Vědomá mužská sexualita 2017

roční výcvik pro muže

Prostor pro autentické objevování mužské sexuality a její vědomé prožívání na všech rovinách.
aneb
Poznej a objev pravdivě a autenticky svou sexualitu a přiveď ji do světa.

Je tento výcvik pro mě?

Polož si následující otázky a pravdivě si pro sebe odpověz:

 • Chtěl by ses otevřít plnému prožívání tvojí sexuality, ale nevíš, jak to udělat?
 • Hledáš svou vizi? Máš zmatek v tom, co skutečně chceš a potřebuješ v životě?
 • Prožíváš pocity nejistoty a studu, když jde o sex?
 • Cítíš se nejistý ve vztazích se ženami a nevíš "jak na to" ?
 • Máš strach o sexualitě vůbec mluvit?
 • Přitahují tě jiné ženy, i když jsi ve vztahu a máš z toho pocit viny?
 • Zažíváš frustraci v současném vztahu, nevíš, kdo jsi a co ve vztahu chceš?
 • Nejsi ve vztahu se ženou sám sebou a nevíš, jak to změnit?

Pokud jsi alespoň jednou odpověděl ANO, pak je tento výcvik pro tebe.

V roce 2017 spouštíme 4.ročník úspěšného a ve světě ojedinělého výcviku pro muže

Objevíš více rovin své vědomé sexuality. Přineseš do svého života více jasnosti, lásky a uvědomování.  Budeš schopen se na sebe a do sebe podívat bez jakýchkoliv kompromisů a předsudků. Celý proces proběhne za podpory dalších mužů, kteří mají stejný záměr.

Sexualita není omezená pouze na ložnici. Jedná se o základní energetický princip, který nás spojuje se životem.

Sexualita je metafora způsobu našeho spojení s fyzickou energií, jak žijeme v našich vztazích, způsob, jakým dáváme našim životům smysl a význam a zvláště je to o tom, jak moc naplnění či frustrovaní jsme v našich vztazích se ženami a ženským světem obecně.

Ve výcviku objevíš možnosti a prostor k obnovení lásky k životu a vědomí sebe sama jako muže.

Co mi trénink "Vědomá mužská sexualita" přinese?

 • Zažehne ve mně zdravou vášeň po pravdivých a naplňujících vztazích se ženami.
 • Díky cvičením ve výcviku se naučím lépe nakládat se svou sexuální energií.
 • Osvěžení energie mého těla.
 • Obohatí a upevní můj emocionální život.
 • Lepší zaměření a jasnost do každodenního života.
 • Více lásky a vědomí s vlastní sexualitou mi otevírá cestu k propojení s mojí božskou podstatou.

\"K vytvoření zdravého a hlubokého spojení se světem žen potřebujeme nejprve pochopit sebe sama jako muže. Potřebujeme prostor a čas k nalezení našich instinktů a tužeb naší duše.\"

Díky tomuto výcviku se spojíš s tvými již existujícími kvalitami a zdroji. Víc a hlouběji se propojíme s našimi vnitřními výzvami, kterým se běžně vyhýbáme a necháváme je ve stínu. Sexualita je energie, která prochází nejhlubšími a nejméně vědomými částmi našich životů. Má proto neuvěřitelnou léčivou sílu, pokud naše stíny přineseme na světlo a vědomí v prostředí láskyplného lidského sdílení a kontaktu.

Práce ve výcviku zahrnuje fyziologické a psychologické pochopení sexuality, v prostoru meditace a spirituality. Budeme používat mapu čakrového systému, který je založen na tantrických učeních posvátné sexuality. Díky tomu pochopíme, jak můžeme naší instinktivní energii přetransformovat do trvalého zdroje lásky a vědomí.

Podnět a vize zorganizovat výcvik zaměřený na mužskou sexualitu vyšel z kruhu spontánně a přirozeně jako potřeba a nadstavba a další rozvoj našich aktivit, naše vize vést a organizovat výcviky pro muže se zhmotňuje více a více.

Pozvání od Khushrua...

Vedoucí výcviku

Gregor Khushru Steinmaurer

(English version available at Gregor\'s Khushru webpage)

Věnuji se systemické terapii, vedu semináře, učím meditaci a jsem zcela odevzdán výzkumu a objevování Vědomí a života v celistvosti. Při studiích historie a filozofie jsem poznal učení známého učitele a mystika Osha. To mě přivedlo do Indie, kde jsem začal studovat terapii a vedení skupin. Učím a pracuji s mnoha různými metodami východu a západu, např. intenzivní Vědomí, tibetské pulsní léčení, zenový mentoring a gestalt, práce s tělem a masáže, vnímání energie, NLP, primární terapie a léčení traumata (somatic experiencing). Vedu workshopy po celém světě se záměrem integrace meditace, terapie a nových přístupů k léčení do nové formy Spirituality. Také spolupracuji se svou partnerkou Komalou na tématech mužsko-ženské polarity a vztahů v rámci výcviků „Výcvik pro život\". Mou největší vášní a výživou je setkávání s lidmi se záměrem vzájemné inspirace a prohlubování uvědomování si toho, co znamená žít vědomý, plnohodnotný a radostný život.

Roční výcvik sestává z 4 modulů
(víkendových seminářů)

1. Vkročení do kruhu – oheň probuzené mužnosti
(2. - 4.6.2017)

V tomto prvním modulu dostaneš možnost prozkoumat hlouběji tvoje propojení s mužskou energií ve vnitřním a vnějším světě. Budeš mít příležitost poléčit vlivy našich otců a mužských předků na tvůj život a vývoj. Další práce tě povede k uvědomění si podmíněných vzorců toho, co pro tebe znamená být mužem a toho, jak jsi ve své sexualitě ukotvený jako muž. Díky síle skupiny se tak snadněji dostaneš autenticky k tomu, abys našel sám sebe, sám sebe jako muže. Naučíš se přijmout, integrovat a projevovat mužské kvality způsobem, který obohacuje tvůj život a svět kolem tebe.

Začátek modulu: 2.6. od 14:00. Cena ubytování a stravy 1250 Kč (platí se v hotovosti na místě)

2. Vytvářejme svět společně – tanec mužského a ženského principu
(29.9. - 1.10.2017)

V dalším modulu se dostaneš k hlubšímu pochopení dynamické hry mužských a ženských energií v tobě a ve světě. Život ti byl dán mužským principem a na svět jsi přišel díky principu ženskému. Společně odhalíme a nastartujeme léčení přijetí toho, jak toto elementární propojení s matkou začalo tvarovat a ovlivňovat náš vnitřní život, vztahy se ženami a s naším tělem. Od této chvíle začneš vytvářet nové vztahy ke všem ženám ve tvém životě a naučíš se praktiky a rituály, díky kterým budeš schopný udržovat láskyplné a vědomé spojení s celým ženským světem.

Začátek modulu: 29.9. od 14:00. Cena ubytování a stravy 1250 Kč (platí se v hotovosti na místě)

3. Přijetí Stínu – přeměna stínů na lásku a přítomnost
(9. - 12.11.2017) 

Čtvrtý modul ti umožní poznat archetypy a role mužů všech dob a časů. Pomocí systému čaker prozkoumáme tyto role, abychom si uvědomili, jak tyto role ovlivňují naše životy a naší sexualitu. Díky tomu si budeš moci uvědomit různé energie a kvality, které máš k dispozici a to ti umožní vrhnout světlo na tvé osobní a kolektivní stíny, které souvisí se sexualitou, vztahy se ženami a s uvědoměním toho, co to znamená být mužem. Potkáš se se svými stíny a skrytými aspekty, mnohé si vyjasníš, najdeš v sobě nové zdroje života, lásky a svobody.

Tento modul je o jeden den DELŠÍ, začíná v 17h, tj. nemusíte si brát celý den volno v práci.

Začátek modulu: 9.11. od 17:00. Cena ubytování a stravy 2000 (platí se v hotovosti na místě)

4. Umění lásky – sexualita jako vědomá posvátná praxe energie a lásky
(23. - 25.2. 2018)

V posledním modulu tréninku integrujeme do sebe všechno dohromady a přeměníme naše učení v posvátné umění žití života ve všech jeho aspektech – sex, láska, vztahy, pracovní a životní vize – s vášní, vědomím a hloubkou. Naučíš se, jak pracovat se sexuální energií v těle, ať již s partnerkou či o samotě. Objevíme, jak princip polarity probouzí a udržuje jiskru a lásku ve vztazích a získáme návody, jak toto v životě praktikovat. Naučíme se, jak do svého života a vztahů zahrnout spirituální rozměr věnování, smyslu, učení a růstu.

Budeme pracovat s celou škálou metod, v různých stupních vývoje tohoto tak závažného tématu. Některé z těchto metod zahrnují aktivní a tiché meditace, tělesná a dechová cvičení, Somatic Experiencing (SE®), vedené cestování, pochopení rodinných konstelací a primárních terapií, sdílení, rituály, jasná a zřetelná komunikace. Dále hraje svou důležitou roli skupinová dynamika, abychom jeden druhému pomohli vidět a vnést jasnost do tak zásadního aspektu života muže, jakým je sexualita.

Začátek modulu: 24.2. od 14:00. Cena ubytování a stravy 1250 (platí se v hotovosti na místě)

Co o výcviku říkají jeho absolventi?

A co něm napsali?

Je to rok, co jsem absolvoval první modul z výcviku Mužská sexualita, vedený mým velkým učitelem a mistrem Khushruem. Velmi jsem s nástupem do tohoto kurzu váhal, cena byla pro mě relativně vysoká a cítil jsem silný strach. Nyní, po jeho absolvování, se cítím jako jiný muž: šťastný muž. Pomohl mi objevit svůj potenciál, kterého jsem si do té doby nebyl vědom,a začít jej rozvíjet.

Práce v mužské skupině měla neuvěřitelně silnou energii. Bylo nás okolo dvaceti, různého věku a zkušeností, každý jsme přišel s jiným záměrem apřinesl do skupiny něco jiného. Vnímám to jako nesmírně důležitou skutečnost. Byl jsem nejmladší a užil jsem si tuhleroli: starší muži měli zkušenosti, zážitky, často dosáhli ve svém životě úspěchu a nasál jsem od nich spoustu inspirace. Já jsem naopak kladl hodně otázek – a někdy jsem inspiroval někoho já, tím, že mi některé věci nepřišly tak samozřejmé, jak to viděli moudří kmeti....Odnesl jsem si pocit sounáležitostí, souladu s tím, že sám jsem muž, se svou mužskou silou, a na tomto základě vznikla sounáležitost s ostatními muži. Odešel strach z násilí a agrese a přišlo uvědomění si vlastního těla a otevření vlastní síly, odešlo nutkání neustálé konkurence a vzájemného porovnávání a přišla schopnost se učit, inspirovat a s pokorou přijímat. Odešel strach dělat chyby a přišla otevřenost výzvám. Proměnil se můj vztah k ženám, začaly se drolit vzorce přejaté z rodiny a objevil se upřímný zájem o ženský svět. Jak snadno to zpětně zní: byl jsem s chlapy různého věku a dělali jsme nějaká cvičení, ale nakolik nový zážitek to pro mě byl! Nic takového jsem do té doby neznal a přijde mi, že taková setkání dnes nám, mužům, hodně chybí: zhruba od sedmid o patnácti až pětadvaceti jsme ve škole, kde většinu času trávíme se skupinou lidí stejného věku. Právě tehdy se přitom utváří velká část našeho náhledu na svět. Já jsem si z toho odnesl akorát přesvědčení o neustálé konkurenci, nic víc. A nemůže to být jinak: ostatní chlapi mě vždycky něčím ohrožují a nikdy to nemůže být jinak. A pocit hluboké frustrace ze své jinakosti v mnoha ohledech, kterou teď, po čase na skupině, stráveném s muži staršími a moudřejšími, vnímám jako největší dar od života, který jsem kdy dostal.

Vnímám mužskou skupinu jako jakousi iniciaci, rituální přechod do dospělosti, přinášející nové výzvy, ale i nové, hluboce prožívané a dosud nepoznané radosti: začal jsem si plnit své sny, dělám to, co mi dává smysl a je pro mě důležité, odhodlal jsem se udělat kroky, na které bych si dříveani neodvážil pomyslet. Rád si dělám dobře, užívám si života, dopřávám si čas na sebe. S pár chlapy ze skupiny stále udržují kontakt a setkání s nimi jsou vždy zajímavá,inspirující a plná radosti.

Všem svým kamarádům mužům, kteří o absolvování této nebo jiné mužské skupiny uvažují, to z celého srdce přeji a doporučuji, budete-li této energii otevřeni, má potenciál proměnit váš život radikálně, tak, jaksi to teď neumíte ani představit.


Výcvik splnil mé očekávání a záměr, který jsem si na jeho počátku dal. Oceňuji empatický přístup Khushrua. Vytvořil bezpečný prostor pro vnitřní léčení starých zranění a sdílení velmi citlivých témat a zkušeností. Do výcviku jsem vstupoval jako vystrašený kluk, single, který si nevěří a stydí se za vlastní tělo a sexualitu. Postupně nabývám pocitu zdravého sebevědomí a zralejší mužské identity. Cítím se svobodněji a jsem také atraktivnější pro ženy, které začaly přirozeně vstupovat do mého života. Aktuálně mám přítelkyni. -Michal-


Výcvik mužské sexuality přinesl zásadní změny do mého vztahu s partnerkou. Jak v oblasti fyzického milování, tak v oblasti vzájemného pochopení a autentického vyjadřování vzájemných potřeb. -Honza-


Dôležité bolo pre mňa poznanie, ako je sexualita prepojená aj s celkovým neerotickým prežívaním. Kultivovaním sexuálnej energie je človek prítomnejší v tele, hlbšie v kontakte so svojimi emóciami a má viac kreatívnej energie aj v každodenných projektoch.
Autentickejší je nielen vzťah so ženami, ale so všetkými ľuďmi vrátane samého seba. Prekvapilo ma tiež, aké veľké zmeny môžu spôsobiť jednoduché cvičenia, ak sa vhodne zvolia.
Khushru má výborný cit pre vnútro človeka a citlivo spája východný aj západný prístup. -Juraj-

K výcviku dostaneš

 • 1 osobní sezení s Khushruem
 • mezisetkání účastníků mezi moduly - termín bude upřesněn během výcviku, vždy minimálně 1x mezi mezi jednotlivými moduly (lze i na skypu)
 • tištěný manuál

Cena programu

 • 5500 Kč vč. DPH za každý modul
 • cena 3.modulu je o 1815 Kč vyšší (je o den delší)
 • celková cena výcviku 23 815 Kč vč. DPH

Platební podmínky

Účast na výcviku je závazná po úvodním modulu. Jako vyjádření závazku požadujeme zaplacení posledního workshopu dopředu, tj. složení zálohy, která bude použita na úhradu posledního modulu. Dále, platba na každý modul je vždy 1 měsíc předem. Tato praxe zaručuje účast opravdových zájemců o výcvik.

Strava + ubytování: cca 1250 Kč / modul, platí se vždy na místě v hotovosti. Na 3.modulu se platí cca 1900 Kč. Cena není přesná, protože je závislá na konkrétním počtu účastníků. 

Souhrnné informace

 • Začátek výcviku: 2.6. 2017
 • Konec výcviku: 25.2. 2018
 • Uzávěrka přihlášek: 2.6. 2017
 • Celková cena výcviku: 23 815 Kč vč. DPH (bez jídla a ubytování)
 • Místo konání všech modulů: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Berouna

Existuje také velmi podobný výcvik pro ženy, který vede Khushruova žena Komala de Amorim, více informací zde:

 

www.druna.cz/probuzene-zenstvi-vycvik

a

www.druna.cz/bozske-zenstvi

Výcvik Vědomá mužská sexualita 2017

Přihláška