webinář
ONLINE, 7. září 2022 18:30 h

MUŽSKÁ SEXUALITA

aneb "Jak se vysvobodit z nevědomých pout sexuality?"

lektor Gregor Steinmaurer

webinář

MUŽSKÁ SEXUALITA
online

aneb "Jak se vysvobodit z nevědomých pout sexuality?"

Sexualita a vztah je pro každého nesmírně velké téma. Občas je strhující, vzrušující a báječné. Jindy je zase zdrcující, těžké, plné zklamání a hlubokého zmatku. Proto si o něm pojďme popovídat!

Zvu vás na náš živý webinář Vědomá mužská sexualita, kde společně prozkoumáme, jak můžete svou sexualitu prožívat jako muži, ve vyšší spokojenosti, vědomí a relaxaci.

Posdílím s vámi novou vizi vědomé mužské sexuality, která nás může vysvobodit ze studu a viny, z požitkářství a závislosti a také ze zmatku, který zahaluje podstatnou část tohoto tématu.

Většině z nás se o tomto báječném daru sexuální energie nikdy nedostalo nápomocných a zdravých informací nebo skutečného vedení. Vaše sexuální energie je jako supermoc, která vám buď pomůže vytvořit více naplňující život, nebo se může stát zdrojem velkého trápení, zmatku a pocitu marnosti.

Učení porozumění naší sexuální energii vědomým způsobem je příležitost ke spojení se s naším nejhlubším lidstvím – našimi strachy, sny, nadějemi a potížemi, s naším nejvyšším potenciálem – naší božskou přítomností a schopností milovat a žít s pocitem úplnosti, jasnosti a citového naplnění.

Prosím, nalaďte se, pakliže vás zajímá možnost posunout váš sexuální život jako muže výš! Těším se na náš rozhovor, a také na vaši odezvu formou otázek a komentářů na toto důležité téma.

- Gregor Khushru Steinmaurer

Nejčastější projevy nevědomého prožívání sexuality

 • opakované prožívání strachu, studu, nezájmu nebo dokonce znechucení ze sexu
 • uvěznění v nezdravých cyklech pornografie, milostných aférek mimo váš vztah, fantazírování a denní snění o sexu a jiných ženách
 • potíže v komunikaci se ženami nebo vaší partnerkou a jasné vyjadřování, deklarování vašich potřeb a toho, co v sexu a ve vztahu chcete
 • uvnitř možná silně toužíte po sexu, ale ve skutečnosti cítíte strach si ho zajistit, anebo ho dokonce nevědomě sabotujete, takže se nakonec "z neznámého důvodu" neuskuteční
 • dáváte ženě potěšení, abyste ji učinili "šťastnou" a obětujete vaše vlastní potřeby a touhy
 • vnímáte, že sex postrádá míru potěšení, vzrušení nebo intimiti, která je podle vás možná
 • potíže skutečně se spojit s pocity, vaším tělem a hlubší rozkoší během sexu nebo bytí s vaší partnerkou
 • cítíte se prázdní, otupělí a bez naplnění - ať už v sexu, ve vztazích nebo obecně
 • velká propast mezi tím, o čem sníte (fantazírujete) a tím, co ve skutečnosti žijete
 • obviňujete a kritizujete toho druhého (nebo ostatní) za vaše vlastní pocity zmaru a nenaplnění v sexu a ve vztazích
 • v sexu a ve vztazích se opakovaně cítíte frustrovaní, zmatení nebo ublížení
 • máte dojem, že si musíte vybrat: buď se spojíte se svou syrovou silou a vášní, nebo s vaší touhou milovat a cítit vůči ženě spojení vašich srdcí
 • ztráta jiskry, ohně a vášně v sexualitě, ve vztazích a/nebo v životě
 • nevíte, jak komunikovat vaše potřeby, touhy a přání
 • nevíte, jak s vaší partnerkou nebo dalšími muži vést zdravou diskuzi o sexu bez chlípností, zesměšňování nebo obav
 • nevíte, jak se skutečně spojit se ženou a otevřít ji ke smyslnému a naplňujícímu setkání, držíte svou sílu a lásku pod kontrolou ze strachu, že vás odmítne


Lektor a kouč Gregor Steinmaurer vás pozve na prohlídku temných zákokutí partnerských vztahů a mužské sexuality.

\"Sexualita není omezená pouze na ložnici. Jedná se o základní energetický princip, který nás spojuje se životem.\"

LEKTOR A KOUČ

Gregor Khushru Steinmaurer

Věnuji se systemické terapii, vedu semináře, učím meditaci a jsem zcela odevzdán výzkumu a objevování Vědomí a života v celistvosti. Při studiích historie a filozofie jsem poznal učení známého učitele a mystika Osha. To mě přivedlo do Indie, kde jsem začal studovat terapii a vedení skupin. Učím a pracuji s mnoha různými metodami východu a západu, např. intenzivní Vědomí, tibetské pulsní léčení, zenový mentoring a gestalt, práce s tělem a masáže, vnímání energie, NLP, primární terapie a léčení traumata (somatic experiencing). Vedu workshopy po celém světě se záměrem integrace meditace, terapie a nových přístupů k léčení do nové formy Spirituality. Také spolupracuji se svou partnerkou Komalou na tématech mužsko-ženské polarity a vztahů v rámci výcviků „Výcvik pro život". Mou největší vášní a výživou je setkávání s lidmi se záměrem vzájemné inspirace a prohlubování uvědomování si toho, co znamená žít vědomý, plnohodnotný a radostný život.

Výcvik UMĚNÍ VĚDOMÉHO VZTAHU PRO MUŽE je prostor pro autentické objevování mužské sexuality a její vědomé prožívání na všech rovinách.

UMĚNÍ VĚDOMÉHO VZTAHU PRO MUŽE

Jak spojit vědomou sexualitu, lásku a smysl života

Gregorova práce je velmi lidská, tolerantní, chápavá, zvládne i vypjaté krizové situace. Dokáže motivovat a posunout každého, kdo chce a nezáleží, kde se aktuálně nalézá ve svém vývoji, každý si vezme to své..
Ondřejúčastník výcviku
Výcvik mužské sexuality přinesl zásadní změny do mého vztahu s partnerkou. Jak v oblasti fyzického milování, tak v oblasti vzájemného pochopení a autentického vyjadřování vzájemných potřeb.
Honzaúčastník výcviku
Výcvik splnil mé očekávání a záměr, který jsem si na jeho počátku dal. Oceňuji empatický přístup Khushrua. Vytvořil bezpečný prostor pro vnitřní léčení starých zranění a sdílení velmi citlivých témat a zkušeností. Do výcviku jsem vstupoval jako vystrašený kluk, single, který si nevěří a stydí se za vlastní tělo a sexualitu. Postupně nabývám pocitu zdravého sebevědomí a zralejší mužské identity. Cítím se svobodněji a jsem také atraktivnější pro ženy, které začaly přirozeně vstupovat do mého života. Aktuálně mám přítelkyni.
Michalúčastník výcviku

"K vytvoření zdravého
a hlubokého spojení se světem žen potřebujeme nejprve pochopit sami sebe jako muže. Potřebujeme prostor a čas
k pochopení instinktů, které nás pohání a touhy naší duše."

Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan