PŘEDSTAVENÍ VÝCVIKU

MUŽSKÁ SÍLA 2024

Záznam webináře z 12. 3. 2024
„Sexuální energie jako zdroj vnitřní síly a inspirace“
provází Zdenek Kálecký 

Webinář „Sexuální energie jako zdroj vnitřní síly a inspirace“

Říká se, že žena potřebuje cítit lásku, aby mohla mít sex a muž potřebuje mít sex, aby mohl cítit lásku.

Z mé zkušenosti muž potřebuje být v kontaktu se svou sexuální energií a být jí vyživen, aby přirozeně cítil lásku ve svém srdci. 

Vnitřní proudy způsobené touto vitální silou jsou opravdovou vnitřní výživou muže. 

Sexuální energie je primární životní silou každé lidské bytosti. 

Každá buňka odevzdává část své vitality na tvorbu sexuální energie, je tak zařízeno, aby mohl vzniknout nový život. Ten je tvořen tím nejlepším co máme, tím nejlepším, co jsme.

Tato vitální síla je zdrojem každé naší činnosti. Je na pozadí každé naší akce. 

Ne nadarmo se odvaze někdy říká:" má na to koule." Sexuální energie je pro muže opravdovým zdrojem mužské síly. 

Sexuální energii, která se projevuje i skrze vzrušení můžeme využívat nejen k sexuálnímu aktu, ale vyžíváme ji ke každému tvoření v hmotném světě. 

Vnitřní radost, nadšení, vnitřní oheň, blaženost jsou také projevem proudící sexuální síly tělem.

Jak to máš se sexuální silou Ty?Jak moc si seš ji vědom ve svém životě?
Nakolik ji dokážeš kreativně  využívat, nebo ona jen využívá tebe?

Přijmi pozvání na webinář s tématem : " Sexuální energie jako zdroj vnitřní síly a inspirace."

Nebudeme se bavit o technikách milování, ale o sexuální energii jako o primární životní síle.

- Jaký vliv má sexuální energie na život muže?
- Jak se projevuje dostatek a nedostatek této vitální síly?
- Jaké důsledky má to, když může tato vitální síla přirozeně plynout tělem?
- Proč je rozvoj vědomí sebe sama pro využití této vitální síly tak důležitý? 
- Jak se mohu o sexuální energii opřít a vědomě ji využít pro svůj prospěch?

To jsou některá z témat, které na webináři probereme. 

Webinář proběhne 12.3. v čase 19.00 - 20.00 hodin

Jsi srdečně vítán / vítána, webinář je vhodný i pro ženy, můžete pozvat i své partnerky.

Zdeněk KáleckýMentor výcviku Mužská síla cesta středu
průvodce výcvikem Mužská síla - cesta středu

Přihláška

Přemýšlíš o výcviku Mužská síla?  Nepřemýšlej, zeptej se?

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla

Jan Prokopec

mentor výcviku Mužská síla

Jan Čermák

mentor výcviku Mužská síla

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla

JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA PRO MĚ?

S obsahem výcviku a s mentory, kteří výcvik vedou se můžeš seznámit několika způsoby. 

Pořádáme osobní a online introvečery, které jsou zaměřené na výcvik Mužská síla a co by ti tento výcvik mohl přinést. Introvečery obsahují také představení cvičení či témat výcviku. 

Pokud máš zájem probrat tvou situaci osobně s mentorem, tak si můžeš objednat bezplatně 20-minutovou konzultaci s mentorem v hodnotě 500 Kč.

Poslední možnost je seznámit se s námi a s mužskými tématy na tematických online webinářích.

CO JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA?

Cesta za smyslem života, za svým Posláním, za Vizí, za Životem

Mužský výcvik svou strukturou a filozofií otevírá možnost vstoupit na cestu objevování, sebepoznávání a sebe-léčení v mužském společenství. K orientaci v dnešním světě plném různých možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám. To vyžaduje určitý proces, postupný, soustavný, kontinuální proces. Než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy. K dosažení pokroku je třeba jít vytrvale, cílevědomě a krok po kroku.

A přesně o to právě v mužském výcviku jde – během rok a půl trvající cesty přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě. Prošlapat si tu cestu do vlastního chrámu srdce. K síle, k lásce, k soucitu, k rozhodnosti, sebevědomí, prosperitě, … pak už nejsou potřeba žádná slova. Prošlapat si tu cestu osobně. Prošlapat ji tak, aby už nikdy nemohla zarůst plevelem každodenní rutiny a “smrti dávno před úmrtím”.

Za posledních 9 let prošlo mužským výcvikem v Čechách, na Moravě a na Slovensku něco přes 600 mužů.


PŘIJĎ, UVIDÍŠ, POZNÁŠ...

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naši vizi.

Mentoři výcviku Mužská síla 2024/25

Karel Tůma

mentor výcviku Mužská síla
karel.tuma@ktuma.cz
+420 724 613 631‬
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,….
Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc.

Vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) je doručovat…

Jan Čermák

mentor a kouč
cermi39@gmail.com z
+420 724 851 823‬
Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí a vědomý účastník vlastního života. Přes dvacet let pracuji s lidmi a nepřestává mě udivovat síla lidského ducha a našeho srdce.
Mojí vášní je být průvodcem lidí, kteří chtějí ve svém životě něco víc než doposud. Lidé, kteří převzali odpovědnost za svůj život a za to, jak se jim v něm daří, jak se v něm cítí. Lidé, kteří se rozhodli svůj život změnit. Kteří se rozhodli objevit sílu svého ducha a svého srdce. Těším se na to, že se brzy setkáme.

Zdenek Kálecký

mentor výcviku Mužská síla
zdenek.kalecky@seznam.cz
+420 725 501 332‬
Jmenuji se Zdeněk Kálecký. Se seberozvojovým vzděláváním jsem začal v 17ti letech. Prošel jsem velkým množstvím seminářů a kurzů. Některé byly založené na čistě fyzické práci s tělem, nebo dechem, některé na práci s emocemi a myslí nebo energií. Velkou část pozornosti a času jsem věnoval duchovním naukám, meditacím a léčení. Vše čím jsem procházel, provázela jedna velká a naprosto zásadní otázka.
Ta otázka zní: KDO JSEM? Někdy byla velmi zřetelná a někdy nenápadně prosakovala z pozadí. Největší zdroj léčení jsem rozpoznal v lásce. Ta začíná u sebelásky. Ta je výsledkem sebepřijetí. A jsme opět u té otázky: kdo jsem?

Mužský kruh i tobě muže pomoci poznat a přijmout, kdo jsi. Mužský kruh ti umožní být viděn, slyšen a přijat dalšími muži. Ve své síle i slabosti, bolesti i radosti. V přijetí se změní mnoho. Je pro tebe připravena cesta. Není lehká. Však vyplatí se.