živá akce v Praze

KONFLIKTY

A INTIMNÍ VZTAHY

"Jak používat konflikty k růstu a zrání ve vztahu mezi mužem a ženou"

panelová diskuze - Šárka Weberová, Gregorem Steinmaurer, Zdenek Weber
Praha, 23. června 2022 18:30 h

KONFLIKTY
A INTIMNÍ VZTAHY

" Jak používat konflikty k růstu a zrání ve vztahu mezi mužem a ženou."

Panelová diskuse 3 spíkrů na téma vztahů a konfliktů.

PRŮBĚH VEČERA

  • PANELOVÁ DISKUZE LEKTORŮ NA UVEDENÉ TÉMA
  • PRAKTIKY A SEBEZKUŠENOSTNÍ CVIČENÍ
  • DISKUZE - OTÁZKY A ODPOVĚDI

CO MŮŽETE OČEKÁVAT A CO SI ODNÉST

Přijďte si poslechnout lektory, kteří s tématem konfliktů pracují s klienty, odneste si vlastní zkušenost z praktických cvičení a pojďte diskutovat  a ptát se na to, co vás zajímá.

TÉMATA

Během přípravy na tento večer lektoři vybírali následující témata

... jak se muži chovají a jak se seberegulují ve fyzickém a hlavně ve verbálním konfliktu s ženou nebo i jiným mužem ...

... jak konflikty probíhají když máte/nemáte trauma, které je s konfliktem spojené ...

... jak se konflikty ve vztahu mění v čase - od házení talířů až po řešení s respektem k partnerovi ....

... jaká je role traumatu v konfliktech v intimních vztazích ...

... jaká cvičení a nástroje mohou pomoci změnit konflikty ve stavební část pro vztahy a intimitu ...

... jaké praktické postupy mohou pomoci deeskalovat konflikt ...

... důležitost rozvoje vlastních kompetencí - sebereflexe, seberegulace, sebevyjadřování ...

... nefér a stinné manipulativní ženské techniky, kterými ženy dokáží eskalovat konflikt ...

... věci, které v konfliktu opravdu nefungují a nepomůžou vám, spíše naopak ...

... strach z konfliktů a jak jej překonat ...

Po více než 15 letech práce s muži, ženami a páry jsem přesvědčen, že nejdůležitější téma ve vztazích se točí kolem konfliktů.

Je to místo, kdy se vztahy buď rozpadají, stagnují, nebo mohou získat impuls k rozvoji na další úroveň.

A protože konflikty jsou nevyhnutelné – vidíme to od školky přes rodinné problémy až po válečné zóny – nemůžeme se jim zkrátka vyhnout, ale můžeme se naučit konflikty procházet a používat je jako nástroj evoluce.

" Muži často nemají schopnost řešit konflikty zralým způsobem."

Když se naučíme přijímat své konflikty místo toho, abychom se jim vyhýbali, utíkali před nimi nebo uvízli v nekonečných bojích, můžeme tyto situace proměnit v silné příležitosti k růstu a zrání.

To platí zejména pro muže, protože naše schopnost řešit konflikty zralým způsobem přímo souvisí s naší přítomností a ukotvením v životě.
V tomto webináři se naučíte základní principy, jak rozumět a procházet skrze konflikty, a jak přeměnit chladnou stagnaci nebo horké konflikty na příležitosti, jak posunout svůj osobní a vztahový život na další úroveň.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝCVIKU

ZAČÁTEK 23. 6. 2022, 18:30 - 21 h
MÍSTO KONÁNÍ  Karlín Spektrum - DDM hl. m. Praha , Velký sál
Karlínské nám. 316/7, 186 00 Karlín

CENA VSTUPU 300 Kč

Přednášky, které budou v angličtině jsou s  českým překladem. 

MÍSTO KONÁNÍ

Karlín Spektrum, Velký sál
karlinskespektrum.cz

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Šárka Weberová

Terapeutka traumatu a somatic experiencingu, vede ženské i smíšené kruhy

Gregor Steinmaurer

Vášnivý terapeut, kouč. Jeho způsob práce je unikátní kombinací profesionality a jasnosti s hlubokým nadhledem, přátelskostí a humorem. Učí a vede workshopy mezinárodně více než 15 let.

Zdenek Weber

Zakladatel projektu Muzskykruh.cz, mentor, terapeut traumatu, facilitátor a poutník. 15 let zkušeností s vedením mužských kruhů, výcviků a rituálů.

Objednávka vstupenky

"Sexualita není omezená pouze na ložnici. Jedná se o základní energetický princip, který nás spojuje se životem."

Podobné akce

Výcvik UMĚNÍ VĚDOMÉHO VZTAHU PRO MUŽE je prostor pro autentické objevování mužské sexuality a její vědomé prožívání na všech rovinách.

UMĚNÍ VĚDOMÉHO VZTAHU PRO MUŽE

Jak spojit vědomou sexualitu, lásku a smysl života

Gregorova práce je velmi lidská, tolerantní, chápavá, zvládne i vypjaté krizové situace. Dokáže motivovat a posunout každého, kdo chce a nezáleží, kde se aktuálně nalézá ve svém vývoji, každý si vezme to své..
Ondřejúčastník výcviku
Výcvik mužské sexuality přinesl zásadní změny do mého vztahu s partnerkou. Jak v oblasti fyzického milování, tak v oblasti vzájemného pochopení a autentického vyjadřování vzájemných potřeb.
Honzaúčastník výcviku
Výcvik splnil mé očekávání a záměr, který jsem si na jeho počátku dal. Oceňuji empatický přístup Khushrua. Vytvořil bezpečný prostor pro vnitřní léčení starých zranění a sdílení velmi citlivých témat a zkušeností. Do výcviku jsem vstupoval jako vystrašený kluk, single, který si nevěří a stydí se za vlastní tělo a sexualitu. Postupně nabývám pocitu zdravého sebevědomí a zralejší mužské identity. Cítím se svobodněji a jsem také atraktivnější pro ženy, které začaly přirozeně vstupovat do mého života. Aktuálně mám přítelkyni.
Michalúčastník výcviku

"K vytvoření zdravého
a hlubokého spojení se světem žen potřebujeme nejprve pochopit sami sebe jako muže. Potřebujeme prostor a čas
k pochopení instinktů, které nás pohání a touhy naší duše."

Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan