíli v síle a chvíli úplně bezbranný, chvíli v kontaktu a vztahu a chvíli úplně izolovaný.  

Dopad traumatu předků spočívá v tom, že existují trhliny v přenosu života z jedné generace na druhou. “Potrubí” je zablokováno v rodové linii a tak je zablokováno i v našem těle, v naší psychice, v naší společnosti."

Zdenek Weber
siladuse.cz

"Kolektivní trauma je jako potlačené jezero v kolektivní kultuře, ve kterém všichni chodíme, aniž bychom si to uvědomovali a které neustále produkuje společenské symptomy, které nejsou uznávány jako symptomy traumatu, a které se proto znovu objevují.
Každý z nás, kdo pracuje na pomoci druhým, je ztělesněním samoléčebného mechanismu lidstva. Každý z nás hraje roli v aktivaci globálního imunitního systému."

Thomas Hübl
Collective trauma summit

Vznik těchto rozhovorů realizuje 
Institut léčení a prevence traumatu

Žádost o dar na šíření povědomí o léčení traumatu 
Na podporu šíření a rozvoje informací o léčení traumatu můžete věnovat  částku, kterou cítíte jako fér nebo si sjednat trvalý příkaz a podporovat nás pravidelně. 

Administrativní minimum daru je 300 Kč, maximální výše daru není omezena. Darovat není nutnost, ale možnost. Darujte, co cítíte jako fér

na účet institutu
2202308803/2010

Institut léčení a prevence traumatu je neziskovou organizací a veřejně prospěšnou organizací jejímž způsobem fungování je soběstačnost. Ke konci účetního období obdržíte potvrzení o daru do účetnictví. 

Děkuji,
- Zdeněk Weber 
ředitel Institutu léčení a prevence traumatu

Darovat není nutnost, ale možnost.

Článek na téma Muži a trauma