VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA - CESTA STŘEDU 2024-26
(Východní Čechy)

Přemýšlíš o výcviku Mužská síla - cesta středu?  Nepřemýšlej, zeptej se!

Co má běh Východní Čechy navíc

Výcvik Mužská síla - cesta středu má každoročně několik běhů, které jsou totožné svou strukturou, podmínkami a provází jím jeden mentor. Tenhle výcvik je v pár věcech mimořádný. 

Má tři průvodce. Zdenka Jana Webera, zakladatele Mužského kruhu, Jan Rudzinského, létajícího jogína, a Jana Čermáka. Každý z nich má osobité talenty a zkušenosti a povede moduly, ve kterých je přirozeně silný.  To dělá celý tento výcvik rozmanitější a bohatší. 

Výcvik obsahuje tři bonusové moduly, které rozšiřují záběr výcviku. První je modul Seberalizace, kterým bude provázet Jan Rudzinskyj s pozváním „Dělej, co miluješ a miluj, co děláš.” 

Druhý je modul Umění zemřít a rozpuštění strachu ze smrti, kterým bude provázet Zdenek Jan Weber, který je pozvání k tomu být s jedním z největších strachů, které my lidé máme. 

Třetí modul je modul závěrečný modul Integrace, který je pozváním k tomu se zastavit a upevnit v sobě to, co si z výcviku účastníci chtějí odnést pro svůj každodenní život. 

Výcvik navíc oproti ostatním výcvikům obsahuje  devět tematických přednášek, které doplňují učení jednotlivých modulů, a které jsou zakomponovány do integračních online setkání, které probíhají po jednotlivých modulech. 

Oproti standardním dvěma individuálního hodinovým sezením v podobě trauma informovaného koučinku pro které vám bude k dispozici Jan Čermák, navíc získáte v tomto výcviku 1x hodinové sezení Somatic Experiencing se Zdeňkem Weberem a 1x mentoring s Janem Rudziským.

V neposlední řadě se tento výcvik otevírá a bude otevírat  jednou za dva roky. 

Partnerky a manželky mužů, kteří budou procházet výcvikem, budou mít možnost se každé dva měsíce zúčastnit podpůrného online setkání s Blankou Tichavskou nebo jinou facilitátorkou kruhové transparentní komunikace. Záměrem těchto setkání je podpořit je, aby se mohly orientovat ve změnách, kterými jejich partneři a manželé prochází, a měly kapacitu a zdroje pro zvládnutí výzev, které jim to přináší.  

Mentoři výcviku

Pár slov k výcviku ...

Muž přirozeně hledá a aktualizuje sám sebe, své vztahy a svou cestu 

Pokud muž nenachází sebe a neví kdo je, proč tady je, jaký smysl je jeho  života a neví, kam se ubírá jeho životní cesta, vnímá svůj život jako prázdný. Bez radosti, bez nadšení, bez chuti, bez vůně a bez čehokoliv, co by mu dávalo smysl.    
Proto muži potřebují alespoň jednou za život vstoupit do mužského společenství a skrze něj v sobě objevit hodnoty, pro které cítí nadšení, odhodlání a stojí mu za to pro ně žít. 

Síla mužského společenství

Přesně tohle zažily stovky mužů, kteří prošli tímhle výcvikem. Zažili učení se o mužství nasloucháním příběhů jiných mužů, prohlubováním sebepoznání, kladením si zásadních otázek svého mužského života a nacházením odpovědí na ně v sobě. 

Muži dokáží, pokud se to naučí, naslouchat srdcem a být přítomní. Dokáží vytvořit pevnou a soucitnou atmosféru, ve které se všechny rány dosavadního mužského života mohou proměnit v cestu k moudrosti a uvědomění. Stejně jako ženy mají specifické zkušenosti, kterým mohou porozumět pouze ženy, mají i muži své specifické zkušenosti, kterým mohou porozumět zase jen muži. A žádná žena, pokud bude upřímná, jim s tím nemůže pomoci. Tento výcvik nabízí unikátní možnost jít kus cesty s muži, kteří mají své těžiště v upřímnosti, pravdivosti, růst skrze dělání chyb a učení se z nich a zdravé touze překonávat své hranice . 

Cesta za smyslem života, za svým posláním, za vnitřní vizí, za vnitřní silou pro jejich realizaci, za pravdivým a naplněným životem.

K orientaci v dnešním světě plném nekonečných možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám. To vyžaduje postupný, soustavný, kontinuální proces. Než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy v sobě. K dosažení pokroku je třeba jít vytrvale a krok po kroku.

A přesně o to právě v tomhle mužském výcviku jde – během téměř dvou let  trvající cesty přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě. Pozvat je k tomu, aby si prošlapali cestu do vlastního srdce a k nadčasové moudrosti, kterou má v sobě každý z nás. K vnitřní síle, k lásce, k soucitu, k rozhodnosti, sebevědomí, prosperitě, k pevnému bodu v sobě, o který se mohou opřít … pak už nejsou potřeba žádná slova. 

Aby prošlapali tu cestu osobně a tak, aby už nikdy nemohla zarůst plevelem každodenní rutiny, aby vnitřně nezemřeli dávno před tím, než doopravdy zemřou.

Za 20 let prošlo cestou středu v Čechách, na Moravě a na Slovensku přes 900 mužů.

Reference účastníků

Svou účastí ve výcviku v sobě:

  • Probudíš svou vnitřní vizi,
  • ukotvíš se ve svém středu a spojíš se se svou vnitřní sílou,
  • ujasníš si svoje vnitřní hodnoty, smysl svého života a práce,
  • získáš zdravé sebevědomí, otevřenost ve vztahu k ženám, ženskému principu a vlastním emocím,
  • aktivuješ v sobě své otcovství a partnerství,
  • prožiješ hluboké sebepoznání, objevíš radost, spontánnost,
  • začneš být pravdivější, autentičtější, odvážnější a svobodnější,
  • najdeš své osobité spojení s tím, co tě přesahuje,
  • integruješ zralou sílu a sám sebe v inspirativní a bezpečné mužské komunitě a nepochybně v ní najdeš skutečné přátele.

JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE

1. Otec a mužský princip - 29. - 1. 12. 2024 - Zdenek Jan Weber a Jan Čermák

V úvodním seminář se seznámíš s mužským kruhem a filozofií kruhu jako způsobu sebepoznání, vztahování se k sobě a ostatním, sebeléčení a komunikace.
Hlavním záměrem tohoto víkendu je uzdravit tvůj vztah s tvým otcem. Ať chceš nebo ne, jsi tady i díky němu, a on je tvým prvním vzorem pro to, jak být muž.
Pokud prohloubíš úctu k vlastnímu otci, prohloubíš úctu k sobě samému a k tomu mužskému v tobě. Je to základní krok k ukotvení se ve vlastním středu. Také ti to umožní zdravěji se vztahovat k tomu mužskému v tobě a v ostatních mužích. A využívat tvou schopnost zdravě jít za svým cílem a nastavovat sobě i ostatním hranice.

Místo konání: Kubasův mlýn, Hrádek u Ústí nad Orlicí

2. Matka a ženský princip - 21. - 23. 2. 2025 - Jan Čermák

Druhý modul se zaměřuje na uzdravování vztahu s vlastní matkou. Tvoje matka, máma nebo maminka byla první ženou tvého života, vzor ženství, který ovlivňuje tvůj vztah k tvé partnerce, ženám obecně a k tomu ženskému v ženách i v mužích.
To ženské, tedy ženský princip je něco, čemu mnoho mužů nerozumí, nechápe, popírá a skrývá před sebou a ostatními, že by něco takového měli. A často proto nepříjemně prožívá dopady ženského principu na sebe.
Přesto i my muži ho v sobě máme, i ty, i já, a stojí za to ji v sobě poznat a uznat. Jinak jsme touto silou na jedné straně přitahovaní, a současně ji sami v sobě popíráme, a čím více to děláme, tím více jsme jí ovládaní. Většinou zcela nevědomě. Bez jejího uznání nemůžeme být nikdy celiství.
Schopnost cítit, přijímat věci, které nemáme sílu změnit, přizpůsobit se a pečovat o naše vztahy jsou věci, které vnímáme jako důležité i pro mužský život, i když většině z nás nejsou moc vlastní.
Uzdravení vztahu s matkou, nám umožňuje lépe pochopit ženský svět a vztahovat se zdravěji k ženám. A také lépe pochopit naší vlastní vztahovost, vztahování se k sobě i k ostatním lidem, ať už v doma, v naší rodině, v práci nebo kdekoliv jinde.

Místo konání: Kubasův mlýn, Hrádek u Ústí nad Orlicí

3. Dětství a puberta - v kruhu života, smrti a věčné proměny - 23. - 25. 5. 2025 - Jan Čermák

Na tomto víkendu se seznámíš s kruhem života a smrti a poznáš skrze něj vývojový proces, kterým prochází každá lidská bytost a jaké místo v něm má naše dětství a naše puberta i to, jak se jejich neukončenost projevuje v tvém životě.
Pozveme tě na něm k tomu, abys dokončil své dětství a pubertu a mohl se přirozeně chovat a jednat jako dospělý, a ne jako dospívající nebo dítě. To je v našem světě zatím spíše výjimečné, než že by to bylo pravidlem.
Většina z nás v sobě nese z dětství a z puberty nezpracované zkušenosti, nenaplněné potřeby a zranění, které nepozorovaně ovlivňují náš každodenní život a dožadují se pozornosti, aby byly zpracovány a integrovány. Jinak se některé věci v našem životě stále opakují. Projevují se tak, že se znovu a znovu a znovu ocitáš ve stejných situacích, vztazích a krizích a ani nevíš, že za tím stojí příběh tvého dětství nebo puberty a to, že jsi je vnitřně dosud neukončil. Tvoje vnitřní dítě, otisk tvého dětství v tobě, je jedna z nejhlubších a nejintimnějších oblastí tvé duše. Skrze uznání a poznání příběhu vlastního dětství odemkneš v sobě přístup k tvému nevyužitému potenciálu – uvolněnosti, hravosti, bezprostřednosti, snění, bytí v přítomnosti, divokosti a zranitelnosti – který pravděpodobně čeká dlouhý čas na to, až ho znovu objevíš. Bez něj se snadno můžeš stát necitlivým, rigidním, bez kontaktu s vlastí nedokonalostí, zranitelností a zranitelností druhých lidí. Na naše dětství navazuje puberta. Ta je důležitou fází, kdy jsme už přestali být dítětem, ale ještě nejsme dospělí. Je to úsek života, ve kterém se zaujímáme naše místo ve „velkém světě”, za hranicemi vlastní rodiny. Kdy hledáme, kdo jsme a kdo nejsme. Kdy se potřebujeme potkat se zdravou autoritou, která nás pozná a uzná a pomůže nám se postavit na vlastní nohy.
Puberta obsahuje spoustu darů, jako je dravost, ochota zpochybňovat a bořit koncepty, hájit nekompromisně osobní hranice, snaha najít své pravé já a a také svoji roli mezi lidmi a ve světě. Společností bývají často dary a kvality dětství a puberty nepřijaty a odmítány. Pozveme tě, abys je vrátil na jejich místo ve tvém životě a procítil jejich sílu a přínos pro tvůj život.

Místo konání: Kubasův mlýn, Hrádek u Ústí nad Orlicí

4. Vision Quest - probuzení vnitřní vize - 23. 7. - 2. 8. 2025 - Zdenek Jan Weber, Jan Čermák

Tento desetidenní modul je pozvání k nalézání smyslu pro další období tvého života. Smyslu vycházející z tvého nitra, který ti dá sílu měnit svět okolo tebe i tebe samotného pro tvé léčení, vztahy a lásku, pro hlubší poznání sebe sama, pro ukončení minulých etap tvého životů a započetí nového období, pro ukončení vleklých životních krizí a nalezení poučení z nich.
Mnozí muži, kteří přišli na rituál hledání vize, již předtím vyzkoušeli řadu jiných způsobů sebe-léčení a sebepoznání. Až sami se sebou, postící se v přírodě, našli klid a mír v duši potřebný pro svou další cestu životem.
Náš rituál vison questu, hledání smyslu, vychází z vyzkoušeného know-how, které vzniklo v průběhu let v Mužském kruhu, a je inspirováno mnoha zkušenostmi z podobných rituálů z různých kultur, různých tradic a workshopů a výcviků. Spojili jsme naše nejlepší zkušenosti a poznatky a vytvořili rituál, který stojí na pevných základech české Matky země. Způsob vedení rituálu hledání vize, které používáme, je vytvořeno českými muži a ženami pro dobro všech lidí. Moudrost přechodových rituálů je univerzální a současně jsme přesvědčeni, že je nutné vždy hledat nejvhodnější cestu a způsob tohoto krásného rituálu náležícího k národu, zemi a době, ve kterém žijeme. Nejdeme cestou slepého přebírání rituálů z jiných kultur a zvyků. Základní principy a kosti jsou stejné a univerzální všude na Zemi. Podmínky, kultura a tradice ne.
Rituál hledání vize je otevření se, rozšíření a prohloubení vidění sebe sama a vlastní životní cesty v kontextu vlastní rodiny a komunity. Je to hledání vlastních odpovědí na důležité otázky našeho života. Je to otevírání se vidění naší vlastní pravdy o naší další cestě životem. Je to 10-denní modlitba, spojení s univerzem a přírodou naprosto přirozeným způsobem. A současně je to zkouška vnitřní síly, trénink odpovědnosti, důvěry v život a v sebe. Je to nalézání a posílení našeho kontaktu se smyslem života v nás. Po úvodní, několikadenní, přípravě strávíš 4 noci v lese bez jídla. Sám jen s nejnutnějším vybavením půjdeš hledat, probouzet a nebo hlouběji porozumět svému smyslu v tomto životě a tvé vizi. Tam v přírodě, úplně sám po čtyři dny a noci budeš hledat a probouzet svůj nejhlubší smysl tváří v tvář všemu, co přijde. Pokud svou vizi máš, pak dostane hlubší kořeny a stane se pevnější. Pokud vizi nemáš, vyjasní se. Většinu překážek necháš za sebou. Dokončíš staré a vydáš se novou cestou. Na čtyřdenní sólo bytí v přírodě navazuje třídenní integrace toho, co jsi v samotě, v kontaktu se sebou, svou duší, přírodou a velkým tajemstvím zažil a objevil.
Pokud nezapomeneme na smysl vlastního bytí, na tu jedinou podstatnou věc na tomto světě, není třeba si dělat jakékoli starosti, i kdybychom zapomněli na všechno ostatní. Zatímco kdybychom si pamatovali, prováděli a dávali pozor na všechno ostatní a na to jedno zapomněli, ve skutečnosti bychom neudělali vůbec nic. Je to, jako kdyby nás král poslal na hrdinskou výpravu, abychom provedli jediný zvláštní úkol, a my jsme se na ni vydali a splnili sto jiných úkolů. Jestliže jsme však nevykonali to, pro co jsme byli vysláni, je to, jako bychom nevykonali vůbec nic. Stejně tak i člověk přišel na svět kvůli jednomu zvláštnímu úkolu, a to je jeho účel v tomto životě, smysl jeho bytí. Jestliže ho nesplní, jen těžko bude žít naplněný, pravdivý a spokojený život.

Místo konání: Malý Ratmírov u Jindřichova Hradce

5. Tělo - 3. - 5. 10. 2025 - Jan Čermák a Jan Rudzinskyj

Máme tělo, každý z nás. Malé, velké, tlusté, tenké. Mladé, staré, funkční i méně funkční. Tělo je tvoje pojítko s hmotnou realitou. Jak naše tělo souvisí s tím, kdo jsme?
Bez těla to na Zemi nejde. Je to v jistém pohledu jedna ze tří částí tvojí existence, tvojí stability. Vedle rozumu a srdce, které ale opět mají svůj základ v našem fyzickém těle. Je dobré tělo správně používat, stejně jako je dobré správně používat srdce a správně používat rozum. Potřebuješ ho k projevení se a proto je dobré vědět jak funguje. Ne, není to o anatomii, je to spíš o energii, o cítění těla, o kontaktu s ním. Jako dítě jsi se svým tělem, se svou životní silou byl plně v kontaktu, ve spojení v každém okamžiku. Síla-pohyb-rozhodnutí - vše bylo v dětství jedním pohybem. Podívej a všimni si, jakou mají děti ohromnou sílu, dokud je nedomestikujeme a neodřízneme od energie středu pod bránicí. Celé jejich tělo srší silou, radostí z této síly a z přirozeného kontaktu s ní.
Skutečná síla nepotřebuje být dokazována, je přirozeně žita a integrována pro dobro jedince a skupiny.
Sílu může vtělit a žít každý. Pokud se ti to podaří, život se ti změní.
Naše tělo má svou vlastní moudrost, která je propojená s moudrostí našeho srdce a našeho rozumu a současně je na nich do jisté míry nezávislá. Na tomhle modulu se také podíváme, jak je náš rozum, naše srdce a naše tělo v souladu, zda táhnou za jeden provaz.
Místo konání: Kubasův mlýn, Hrádek u Ústí nad Orlicí

6. Partnerství a otcovství - 28. - 30. 11. 2025 Zdenek Jan Weber a Jan Čermák

Jedna ze základních rovin poslání mužů na tomhle světě se skrývá v otcovství a s ním souvisejícím partnerství.
Otcovství zahrnuje otcovství rodinné, pracovní, veřejné, duchovní. Otcovství proniká skrze všechny úrovně života muže a vyžaduje od muže, aby žil své otcovství podle zdravých principů, které si sám najde, určí a definuje, aby předal svým dětem to, k čemu je vnitřně volaný, a způsobem, ke kterému je vnitřně volaný.
Mnoho mužů vstupuje do partnerství se ženou nevědomě. S očekáváním, že ho to partnerství udělá emočně šťastným, spokojeným, sexuálně uspokojeným. Očekávání se podle našich zkušeností může naplnit, jen pokud muž sám přebere odpovědnost za své štěstí, o vztah aktivně pečuje a vnáší do něj svou sílu, jasnost a autenticitu.
Účastníci výcviku se na tomhle modulu stanou otci svého vlastního života, stanou se králem ve svém životě. Uvědomí si, jak být vědomým partnerem a manželem.
Zároveň existuje něco jako naše otcovská a partnerská vize, náš vnitřní plán pro naše otcovství a partnerství. A ten může být zralý, takový, který integruje v sobě všechny naše role a části, nebo nezralý, který stojí na nekompletních a nestabilních základech. Pozveme tě k prozkoumání tvého vnitřního plánu a nastartujeme léčení, pokud to bude třeba.
Nevadí, že zatím nejsi otec nějakého dítěte nebo manžel či partner nějaké ženy, protože tímto směrem tak jako tak přirozeně jdeš. A navíc každý z nás je minimálně otcem nějakému, byť malému projektu, činnosti a také je partnerem někomu, něčemu, v něčem.

Místo konání: Kubasův mlýn, Hrádek u Ústí nad Orlicí

7. KDO JSEM JÁ - Meditační reatreat - 11. - 15. 2. 2026 - Zdenek Jan Weber a Jan Čermák

Mindfulness meditační retreat s ostatními běhy výcviku.
Společná meditace a kontemplace v tichu s otázkou „Kdo jsem já?“ po dobu 4 dnů ti dá hluboký a silný základ pro praxi tiché kontemplace v každodenním životě a kontemplativního sebedotazování, který je zdrojem pro situace, ve kterých je výzvou zachovat si pevný, integrovaný postoj a stabilní mysl. Jejím cílem není nemít myšlenky nebo se myšlenek zbavit, ale prohlubovat uvědomění si myšlenek a sebe samého, být zrcadlem za myšlenkami, spočívat v prázdnotě a tichu.
V určité fázi životní cesty se bez nějaké formy spirituální praxe lze jen těžko obejít, stává se hlavní, královskou metodou.
Na tomto modulu se naučíš základní, esenční a podstatné metody jak uvádět a udržet sám sebe v přítomnosti v těle a ve vnitřním tichu.
Ochutnáš praxi sebedotazování „Kdo jsem já?“, kdy cílem není mentální definice ale hluboký duchovní prožitek.
Součástí retreatu je čtení duchovních básní, společné sezení v tichu,, meditace v chůzi, práce s dechem v meditaci, praxe kontemplativního sebedotazování a výklad učení jednotlivých praxí.

Místo konání: Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí

8. Seberealizace - dělej to, co miluješ, a miluj to, co děláš. - 17. - 19. 4. 2026 - Jan Rudzinskyj a Jan Čermák

Seberealizace je obzvláště pro muže velmi silné téma. A ne vždy šťastně uchopené. Přirozenou touhu po seberealizaci a sebevyjádření má každý z nás. V mnohých z nás tuhle přirozenou potřebu výchova, vzdělávací systém a společnost významně potlačily nebo zatlačily do našeho stínu.
Mnoho lidí si ani nepamatuje, co měli rádi jako děti. Jiní zase propadnou “realizaci” snů, cílů a dokazování své hodnoty tak, že zapomenou na další důležité kapitoly svého života. Nicméně vše se dá uzdravit.
Je dobré si uvědomit, že seberealizace má různé úrovně. Ta nejznámější je pracovní. Neméně důležité jsou vztahové, sociální a duchovní.
Krokem k seberealizaci na více úrovních napomáhá první KROK: “Dělej, co miluješ”. Ať už se to daří pracovně a nebo mimopracovně, je to důležitá část, bez které se jen těžko dá jít dál.
Zvládnutím prvního kroku se však můžeme dostat k integrování KROKu číslo 2: “Miluj to, co děláš”. Kde již dospěle přijímáme zodpovědnost za vše ve svém životě a stavíme se „čelem” k tomu, co se v něm objevuje. A když už to dělám, tak to dělám to rád.

Místo konání: Kubasův mlýn, Hrádek u Ústí nad Orlicí

9. Umění zemřít a rozpuštění strachu ze smrti - 12. - 14. 6. 2026 - Zdenek Jan Weber a Jan Čermák

Starobylé umění zemřít je základem rozpuštění strachu ze smrti, pochopení a prožití toho, kým jsme, uvědomění si jednotlivých fází umírání a smrti, přeměny a znovuzrození. Moudré kultury považovaly smrt za královskou bránu a lidé v nich sami sebe na smrt velmi poctivě připravovali. Budeme se zabývat třemi fázemi. Fází před smrtí, fází smrti, fází po smrti.
Učení tohoto modulu je inspirováno tibetským buddhismem a učením himalájských učitelů a také moudrost dul a průvodkyň/ců umíráním a smrtí.
Strach ze smrti je velký otec a matka všech ostatních zahlcujících strachů a hrůz, upustíme-li z intenzity tohoto primárního strachu, sníží se přirozeně také všech ostatních strachů.
Skutečnost je tak prostá, umíráme totiž neustále a neustále se rodíme. Jsme neutuchajícím a proudícím procesem umírání, smrti a zrození nového a ztělesněním tohoto koloběhu.
Smrt je univerzální zkušenost.

Místo konání: Kubasův mlýn, Hrádek u Ústí nad Orlicí

10. Integrace a slavnostní ukončení výcviku - 2. - 4. 10. 2026 - Jan Čermák

Cílem tohoto závěrečného a integrujícího semináře je především zakotvení vize a učení z jednotlivých modulů tohoto výcviku v každodenním životě.
Všimnutí si toho, jak se tvá vnitřní vize a vnitřní změny, které se děly během celého výcviku (často i nepozorovaně), propisují do tvého každodenního života. Uctění toho, co se změnilo, i toho, co na změnu ještě čeká.
Uznáme intuitivní moudrost našeho života, který nás zve a přivádět do naší vyšší kvality, k našemu celistvějšímu, více integrovanému já.
A stejně tak budeme s tím, jak tyto změny podpořit, jak pro ně vytvořit zdroje, aby tahle aktualizace nás samých probíhala v klidu, v přirozeném tempu a pokud možno bez dramat.
Oslavíme společně strávený čas, cestu, kterou jsme spolu urazili, i to, co přinesla.
A také tě pozveme k prozkoumání, kam tvoje cesta vede dál.

Místo konání: Kubasův mlýn, Hrádek u Ústí nad Orlicí

DOPROVODNÉ PŘEDNÁŠKY

Doprovodné online přednášky doplňují učení z modulů a podporují jeho integraci. Budou probíhat online prostřednictvím aplikace ZOOM. Informaci jejich termínech dostaneš na začátku výcviku. 

1. Jak uzdravit trauma ve vztahu s rodiči?

Přípravná přednáška a setkání k modulu Otec a mužská síla

2. Historie a současnost ve vztahu k ženám

Přípravná přednáška a setkání k modulu Matka a ženská síla

3. Omezující autorita

Přípravná přednáška a setkání k modulu Puberta

4. Partnerství jako cesta k rodičovství a zpět

Přípravná přednáška a setkání k modulu Partnerství a otcovství

5. Quest jako cesta k našemu pravdivému zájmu

Přípravná přednáška a setkání k modulu Quest

6. Tělesnost a kontakt se smrtí

Přípravná přednáška a setkání k modulu Tělo

7. Meditace - hygiena duše pro 21. století

Přípravná přednáška a setkání k modulu Meditační retreat

8. Holistická prosperita

Bonusová přednáška a sdílení

9. Moudrost traumatu - online promítání a beseda

Bonusové promítání filmu Moudrost traumatu a následná beseda

MUŽSKÁ SÍLA - CESTA STŘEDU
2024-26 - Východní Čechy

ZAČÁTEK 29.11. 2024
MÍSTO KONÁNÍ - víkendové moduly – Kubasův mlýn, Hrádek u Ústí nad Orlicí, Vision Quest - kemp U Kapličky, Malý Ratmírov u Jindřichova Hradce, meditační retereat – Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí
CENA CELÉHO VÝCVIKU:
65 450 Kč , bez ubytování a stravy

PODROBNOSTI
K ÚČASTI:

Cena celého výcviku je
65 450 Kč (je možná i platba v EUR pro zahraniční účastníky podle aktuálního kurzu ČNB), bez ubytování a stravy.

Pořizuješ si pro sebe 8 2-denních víkendových workshopů, jeden 10-denní modul v přírodě (vision quest) a 4-denní meditační retreat.

A dále 9x online setkání spojených s tématickou přednáškou prohlubující učení z jednotlivých modulů.

Dále jsou v tomto balíčku 4 hodinová sezení.  2 x 1 hodina individuálního trauma informovaného koučinku s Janem Čermákem, 1x hodinové sezení Somatic Experiencing se Zdeňkem Weberem, 1x mentoring s Janem Rudziskym. 

Celkem 30 dní intenzivní práce na sobě, která způsobí zásadní změnu v tvém životě. Nic už nebude jako předtím.

A navíc pro tvoji manželku nebo partnerku, možnost se zúčastit celkem 11 ženských on-line kruhů (tedy 1x za 2 měsíce po celou dobu výcviku), které povedou naše spřátelené lektorky.

Místo ve výcviku máš rezervované po uhrazení registračního poplatku ve výši 5 950 Kč. Tento registrační poplatek je platbou za první modul výcviku. Zbylou částku můžeš uhradit třemi způsoby.

Jednorázovým doplatkem ve výši 53 000 Kč v prosinci 2024. V tomto případě je cena zvýhodněná o 10% a zaplatíš za výcvik celkem 58 950 Kč.

Po modulech, platba za jeden modul činí 5 950 Kč a za vision quest 11 900 Kč. Za výcvik zaplatíš plnou cenu 65 450 Kč.

V měsíčních splátkách od prosince 2024 do července 2026 (20 splátek) ve výši 2975 Kč, případně je také možnost s námi dohodnout individuální splátkový kalendář. Za výcvik zaplatíš plnou cenu 65 450 Kč.

Ceny ubytování a stravy činí 2 600 Kč za dvoudenní víkendové moduly pro rok 2024. Ceny pro rok 2025 a 2026 mohou být mírně navýšeny podle vývoje inflace, budeme tě o nich informovat, jakmile nám budou známé. 

Ubytování a strava na vision questu je cca 5 500 Kč. Ubytování a strava se platí na místě v hotovosti.

Ubytování a strava na meditačním retreatu je cca 4 000 Kč při spaní na matraci ve společné meditárně a cca 5 000 Kč při spaní v pokojích po 3 - 4. 

Maximální počet účastníků je 26. Vedoucí výcviku jsou ve své práci podporování asitentským týmem složeným z účastníků minulých běhů výcviku.   

Po registraci do výcviku dostaneš email s dalšími informacemi. Součástí tohoto emailu je také pozvání k sepsání motivačního dopisu o tom, proč do výcviku vstupuješ, který je nedílnou součástí tvé přihlášky, a se kterým budeme pracovat na prvním modulu a v průběhu celého výcviku.  

*****

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naši vizi.

Mužský výcvik je výcvik osobního rozvoje a vnitřně personálního vzdělávání, není to terapie ani to není její náhražkou.

Pokud se léčíte, podstupuje psychiatrickou léčbu či docházíte na psychoterapii, prosím konzultujte svou účast ve výcviku se svým psychoterapeutem nebo ošetřujícím lékařem. Výcvik pro vás může být psychicky nebo fyzicky náročný.

FACILITÁTOR VÝCVIKU

Jan Čermák

Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí a vědomý účastník vlastního života. Přes dvacet let pracuji s lidmi a nepřestává mě udivovat síla lidského ducha a našeho srdce. Mojí vášní je být průvodcem lidí, kteří chtějí ve svém životě něco víc než doposud. Lidé, kteří převzali odpovědnost za svůj život a za to, jak se jim v něm daří, jak se v něm cítí. Lidé, kteří se rozhodli svůj život změnit. Kteří se rozhodli objevit sílu svého ducha a svého srdce. Těším se na to, že se brzy setkáme.

Jan Rudzinskyj

Mentor, aviatik, facilitátor, učitel
Jan (1969): Cestu praktikuju v tomto vtělení vědomě od roku 1994 (předtím jsem praktikoval také, jen jsem to ještě nevěděl:). Medituju cvičím bojová umění a čchi kung, dechová cvičení a otužování. Praktikuju i šamanskou cestu a s amazonskými šamany jsem strávil hodně času. Cestu praktikuju na zemi i ve vzduchu, kdy létám jako levé křídlo akrobatické skupiny The Flying Bulls Aerobatic Team. Meditativní poutě jsou nedílnou součástí mého života.

Zdeněk Jan Weber

Mentor, facilitátor, dobrodruh, učitel
Zdenek (1975) praktikuje a studuje tibetský budhismus ale také další mystické tradice přes 20 let a věnuje se skupinové terapii, Somatic experiencing a kontemplativnímu způsobu života, je autorem 3 knih a jeho kurzy a semináři prošli za posledních 15 let přes 5000 lidí. Každoročně vede lidi na poutě do Jeruzaléma a Izraele a na poušť, Do Indie na Arunáčalu a je velkým fanouškem integrálního pojetí života a integrální filozofie, je otcem 3 dětí a manželem Šárky. Je to vášnivý cestovatel, autor a průvodce lidí na cestě k pravdivé svobodné spirituální zkušenosti. Je také vyškoleným dulákem pro umírající.

Mužský kruh není psychoterapie

Mužský kruh má za cíl poskytnout mužům možnost skrze kruh rozvíjet jejich vztahové a vnitřně personálně kompetence a skrze ně pozitivně rozvíjet jejich vztahy a role, které v nich zastávají. Mužský kruh neposkytuje mužům psychoterapii a nemá záměr psychoterapii konkurovat. Pokud některý z účastníků potřebuje psychoterapeutickou podporu, zveme takového účastníka k urychlenému vyhledání odborné pomoci. Doporučujeme například hedepy.cz, www.terapie.czsomatic-experiencing.cz/praktikanti-se nebo www.kranio.eu/terapeuti

PŘIHLÁŠKA

Je možná i platba v EUR pro zahraniční účastníky. Částky jsou automaticky přepočteny podle aktuálního kurzu ČNB.

REGISTRUJTE SE JAKO ZÁJEMCE

Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan

DALŠÍ NAŠE AKCE

1707
Online webinář se Janem Čermákem
0308

BUSHCRAFT Taťkárium

3.8. 2024 09:30 - 10.8. 2024Karlínská obchodní akademie, Praha - Karlín
Prázdninové taťkárium malé skupinky tátů s dětmi 2023/24
1208

LETNÍ TAŤKÁRIUM 2024

12.8. 2024 09:30 - 18.8. 2024Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí
10. ročník úspěšného projektu pro táty s jejich dětmi
2308

Taťkárium VESELÉ PLUTÍ 2024

23.8. 2024 - 25.8. 2024ORLICE
Voda pro otce a děti
2911

Mužská síla - cesta středu 2024/26 - Východní Čechy

29.11. 2024Východní Čechy, Sudislav nad Orlicí
Výcvik vede Jan Čermák, Jan Rudzinskyj a Zdeněk Jan Weber
2802
Výcvik vede Zdenek Kálecký