VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA 2023 / běh 3
(Severní Čechy)

Přemýšlíš o výcviku Mužská síla?  Nepřemýšlej, zeptej se!

Další běhy výcviku Mužská síla

Cesta k sobě

Každý muž ve svém nitru cítí, jestli žije svůj život plně, v radosti, v souladu sám se sebou, nebo jestli je jeho život plytký, smutný a příležitosti, po kterých ve svém srdci touží, mu unikají mezi prsty, nebo dosahuje sice svých vytyčených cílů, však uvnitř je stále ničím nezaplnitelná prázdnota.

Muže, kteří se rozhodli vzít otěže života do svých rukou, vždy cesta nejprve vedla do svého nitra k poznání a sjednocení se se svou vnitřní pravdou.

Každý, kdo chce vědomě tvořit svou budoucnost, si potřebuje uvědomit, ve kterých oblastech svého života se vzdal své „síly“ a svých schopností a uvízl v roli oběti, kde vinu za svůj neúspěch svaluje na ostatní. Pak je připraven přijmout plnou odpovědnost za svůj život, což je za mě nekompromisní podmínka pro spokojený život.

Mužský výcvik

Pokud cítíš volání, pohnout se z místa, posunout se dál (blíž)….Zvu tě na rok a půl dlouhou cestu v Mužském Výcviku, kde budeš veden k hlubšímu poznání sebe sama a univerzálních principů, které na tebe působí, ať jsi si toho vědom, či nikoliv.

Výcvik je veden formou praxí, díky kterým nezískáš jen důležité informace, ale hlavně prožité zkušenosti, o které se budeš moci následně opírat. Jednotlivé moduly jsou postaveny věcně a systematicky a až se na konci výcviku otočíš zpět, budeš vědět, proč jsou témata v nich tak naprosto zásadní a důležitá.

Velkou oporou ti bude skupina mužů, kteří se rozhodli vykročit stejným směrem.

Skupinová podpora a jednotlivé metody tohoto výcviku ti pomohou přijmout pravdu o sobě samém a právě přijetí toho kdo jsi a kde jsi, bez výmluv a okolků, je autentickým startem k opravdové změně.

Teprve poznání svých skutečných potřeb a tužeb a jejich naplňování tě může dovést k vnímání toho, že doopravdy žiješ.

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ

Se Zdeňkem jsem se seznámil na výcviku Mužská síla v roce 2018 a okamžitě jsem začal cítit respekt a vděk za způsob, jakým provázel náš „kmen“. Jeho zpětné vazby na mé sdílení mě opakovaně překvapily svojí přesností a citlivostí. Bylo zřejmé, že pochopil mé téma – jakkoli stručně či zmateně sdílené 🙂 – a dokázal zachytit i části příběhu, o kterých jsem nemluvil. Zdeněk přináší jasné vhledy a velkou, citlivou podporu. Zažil jsem mnoho seminářů (sám jsem jich i hodně vedl) a Zdeňkovu úroveň mohu označit jako mistrovskou a iniciační. Je člověk s velkým srdcem a silnou duchovní podstatou. S radostí jsem přijal jeho pozvání na asistenci v letošním výcviku. Vím, že mě to opět pozitivně nakopne, otřese mým egem a posune dál do mého středu. Zdeňku, děkuju ti!

Jakub Střítezský
"Výcvik mě velmi obohatil a ukázal mi mé limity, má přesvědčení, mé obavy, strachy a naučil mě jak s tím vším mohu pracovat. Přinesl mi nová přátelství s podobně naladěnými muži. S muži, kteří stejně jako já chtěli se svým životem něco udělat, někam se posunout, něco objevit, najít v sobě něco, o co se budou moci ve svém životě opřít, být sami sebou bez přetvářky a ve své vlastní nahotě s otevřeným srdcem.

Na svém výcviku v roce 2019 jsem potkal Zdeňka Káleckého, který byl asistent v mém výcviku. Hodně jsme si padli spolu do oka. Je to člověk, který mě při našich společných setkání vždy obohatí svým pohledem na svět. Má spoustu životních zkušeností v oblasti práce s tělem, léčením, fyzickým i mentálním cvičením, s meditací, východní naukou. Je velmi empatický a dokáže laskavým způsobem mluvit o pocitech svých i druhého člověka. Je otevřený, upřímný a ochotný pomoci druhým, je li o to požádán."
Petr Pelc
V ročním mužském výcviku jsem měl tu čest zažít Zdeňkovo provázení a vedení našeho kmene, kde jsme odkrývali na dřeň - kdo jsme a kam jdeme.
Zdeněk pro mě představuje hodnoty muže - respekt, sílu ve všech aspektech, pravdivost, otevřenost, humor. Vždy přítomen v radosti i bolesti, ochotný jít pod povrch témat, které jsme odkrývali. Mám radost, že se vydal na cestu provázení dalších mužů!
Díky za to Zdeňku a díky za to chlapi, že do toho jdete!
Petr Macalík
Na stránky Mužský výcvik jsem narazil, rok před tím, než jsem na něj nastoupil. Musím říct, že mne to hned zaujalo, ale nějak jsem to časem pustil z hlavy. Na jednom letním semináři, jsem potkal dva muže, kteří právě výcvikem procházeli, jejich energie byla úplně jiná, než energie ostatních mužů v místnosti, když procházeli okolo mne, cítil jsem tu sílu a odhodlání, měl jsem pocit malosti, nenaplnění a moje energie byla o dost nižší, než ta jejich, všiml jsem si, že i ženy najednou nějak zpozorněli. Třetí signál jsem dostal od své přítelkyně, která mi poslala odkaz na výcvik v Orasíně, takřka na poslední chvilku jsem se rozhodl. Svého rozhodnutí projít si tímto důmyslně propracovaným výcvikem, ani na vteřinu nelituju.

Změny, které nastaly v mém životě, vnímá nejen mé okolí, ale i já samotný. Do mého života vstoupila hojnost, protože jsem si začal více vážit sám sebe a času, který mám strávit prací, už pro mne není problém odmítnout něco se mnou nesouzní a nebo je to proti mému přesvědčení a o nejen v práci, ale i v běžném životě. Ukotvil jsem se daleko více v sobě a sleduji sám sebe a své pocity, to jak na mne působí daná situace a co to ve mně vyvolává. Naučil jsem se, jak si navýšit svojí energii. Daleko víc se teď umím propojit s přírodou a cítím, jak mi pobyt v ní dodává energii a odpovědi na moje otázky, které vám nezodpoví nikdo jiný než mi sami. Nastupoval jsem na něj, jako člověk, který si svoje problémy řeší sám a od nikoho nepotřebuje pomoc, a odcházel jsem s pocitem jednoty a propojení s každým, kdo tím se mnou procházel. Je toho daleko víc co mi výcvik dal a vím, že si každý z toho výcviku odnese právě to, co potřebuje.
Jaroslav Urban

Cesta za smyslem života, za svým posláním, za vizí, za Životem

Mužský výcvik svou strukturou a filozofií otevírá možnost vstoupit na cestu objevování, sebepoznávání a sebe-léčení v mužském společenství. K orientaci v dnešním světě plném různých možností je potřeba jít na kost, ke skutečným pravdivým hodnotám. To vyžaduje určitý proces, postupný, soustavný, kontinuální proces. Než se cibule oloupe tak, že se dotkneme pravdy. K dosažení pokroku je třeba jít vytrvale, cílevědomě a krok po kroku.

A přesně o to právě v mužském výcviku jde – během rok a půl trvající cesty přivést muže k jejich nejvnitřnější pravdě. Prošlapat si tu cestu do vlastního chrámu srdce. K síle, k lásce, k soucitu, k rozhodnosti, sebevědomí, prosperitě, … pak už nejsou potřeba žádná slova. Prošlapat si tu cestu osobně. Prošlapat ji tak, aby už nikdy nemohla zarůst plevelem každodenní rutiny a “smrti dávno před úmrtím”.

Za posledních 9 let prošlo mužským výcvikem v Čechách, na Moravě a na Slovensku něco přes 700 mužů.

Přestože jsem v posledních několika letech absolvoval řadu seberozvojových kurzů a seminářů, shlédl mnoho přednášek a přečetl spousty knih, mužský výcvik je zdaleka tím nejkomplexnější a nejintenzivnější, co jsem v tomto směru absolvoval. Dotýká se všech důležitých témat, které by kdokoliv, kdo je na cestě sám k sobě, měl projít a zpracovat. Cesta to nebyla snadná, ale cítím se být nyní vědomější, celistvější a pravdivější lidskou bytostí.

Výcvik nevyřeší lusknutím prstu všechny problémy, které člověk má, ale posun v mnoha směrech akceleruje zásadním způsobem. Jedna z věcí, která mě na výcviku nejvíce překvapila, byla síla skupiny a propojení s ostatními chlapi. Dívám se s velkou vděčností, že mi bylo umožněno, dotknout se této energie. Domnívám se, že vydá za tisíc terapií a čerpám z ní doposud. Také bych rád ocenil mentora Zdeňka Kaleckého, především jeho komplexnost, šířku záběhu, neustálou touhu posouvat se dát, rozšiřovat si obzory a směřovat do větší a větší hloubky sebe sama. Je mi velkou inspirací. Jako zásadní vnímám i schopnost nabyté znalosti, prožitky a zkušenosti zprostředkovat a předávat dále. Vydat se na tuto cestu doporučuji každému, kdo chce být lepší a vědomější partner, manžel, otec, prostě člověk. Děkuju Zdeňku.
David Pátý

Svou účastí ve výcviku v sobě ...

  • probudíš svou vizi a své poslání
  • ukotvíš se ve své mužské síle
  • ujasníš si svoje skutečné hodnoty, smysl tvého života a práce
  • získáš zdravé mužské sebevědomí, otevřenost a vztah k ženám a ženskému principu
  • prožiješ hluboké sebepoznání, objevíš radost, spontánnost,
  • poznáš pravdivost, autenticitu, odvahu a svobodu
  • aktivuješ schopnost vést ostatní mužským způsobem
  • budeš iniciován do zralé mužské síly a mužské komunity a nepochybně najdeš skutečné mužské přátele

JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE

1. Mužská síla – Otec (7. - 9. 4. 2023 )

Úvodní seminář má za cíl seznámit účastníky s mužským kruhem a filozofií kruhu jako způsobem sebe-léčení a sebepoznání. S významem, silou, dopadem a smyslem celého výcviku.

Mužská síla, ta zdravá, potřebuje být užívána v souladu se skutečným prožívaným smyslem konání a jednání jejího majitele. Podíváš se na to, jakou barvu má tvoje vlastní síla. Jak ji používáš. Kde jsou tvoje zdroje síly a kde sílu naopak ztrácíš. V čem je tvoje síla silná a v čem naopak silná není.

Dotkneš se svojí vize, ambicí, tužeb a i způsobu, jak svojí mužskou sílu používáš (nebo taky nepoužíváš) k jejich dosažení. Prozkoumáš svoje hodnoty, jako je pravda (spíš pravdivost), upřímnost, závazek, svoboda, láska a pevnost.

Uctíme prvního a základního muže tvého života, kterým je tvůj vlastní otec. Ať už ho znáš, nebo jsi ho nikdy nepotkal. Ať to byl skvělý chlap, anebo v tvých očích lůzr. Pokud se totiž chceme zabývat svým mužstvím, tak musíme začít právě u něj. Otec je základ tvojí (mojí, naší) mužské identity.

Místo konání: přírodní rezervace Chomutovsko

2. Ženská síla – Matka (19. - 21. 5. 2023)

Ženská síla je síla, které velmi často nerozumíme. My jako muži ji často nechápeme. Neznáme ji, známe jen její vnější projevy a dopady na nás. Přesto i my muži ji v sobě máme, i ty, i já, a stojí za to ji v sobě poznat a uznat. Jinak jsme touto silou přitahováni, a čím více ji popíráme sami v sobě, tím více jsme jí (často nevědomě) ovládáni.

Pokud je mužská síla ve svém základě prázdnotou, tak ženská síla je ve svém základě plností. Pokud je mužská síla penetrující tak ženská je absorbující. Poukud je mužská zaměřená, je ženská všeobjímající. Všechny tyto barvy a protiklady jsou obsaženy v životě každého z nás a je dobré je znát, uznat a poznat. Poznávat.

Obrácení pozornosti k ženské síle a matce jako první ženě našeho života (a vzoru ženství) nám dává možnost spojit se s ženskými hodnotami v nás samých a v našem životě a lépe pochopit ženský svět.

Vztahy mužů se ženami jsou plné otázek na obou stranách, a na tyto základní otázky budeme společně v mužském kruhu hledat odpovědi a návody.

Místo konání: přírodní rezervace Chomutovsko

3. Vnitřní puberťák - Puberta (23. - 25. 6. 2023)

Puberťák je napůl dítě, napůl dospělý. Je to úsek života, kdy se pokoušíme zaujmout naše místo v komunitě, ve společnosti. Kdy hledáme, kdo tedy vlastně jsme a kdo určitě nejsme. Kdy se potřebujeme potkat se zdravou autoritou, která pozná, uzná a pomůže nám se postavit na vlastní nohy. Ne každému se to podařilo, poštěstilo a tak některé věci čekají na svoje dokončení do dospělého (až pozdního věku). Ovlivňují nás, naše chování, derou se do pozornosti aby mohli být dokončeny. Jejich zvědomění a dokončení je náplní tohoto víkendu.

Puberta přináší do našeho života spoustu darů, jako je dravost, ochota zpochybňovat a bořit koncepty, snaha najít své pravé já a svoji roli v kolektivu. Společností bývá částo nepřijata a zneuctěna. Navrátí je jí její místo a procítíme její kvality.

Tak aby bylo toto období uzavřeno a my se mohli choat jako dospělí a ne jako puberťáci, což se v některých aspektech běžně děje.

Místo konání: přírodní rezervace Chomutovsko

4. Vision quest (4. - 13. 8. 2023)

Hledáme a nalézáme smysl pro další velké období našeho života. Pro své léčení, vztahy a lásku, pro hlubší poznání sebe sama, pro ukončení velkých úseků našich životů a započetí nových období, pro ukončení vleklých životních krizí a hledání poučení.

Mnozí muži, kteří přišli na rituál hledání smyslu, již předtím vyzkoušeli řadu dostupných způsobů sebe-léčení. Až sami se sebou, postící se v přírodě, našli klid a mír v duši potřebný pro další cestu.

Náš rituál vison questu, hledání smyslu, vychází z vyzkoušeného know-how, které vzniklo v průběhu 10 let v mužském kruhu, a je inspirováno mnoha zkušenostmi z podobných rituálů z různých kultur, různých tradic a workshopů a výcviků. Spojili jsme naše nejlepší zkušenosti a poznatky a vytvořili program, který stojí na pevných základech české Matky země. Způsob vedení rituálu hledání smyslu, které používáme, je vytvořeno českými muži a ženami pro dobro všech lidí. Moudrost přechodových rituálů je univerzální a my jsme přesvědčeni, že je nutné vždy hledat nejvhodnější cestu a způsob tohoto krásného rituálu náležícího k národu, zemi a době, ve kterém žijeme. Nejdeme cestou slepého přebírání rituálů z jiných kultur a zvyků. Základní principy a kosti jsou stejné a univerzální všude na Zemi. Podmínky, kultura a tradice však ne.

Hledání smyslu je cesta k Bohu (něčemu, co nás přesahuje). Otevření, rozšíření a prohloubení vidění sebe sama, své cesty, své komunity. (Odchod od Já-centrizmu k My-centrizmu, nebo Boho-centrizmu). Hledání odpovědí na své otázky. Je to otevírání vidění pravdy o své další cestě. Je to 10-denní modlitba, spojení s univerzem a přírodou naprosto přirozeným způsobem.

Zkouška síly, trénink přežití, trénink odpovědnosti a spoléhání se na sebe. Hledání nebo posílení smyslu života. 4 noci sám v lese bez jídla. Sám jen s nejnutnějším vybavením půjdeš hledat, probudit anebo zasadit hlouběji svůj smysl. Tam v přírodě, úplně sám po čtyři dny a noci budeš hledat a probouzet svůj nejhlubší smysl tváří v tvář všemu. Pokud svou vizi máš, pak dostane hlubší kořeny a stane se pevnější, pokud vizi nemáš, vyjasní se. Většinu překážek necháš za sebou. Dokončíš staré a vydáš se novou cestou.

Mistr řekl, že pokud nezapomenete na jedinou věc na tomto světě, na kterou se nesmí nikdy zapomenout, i kdybyste zapomněli na všechno ostatní, což jste ale nezapomněli, není třeba si dělat jakékoli starosti. Zatímco kdybyste si pamatovali, prováděli a dávali pozor na všechno ostatní a na to jedno zapomněli, ve skutečnosti byste neudělali vůbec nic. Je to, jako kdyby vás král poslal do nějaké země, abyste tam provedli jediný zvláštní úkol, a vy tam odjeli a splnili sto jiných úkolů. Jestliže jste však nevykonali to, proč jste tam byli posláni, je to, jako byste nevykonali vůbec nic. Stejně tak i člověk přišel na svět kvůli jednomu zvláštnímu úkolu a to je jeho účel, smysl. Jestliže ho nesplní, neudělal nic.

Místo konání: Orasín 39

Jídlo a pobyt celkem: 3900 Kč

Sobotní společný oběd po vision questu si hradí každý sám.

Děkujeme průkopníkům rituálů hledání vize v západním moderním světě, kteří nás stále inspirují.

5. Vnitřní dítě - Dětství (8. - 10. 9. 2023)

Dětství a vnitřní dítě, jedna z nejhlubších a nejintimnějších oblastí mužské (lidské) duše a ducha. Skrze uznání a poznání své dětské síly v sobě získáme soucit sami se sebou a se svým dětským příběhem a také soucit s ostatními. Každý z nás měl dětství a toto dětství je základem naší přítomnosti. Nevyužitý potenciál – uvolněnost, hravost, divokost a zranitelnost – čekají na znovuobjevení.

Pro muže je setkání se svým vnitřním dítětem klíčovým krokem, přebírá tím zodpovědnost za svou původnost, přestává popírat svůj příběh. Dětství je období, kdy se stáváme krok po kroku a zkušenost po zkušenosti plným člověkem. Nezpracované zkušenosti a traumata prolínají nenápadně do vědomí běžného života a dožadují se pozornosti, aby byly zpracovány a integrovány. Pokud nebyly v našem dětství některé procesy a potřeby naplněny a zcela dokončeny, projevují se tím, že se stále opakují. Znovu a znovu se pak ocitáš ve stejných situacích a rolích a ani nevíš, že za tím stojí příběh tvého dětství. Potlačováním dětské složky v sobě se můžeš stávat rigidním, znecitlivěným, postrádáš soucit a porozumění lidské zranitelnosti a nedokonalosti. Proto je pro muže kontakt s touto částí sebe sama tak zásadní.

Místo konání: přírodní rezervace Chomutovsko

6. Partnerství - rodičovství (20. - 22. 10. 2023 3)

Základní mužské poslání se skrývá v otcovství a souvisejícím partnerství nebo vztazích. Otcovství zahrnuje otcovství rodinné, pracovní, veřejné, duchovní. Otcovství proniká skrze všechny úrovně života muže a vyžaduje od muže, aby žil své otcovství podle zdravých principů, které si sám najde, určí a definuje, aby svůj život nepromarnil.

Mnoho mužů vstupuje do partnerství se ženou nevědomě. S očekáváním, že ho to partnerství udělá emočně šťastným, spokojeným, sexuálně uspokojeným. Očekávání se ale může naplnit, jen pokud muž sám přebere odpovědnost za své štěstí a o vztah aktivně pečuje a vnáší do něj svou sílu, jasnost a autenticitu.

Účastníci se stanou otcové svého vlastního života, stanou se králem ve svém životě. Uvědomí si, jak být vědomým partnerem a manželem.

Zároveň existuje něco jako naše otcovská, partnerská vize, náš vnitřní plán. A ten může být zralý, integruje v sobě všechny naše role a části, nebo nezralá a stojí na nekompletních a nestabilních základech. To také prozkoumáme a nastartujeme léčení. Nevadí, že zatím nejsme otcem nějakým dětem nebo manželem nějaké ženě, protože tímto směrem tak jako tak přirozeně jdeme. A navíc každý z nás je minimálně otcem nějakému, byť pidi, projektu, činnosti a také je partnerem někomu, něčemu, v něčem.

Místo konání: přírodní rezervace Chomutovsko

7. Tělo (1. - 3. 12. 2023)

Máme tělo, každý z nás. Malé, velké, tlusté, tenké. Mladé, staré, funkční i méně funkční. Tělo je tvoje pojítko s realitou. S hmotnou realitou. Ale jsi to tělo? Nebo jsi něco víc?
Bez těla to na Zemi nejde. Je to (v jistém pohledu) jedna ze tří částí tvojí existence, tvojí stability. Vedle rozumu a srdce. Je dobré tělo správně používat, stejně jako je dobré správně používat srdce a správně používat rozum. Potřebuješ ho k projevení se a proto je dobré vědět jak funguje. Ne, není to o anatomii, je to spíš o energii, o cítění těla, o kontaktu s ním.
Jako dítě jsi se svým tělem, se svou životní silou byl plně v kontaktu, ve spojení v každém okamžiku. Síla-pohyb-rozhodnutí - vše bylo v dětství jedním pohybem. Podívej a všimni si, jakou mají děti ohromnou sílu, dokud je nedomestikujeme a neodřízneme od energie středu pod bránicí. Celé jejich tělo srší silou a radostí z této síly.

Skutečná síla nepotřebuje být dokazována, je přirozeně žita a integrována pro dobro jedince a skupiny.

Sílu může vtělit a žít ji každý. Pokud se to podaří, život se ti změní.

Důležitou vlastností těla, která ale není populární, je jeho omezená životnost. I toto téma - budoucí smrt tvého těla, znefunkčnění tohoto skafandru pro pobyt na Zemi bude součástí tohoto workshopu. Ale neboj se, ještě se nestalo, že by tento víkend někdo nepřežil. Naopak většinou se účastnící po víkendu cítí ještě více na živu. Druhý život totiž začíná ve chvíli, kdy si uvědomíme, že máme jenom jeden.

Místo konání: přírodní rezervace Chomutovsko

8. Ukotvení a posílení vize (12. - 14. 1. 2024)

Cílem tohoto závěrečného a integrujícího semináře je především zakotvení vize, objeveného smyslu života a dosaženého sebepoznání do praktického života. Jeho převedení do praktických dílčích kroků a nasměrování vlastní síly do jejich realizace.

Strategie bez taktiky je pomalá cesta k vítězství, taktika bez strategie je jen zmatek před konečnou porážkou.

Na workshopu tedy půjde o to zvědomit si a prožít, jak se tvoje vize (strategie) může manifestovat do tvého každodenního života (taktika) a jak můžeš tento proces více akcelerovat.
S využitím skupiny, za rok vzniklých pravdivých vztahů, upřímného mužského přátelství a pohledů z jiného úhlu pohledu si ujasníš, kudy vede (prakticky) tvoje další cesta.

Místo konání: přírodní rezervace Chomutovsko

9. Společný meditační retreat (7. - 11. 2. 2024)

Mindfullnes meditační retreat s ostatními běhy výcviku.

Společná kontemplace v tichu po dobu 4 dnů ti dá hluboký a silný základ pro praxi tiché kontemplace v každodenním životě, kde zachovat si pevný, integrovaný postoj a stabilní mysl je největší výzvou. Cílem kontemplace není nemít myšlenky nebo se myšlenek zbavit, ale prohlubovat vědomí myšlenek a sebe samého, být zrcadlo za myšlenkami, spočívat v prázdnotě.

V určité fázi životní cesty už se bez nějaké formy meditace nelze obejít, stává se hlavní, královskou metodou.

Místo konání: okres Ústí nad Orlicí

10. Rok po vision questu – Návrat mužů (léto 2024, bude upřesněno)

Důležitý rituál návratu na místo hledání smyslu. Setkání skupiny v přírodě. Příležitost pro reflexi uplynulého roku, pro zpětné vazby od pravdivých přátel a pro uvědomění si další tvojí cesty. Tvých úspěchů a rezerv.
Poplatek za účast si každý hradí sám: cca 1000 Kč za osobu včetně ubytování ve vlastních stanech (bez jídla, jídlo může být zajištěno na místě nebo v blízké restauraci). Je to zakončení výcviku/procesu.

Místo konání: Jindřichohradecko

MUŽSKÁ SÍLA
2023 / běh 3

ZAČÁTEK 7. 4. 2023
MÍSTO KONÁNÍ přírodní rezervace Chomutovsko - Orasín
CENA CELÉHO VÝCVIKU:
49 500 Kč, bez ubytování a stravy

PODROBNOSTI
K ÚČASTI:

Hodnota celého tréninku je
49 500 Kč, bez ubytování a stravy.

Pořizuješ si pro sebe 7x 2 denní víkendový workshopjedno 10-denní odloučení v přírodě (quest a iniciace), 4-denní meditační retreat.
To je nedílná součást programu.

A dále 7x integrační setkání skupiny on-line (cca 2 hodiny) mezi jednotlivými víkendy. A 2x 1 hodinu individuálního osobního mentoringu, dle potřeby, kdykoli v průběhu výcviku.

Celkem 28+ dní intenzivní práce na sobě, která způsobí zásadní změnu v tvém životě. Nic už nebude jako předtím…

A navíc pro tvoji manželku, partnerku, přítelkyni,.. možnost účasti, 4x v průběhu výcviku, na ženském on-line kruhu, který povedou naše spřátelené lektorky.

Výcvik lze zaplatit celý najednou, pak platí zvýhodněná cena 45 000 Kč. Nebo po jednotlivých modulech -
5 000 Kč
(quest 9 500 Kč) za modul. Platbu je také možné rozložit do měsíčních splátek na 1 a půl roku (rezervace místa ve výcviku 5 000 Kč plus 18x 2 475 Kč měsíčně) anebo dohodnout individuální splátkový kalendář.

Cena ubytování a stravy na jednom víkendovém semináři je cca 1900 Kč. Ubytování a strava na questu je cca 4000 Kč.

Maximální počet mužů ve skupině je max. 12 účastníků + asistenti a jeden vedoucí semináře. 

Místo ve výcviku máš rezervované po uhrazení ceny prvního modulu (5 000 Kč).

Součástí přihlášky je povinný motivační dopis, pošli ho emailem na mojí adresu zdenek.kalecky@seznam.cz

*****

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naši vizi.

Mužský výcvik je výcvik osobního rozvoje a vnitřně personálního vzdělávání, není to terapie ani to není její náhražkou.

Pokud trpíte psychologickými symptomy obraťte se na svého psychologa, terapeuta, ošetřujícího lékaře a konzultujte s ním svou účast v tomto výcviku. Výcvik pro vás může být psychicky i fyzicky náročný.

FACILITÁTOR VÝCVIKU

Zdenek Kálecký

Jmenuji se Zdeněk Kálecký. Se seberozvojovým vzděláváním jsem začal v 17ti letech. Prošel jsem velkým množstvím seminářů a kurzů. Některé byly založené na čistě fyzické práci s tělem, nebo dechem, některé na práci s emocemi a myslí nebo energií. Velkou část pozornosti a času jsem věnoval duchovním naukám, meditacím a léčení. Vše čím jsem procházel, provázela jedna velká a naprosto zásadní otázka. Ta otázka zní: KDO JSEM? Někdy byla velmi zřetelná a někdy nenápadně prosakovala z pozadí. Největší zdroj léčení jsem rozpoznal v lásce. Ta začíná u sebelásky. Ta je výsledkem sebepřijetí. A jsme opět u té otázky: kdo jsem?

Mužský kruh i tobě muže pomoci poznat a přijmout, kdo jsi. Mužský kruh ti umožní být viděn, slyšen a přijat dalšími muži. Ve své síle i slabosti, bolesti i radosti. V přijetí se změní mnoho.
Je pro tebe připravena cesta. Není lehká. Však vyplatí se.

PŘIHLÁŠKY

Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan

DALŠÍ NAŠE AKCE

0406
Online introvečer s Janem Čermákem a Karlem Tůmou
1306
Introvečer vede Jan Čermák
1406
Introvečer vede Jan Čermák
1406

Stabilita a změna v životě muže

14.6. 2023 18:30Sál Valkýra, Křižíkova 67, Praha 8 Karlín
- vede Martin Panzner (602 245 290)
Otevřený mužský večerní kruh, 400 Kč (v hotovosti na místě)
2006
Introvečer vede Jan Čermák
2106
Introvečer vede Jan Čermák
2806
Introvečer vede Jan Čermák
2806

Poslání, Smysl, Kreativita v životě muže

28.6. 2023 18:30Sál Valkýra, Křižíkova 67, Praha 8 Karlín
- vede Marcel Jakubovie (777 186 389‬)
Otevřený mužský večerní kruh, 400 Kč (v hotovosti na místě)
2906
Introvečer vede Jan Čermák
0609
Introvečer vede Jan Čermák
0609
Výcvik vede Martin Šinal. Jak se vysvobodit ze syndromu hodného…
0809

GARÁŽ OTCOVSTVÍ

8.9. 2023 09:30ZELENEČ A ŠUMAVA
7 setkání v kruhu otců se zkušenými mentory + zážitkový…
1209
Výcvik vede Karel Tůma. Jak se vysvobodit ze syndromu hodného…
1409
Výcvik vede Jan Čermák a Jan Prokopec. Jak se vysvobodit ze…
2009
Výcvik vede Jan Čermák a Jan Prokopec. Jak se vysvobodit ze…
2010

Mužská síla - cesta středu 2023 - běh 5 (Moravskoslezské Beskydy)

20.10. 2023Moravskoslezské Beskydy, Velké Karlovice
Výcvik vede Jan Čermák, Jan Rudzinskyj a Zdeněk Jan Weber