VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA 2019 ČECHY

Muž přirozeně hledá sám sebe.
Pokud sebe nenachází a neví, kdo je, proč tady je, jaký je jeho smysl života a kam se ubírá jeho životní cesta, pak je život takového muže prázdný.

Muži alespoň jednou za život potřebují zajít do mužského prostředí, kde se uznávají hodnoty, které má smysl objevovat a žít.

Síla mužského společenství

Přesně to jsem zažil já, když jsem vstoupil do mužského kruhu – učení se o mužství nasloucháním příběhů jiných mužů, prohlubováním sebepoznání a otevřeným kladením zásadních otázek mužského života.

Muži dokáží, pokud se naučí naslouchat srdcem, vytvořit pevnou a soucitnou atmosféru, ve které se všechny rány mužského života mohou proměnit v cestu k moudrosti a uvědomění. Stejně jako ženy mají specifické zkušenosti, kterým mohou porozumět pouze ženy, mají i muži specifické zkušenosti, kterým mohou porozumět zase jen muži.

Za smyslem života, posláním, vizí

Mužský výcvik svou strukturou a filozofií otevírá možnost vstoupit na cestu objevování, sebepoznávání a sebeléčenív mužském společenství. K orientaci v dnešním světě plném možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám, což vyžaduje určitý proces, než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy.

A právě o to v mužském výcviku jde – během rok a půl trvajícího procesu přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě, do chrámu srdce a síly, kde už nejsou potřeba žádná slova.

Za posledních 8 let prošlo mužským výcvikem v Čechách a na Moravě něco přes 400 mužů.

Svou účastí nastartuješ

  • svou vizi a své poslání
  • ukotvení ve své mužské síle
  • hluboké sebepoznání
  • ujasnění svých skutečných hodnot a smyslu života a práce
  • iniciaci do zralé mužské síly a mužské komunity
  • pravdivost, autenticitu, odvahu a svobodu
  • skutečné mužské přátele
  • schopnost vést ostatní mužským způsobem
  • zdravé mužské sebevědomí
  • otevřenost a vztah k ženám a ženskému principu

Výcvik je zaplněn, můžeš se registrovat jako náhradník nebo zájemce o další běh výcviku.

JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE

1. Mužská síla – Otec (30.11. – 1. 12. 2018)

Úvodní seminář má za cíl seznámit účastníky s mužským kruhem a filozofií kruhu jako způsobem sebeléčení a sebepoznání.

Dále se seznámíme s významem, silou a smyslem celého výcviku.
Mužská síla potřebuje sebeurčení a skutečný prožívaný smysl konání a jednání. Podíváme se na to, jak používáme svou sílu, kde jsou naše zdroje síly a kde sílu naopak ztrácíme. Prozkoumáme hodnoty, jako je pravda, upřímnost, závazek, svoboda, láska a pevnost. Uctíme prvního a základního muže našeho života, kterým je náš otec. Ať ho známe, nebo jsme ho nikdy nepotkali, ať to byl skvělý chlap, anebo v našich očích lůzr; pokud se zabýváme mužstvím, právě u něj potřebujeme začít.

Toto je úvodní seminář, je možné jej absolvovat i samostatně jako ochutnávku celého výcviku. Na konci semináře jsou účastníci znovu vyzváni k tomu, aby potvrdili svou účast na zbytku výcviku.

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

2. Ženská síla – Matka (18. – 20.1. 2019)

Ženská síla je síla, které velmi často nerozumíme. Přesto jsme touto silou přitahováni, a čím více ji popíráme sami v sobě, tím více jsme jí ovládáni, aniž bychom si to uvědomovali.

Pokud je mužská síla ve svém základě prázdnotou, tak ženská síla je ve svém základě plností. Obrácení pozornosti k ženské síle a matce jakožto první ženě našeho života nám dává možnost spojit se s ženskými hodnotami v nás samých a v našem životě a lépe pochopit ženský svět.

Vztahy se ženami jsou prodchnuty otázkami na obou stranách, a na tyto základní otázky budeme společně v mužském kruhu hledat odpovědi.

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

3. Vnitřní dítě – dětství (15. – 17. 3. 2019)

Dětství a vnitřní dítě, jedna z nejhlubších a nejintimnějších oblastí mužské duše a ducha. Skrze uznání své dětské síly v sobě získáme soucit sami se sebou a se svým dětským příběhem a soucit s ostatními. Každý z nás měl dětství a toto dětství je základem naší přítomnosti. Nevyužitý potenciál – uvolněnost, hravost, divokost a zranitelnost – čekají na znovuobjevení.

Pro muže je setkání se svým vnitřním dítětem klíčovým krokem, přebírá tím zodpovědnost za svou původnost, přestává popírat svůj příběh. Dětství je období, kdy se stáváme krok po kroku a zkušenost po zkušenosti plným člověkem. Nezpracované zkušenosti a traumata prolínají do vědomí běžného života a dožadují se pozornosti, aby byly zpracovány a integrovány. Pokud nebyly v našem dětství některé procesy a potřeby naplněny a zcela dokončeny, projevují se tím, že se stále opakují. Znovu a znovu se ocitáme ve stejných situacích a rolích a nevíme, že za tím stojí příběh našeho dětství. Potlačováním dětské složky v sobě se stáváme rigidními, znecitlivělými, postrádáme soucit a porozumění lidské zranitelnosti a nedokonalosti. Proto je pro muže kontakt s touto částí sebe sama tak zásadní.

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

4. Síla (26. – 28. 4. 2019)

KI, ČI, PRÁNA, ŽIVA, SÍLA - různá pojmenování pro jednu a tu samou sílu a energii. Na této tréninkové dílně budeme pracovat skrze čistou, vlastní zkušenost prožití a integrace síly. Jako děti jsme svou silou byli plně v každém okamžiku. Síla-pohyb-rozhodnutí - vše bylo v dětství jedním pohybem. Všimněte si, jakou mají děti ohromnou sílu, dokud je nezdomestikujeme a neodřízneme od energie středu pod bránicí. Celé tělo srší silou a radostí z této síly.

Naše tělo je formou, nádobou síly. Pokud je síla v těle dobře rozložena, dobře proudí, dobře se děje, pak se cítíme přirozeně sebevědomě, přirozeně důvěřující, zdraví. Pak se můžeme radovat z různých projevů síly cvičením, pohybem, tancem, chůzí, během, dechem, milováním.

Při aktivaci naší síly a přivedení svalového tonusu zpět do přirozené rovnováhy je nesmírně důležitý dech a trénink prohloubeného dýchání.

Skutečná síla nepotřebuje být dokazována, je žita a integrována pro dobro jedince a skupiny.

Všichni učitelé autentických bojových umění rozvíjejí umění hara, středu horizontálního a vertikálního života. Procítíme a spojíme se se svou silou hara skrze fyzická a dechová cvičení.

Naopak, pokud je tělo uzavřené, otrávené, energeticky zablokované, síla neproudí dobře, dech je povrchní, pak se o prožitku síly nemůžeme bavit, své tělo prožíváme významně jako obtížné a sílu se snažíme sehnat kde se dá.

Na tomto workshopu budeme pracovat s dechem, pohybovou meditací, fyzickými, energetickými hravými cvičeními, jednoduchými technikami KI energie. A otužováním inspirovaným Wimem Hofem, abychom aktivovali svou cestu síly a jejího projevu a prožívání. Sílu může vtělit každý a žít ji. Pokud se to podaří, život se změní.

Dále se naučíme:

- jak dělat rozhodnutí v síle

- jak používat mentální, emocionální a fyzickou sílu pro realizaci svých záměrů, vizí a projektů a zvládat výzvy

- jak pracovat s imaginací a silou

- inspirovat tím, jak zvířata žijí svou sílu

- základy rebelancingové masáže pro uvolnění tělesných bloků

- Hara centrum těla a síly a jak skrze dech a pohyb a záměr realizovat své vize a záměry

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

5. Vision quest a hledání smyslu – 10 dní v přírodě – Iniciace (31.5. – 9. 6. 2019)

Hledáme smysl pro další velké období našeho života, pro své léčení, vztahy a lásku, pro hlubší poznání sebe sama, pro ukončení velkých úseků našich životů a započetí nových období, pro ukončení vleklých životních krizí a hledání poučení.

Mnozí muži, kteří přišli na rituál hledání smyslu, již předtím vyzkoušeli všechny dostupné způsoby sebeléčení. Až sami se sebou postící se v přírodě našli klid a mír v duši potřebný pro další cestu.

Program hledání smyslu vychází z vyzkoušeného know-how, které vzniklo v průběhu 10 let v mužském kruhu, inspirováno mnoha zkušenostmi z podobných rituálů z různých kultur a workshopů a výcviků. Spojili jsme naše zkušenosti a poznatky a vytvořili program, který stojí na pevných základech české matky Země. Know-how hledání smyslu, které používáme, je vytvořeno českými muži a ženami pro dobro všech lidí. Moudrost přechodových rituálů je univerzální a my jsme přesvědčeni, že je nutné vždy hledat nejvhodnější cestu a způsob tohoto krásného rituálu náležícího k národu, zemi a době. Nepovažujeme za užitečné slepé přebírání rituálů z jiných kultur a zvyků. Základní principy a kosti jsou stejné a univerzální všude. Podmínky, kultura a tradice však ne.

Hledání smyslu je cesta k Bohu, otevření, rozšíření a prohloubení vidění sebe sama, své cesty, své komunity, odpovědí na své otázky. Je to otevírání vidění pravdy o své další cestě. Je to 10denní modlitba, spojení s univerzem a přírodou naprosto přirozeným způsobem.

Zkouška síly, trénink přežití a hledání nebo posílení smyslu života, 4 noci sám v lese bez jídla. Sám jen s nejnutnějším vybavením půjdeš hledat, probudit anebo zasadit hlouběji svůj smysl. Tam úplně sám po čtyři dny a noci budeš hledat a probouzet svůj nejhlubší smysl tváří v tvář všemu. Pokud svou vizi máš, pak dostane hlubší kořeny a stane se pevnější, pokud vizi nemáš, vyjasní se. Většinu překážek necháš za sebou. Dokončíš staré a vydáš se novou cestou.

Mistr řekl, že pokud nezapomenete na jedinou věc na tomto světě, na kterou se nesmí nikdy zapomenout, i kdybyste zapomněli na všechno ostatní, což jste ale nezapomněli, není třeba si dělat jakékoli starosti. Zatímco kdybyste si pamatovali, prováděli a dávali pozor na všechno ostatní a na toto zapomněli, ve skutečnosti byste neudělali vůbec nic. Je to, jako kdyby vás král poslal do nějaké země, abyste tam provedli jediný zvláštní úkol, a vy tam odjeli a splnili sto jiných úkolů. Jestliže jste však nevykonali to, proč jste tam byli posláni, je to, jako byste nevykonali vůbec nic. Stejně tak i člověk přišel na svět kvůli jednomu zvláštnímu úkolu a to je jeho účel. Jestliže ho nesplní, neudělal nic.

Místo konání: Malý Ratmírov, kemp U kapličky (na mapě jako Agmar)

Jídlo a pobyt celkem: 3700 Kč

Sobotní společný oběd po vision questu si hradí každý sám.

Děkujeme průkopníkům rituálů hledání vize v západním moderním světě, kteří nás stále inspirují.

6. Otcovství, otcovské principy a jak být vědomým partnerem, manželem (6. – 8. 9. 2019)

Tento seminář je rozdělený na dvě části. První část se týká našeho otcovství a druhá část se týká našeho partnerství a manželství.

Otcovství a otcovské principy

Základní mužské poslání se skrývá v otcovství. Otcovství zahrnuje otcovství rodinné, pracovní, veřejné, duchovní. Otcovství proniká skrze všechny úrovně života muže a vyžaduje od muže, aby žil své otcovství podle zdravých principů, které si sám najde, určí a definuje, aby svůj život nepromarnil. Promarněné otcovství, nerealizovaný otcovský potenciál je nejčastější důvod alkoholismu, zanedbávání svého života, a také nedostatku síly a radosti v mužském životě.

Součástí otcovství je zdravý vztah k penězům, kterým se budeme také zabývat. Otcovský instinkt je po generace předávaná moudrost, zkušenosti, poznání otců. Každý chlap, který si vyrovná vztah se svým otcem, může být čistě napojen na tento proud otcovství a z tohoto proudu může tvořit svou realitu a stát se tak tvůrcem svého života. Na tomto workshopu prozkoumáme naše vlastní otcovství, nebo naše brzdy, které nám stojí v cestě své otcovství vášnivěji a smysluplněji žít.

Nastavíme si zdravé principy otcovství a vytvoříme závazky ohledně svého vlastního otcovství. Účastníci se stanou otcové svého vlastního života.

Vědomý partner a manžel

Žít se ženou je více uměním než čímkoli jiným. Muži dnešní doby vyráží do života vybaveni zmatenými instrukcemi o partnerství a sexualitě, vzorů radostného a pokojného partnerství také moc není, a proto je nanejvýš užitečné vnášet do tohoto životně důležitého tématu více a více vědomí a zdravých principů a porozumění, která mohou přinést úlevu a vyživující návyky. Nejčastějším scénářem dnešní doby jsou nenaplněná očekávání, po fázi okouzlení a zamilovanosti přichází zklamání a zmatek a určité vyprázdnění. Mnoho mužů nevědomě vstupuje do partnerství se ženou s očekáváním, že ho to partnerství udělá emočně šťastným, spokojeným, sexuálně uspokojeným a to se může stát i pravdou, pokud sám přebírá odpovědnost za své emoční, sexuální a rodinné štěstí a o vztah aktivně pečuje a vnáší do něj svou sílu, jasnost a autenticitu.

Na tomto semináři se naučíme:

- principy mužské a ženské sexuality

- o ženské proměnlivosti a cyklicitě

- partnerské principy podle knihy “Láska bez pout”

- o mužské přímosti a pronikání a ženském vztahování a spojování

- podstata svatby a její původní mystická podstata, důležitost pro zrání duše

- principy partnerského sdílení, pravdivosti

Místo konání: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice u Loděnice

7. Společný meditační retreat (únor 2020, bude upřesněno)

Mindfullnes meditační retreat s ostatními běhy výcviku.

Společná kontemplace v tichu po dobu 4 dnů vám dá hluboký a silný základ pro praxi tiché kontemplace v každodenním životě, kde zachovat si pevný, integrovaný postoj a stabilní mysl je největší výzvou. Cílem kontemplace není nemít myšlenky nebo se myšlenek zbavit, ale prohlubovat vědomí myšlenek a sebe samého, být zrcadlo za myšlenkami, spočívat v prázdnotě.

V určité fázi vaší cesty už se bez meditace nelze obejít, stává se hlavní, královskou metodou.

Místo konání: Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí

8. Rok po vision questu – Návrat a iniciace mužů (červen 2020)

Důležitý rituál návratu na místo hledání vize. Součástí je možnost pomáhat s iniciací dalších mužů. Setkání v přírodě. Poplatek za účast se hradí zvlášť: 1000 Kč za osobu včetně ubytování ve vlastních stanech (bez jídla, jídlo může být zajištěno na místě nebo v blízké restauraci). Je to zakončení výcviku/procesu.

Místo konání: Malý Ratmírov, kemp U kapličky (na mapě jako Agmar)

Výcvik je zaplněn, můžeš se registrovat jako náhradník nebo zájemce o další běh výcviku.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ZAČÁTEK 30.11. 2018
MÍSTO KONÁNÍ Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice
CENA CELÉHO VÝCVIKU: 38 720 Kč vč. DPH, bez ubytování a stravy

Výcvik je zaplněn, můžeš se registrovat jako náhradník nebo zájemce o další běh výcviku.

PODMÍNKY ÚČASTI:

Součástí přihlášky je povinný motivační dopis, posílejte jej emailem na adresu weber108@gmail.com

Maximální počet mužů ve skupině je 30 účastníků + asistenti a jeden vedoucí semináře. Celkem 25 dní, workshopy jsou po 2 dnech a jeden je 10 denní (vision quest a iniciace).

Hodnota celého tréninku je 38 720 Kč vč. DPH 21%, bez ubytování a stravy.

Platbu je také možné rozložit do splátek na 1 a půl roku anebo dohodnout individuální splátkový kalendář. Výcvik běžně absolvují i studenti VŠ.

Jednotlivě seminář stojí 4 840 Kč vč. DPH 21%, vision quest 9 680 Kč vč. DPH 21%. Při platbě celého výcviku předem je cena 36 300 Kč vč. DPH 21%.

Cena ubytování a stravy na jednom víkendovém semináři v Lorienu je 1 060 Kč + cca 350 Kč jako paušál dle počtu účastníků. Ubytování a strava na vision questu bude upřesněna. Záloha na zajištění účasti ve výcviku je 2 420 Kč vč. DPH 21%.

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naši vizi.

FACILITÁTOR VÝCVIKU

Zdeněk Weber
Zdeněk Weber

Otec tří dětí, šťastný partner, manažer a lídr sociálně prospěšných projektů. Tématům souvisejících s mužským životem se aktivně věnuji od roku 2002. Od roku 2006 vedu výcviky, semináře a večerní kruhy, osobní mentoring a konzultace.

VÍCE O ZDENKOVI

Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...

Martin Houdek

Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.

Václav Němeček

Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.

Michal Filip

Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.

Jaromír Rous

Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.

Pavel Salač

Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.

Kamil Houška

Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.

Andy

Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"

Marcel Jakubovie

V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.

Honza

Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.

Josef Raba

Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.

Jindřich Pergler

Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀

Miloš Habán

"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."

Michal

Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...

Jan

DALŠÍ NAŠE AKCE