VĚDOMÁ MUŽSKÁ SEXUALITA

UMĚNÍ VĚDOMÉHO VZTAHU
PRO MUŽE 2024

Cesta, jak spojit vědomou mužskou sexualitu, lásku a smysl života

NELZE SE PŘIDAT, VÝCVIK JIŽ BĚŽÍ

"Do výcviku jsem vstupoval jako vystrašený kluk, single, který si nevěří a stydí se za vlastní tělo a sexualitu..."
- Michal, účastník výcviku

"Poznej a autenticky objevuj svou sexualitu a umění vztahu 
a vše přiveď do života."

Roční výcvik pro muže,
5 víkendových modulů,
a celkem 13,5 dní učení.

Lektoři výcviku Gregor Steinmaurer & Václav Němeček odhalují svůj pohled na téma mužská sexualita a vědomý vztah

VĚDOMÁ MUŽSKÁ SEXUALITA

UMĚNÍ VĚDOMÉHO
VZTAHU PRO MUŽE

Jak spojit vědomou sexualitu, lásku a smysl života

V roce 2024 spouštíme 9.ročník úspěšného a ve světě ojedinělého výcviku pro muže

Výcvik UMĚNÍ VĚDOMÉHO VZTAHU je určen mužům, kteří chtějí do hloubky zkoumat všechny úrovně vědomého vztahu. Je určen mužům, kteří cítí volání vnést jasnost, lásku a přítomnost do svého spojení se ženou, sexualitou, láskou a smysluplným životem.

Je určen mužům, kteří jsou ochotni se na sebe nekompromisně podívat v podporujícím kruhu dalších mužů, kteří sdílejí stejný záměr. Je určen mužům, kteří si uvědomují, že ve své roli muže mohou být ještě více jasnější, uzemněnější, více milující, soustředěnější a probuzenější.

Výcvik probíhá v 5 modulech (4 víkendové) v uzavřené skupině odhodlaných mužů. Třetí modul je delší než zbylé čtyři, začíná ve čtvrtek večer až trvá do nedělního odpoledne. Mezi moduly se uskuteční mentorovaná setkání a budete pracovat s praktickými úkoly a postupy, které prohloubí učící proces.

Je tento výcvik pro tebe?

 • Stydíš se za svou sexualitu a touhu po sexu a máš strach se sexuálně plně vyjádřit?
 • Máš pocit, že jsi ve vztahu se svou ženou slabý, bezradný a chováš se jako hodný kluk a nevíš, co po tobě Tvoje žena chce?
 • Máš pocit, že ti ve vztazích chybí hloubka, spokojenost a naplnění?
 • Hledáš propojení se sebou samým – svoji sílu, schopnost být milující a otevřený a nechat se vést z vyšším cílem?
 • Chceš své prožívání a chápání sexuality a lásky posunout na novou úroveň?
 • Jsi ochoten se ponořit do vědomých vztahů hrdinskou mužskou cestou ?
 • Hledáš novou vizi a smysl svého života jako muž?

Pokud jsi alespoň jednou odpověděl ANO,
pak je tento výcvik pro tebe a čti dál.

Co ti výcvik přinese?

Vztahování je podstatou veškerého života. Rodíme se ze spojení a potřebujeme interakci, abychom rostli, prosperovali a našli smysl života. Vztahy jsou výrazem tohoto hlubokého propojení, ale velmi často jsme ponecháni bez jakéhokoli skutečného vedení, školení nebo učení, jak se zorientovat v těchto krásných a obtížných úrovních života.

Učíme se velmi málo o podstatných aspektech sexuality, o rozdílech mezi romantikou a skutečnou láskou a o mnoha rozhodnutích, která musíme jako muži udělat v oblasti intimity, manželství a rodiny.

A současně jsme obklopeni starými mýty, kulturními stereotypy a naivními příběhy o tom, jak by se muži a ženy měli cítit a chovat. Jsme rozpolceni mezi nepodloženými idealizacemi a často traumatickým staletí existujícím dědictvím strádání, bojů a násilí v intimních vztazích.

Bez skutečných podložených informací a pod tíhou kulturních stereotypů je těžké najít dobré vzory a vize pro zdravé vztahy.

Způsob, jakým se zapojujeme do vztahů, je zásadní pro naše štěstí, úspěch, zdraví a prožívání smyslu života.

Tento výcvik vám poskytne jazyk, dovednosti a učení se zkušenostmi, které vám přinese více lehkosti, jasnosti, potěšení a vědomí do všech vašich vztahů – ať už v intimitě, manželství nebo prostě ve vašem milostném vztahu k životu samotnému.

Výcvik mužské sexuality přinesl zásadní změny do mého vztahu s partnerkou. Jak v oblasti fyzického milování, tak v oblasti vzájemného pochopení a autentického vyjadřování vzájemných potřeb.
Honzaúčastník výcviku

 

Budeme pracovat s našimi vzorci chování a zraněními, které často stojí v cestě našeho budování zdravých vztahů. Vnesením povědomí do naší osobní i kolektivní historie traumatu a bolesti můžeme přinést nové světlo a jasnost do způsobu, jakým tvoříme a udržujeme vztahy.

"Sexualita není omezená pouze na ložnici. Jedná se o základní energetický princip, který nás spojuje se životem."

O čem je tento výcvik pro muže?

Tento výcvik je příležitostí a prostorem, kde můžete obnovit svou lásku a spojení se svou mužskou částí, se svou vitalitou a vědomím v kruhu podpory dalších mužů se stejným závazkem. To může osvěžit vás a vaše tělo, učinit váš emocionální život bohatším a stabilnějším, přinést soustředění a jasnost do vašeho každodenního života, podnítit vaši vášeň pro opravdové naplnění vztahů se ženami a pochopit, jak se zacházení se sexuální energií vědomě a s láskou může stát branou k propojení se s božstvím. Abychom si vytvořili zdravé a hluboké spojení se světem žen, musíme nejprve porozumět sami sobě v mužské roli. Budeme věnovat prostor a čas ke zkoumání toho, co pohání naše instinkty i po čem touží naší duše. V tomto výcviku se propojíte se svými již existujícími kvalitami a zdrojem a také navážete důvěrnější vztah se svými výzvami a s tím, čemu se běžně snažíte vyhýbat a držet je v temnotě.

Opakovaně budete dávat prostor rozvíjení vztahu s naším smyslem života nebo vnitřním vedením, s naší životní “navigační hvězdou Polárkou”. Abyste se v intimních vztazích cítili uzemněni, bezpečně a jasně, musíte znát své vlastní hodnoty a být odhodláni je praktikovat.

Spojení s sexualitou nás může přivést do kontaktu s některými z nejhlubšími a nejvíce nevědomými silami našeho života. A setkat se s těmito silami pod vedením a v kruhu podpory dalších angažovaných mužů má neuvěřitelný léčivý potenciál, kdy máme příležitost pozvat své stíny do světla lidského kontaktu a láskyplné přítomnosti. 

"Ve výcviku objevíš možnosti a prostor k obnovení lásky k životu a vědomí sebe sama jako muže."

Gregorova práce je velmi lidská, tolerantní, chápavá, zvládne i vypjaté krizové situace. Dokáže motivovat a posunout každého, kdo chce a nezáleží, kde se aktuálně nalézá ve svém vývoji, každý si vezme to své..
Ondřejúčastník výcviku

S čím se ve výcviku setkáš?

 • Práce ve výcviku zahrnuje fyziologické a psychologické chápání sexuality, teorie citové vazby a je zasazena do nadčasové dimenze meditace a spirituality
 • Spojujeme starodávnou moudrost tantrických učení a posvátné sexuality mužské a ženské polarity se západním chápáním psychologického vývoje, teorií citové vazby, znalostmi trauma terapií a Integrální teorie
 • Pochopení dynamické souhry mezi mužskými a ženskými energiemi a jak ovlivňují naše skutečné vztahy se ženami
 • Utváření povědomí o tom, jak naše rané spojení s rodiči formovalo, ovlivňovalo a programovalo naše nevědomé spojení se sexualitou, tělem a vztahy obecně
 • Znovu získání zdravého propojení s naším tělem a fyzickou energií
 • Léčení a procházení vrstvami studu, viny a odpojení, které nosíme v našich tělech a v energetickém systému a které nám brání v nalezení naplňujícího a vyživujícího kontaktu v sexualitě a vztazích.
 • Poznávání principů zdravého a vědomého vztahu, tak abyste se stali více svobodnými a přítomnými v intimních vztazích ale také při jakémkoli setkání s muži a ženami
 • Učení a praktikování principů přeměny sexuality na posvátnou praxi energie, lásky a vědomí
 • Učení a rozvíjení živoucího spojení se svým Smyslem a Vyššími hodnotami, které vnímáme jako muž
 • Získání zpět svého pocitu důstojnosti a cti jako muže ve všech svých vztazích

ORGANIZAČNÍ INFO

ZAČÁTEK 17. 5. 2024
(1.modul)

Uzávěrka přihlášek: 13.5. 2024

MÍSTO KONÁNÍ
Bílý Mrak - Borohrádek,
Šachov (Týniště nad Orlicí)

1.modul17. - 19.5. 2024
2.modul21. - 23.6. 2024
3.modul12. - 15.9. 2024
4.modul25. - 27.10. 2024
5.modul6. - 8.12. 2024

Cena výcviku

Celkem 39 900 Kč
bez stravy a ubytování

Výcvik se skládá ze 5 modulů
(4x pá-ne, 1x čt-ne)

modul 1, 2, 4 a 57800 Kč / modul
3.modul8700 Kč

Výcvik je mezinárodní, česko-anglický s česko-anglickým překladem. Celý tým jsou Češi mluvící dobře anglicky. 

Místo konání

EKOFARMA BÍLÝ MRAK
Borohrádek - Šachov (Týniště nad Orlicí)

Platební podmínky

Nabízíme 3 možnosti způsobu plateb.

Cena celého výcviku je 39 900 Kč, bez ubytování a stravy

1. možnost platby - celá platba najednou při registraci na výcvik

2. možnost platby - platba po jednotlivých modulech(nejběžnější)

3. možnost platby - platba na splátky

Účast na všech modulech celoročního výcviku je závazná a jako vyjádření závazku požadujeme zaplacení posledního modulu dopředu formou registrační zálohy, která je použita na úhradu posledního modulu. Tato praxe zaručuje účast opravdových zájemců o výcvik.

Ubytování a strava

Centrum Bílý Mrak:

Za víkendový modul (pá-ne) se platí cca 1800 Kč za ubytování a kvalitní vegetariánskou stravu.

Za prodloužený modul (čt-ne) se platí cca 2700 Kč.

Strava obsahuje snídani, oběd a večeři a celodenní přístup k tekutinám (bylinný čaj a voda s citrónem)

Doporučujeme:  Vemte si svůj ručník, pantofle a uzavíratelnou láhev na vodu.

Lektoři výcviku

Václav Němeček (1.- 5.modul)

mentor, lektor a průvodce
 • 7 let vedení výciku Mužská síla (2013-2018)
 • 6+ let vedení vycviku pro páry Partnerská cesta
 • 12+ let osobní a párové mentorské zkušenosti
 • spolutvůrce on-line programů Cesta pravého muže, Evoluce muže
 • spolutvůrce on-line programu Přeprogramujte svou mysl na hojnost

Výhradně podporuji to, co v tobě je. Hledám tvou přirozenou dynamiku a tendenci toho, co ve skutečnosti chceš a potřebuješ. Vyhýbám se moralizování a tomu, jak by věci měly správně být. Povedu tě k tomu, abys dokázal více přijmout své stíny, části, ze kterých máš strach a které tě v životě omezují tak, abys byl silnější a zralejší muž. Pracuji pomalu, po malých krůčkách. Díky mojí přítomnosti a pozornosti rozšířuji prostor tvého uvědomění ve vztahu, aby ses dokázal více otevřít a poznat své pravé já a jeho potřeby. A pokud je potřeba, jako mentor se podělím o své letité vztahové a životní zkušenosti, jak bych danou situaci řešil, tak aby tě to ev. mohlo inspirovat a aby sis mohl v tom najít svou cestu. Pokud je to potřeba, doporučím ti každodenní praxi, abys změny ukotvil do reality.

Gregor Steinmaurer (2.modul)

mentor, lektor a průvodce
Věnuji se systemické terapii, vedu semináře, učím meditaci a jsem zcela odevzdán výzkumu a objevování Vědomí a života v celistvosti. Při studiích historie a filozofie jsem poznal učení známého učitele a mystika Osha. To mě přivedlo do Indie, kde jsem začal studovat terapii a vedení skupin. Učím a pracuji s mnoha různými metodami východu a západu, např. intenzivní Vědomí, tibetské pulsní léčení, zenový mentoring a gestalt, práce s tělem a masáže, vnímání energie, NLP, primární terapie a léčení traumata (somatic experiencing). Vedu workshopy po celém světě se záměrem integrace meditace, terapie a nových přístupů k léčení do nové formy Spirituality. Také spolupracuji se svou partnerkou Komalou na tématech mužsko-ženské polarity a vztahů v rámci výcviků „Výcvik pro život". Mou největší vášní a výživou je setkávání s lidmi se záměrem vzájemné inspirace a prohlubování uvědomování si toho, co znamená žít vědomý, plnohodnotný a radostný život.

"K vytvoření zdravého a hlubokého spojení se světem žen potřebujeme nejprve pochopit sami sebe jako muže. Potřebujeme prostor a čas k pochopení instinktů, které nás pohání a touhy naší duše."

Co všechno dostaneš?

 • absolvuješ 5 víkendových modulů - v součtu je to celkem 13,5 dne práce na sobě samém a na svých tématech nejen ohledně vědomých vztahů a sexuality
 • průběžná setkání účastníků mezi moduly - termíny budou upřesněn během výcviku, vždy minimálně 1x mezi mezi jednotlivými moduly (lze i na skypu)
 • tištěný manuál
 • podpůrné materiály k dalšímu studiu

Termíny a obsah modulů

TERMÍNY BĚHU 2025 BUDOU K DISPOZICI OD 07/2024

1. VSTOUPENÍ DO KRUHU 17. - 19.5. 2024, začátek v pátek ve 14:00
Bratrstvo, mužská síla a objevení svého Bodu středu

V prvním modulu prozkoumáme naše spojení s mužskou energií v našem vnitřním i vnějším světě. Přineseme léčivé světlo do způsobů, jakým jsme byli ovlivněni a formováni našimi otci a mužskými předky. Zvědomněním našich podmíněných vzorců kolem role muž, spojení se silou a sexualitou, zažehneme vášeň hledat vlastní individuální a autentický výraz pro naši mužskou roli pro bytí mužem. Budeme se učit přijímat, integrovat a praktikovat své mužské kvality způsobem, který obohatí náš vlastní život a svět kolem nás.
Důležitou součástí bude objevování, zdokonalování a ztělesnění vašich hlubších hodnot a toho, jak to odpovídá vašemu záměru – Polárkce pro vaši cestu v tomto výcviku.

2. PRINCIPY STVOŘENÍ 21. - 23.6. 2024, začátek v pátek ve 14:00
Pochopení tance mezi mužskou a ženskou energií

Během našeho druhého víkendu budeme hlouběji zkoumat dynamickou souhru mezi mužskou a ženskou energií ve světě, ale i v nás samotných. Víme, že život jsme získali skrze mužskou energii a že jsme byli přivedeni na svět skrze ženskou energii. Společně budeme odhalovat, léčit a vyjasňovat si, jak toto prvotní spojení s matkou formovalo a ovlivňovalo náš vnitřní život, vztahy se ženami a naše tělo. Od této chvíle začneme budovat nový vztah se všemi ženami v životě a budeme se učit praktikám a rituálům pro udržení láskyplného a bdělého spojení s celým ženským světem.

3. VŠEOBJÍMAJÍCÍ TEMNOTA 12. - 15.9. 2024, začátek ve čtvrtek v 17:00
Transformace našich stínů v lásku a přítomnost

V tomto třetím modulu budeme pracovat s mužskými archetypy a rolemi, které muži všech dob obývali. Prozkoumáme tyto role pomocí systému čaker, tak abychom viděli, jak ovlivňují naše životy a naši sexualitu. Díky tomu si uvědomíme všechny různé energie a kvality, které máme k dispozici, a vneseme světlo do individuálních a kolektivních stínů, které nosíme ve vztahu k sexualitě, ve vztahu k ženám a k tématu bytí mužem. Vneseme-li své stíny a skryté aspekty do léčivého světla vědomí, staneme se jasnějšími, živějšími, více milujícími a svobodnějšími muži.

4. UMĚNÍ LÁSKY 25. - 27.10. 2024, začátek v pátek ve 14:00
Transformace sexuality v posvátnou praxi

V tomto modulu se zaměříme na způsob, jakým můžeme transformovat sexualitu a intimitu v posvátné umění žít život, a jak naše sexualita může podpořit rozkvět všech aspektů života – sexu, lásky, vztahů, práce a může dokonce posílit odhodlání žít smysluplný život.
Naučíme se pracovat se sexuální energií v těle, ať už jsme s partnerem nebo sami. Podíváme se na to, jak princip polarity probouzí a udržuje šťávu a lásku ve vztazích, a získáme nástroje k tomu, jak to praktikovat. Naučíme se, jak zahrnout do života a vztahů duchovní rozměr oddanosti, smyslu, učení a růstu.

5. Dokončení a integrace 6. - 8.12. 2024, začátek v pátek ve 14:00
Ztělesnění změny

Na posledním setkání budeme věnovat svůj čas k zamyšlení se nad cestou, kterou jsme a každý muž v tomto výcviku prošel. Znovu si srovnáme a překalibrujete naši navigační hvězdu Polárku a uděláme si jasno v tom, jaký je váš další krok při vstupu do světa. Rozvineme jasnost v chápání naší vztahové mapy – našich zranění a výzev, našich darů a přínosů a k naší jedinečné cestě praktikování vědomého vztahu z pozice muže. Něco ukončit znamená také to uctít. Proto si najdeme čas na oslavu naši společné cesty a vytvoříme si rituál na oslavu ukončení výcviku!

Webináře na téma vztahů,
sexuality a životních rolí muže

Záznam živého
webináře

Rozhovor na téma Hodný kluk

Videoseriál 7 témat
o mužské sexualitě

Co o výcviku říkají jeho absolventi?

Je to rok, co jsem absolvoval první modul z výcviku Mužská sexualita, vedený mým velkým učitelem a mistrem Khushruem. Velmi jsem s nástupem do tohoto kurzu váhal, cena byla pro mě relativně vysoká a cítil jsem silný strach. Nyní, po jeho absolvování, se cítím jako jiný muž: šťastný muž. Pomohl mi objevit svůj potenciál, kterého jsem si do té doby nebyl vědom,a začít jej rozvíjet.

Práce v mužské skupině měla neuvěřitelně silnou energii. Bylo nás okolo dvaceti, různého věku a zkušeností, každý jsme přišel s jiným záměrem apřinesl do skupiny něco jiného. Vnímám to jako nesmírně důležitou skutečnost. Byl jsem nejmladší a užil jsem si tuhleroli: starší muži měli zkušenosti, zážitky, často dosáhli ve svém životě úspěchu a nasál jsem od nich spoustu inspirace. Já jsem naopak kladl hodně otázek – a někdy jsem inspiroval někoho já, tím, že mi některé věci nepřišly tak samozřejmé, jak to viděli moudří kmeti....Odnesl jsem si pocit sounáležitostí, souladu s tím, že sám jsem muž, se svou mužskou silou, a na tomto základě vznikla sounáležitost s ostatními muži. Odešel strach z násilí a agrese a přišlo uvědomění si vlastního těla a otevření vlastní síly, odešlo nutkání neustálé konkurence a vzájemného porovnávání a přišla schopnost se učit, inspirovat a s pokorou přijímat. Odešel strach dělat chyby a přišla otevřenost výzvám. Proměnil se můj vztah k ženám, začaly se drolit vzorce přejaté z rodiny a objevil se upřímný zájem o ženský svět. Jak snadno to zpětně zní: byl jsem s chlapy různého věku a dělali jsme nějaká cvičení, ale nakolik nový zážitek to pro mě byl! Nic takového jsem do té doby neznal a přijde mi, že taková setkání dnes nám, mužům, hodně chybí: zhruba od sedmid o patnácti až pětadvaceti jsme ve škole, kde většinu času trávíme se skupinou lidí stejného věku. Právě tehdy se přitom utváří velká část našeho náhledu na svět. Já jsem si z toho odnesl akorát přesvědčení o neustálé konkurenci, nic víc. A nemůže to být jinak: ostatní chlapi mě vždycky něčím ohrožují a nikdy to nemůže být jinak. A pocit hluboké frustrace ze své jinakosti v mnoha ohledech, kterou teď, po čase na skupině, stráveném s muži staršími a moudřejšími, vnímám jako největší dar od života, který jsem kdy dostal.

Vnímám mužskou skupinu jako jakousi iniciaci, rituální přechod do dospělosti, přinášející nové výzvy, ale i nové, hluboce prožívané a dosud nepoznané radosti: začal jsem si plnit své sny, dělám to, co mi dává smysl a je pro mě důležité, odhodlal jsem se udělat kroky, na které bych si dříveani neodvážil pomyslet. Rád si dělám dobře, užívám si života, dopřávám si čas na sebe. S pár chlapy ze skupiny stále udržují kontakt a setkání s nimi jsou vždy zajímavá,inspirující a plná radosti.

Všem svým kamarádům mužům, kteří o absolvování této nebo jiné mužské skupiny uvažují, to z celého srdce přeji a doporučuji, budete-li této energii otevřeni, má potenciál proměnit váš život radikálně, tak, jaksi to teď neumíte ani představit.
účastník výcviku
Gregorova práce mě baví. Jako vědec vysoce oceňuji jeho přesnost a jasnost, jeho schopnost s laserovou zaměřeností uchopit a pojmenovat jádro problému. Jako člověka a muže se mě hluboce dotýká jeho laskavá, a přesto pevná lidskost a mužnost. Struktura tréninku ve 4 modulech je výborně vymyšlená s nevyhnutelným vyvrcholením při 4. setkání. A ano, je to i o sexu!
Tomášúčastník výcviku
Výcvik splnil mé očekávání a záměr, který jsem si na jeho počátku dal. Oceňuji empatický přístup Khushrua. Vytvořil bezpečný prostor pro vnitřní léčení starých zranění a sdílení velmi citlivých témat a zkušeností. Do výcviku jsem vstupoval jako vystrašený kluk, single, který si nevěří a stydí se za vlastní tělo a sexualitu. Postupně nabývám pocitu zdravého sebevědomí a zralejší mužské identity. Cítím se svobodněji a jsem také atraktivnější pro ženy, které začaly přirozeně vstupovat do mého života. Aktuálně mám přítelkyni.
Michalúčastník výcviku
Dôležité bolo pre mňa poznanie, ako je sexualita prepojená aj s celkovým neerotickým prežívaním. Kultivovaním sexuálnej energie je človek prítomnejší v tele, hlbšie v kontakte so svojimi emóciami a má viac kreatívnej energie aj v každodenných projektoch. Autentickejší je nielen vzťah so ženami, ale so všetkými ľuďmi vrátane samého seba. Prekvapilo ma tiež, aké veľké zmeny môžu spôsobiť jednoduché cvičenia, ak sa vhodne zvolia. Khushru má výborný cit pre vnútro človeka a citlivo spája východný aj západný prístup.
Jurajúčastník výcviku
Výcvik mužské sexuality přinesl zásadní změny do mého vztahu s partnerkou. Jak v oblasti fyzického milování, tak v oblasti vzájemného pochopení a autentického vyjadřování vzájemných potřeb.
Honzaúčastník výcviku
Ahoj, jmenuji se Ondřej a do výcviku Vědomé mužské sexuality jsem se přihlásil proto, abych zjistil, jaký jsem muž a mohl být v kruhu sdílení a důvěry s jinými muži.
Ve výcviku jsem zjistil na první pohled triviální věc: já jsem muž. Ale uvědomění toho je pro mě důležitější, než to jaký jsem muž.

Čekal jsem, že se změní můj vztah k ženám a žen ke mě, ano stalo se, daleko víc se však změnil můj vztah k mužům. Naše společná práce vedla ke změnám přesvědčení o sobě o světě. Není to, jak jsem si představoval, jak to bude,je to tak, jak to je. Je to změna, je to přijetí "mýlím se". Je to něco nového. Je to život. Sdílení s muži mi přináší mužskou sílu. V kruhu dostávám i dávám.

Gregorova práce je velmi lidská, tolerantní, chápavá, zvládne i vypjaté krizové situace. Dokáže motivovat a posunout každého, kdo chce a nezáleží, kde se aktuálně nalézá ve svém vývoji, každý si vezme to své. Výcvik doporučuji každému, kdo hledá cestu k sobě, kdo cítí, že život má nějaký přesah. Každému, kdo slyší v uších hučení posvátné řeky.
Ahou
Ondřejúčastník výcviku

PŘIHLÁŠKA / ZÁJEM O VÝCVIK V ROCE 2025

Došlo k chybě, prosíme, zkus to znovu.
Vyplněný formulář byl úspěšně přijat. Ozveme se TI e-mailem s pozvánkou k výcviku.

Ať Ti nic neunikne!

Vyplň formulář a my se Ti ozveme až bude otevřený další běh (cca 07/2024) výcviku na rok 2025.

Tento výcvik organizuje podnikatel Ing. Václav Němeček, IČ: 73434451, Tovéř 1, 783 16 Dolany

Jak postupovat při přihlašování

 • 1
  Vyplň přihlášku a vyber si způsob platby za výcvik
  Pokud budeš platit po modulech, vyber položku "Umění vědomého vztahu - platba po modulech".

  Pokud chceš výcvik zaplatit najednou vyber položku "Umění vědomého vztahu - celková úhrada".

  Pokud chceš platit po splátkách vyber položku "Umění vědomého vztahu - platba na splátky".

 • 2
  Odešli úvodní platbu

  Platební údaje pro úhradu najdeš na faktuře, která dorazí do e-mailu po odeslání registračního formuláře.

 • 3
  Pošli nám motivační dopis - do 14 dnů, nejpozději do 5. 5. 2024
  V e-mailu s organizačními pokyny, který obdržíš po odeslání přihlášky Tě požádáme o sepsání Motivačního dopisu, což je pár vět o tom, co Tě do výcviku dovedlo. Čti prosím dopis s pokyny pozorně.
 • 4
  Detaily k průběhu plateb
  Výcvik je možné absolvovat pouze celý, účast na všech modulech celoročního výcviku je závazná (nelze si vybrat jen některý modul). Jako vyjádření závazku požadujeme zaplacení posledního modulu dopředu, platba bude použita na úhradu posledního modulu. Cena výcviku nezahrnuje stravu a ubytování.

  Celková úhrada výcviku
  Pokud zvolíš položku "Umění vědomého vztahu - celková úhrada - 39900 Kč", pak dostaneš jednu fakturu na celkovou úhradu.

  Platba po modulech
  Pokud zvolíš platbu po modulech, pak spolu s přihláškou zaplatíš platbu za povinnou registraci (7 800 Kč) a pak další platby 7800 Kč, vždy 7 dní před každým modulem (1., 2. a 4. modul). u 3.modulu to bude 8700 Kč. První platba (povinná registrace) se použije jako úhrada za poslední pátý modul výcviku (prosinec 2024). 

  Platba na splátky
  Při platbě na splátky zaplatíš spolu s přihláškou platbu za povinnou registraci (7 800 Kč) a pak dalších 10 měsíčních splátek ve výši 3210 Kč. První splátka je splatná vždy k prvnímu dni v měsíci.
Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan