VÝCVIK FACILITÁTORA  MUŽSKÉHO KRUHU

Tento výcvik nahrazuje
Výcvik facilitátora/ky kruhu

VÝCVIK FACILITÁTORA MUŽSKÉHO KRUHU
Výcvik kompetencí pro facilitaci mužského kruhu a rozvoje inteligence srdce ve společnosti 

BÝT FACILITÁTOREM JE NENAHRADITELNÁ SLUŽBA LIDEM, SLUŽBA INTELIGENCI SRDCE, DUŠI KOMUNITY, TÝMU, RODINY, JAKÉKOLI SKUPINĚ LIDÍ, KTERÁ SE ROZHDOLA ŽÍT AUTENTICKÉ A PRAVDIVÉ VZTAHY SE VŠEMI BARVAMI DUHY, KTERÉ SE V NICH OBJEVUJÍ.

KRUH NÁS DĚLÁ HLUBŠÍMI, LIDŠTĚJŠÍMI CÍTÍCÍMI BYTOSTMI A ROZVÍJÍ INTELIGENCI SRDCE

BÝT FACILITÁTOREM JE DUCHOVNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBOU A DUCHOVNÍ PRAXÍ ZÁROVEŇ.

Chceš podpořit chlapce, muže, chlapy v jejich osobním růstu, v rozvoji inteligence srdce a rozvoji sociálního zdraví, ve rozvoji vnitřně personálních kompetencí?

Chceš rozvinout své kompetence pracovat s mužskou skupinou směrem k sebepoznání, k prohloubení vzájemných vztahů, k rozvoji a učení se transparentnosti a jasnosti?

Měl by jsi chuť založit mužský kruh ve své lokalitě či komunitě a mít dostatek znalostí, kompetencí a inspirace jak takový kruh vést a podněcovat? 

Vedeš muže v pracovním týmu a potřebuješ více porozumět sobě jako lídrovi, mužům a mužskému principu? 

Zvu tě rozvíjet své lídrovské kompetence vést inteligencí srdce. 

Přes 15 let se věnujeme mužům skrze organizaci Mužský kruh a aktivity jako jsou mužské výcviky, akce pro otce (Taťkária), mužsko-ženské kruhy, vydávání knih, lokální kruhy, přechodové rituály a chceme své zkušenosti, metody a informace sdílet s dalšími, kteří mají upřímný zájem se stát facilitátorem mužského kruhu.
Zdenek WeberMentor výcviku "Facilitátor Mužského kruhu"

CO TAKOVÝ VÝCVIK OBSAHUJE?
aneb probuzení a rozvoj inteligence srdce a sociální bdělosti

Zakládej kruhy a staň se účastníkem změny života lidí, podpoř bližního svého a sebe samého a svou komunitu s naší pomocí a vzděláním. Jsme ti, kteří mají zkušenosti z tisíce hodin kruhů na všechna možná témata a naučí tě mnohému. Dáme ti vzdělání, podporu a kontinuální růst, zázemí společenství facilitátorů a našich kontaktů, podporu v oblasti kompetencí i nástrojů pro propagaci kruhu. Celé vzdělání probíhá formou zážitku a prožitku, sebezkušenosti a poté reflexí, kombinuje facilitační, mentorské a koučovací kompetence. 

NAUČÍŠ SE:

 • aktivovat a rozvíjet inteligenci srdce v jednotlivcích, kruzích, týmech a společenstvech
 • používat inteligenci srdce v lídršipu
 • spojovat a facilitovat sladění inteligence srdce, těla, mysli
 • facilitovat (umožňovat) kruh zaměřený na rozvoj a také prevenci sociálního a psychického zdraví a veškeré kompetence a pravidla s tím spojená
 • budovat bratrství a pravdivé vztahy mezi napříč generacemi
 • vést  meditace pro stabilizaci a uklidnění nervového systému účastníků a pro podporu vzájemného propojení a co je spirální dynamika evolučního vývoje mužů
 • jak přinášet výzvy, pracovat s otevřenou či uzavřenou skupinou nebo dlouhodobou či jednorázovou skupinou
 • naučíš se držet a chránit inteligenci srdce 
 • vytvářet důvěru, spojení a podporu ve skupině skrze kruh
 • vést jednoduchá bioenergetická cvičení na vyladění energie účastníků
 • získáš kompletní know-how a sebezkušenostní trénink,  jak vést živý i on-line kruh
 • získáš know-how, jak kruhy založit, organizovat, udržet a zaměřit je
 • získáš poslání, smysluplnost, podněty a přátele s podobnými cíli
 • přijdeš na to, jak do kruhu integrovat své unikátní poznání, svou profesi a zájem 
 • naslouchat a “držet kruh” 
 • jak uklidnit, regulovat a podpořit emoční stavy či reakce účastníků, které vypadají dramaticky, či intenzivně.
 • používat svůj nervový systém jako skupinu regulující moudrý nástroj
 • získáš velké množství přátel mezi dalšími facilitátory a staneš se součástí rozsáhlé komunity facilitátorů kruhů 
 • rozvineš své vztahové, sociální a týmové kompetence 
 • kruh se stane způsobem tvého života

Metoda kruhu prevence a rozvoje sociálního a psychického zdraví vychází z tradice councilu/poradního kruhu, transparentní komunikace, somatic experiencingu, buddhistické meditace a tzv. terapie přírodou a jejími procesy psychosociálních her inspirovaných různými kulturami i intuitivní pedagogikou.

Transparentní komunikace není jen o sebevyjádření „sebe“. Ve skutečnosti jde o vyšší uvědomění celého vztahového pole a veškeré interakce se navzájem zapojovat do vzájemné komunikace a holisticky spolupracovat.
Thomas Hüblspirituální učitel a autor

Kruh je více než jen sezení v kruhu a mluvení

Kruh je více než jen sezení v kruhu a mluvení. Rychle se stává způsobem života a vnímáním světa pozorným způsobem, což pomáhá vytvářet udržitelné vztahy a komunitu.

Smysl vztahů mezi lidmi je prožívaný smysl, není to jen chiméra ve světě bez citu. A  jak filozof Martin Buber vyzdvihl, jsou jevy ve vztahu, kde se alespoň dva lidé skutečně vzájemně setkají v přítomnosti a jeden druhému skutečně naslouchají, skutečně se vidí a dávají si vzájemně důležitost. Buber řekl, že jako lidské bytosti bez takových vztahů ve skutečnosti neexistujeme…

Vidět a být vidě, cítit a být cítěn, soucítit a být soucítěn, učit skrze příběh a pravdivost a být učen skrze příběh a pravdivost. 

V kruhu taková pravdivá a přítomná setkání realizujeme, což je ten největší dar, který můžeme jeden druhému dát, protože tak spolu vytváříme spolupráci na mnoha úrovních skutečnou kolektivní moudrost.

Kruh jelikož postrádá hierarchii a je nenásilný, je to užitečný nástroj k tvorbě naší budoucnosti. Má mnoho podob, které jsou ušité na míru tak rozdílným oblastem, jako jsou párová terapie, komunity, školy, firmy, týmová práce, zkoumání konfliktu, plánování, skupinové rozhodování atd.

Být faciliátorem kruhu je činnost, poslání, ne mocenská pozice. Je to práce sociální bdělosti a služby duši společenství ať už se schází a sdružuje kolem ohně, práce, tématu, genderu, morální otázky, spirituality, zahradničení či sousedských vztahů.

Kruh může být bezpečným místem pro nebezpečnou pravdu, když se pracuje se stíny. Také může být mystickým nástrojem pro vyjevení vyšší pravdy uprostřed kruhu – pravdy, která by nikomu z účastníků v kruhu nepřišla na mysl, protože nikdo není tak moudrý jako jsme moudří dohromady. Holger Heiten - učitel a průvodce councilu
Holger Heitenučitel a průvodce councilu

Střed kruhu se snadno stává posvátným místem

Střed kruhu se snadno stává posvátným místem. Lidé o něm hovoří spirituálním způsobem – krása geometrického tvaru kruhu je v tom, že každý bod na kruhu je stejně vzdálen od jeho středu a to, aniž by na to někdo upozornil, přirozeně přitahuje naši pozornost právě do středu kruhu...

Kruh je tvar, který nás harmonizuje a slaďuje do sociálního těla společenství, připomíná nám vždy a znovu, že jsme jeden od druhého neoddělitelní a vzájemně závislí na kvalitě a úrovni vztahů mezi sebou, umožňuje uvolnit se, vyjádřit se, být sám sebou, sdílet a být sdílen, naslouchat a být naslouchán, milovat a být milován, být a cítit se součástí něčeho většího než je jen malé iluzorně oddělené malé já. 

Jsem přesvědčen o tom, že pokud jako lidstvo máme zvládnout výzvy blízké budoucnosti, cesta kruhu k tomu přispěje.

Být faciliátorem kruhu je činnost, poslání, ne mocenská pozice. Je to práce sociální bdělosti a služby duši společenství ať už se schází a sdružuje kolem ohně, práce, tématu, genderu, morální otázky, spirituality, zahradničení či sousedských vztahů.

VÝCVIK FACILITÁTORA  MUŽSKÉHO KRUHU

ZAČÁTEK 7. 5. 2021
TERMÍNY ŽIVÝCH JEDNO-DENNÍCH WORKSHOPŮ A PŘEDNÁŠEK 2021 (10x): 7.5, 18.6, 6.8, 3.9, 29.9, 15.10, 5.11, 3.12, 7.1. 11.2. - témata workshopů
TERMÍNY 90-MINUTOVÝCH ONLINE SETKÁNÍ 2021 (8x):
8 x 90 minutových podvečerních on-line kruhů, termíny budou dohodnuty s účastníky po prvním workshopu.
MÍSTO KONÁNÍ - Malý Ratmírov 
Část výcviku se bude odehrávat v Malém Ratmírově v lese a zimní část v učebně, místo bude určeno. 

CENA CELÉHO VÝCVIKU:

Najednou:

20.600 Kč vč. DPH

Záloha:

2.500 Kč vč. DPH
(další platby zaplatíš nejpozději v den začátku výcviku)

Nebo ve splátkách:
12 x 1.717 Kč vč. DPH
(pokud požaduješ splátky prosím napiš nám požadavek na info@muzskykruh.cz)

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • dobré psychické a mentální zdraví
 • přirozený zájem o budování kruhů a týmů a společenstev
 • přirozené puzení být ve službě kruhu jako facilitátor/ka
 • přijímací pohovor on-line. 

VÝCVIK ZAHRNUJE:

10 jednodenních výukových dnů

Každý jeden výukový den se sestává z 2 x 3,5h bloků s přestávkou na oběd. 
- začátek ráno vždy 10h - 13.30
- pauza 13:30 - 15 pauza
- odpoledne 15h - 18.30h 

Od května do září se budou semináře konat pod širým nebem v přírodě nebo ve srubu na Pardubicku dobře dostupná vlakem z celé ČR. Upřesnění lokace zašlu po přihlášení.

Témata workshopů

8 podvečerních
on-line kruhů

Součástí výcviku budou taky 90-ti minutové on-line kruhy pro prohloubení a procvičení metod, témat, praxe. 

Úkoly a výzvy

Součástí budou také úkoly a výzvy vedoucí k prožití naučeného. 

HLAVNÍ GARANT A MENTOR VÝCVIKU

Zdenek Weber

zakladatel projektu Muzskykruh.cz
Zakladatel projektu Muzskykruh.cz, mentor, vyškolen a certifikován v terapeutickém přístupu k postraumatickému stresu somatic experiencingu, poutník, facilitátor a tvůrce transparentní kruhové komunikace a meditativní spirituality. 15 let zkušeností s vedením mužských kruhů, výcviků a rituálů.

LEKTOŘI

Jan Rudzinskyj, Karel Tůma, Jan Čermák, Zdeněk Kálecký, Jan Prokopec, Zdeněk Weber

Je toto příležitost na kterou jsi čekal? 

Jsou peníze za výcvik problém? Ozvi se nám. 

Cítíš opravdové volání stát se facilitátorem? 

HARMONOGRAM VÝCVIKU

10 jednodenních výukových dnů

Každý jeden výukový den se sestává z 2 x 3,5h bloků s přestávkou na oběd. 
- začátek ráno vždy 10h - 13.30
- pauza 13:30 - 15 pauza
- odpoledne 15h - 18.30h 

Od května do září se budou semináře konat pod širým nebem v lese v improvizované učebně lesa. Další "indoor" místa budou stanovena na podzim roku 2021.  Sejdeme se v Malém Ratmírově v jižních čechách, kde o nás bude postaráno, spaní ve stanech, je možné přijet o den dříve a odjet o den později, do Malého Ratmírova jezdí vlak. Přesnou lokaci zašlu před příhlášením.

Témata workshopů

8 podvečerních
on-line kruhů

Součástí výcviku budou taky 90-ti minutové on-line kruhy pro prohloubení a procvičení metod, témat, praxe. 

TÉMATA VÝUKOVÝCH DNŮ

1. výukový den - 7. 5. 2021

Role facilitátora, lektora, mentora, kouče, trenéra, učitele a jak s těmito rolemi pracovat v mužském kruhu + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.
Zdeněk Weber

2. výukový den - 18. 6. 2021

Kruh a jeho zásady, vodítka a ujasnění různých přínosů mužského kruhu pro komunitu, rodinu, vztahy, psychické zdraví, školní třídu + historie mužského kruhu v čr i ve světě, na co navazuje k čemu směřuje + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.
Karel Tůma

3. výukový den - 6. 8. 2021

Kruh a jeho možný obsah, příběhy, sebereflexe, výzvy, bezpečný prostor, rozšíření paradigmatu pro nebezpečnou pravdu, tichý kruh, kruh ve sportu, kruh ve škole, kruh v byznysu + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.
Jan Čermák

4. výukový den - 3. 9. 2021

Kruh jako nástroj tréninku vnitřních kompetencí důležitých pro život, přítomnost, naslouchání, pravdivé sdílení, spojení a pochopení tělem, srdcem, myslí i duchem, jaké všechny úrovně vědomí můžeme kruhem oslovit? Ukážeme si to na teorii spirální dynamiky + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.
Zdeněk Weber

5. výukový den - 29. 9. 2021

Specifika mužského kruhu, mužsko-ženského kruhu, kruhu s dětmi, chlapci, dospívajícími + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.
Jan Prokopec

6. výukový den - 15. 10. 2021

Zásady a kompetence pro vedení ladící meditace + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce. Jde si facilitací mužského kruhu vydělávat?
Zdeněk Kálecký

7. výukový den - 5. 11. 2021

Kruh v přírodě a zásady sebereflektivních procházek/medicine walků, narativní/příběhový a seberefletivní transparentní způsob sdílení a jeho smysl + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.
Karel Tůma

8. výukový den - 3. 12. 2021

Bioenergetická cvičení a dechová cvičení pro podporu těla a uvolnění energie v těle + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.
Jan Rudzinskyj

9. výukový den - 7. 1. 2022

Můj projekt, jak mužský kruh přinesu do své komunity, moje vize + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce. Jak mužský kruh představit a prezentovat?
Zdeněk Weber

10. výukový den - 11. 2. 2022

Závěrečná ceremonie a předání diplomu.
Zdeněk Weber, Jan Rudzinskyj, Karel Tůma, Jan Čermák, Zdeněk Kálecký, Jan Prokopec

Bonusový ONLINE modul - březen 2022

Můj projekt s mužským kruhem - jak rozjet svůj můžský kruh ve svém prostředí své komunitě, regionu, obci.

MENTOŘI VÝCVIKU

Zdenek Weber

zakladatel projektu Muzskykruh.cz
Zakladatel projektu Muzskykruh.cz, mentor, vyškolen a certifikován v terapeutickém přístupu k postraumatickému stresu somatic experiencingu, poutník, facilitátor a tvůrce transparentní kruhové komunikace a meditativní spirituality. 15 let zkušeností s vedením mužských kruhů, výcviků a rituálů.

Karel Tůma

mentor Mužského kruhu
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,…. Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc.

Vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) je doručovat…

Jan Rudzinskyj

mentor Mužského kruhu
Jestli je jedna hodnota, která mne provází celým životem - je to svoboda. Svoboda ve všech jejích odstínech, kdy jsem si prošel fázemi pocitu obrovské nesvobody (ve vzdělávacích institucích, rodina, vojna apod) a proto i má životní cesta vedla vždy ke svobodě. Ke svobodě dělat co miluji, ke svobodě se vyjadřovat, svobodě podporovat druhé. Nakonec jsem došel k cestě vnitřní svobody - meditace, duchovní cesty, cvičení a také předávaní toho co jsem se na cestě životem naučil. Vždy jsem měl velkou potřebu sebevyjádření. Na střední škole jsem byl DJ, potom jsem se tím i živil na volné noze. Bylo to málo a tak přišlo rádio. Pak zase peníze a začal jsem podnikat. Založil jsem reklamní agenturu, která funguje dodnes a 18 let jsem ji řídil. V podnikání jsem zjistil, že mne baví podporovat kolegy a v tom pokračuji. A samozřejmě můj velký sen - létání. Od dětství o tom sním. Co si pamatuji, chtěl jsem létat. Splnit tenhle sen trvalo podstatně déle než jsem si kdy dokázal připustit. Dnes létám na světových Airshow s akrobatickou skupinou. Sebevyjádření a svoboda kombinovaná se zodpovědností a důvěrou. Létání mne stále učí. Odstartovat můžeš - přistát musíš. Pokora je to co nás drží naživu. Ať je to ve vzduchu či v životě.
AHOU Jan

Jan Čermák

mentor Mužského kruhu
Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí, vystudovaný ekonom, personalista a facilitátor mužských kruhů.
Prvních třicet let jsem svůj život žil a táhnul hlavou. Se svým srdcem jsem byl jen málo ve spojení. Na cestu k němu jsem se vydal díky narození mé dcery. Cesta vedla přes terapii, rodinné konstelace, kineziologii, a zavedla mě až do výcviku Mužská síla. Zjistil jsem, že mužský kruh je místo, kam patřím. Místo, kde jsem doma.

Věřím, že každý člověk se narodil, aby byl králem v království svého vlastního života. Věřím, že každý umí překonat těžkosti a výzvy, se kterými se v životě potýká. Stačí nám vytvořit podmínky a prostor pro nalezení vlastního osobitého způsobu, jak žít svůj život. Stačí někdo, kdo nás vidí, věří v nás, respektuje nás a podporuje takové, jací jsme. Stačí najít tuhle osobu sám v sobě. Já jsem tenhle dar v mužském kruhu dostal a cítím volání tenhle dar předávat dále.

Zdenek Kálecký

mentor Mužského kruhu
Jmenuji se Zdeněk Kálecký. Se seberozvojovým vzděláváním jsem začal v 17ti letech. Prošel jsem velkým množstvím seminářů a kurzů. Některé byly založené na čistě fyzické práci s tělem, nebo dechem, některé na práci s emocemi a myslí nebo energií. Velkou část pozornosti a času jsem věnoval duchovním naukám, meditacím a léčení. Vše čím jsem procházel, provázela jedna velká a naprosto zásadní otázka. Ta otázka zní: KDO JSEM? Někdy byla velmi zřetelná a někdy nenápadně prosakovala z pozadí. Největší zdroj léčení jsem rozpoznal v lásce. Ta začíná u sebelásky. Ta je výsledkem sebepřijetí. A jsme opět u té otázky: kdo jsem?

Mužský kruh i tobě muže pomoci poznat a přijmout, kdo jsi. Mužský kruh ti umožní být viděn, slyšen a přijat dalšími muži. Ve své síle i slabosti, bolesti i radosti. V přijetí se změní mnoho.
Je pro tebe připravena cesta. Není lehká. Však vyplatí se.

Jan Prokopec

mentor Mužského kruhu
Jmenuji se Honza Prokopec a vedením mužských kruhů se zabývám přes 5 let. Council využívám i v rodině a ve vztahu. Mimo dospělých vedu kruhy ve škole, pro děti od 7-18 let. V letech 2019-2020 jsem absolvoval facilitační výcvik u Holgera Heitna.

PŘIHLÁŠKA

Tento výcvik je výcvik pro facilitátora mužského kruhu. Není to výcvik mentora a průvodce mužským 1,5 letým výcvikem, který vedou mentoři mužského kruhu vyškolení ve 4-letém interním výcviku organizace mužský kruh!!!

Před přihlášením dobře zvaž svou motivaci a podívej se na všechny možné překážky to celé absolovovat. Jsou to peníze? Je to místo? Je to strach? Je to...

Jak se vám může vrátit investice do výcviku?

Pokud po absolvování tohoto výcviku založíte lokální mužský kruh a budete organizovat a facilitovat mužský kruh pravidelně 1x měsíčně, tato investice se vám může vrátit velmi sando během 1 až 2 let. Běžná cena večerního mužského kruhu v trvání 2 až 3 hodin je něco mezi 200 až 300 Kč na osobu. Zároven vykonáte službu pro společenství lidí začnete budovat komunitu založenou na pevných uzemněných lidech, budete schopni uspořádat duchovní událost která dodá sílu, inspiraci, propojení, stálou oporu, přátelství mnoha lidem. 

Chceš raději zaplatit ve splátkách?

Pokud by jsi raději výcvik zaplatil v měsíčních splátkách, pak vyplň formulář s objednávkou a odešli ji k nám a současně  nám pošli svůj požadavek na měsíční splátky, na emailovou adresu info@muzskykruh.cz.
Splátky budou ve výši 12 x 1.717 Kč vč. DPH.

Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan

DALŠÍ NAŠE AKCE

2911

Mužská síla - cesta středu 2024/26 - Východní Čechy

29.11. 2024Východní Čechy, Sudislav nad Orlicí
Výcvik vede Jan Čermák, Jan Rudzinskyj a Zdeněk Jan Weber
2802
Výcvik vede Zdenek Kálecký