PŘEDSTAVENÍ VÝCVIKU

MUŽSKÁ SÍLA 2022

Představovací introvečer k výcviku Mužská síla
2. 2. 2022, 18:30, PRAHA 8 - Karlín

Přemýšlíš o výcviku Mužská síla? Nepřemýšlej, zeptej se!

Mužský výcvik svou strukturou a filozofií otevírá možnost vstoupit na cestu objevování, sebepoznávání a sebe-léčení v mužském společenství. K orientaci v dnešním světě plném různých možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám. To vyžaduje určitý proces, postupný, soustavný, kontinuální proces. Než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy. K dosažení pokroku je třeba jít vytrvale, cílevědomě a krok po kroku.

A přesně o to právě v mužském výcviku jde – během rok a půl trvající cesty přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě. Prošlapat si tu cestu do vlastního chrámu srdce. K síle, k lásce, k soucitu, k rozhodnosti, sebevědomí, prosperitě, … pak už nejsou potřeba žádná slova. Prošlapat si tu cestu osobně. Prošlapat ji tak, aby už nikdy nemohla zarůst plevelem každodenní rutiny a “smrti dávno před úmrtím”.

Za posledních 9 let prošlo mužským výcvikem v Čechách, na Moravě a na Slovensku něco přes 600 mužů.

V Praze 2. 2. v Sále Valkýra se můžete setkat s mentory výcviku Mužská síla Janem Čermákem a Janem Prokopcem, který se můžete ptát na přínosy Mužského kruhu, můžete s nimi zakusit atmosfému a duch postředí, ve kterém celý výcvik probíhá a který je podporující pro léčení traumat, otevírání se hlubším tématům, podporující zdrojování se a integrující vše podstatné pro růst muže v jeden celek.

Příspěvek na uskutečnění večera je 300 Kč.

Sál Valkýra

Křižíkova 67,
Praha 8 - Karlín,
186 00

Přihláška na představovací večer

Přemýšlíš o výcviku Mužská síla?  Nepřemýšlej, zeptej se?

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla
1. běh

Jan Prokopec

mentor výcviku Mužská síla
2. běh

Jan Čermák

mentor výcviku Mužská síla
3. běh

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla
4. běh